Objavljeno: 23.10.2005 21:01 | Avtor: Igor Harb | Monitor Marec 2004

Dohodnina po elektronsko

Letos bo v Sloveniji prvič - če se ne bo spet kaj zalomilo - mogoče dohodninsko napoved oddati elektronsko. Doslej je bila najsodobnejša razpoložljiva oblika uporaba nekaterih programov ali tabel s funkcijami zgolj za izračun.

Programi seveda pripomorejo k izračunu, poleg tega pa državljanom, ki nimajo kaj dosti pojma o davčni zakonodaji - in teh je velika večina - tudi pomagajo pravilno izpolniti obrazec napovedi za odmero dohodnine z razlagami, pomočjo in nasveti. Kljub pomenu teh programov v zadnjih letih, ko se je njihova raba povečevala, pa kaže, da bo letošnje leto zanje eno zadnjih, saj bo letos prvič Davčna Uprava RS - tako je vsaj napovedala - omogočila oddajo napovedi za odmero dohodnine tudi po internetu. Rešitev e-dohodnina smo si tudi ogledali, ko so jo še preizkušali,, in pričakujemo, da bo dejansko začela delovati s prvim marcem.

Letošnja bera rešitev za izračun dohodnine je enaka lanski in tako imamo tri namenske programe (DZS, Miha Remec, Peter Malovrh), dve preglednici (Pasadena, Ivan Jovan) ter spletna obrazca Fidus in DURS. Usodi Jovanove preglednice in Remčevega programa nam nista povsem znani, saj avtorjema ni uspelo potrditi, ali nameravata v svoji rešitvi vnesti tudi letošnje dohodninske lestvice, ki med pisanjem članka še niso bile določene. Glede na to, da gre za dobro delujoča izdelka, sklepamo, da bodo nove različice na voljo že pred marcem, a pred prenosom programa iz spleta kljub temu preverite, za katero različico gre. Pri tem bodite še nekoliko bolj natančni zaradi razlik v poimenovanju programov - čeprav ima večina novih programov oznako 2004, vseeno izpolnjujete napoved za odmero dohodnine za leto 2003, zato, denimo, priporočamo, da si ogledate zadnji datum popravka spletne strani in seveda datum zadnje različice programa.

Pri preizkušanju smo pri vseh programih uporabljali iste podatke o prihodkih in odhodkih, vendar je, zanimivo, vsak program pokazal nekoliko drugačen izračun. Razlike sicer niso bile velike, a so rezultati vseeno nenavadni. Tako sta, denimo, obe Excelovi tabeli in DZS-jev program prišli do rezultatov, ki so se razlikovali za 10 tolarjev, medtem ko sta Malovrhov in Remčev program izračunala enak rezultat, vendar 300 tolarjev nižji od drugih. Razlike v rezultatih so posledica različnih metod zaokroževanja, ki jih uporabljajo rešitve.

E-dohodnina

Po številnih zagatah in zapletih bomo letos končno lahko oddali napoved za odmero dohodnine po internetu. Hermes SoftLab in predstavniki Davčne uprave RS so pripravili spletni program, ki v osnovi spominja na njihov lanski spletni obrazec (in tiskani obrazec za napoved za odmero dohodnine), a letošnji izračun ni nujno zgolj informativne narave.

Predpogoj za tak sistem je seveda varnost in osnova za prijavo v sistem E-davki je digitalno potrdilo, ki ga izda Center vlade za informiranje (SIGEN-CA). Potrdilo je brezplačno, pridobi pa ga lahko vsak državljan z oddajo vloge na najbližji upravni enoti. Po namestitvi certifikata se je mogoče prijaviti v sistem E-davki, kjer je za dodatno zaščito treba prepisati številko z gif slike, s čimer je poskrbljeno za zaščito pred avtomatizirano prijavo.

E-dohodnina je del spletnih duri E-davki, kjer je poleg oddaje napovedi za odmero dohodnine mogoče oddati tudi obračun DDV-ja za zavezance za DDV in pregled obvestil ter dostop do podatkov, ki jih ima DURS o uporabniku. Možnost oddaje napovedi najdemo v razdelku "dokumenti", kjer se nato odpre spletni obrazec, podoben tiskanemu. Obrazec je nekoliko prirejen elektronski obliki, pomoč pa je na voljo s klikom vsakega naslova vrstice, pri čemer gre pravzaprav zgolj za besedilo, ki je priloženo tiskanemu obrazcu.

Že takoj na vrhu strani opazimo največjo prednost DURS-ove rešitve, saj so osebni podatki že vneseni in preverjeni glede na digitalno potrdilo o istovetnosti. Poleg osnovnih osebnih podatkov zavezanca (ime, naslov, davčna številka, EMŠO) so na voljo tudi podatki o tekočih računih uporabnika, na katere je mogoče nakazati vračilo preveč odmerjene akontacije, prav tako pa sistem sporoči napako v primeru, če se ime in davčna številka vzdrževanega člana ne skladata. Pri tem polju je še dodatna možnost za ločene starše, ki plačujejo preživnino za otroke, saj lahko vnesejo tudi šifro odločbe, po kateri plačujejo to preživnino. Pomanjkanje tega podatka na klasični napovedi je namreč bilo pogost vzrok za nepopolne podatke.

Po izpolnitvi obrazca nas sistem najprej opozori na morebitne napake pri izpolnjevanju, a ne prepreči oddaje napovedi, če so ti podatki nelogični. Če so, denimo, prihodki nižji od plačane akontacije dohodnine ali pa se ime in davčna številka vzdrževanega člana ne skladata, je to označeno zgolj kot resna napaka, napoved pa lahko kljub temu oddamo, saj so taki primeri teoretično možni. Kot so razložili na DURS-u, so omogočili oddajo napovedi ob prav vseh teoretičnih možnostih, saj niso hoteli uporabnikom preprečiti delovanja. Ob morebitnih napakah se prikaže tudi informativni izračun, za oddajo same napovedi pa je treba še potrditi podatke s prepisom številke, zapisane v sliki gif.

Elektronska oddaja napovedi ni dokončna do 1. aprila, temveč jo je mogoče še zmerom popravljati, oziroma znova oddati. Na DURS-u so zagotovili, da bodo upoštevali zadnjo oddano napoved do tega datuma. Pozabljivci pa bodo lahko oddajali napovedi tudi po prvem aprilu, a bodo opozorjeni, da to ni v skladu z zakonom, DURS pa bo proti njim uvedel postopek na enak način kakor doslej za "papirnate" zamudnike. Uporabnikom, ki ne želijo napovedi za odmero dohodnine oddati prek sistema E-dohodnina, pa bo letos znova na voljo DURS-ov spletni obrazec, ki bo pravzaprav enak tistemu v E-dohodnini, a seveda ne bo omogočal oddaje napovedi po elektronski poti.

Eno izmed največjih in najbolj pozitivnih presenečenj programa je možnost izdaje pooblastila. Dohodninsko in računalniško bolj izobražene državljane lahko pooblastijo njihovi družinski člani, sosedje ali sodelavci, da jim izpolnijo napoved za odmero dohodnine. Obrazec za pooblastilo je mogoče dobiti na spletni strani E-davkov in ga poslati na upravno enoto. Po potrditvi pooblastila se v pooblaščenčevem računu na E-davkih preprosto pojavi možnost oddaje napovedi za odmero dohodnine tudi za tistega, ki ga je pooblastil. Pri tem ima pooblaščenec seveda poln dostop do vseh podatkov tega človeka, a je, ne nazadnje, tako tudi pri izpolnjevanju papirnatega obrazca.

E-dohodnina, kot so nam njeno še zmerom poskusno delovanje prikazali na DURS-u, je soliden program, ki bo zagotovo pripomogel k znatno lažjemu poslovanju državljanov z državo. Kljub preprosti rabi smo vseeno upali, da bouporabniški vmesnik še preprostejši za uporabnika- denimo, nekaj podobnega čarodeju-, a so na DURS-u povedali, da bolj radikalnih sprememb ne gre pričakovati tako hitro.

Čeprav je bila E-dohodnina obljubljena že pred časom, je vsekakor treba priznati, da je bolje pozno kakor nikoli. Upajmo, da bodo drugi postopki informatizacije državne uprave izpeljani hitreje in z manj zapleti, a vsaj tako kakovostno.

DZS Dohodnina

Pri DZS so med prvimi začeli ponujati program za izračun napovedi za odmero dohodnine in so tudi edini, ki imajo res veliko zaledje. Zato se že na prvi pogled opazi večja kompleksnost njihovega programa, a je to predvsem posledica večjega števila možnosti. DZS-jev program je namreč edini, ki omogoča tiskanje neposredno na tiskani obrazec za napoved odmere dohodnine.

Uporabniški vmesnik je oblikovan podobno kakor papirnati obrazec, tako da je uporabniku delo preprostejše. Še dodatno ga olajšajo vsi namigi, do katerih pridemo, ko gremo s kazalcem miške prek kateregakoli polja ali področja. Vse je razloženo preprosto, kar davkarije in računovodstva neveščim uporabnikom lahko zelo pomaga, naprednejši uporabniki pa lahko to možnost seveda tudi izključijo.

Program nima vgrajenega računala, temveč uporablja tisto iz okolja Windows, kar pa ni najboljša rešitev. Je pa to tudi edina pomanjkljivost DZS-jeve rešitve, poleg seveda reklamne pasice na spodnjem delu programa, ki je vidna le na nekaterih zavihkih.

DZS Dohodnina

Kaj: Program za izračun dohodnine.

Avtor: DZS, alea.dzs.si.

Za: Tiskanje na obrazec, veliko namigov in podpore.

Proti: Reklamna pasica, ni računala.

MihaRemec.com Dohodnina

Tudi program Miha Remca (www.miharemec.com) je v spletu že nekaj let in ima kar precej uporabnikov. Je precej manj kompleksen od DZS-jevega in na pogled niti malo podoben tiskanemu obrazcu. Na voljo so zgolj trije zavihki, v enega vpišemo dohodke, v drugega olajšave, v tretjega pa vzdrževane družinske člane. Pri tem moramo dohodke iz vseh naslovov sešteti, kar bi dacarjem sicer povzročalo preglavice, a program poda dokaj natančen izračun.

Prednost programa je vgrajeno računalo, ki omogoča samodejen vnos seštevkov v želena polja z dvema pritiskoma na vnosnico. Plus je tudi možnost preverjanja nove različice v spletu iz samega programa in samodejno nalaganje novih dohodninskih lestvic prek interneta. Tega nam sicer ni uspelo preizkusiti, saj do preizkušanja DURS še ni pripravil lestvic za lansko leto.

Avtor programa je poskrbel tudi za grafično predstavitev izračuna, saj je v spodnjem delu okna ikona smeška, ki spreminja izraz glede na znesek, ki ga je treba plačati ali dobiti od dacarjev.

Sicer pa imata oba doslej opisana programa eno skupno težavo: imata isto ime in se nameščata v isto mapo na disku (C:\Program Files\Dohodnina) in na menu Start (Dohodnina). Pri preizkušanju to sicer ni zmotilo delovanja, a uporabnikom, ki nameravajo preizkusiti oba programa, kljub temu priporočamo, naj enega namestijo v kakšno drugo mapo.

MihaRemec.com Dohodnina

Kaj: Program za izračun dohodnine.

Avtor: Miha Remec, www.miharemec.com.

Za: Preprosta uporaba, programsko računalo, posodobitve po internetu.

Proti: Skopa pomoč, nekoliko preveč asketsko.

Izračun Dohodnine (DohodninaMalovrh)

Ta program je delo avtorja Petra Malovrha (www.malovrh.com) in je sicer nekoliko naprednejši od Remčevega, a zaostaja za DZS-jevim po številu funkcij. Ima pa znatno prednost pred drugimi, za katero bodo hvaležni predvsem starši. Omogoča namreč shranjevanje že izpolnjenih davčnih napovedi in na podlagi teh rezultatov pripravi izračun, kako najoptimalneje prijaviti vzdrževane člane. Seveda optimalno v smislu, da bosta oba starša dobila čim večji del dohodnine vrnjen.

Drugače pa tudi Malovrhov program ne premore računala in ne omogoča tiskanja na obrazec za napoved. Prav tako je treba sešteti vse prihodke in odhodke v skupno okence, a tudi ta program daje natančen rezultat. Izračun dohodnine je tudi dokaj prijazen do uporabnikov, saj ponuja namige ob skoraj vsakem polju, čeprav ti niso tako obsežni kakor v DZS-jevem programu.

Izračun Dohodnine (DohodninaMalovrh)

Kaj: Program za izračun dohodnine.

Avtor: Peter Malovrh, www.malovrh.com.

Za: Dobra podpora in namigi, "optimizacija" dohodnine.

Proti: Nima računala.

Ivan Jovan

V Excelu narejena razpredelnica, ki jo je lani pripravil Ivan Jovan, je edina dala do tolarja enak znesek, kot ga je "peš" izračunala naša računovodkinja. Razpredelnica je vizualno nekoliko podobna tiskanemu obrazcu, a poenostavljena in uporablja precej bolj žive barve. Zaenkrat je na voljo le razpredelnica za lansko leto, vendar bo najverjetneje kmalu na voljo tudi popravljena. Najdete jo na Jovanovi spletni strani poleg njegove magistrske naloge.

Uporaba razpredelnice je dokaj preprosta, na voljo pa je tudi nekaj osnovne pomoči uporabnikom. Avtor je dodal tudi svoj elektronski naslov. Glede na vse večjo priljubljenost odprtokodne pisarniške zbirke OpenOffice.org smo Jovanovo razpredelnico poskusili uporabljati s programom Calc iz te zbirke in nismo naleteli na nobeno težavo.

Ivan Jovan

Kaj: Razpredelnica za izračun dohodnine.

Avtor: Ivan Jovan, www2.arnes.si/~sscesss2/ivan.htm.

Za: Preprosta raba, natančnost.

Proti: Nekoliko preveč asketsko, predvsem oblikovno.

Dohodnina.com (Pasadena)

Pasadenina razpredelnica, ki sicer domuje na spletnem naslovu www.dohodnina.com, je med najbolj uporabljanimi rešitvami za izračun dohodnine, vsako leto pa pri založbi izdajo tudi knjižico za pomoč uporabnikom. Razpredelnica je povsem enaka tiskanemu obrazcu, zato je za neuke uporabnike daleč najbolj uporabna, hkrati pa ji je priloženih skoraj toliko nasvetov kakor DZS-jevemu programu.

Podatke vpisujemo na štiri delovne liste, ki so enaki stranem tiskanega obrazca, nato pa se na peti strani odpre izračun, kjer so vsi podatki prikazani povsem natančno. Zelo dobrodošel dodatek je okvirček "simulacija", v katerem je prikazana razlika v izračunu napovedi dohodnine glede na olajšave. Tako lahko ugotovimo, ali bi nam maksimalne olajšave prinesle dovolj zajeten kupček denarja, da bi se bilo vredno obremenjevati s shranjevanjem računov za obveznih pet let.

Kljub temu pa program ni brez pomanjkljivosti, a te izvirajo predvsem iz Excela. Ena največjih nerodnosti je zagotovo izbris vnosa v polje, potem ko ga vnovič kliknemo. To je dokaj nerodno, če skušamo kopirati več rezultatov v eno polje. Še bolj nenavadno je to, da razpredelnice ni mogoče odpreti v OpenOfficeovem Calcu, temveč zgolj v Excelu. Kot je razložil avtor, je to težava zbirke OpenOffice, saj očitno ne podpira polnega dela z zaščitenimi polji v Excelu. V tej razpredelnici so namreč zaščitena vsa polja, razen tistih, v katera je treba vnesti podatke za izračun, s čimer je preprečeno naključno spreminjanje vseh formul in opisov, ki bi lahko povzročili napako v izračunu.

Dohodnina.com (Pasadena)

Kaj: Razpredelnica za izračun dohodnine.

Avtor: Založba Pasadena, www.dohodnina.com.

Za: Videz, podpora, simulacija olajšav.

Proti: Ne podpira OpenOfficea, klik izbriše vsebino polja.

Fidus

Seveda je samo nameščanje programov ali razpredelnic v prihajajoči dobi spletnih storitev že nekoliko za časom, zato smo bili kar nekoliko presenečeni, ko smo našli le eno spletno stran, ki ponuja izračun dohodnine prek spletnega obrazca. Ponuja jo podjetje Fidus, ki se na spletni strani klasificira kot ponudnik raznih storitev. Mednje sodi tudi svetovanje s področja davkov in dohodnine, kamor sodi tudi spletni obrazec. Fidus je edini ponudnik rešitev za izračun napovedi za odmero dohodnine, ki je med preizkušanjem že ponujal letošnje dohodninske lestvice. Glede na to, da so jih objavili skoraj dva tedna, preden jih je uradno objavil DURS, sklepamo, da gre za ocene, na strani pa je tudi opomba, da je možnost odstopanja od rezultatov do 15. februarja.

Rezultati, ki smo jih dobili s Fidusovega spletnega obrazca, zato niso primerljivi z drugimi, kljub temu pa vse kaže, da rešitev deluje, kakor je treba. Uporaba obrazca je dokaj preprosta, saj moramo v polja na strani le vpisati podatke, pri tem pa Fidusova rešitev bolj spominja na Remčevo in Malovrhovo, saj vse prihodke, olajšave, akontacije in stroške vpisujemo v skupno polje. Ko pritisnemo tabulator v še zadnjem polju, pa se nam prikaže izračun.

Izračun lahko tudi natisnemo, a kot pri večini programov zgolj za lastno evidenco, ne pa tudi na obrazec.

Fidus

Kaj: Spletni obrazec za izračun dohodnine.

Avtor: Fidus, e-fidus.com/dododnina/program.php.

Za: Dosegljivo v spletu, preprosta raba.

Proti: Nekoliko okoren, premalo podpore.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Monitor na Facebooku

Monitor TV na YouTube

fc4dkL5HR9w

  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji