Objavljeno: 25.9.2012 | Avtor: Gorazd Ropoša | Monitor September 2012 | Teme: android

Organizirajmo se, z Androidom

Organizacija časa in uspešna uskladitev najrazličnejših obveznosti je dandanes ob večni bitki s časom skorajda že umetnost, ki marsikoga zaposluje bolj, kot bi bilo treba. Služba, razne popoldanske dejavnosti in vsi drugi dogodki, ki se jih moramo ali pa želimo udeležiti, si sledijo s skoraj svetlobno hitrostjo, večinoma pa jih je toliko, da si jih komaj zapomnimo, kaj šele, da bi jih uspešno "stlačili" v štiriindvajseturni termin, ki nam je vedno znova na voljo.

Kak pomočnik bi nam vsekakor prišel prav. Še najbolje tak, ki bi bil vedno z nami. Kot je na primer naš (androidni) telefon. Za omenjeno okolje je namreč na voljo kar nekaj orodij, ki se ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo. Ponudbe je sicer dovolj, a pred podrobnejšim pregledom si velja ogledati, katere lastnosti teh orodij bi nas sploh zanimale.

Osnova vsakega dobrega osebnega organizatorja je zagotovo koledar, ki še najbolj plastično prikaže časovno umestitev posameznega dogodka. Zato je zaželeno, da dober organizator zna "delati" z več različnimi koledarji. Poleg možnosti izdelave svojih koledarjev naj tako omogoča tudi enostavno dodajanje tujih (recimo Googlovega). Pri tem morata biti vklop in izklop posameznega koledarja omogočena in enostavno izvedljiva.

Vse izbrane koledarje je treba prikazati pregledno, drugače uporabniki hitro izgubimo željo po resni uporabi. V to oznako lahko uvrstimo več lastnosti. Ena je vsekakor možnost prikaza vsebine po različnih časovnih obdobjih (praviloma poznamo mesečni, tedenski in dnevni prikaz) in enostaven preklop med posameznim obdobjem (praviloma s kakšno bližnjico). Dobro je, da lahko določimo različne kategorije dogodkov (službeni, osebni, nujni ipd.) in posamezno tudi ustrezno ponazorimo (različne barve, pisave, značke). Barve so dobrodošle tudi sicer, na primer pri ločitvi prikazanih časovnih obdobij (vidimo, kje se začne in konča posamezno časovno obdobje).

Ker smo zelo zasedeni, bo naš koledar verjetno tudi precej poln, zato bo prišlo prav kakšno orodje za lažje in hitrejše brskanje (recimo iskalnik).

Dobra prilagodljivost orodja je že sama po sebi umevna, saj se vsi radi igramo z nastavitvami in prilagoditvami. Želimo jih veliko, in sicer za vsako podrobnost, ki je na voljo, še najbolj pa seveda za tiste, ki bodo vplivale na dober končni videz in pregleden prikaz vsebine.

Vpis dogodkov naj bo enostaven, s premišljenim naborom (po možnosti izbirnih) vnosnih polj, saj se pri vpisovanju ne želimo preveč zamujati. Za vpisane dogodke moramo imeti možnost nastavitve opomnikov, alarmov in vklop ponovitev.

Zaželene so bližnjice (recimo za skok na trenutni datum) in zmožnost prikaza dnevnih opravil (agenda). Tudi kakšna sinhronizacija (s spletnim računom) ali druga možnost varovanja vpisanih podatkov ne bo odveč.

Pa poglejmo, kaj ponuja androidna tržnica.

Bussines Calendar

Bussines Calendar ima bogato izbiro nastavitev, ki omogočajo dobro prilagajanje (skoraj) vseh bistvenih delov orodja. Del možnosti je viden na sliki.

"Poslovnež" je, kljub svojemu imenu, povsem primeren tudi za osebno rabo, saj ni prezahteven, niti ne vsebuje kakšnih (neuporabnih) posebnosti. Ob prvem vklopu je radoveden, saj ga zanima, katere koledarje (izmed vseh, ki jih imamo v Androidu) bomo vključili v prikaz. "Pozna" Googlovega (zato je možno usklajevanje z njim), ne moremo pa v njem izdelati kakšnega lastnega. Osnovno okno uporabniškega vmesnika je dovolj pregledno, koledar pa se razprostira čez ves zaslon. Majhni bližnjici čisto na vrhu (nekoliko premajhni za večje prste) sta namenjeni dostopu do pomoči in za preklop na tedenski pogled. "V času" se premikamo klasično (drsanje gor in dol za premik med meseci), pa tudi druga opravila so dovolj inuitivna ("tapkanje", če želimo dodati kak dogodek, če po zaslonu povlečemo po nekaj dnevih, pa se prikaže izbrani teden). Nastavitve spadajo med bogatejše, saj omogočajo razmeroma dobro prilagajanje (skoraj) vseh bistvenih delov orodja. Tako lahko spremenimo tudi "začetno" okno (pravzaprav njegovo vsebino) tako, da prikažemo urnik (agendo) za tisti dan. Orodje ima iskalnik in bližnjico za hiter skok na trenutni datum. Všeč nam je bil enostaven vklop in izklop posameznih koledarjev. Vtis, ki smo ga po uporabi dobili, je dovolj dober, da ga lahko priporočamo za podroben ogled. Privlačijo predvsem nastavitve in njegova splošna "prilagodljivost" uporabnikovim zahtevam, odbijata pa cena in to, da ne moremo izdelati povsem novega koledarja.

Bussines Calendar

Kaj: Osebni organizator.

Izdeluje: www.appgenix-software.com.

Cena: brezplačen (z oglasi), polna različica (dodatne možnosti, brez oglasov) okoli 5 evrov.

Za: Namizni dodatki (widget), pozna opravila/dogodke, opomniki, iskalnik, ponavljajoči se dogodki, nastavitve, preklop med različnimi pogledi.

Proti: Ni možnosti za izvoz/uvoz podatkov, ne moremo izdelati lastnega koledarja, oglasi/cena.

Calendar Pad

Calendar Pad ponuja dovolj prilagoditev, da bo povprečen uporabnik zadovoljen. Del je viden na sliki.

"Koledarska tablica" je na voljo v zastonjski in plačljivi (profesionalni) različici. Na začetku se znajde čisto sama in kar takoj predstavi "svoj" koledar. No, ne ravno svojega, saj vsebino "pobere" iz obstoječega androidnega koledarja. Videti je dobro, saj je koledar dovolj velik (čez ves zaslon) in pregledno prikazan (privzet mesečni pogled z vpisanimi dogodki za vsak dan, drugačne barve za konec tedna). Delovni proces je znan in intuitiven, zato z njim ne bo težav (drsanje gor/dol za premik med meseci, levo/desno pa za izbiro določenega tedna). Dodajanje dogodkov ni težko in poteka primerno hitro. Vpisnih polj je sicer kar nekaj, a jih hitro izpolnimo. Izbira prikazanih koledarjev je nekoliko nenavadna. Pravzaprav posameznih ne moremo izklopiti (lahko pa spreminjamo vrstni red njihovega prikaza), izklopimo zgolj prikaz dogodkov za posamezne. Lastnih koledarjev ne moremo izdelati, povezava z Googlovim pa je možna. Prilagoditev je kar nekaj, vsekakor dovolj za povprečnega uporabnika. Za lažjo "orientacijo" po vsebini imamo na voljo iskalnik, preklop med različnimi pogledi pa je možen prek bližnjice. Žal "tablica" ne zna izvažati podatkov v taki ali drugačni obliki.

Calendar Pad

Kaj: Osebni organizator.

Izdeluje: moaiapps.com.

Cena: Brezplačen, profesionalna različica 1,99 evra.

Za: Namizni dodatki (widget), pozna opravila/dogodke, opomniki, iskalnik, ponavljajoči se dogodki, nastavitve, preklop med različnimi pogledi.

Proti: Ni možnosti za izvoz/uvoz podatkov, ne moremo izdelati lastnega koledarja, cena.

Fliq Calendar

"Fliq" ne delajo težav lastni koledarji (izdelamo jih lahko tudi več), temveč povezanost s svetom. Vidimo lahko namreč samo njegove, "tujih" pa ne moremo vključiti. Takole je videti Fliqov koledar.

"Fliq" ima čisto lasten koledar in z njim tudi lahko izdelamo dodatne, če se nam zdi, da jih potrebujemo. Žal pa se tu prijaznost konča, saj ne moremo vključiti nobenega "zunanjega", zaman se bomo ozirali tudi za možnostjo usklajevanja z Googlovim koledarjem. Ne prikaže niti že vpisanih dogodkov iz vgrajenega androidnega koledarja. Osnovni pogled je mesečni (pri čemer barvno loči en mesec od drugega). Delovni proces ni nič posebnega, z "drsanjem" (gor, dol) se pomikamo med posameznimi meseci. Želeli bi nekoliko bolje označene konce tedna in praznike, ki se zdaj v ničemer ne razlikujejo od "normalnih" dni. Lepo zna prikazati "agendo", na voljo pa sta tudi bližnjici za preklop na dnevni in tedenski pogled. Pri nastavitvah se trudi, a bi se lahko še veliko bolj (povsem osnovne nastavitve omogočajo izbiro koledarja in prilagoditev nekaterih privzetih vrednosti, prav bistveno pa na končni prikaz ne vplivajo). Pozna opomnike in ponavljajoče se dogodke, dodajanje obojih je pregledno urejeno in hitro izvedeno. Fliq je spodobno orodje, ki pa mu do "popolnosti" manjka še kar nekaj. Želeli bi, recimo, boljše prilagoditve, malo več sodelovanja s preostalim svetom, pa še kakšna malenkost bi se našla.

Fliq Calendar

Kaj: Osebni organizator.

Izdeluje: www.markspace.com.

Cena: Brezplačen.

Za: Namizni dodatki (widget), pozna opravila/dogodke, opomniki, ponavljajoči se dogodki, preklop med različnimi pogledi.

Proti: Ni možnosti za izvoz/uvoz podatkov, ne moremo se povezati z drugimi koledarji, nima iskalnika, premalo nastavitev.

Gemini Calendar

Gemini Calendar je na pogled nekoliko jeklen (tema), a ponuja možnost vključitve različnih koledarjev.

"Dvojček" je na prvi pogled nekoliko jeklen (taka je pač izbrana tema) in nerodno zasnovan (osnovno okno uporabniškega vmesnika obenem prikaže koledar v mesečnem pogledu in seznam opravil za izbrani dan, kar se pri nekoliko polnejšem koledarju izkaže za manj pregledno). Priznava že pripravljene koledarje, povezati se zna tudi z Googlovim, ne moremo pa izdelati lastnih. Delovni proces je bolj samosvoj, saj ni "drsanja" po zaslonu za premikanje med meseci ali za prikaz določenega števila dni. Izbiro in premike med datumi opravimo kar z bližnjico v spodnjem delu koledarja. Iskalnika ni, je pa možnost takojšnjega skoka na trenutni datum. Dodajanje novih dogodkov je hitro, na voljo imamo bližnjico. Prilagoditev je večinoma dovolj (vsaj kakšnih posebnih nismo pogrešali). Smo pa pogrešali možnost različnih pogledov na koledar (poleg mesečnega še tedenski in dnevni). Orodje je drugačno še v nečem. Z uporabnikom se namreč želi pogovarjati (dodajanje novih dogodkov s funkcijo prepoznavanja govora, žal slovenščina ni podprta), kar je zanimiva novost. Vpišemo lahko različne tipe dogodkov, ponavljanje mu ni tuje, uporabno in enostavno pa lahko dodamo na koledar tudi dogodke, ki so vezani na neko drugo orodje (recimo dodajanje dogodkov na podlagi dnevnika klicev ali iz imenika). Opomniki in komentarji za posamezen vnos so zadostni. Na pogled je Gemini okoren, ko pa ga podrobneje spoznamo, ugotovimo, da so nekatere njegove posebnosti prav zanimive in uporabne.

Gemini Calendar

Kaj: Osebni organizator.

Izdeluje: mobilepaprika.com.

Cena: Okoli 8 evrov.

Za: Namizni dodatki (widget), pozna opravila/dogodke, opomniki, ponavljajoči se dogodki, prilagoditve, lastne možnosti različnih vnosov.

Proti: Ni možnosti izvoza/uvoza podatkov, ne moremo izdelati lastnega koledarja, nima iskalnika, ne ponuja možnosti preklopa med posameznimi pogledi.

Hublife Mobile

Hublife se trudi po svoje. Takole je videti, ko želi prikazati različne sezname (agenda), v oknu pa imamo tudi enostavno možnost preklopa med posameznimi pogledi.

Hublife je nekoliko samosvoj in preprost kandidat za osebnega organizatorja, ki pa se trudi zadostiti uporabnikovim zahtevam. Samosvojost pokaže že ob zagonu, ko že bežen pogled na vsebino pokaže, da ga drugi koledarji ne zanimajo, niti jih nikakor ne moremo vključiti. Mobilno različico orodja lahko uporabljamo lokalno ali pa si izdelamo spletni račun (postopek je dovolj enostaven, da ga lahko izvedemo tudi s telefonom), kjer dobimo nekaj več. V ta "nekaj več" sodi, recimo, tudi svetovalec za cenejše nakupe v naši okolici, dobimo pa tudi možnost deljenja svojih urnikov s prijatelji in možnost varovanja za lokalno (na telefonu) hranjene podatke. Uporabniški vmesnik "mobilca" je oranžen in enostaven že na pogled. Informacije podaja pregledno in berljivo. Poleg urnika lahko enostavno (s pomočjo bližnjic) prikažemo tudi (dnevni, tedenski ali mesečni koledar). Nastavitev orodje nima in smo jih pogrešali (še najbolj nas je v obstoječem okolju motila prevelika pisava pri beležkah). Iz orodja na vsakem koraku veje enostavnost, zato ga hitro osvojimo. Tak je tudi delovni proces. Orodje omogoča opomnike. Hublife je svojstven tudi zaradi načina uporabe in vsebine, kot jo podaja. Je pa preprost in uporaben in pride prav predvsem, ko želimo hiter rezultat (hitra optimizacija in organizacija časa).

Hublife Mobile

Kaj: Osebni organizator.

Izdeluje: www.hublife.com.

Cena: Brezplačen.

Za: Pozna opravila/dogodke, opomniki, enostaven preklop med različnimi pogledi, iskalnik.

Proti: Ni možnosti izvoza/uvoza podatkov, ni ponavljajočih se dogodkov, ni prilagoditev, ne moremo se povezati z drugimi koledarji, nima namiznih dodatkov (widget).

iRT Calendar Pro

Seznam dnevnih opravil (agenda) je pri dobrem osebnem organizatorju skoraj nuja. iRT ga zna prikazati, in sicer tako, kot je vidno na sliki.

Do polne (Pro) različice iRTja "pridemo" tako, da najprej kupimo osnovno različico programa, z dodatno plačljivim ključem pa nato odklenemo še vse "pro" možnosti. Po zagonu se znajdemo v preglednem, na videz niti ne tako profesionalnem koledarju, ki svojo vsebino prikaže čez ves zaslon, na dnu pa ima pet gumbov (za premikanje znotraj časa). Z dvema od njih lahko hitro preklopimo še na tedenski ali mesečni pogled. Tudi sicer v programu najdemo še nekaj bližnjic, pa tudi nasvetov, ki nam precej olajšajo delo z njim. Poleg že omenjenih gumbov rabi za premikanje po času tudi drsanje (gor, dol za premik med meseci, levo in desno pa za izbiro tedna). Imamo tudi bližnjico za skok na trenutni datum. Nastavitve so natančnejša plat orodja, saj so podrobne in jih je veliko. Z njimi uspešno prilagodimo sam program in videz prikazanega, zato se jim splača posvetiti. Dodajanje dogodkov in nalog je enostavno. Za lažje iskanje imamo tudi brskalnik. iRT je plačljiv in pri nekoliko višji ceni od njega upravičeno pričakujemo več. Delno nam to tudi ponudi (nastavitve), deloma pa se zdi, da nekaj manjka (ni mogoče izdelati lastnih koledarjev, ni povsem preprost). A ker imajo vsake oči svojega malarja, si ga velja ogledati tudi v lastni režiji.

iRT Calendar Pro

Kaj: Osebni organizator.

Izdeluje: www.irtcalendar.com.

Cena: Okoli 8 evrov (iRT Calendar + ključ = pro različica).

Za: Namizni dodatki (widgeti), pozna opravila/dogodke, opomniki, ponavljajoči se dogodki, enostaven preklop med različnimi pogledi, iskalnik, prilagoditve.

Proti: Ni možnosti izvoza/uvoza podatkov, ne moremo izdelati lastnega koledarja, ne povsem enostaven.

Jorte

Jorte je komunikativen, kar lepo prikaže tudi slika, na kateri je seznam vseh koledarjev, ki jih lahko vključimo vanj ali pa izdelamo povsem svojega.

Da je Jorte bolj natančne sorte, nam pokaže že ob prvem zagonu, ko nas sprašuje po koledarjih (ponudi seznam), ki jih bomo pri delu z njim uporabljali. Poleg svojih (lahko jih izdelamo) ponuja tudi druge (recimo Googlovega). "Glavno" okno orodja je vizualno precej dodelano in urejeno, prikazana vsebina pa precej odvisna od naših želja (prilagoditve). Poleg vsebine lahko (enostavno, z bližnjicami) spreminjamo tudi privzeti pogled (izbiramo med mesečnim, tedenskim, dnevnim, takim z opravili ali brez ipd.). No, na srečo se prilagajanje orodja tu ne konča, saj je naprednejših prilagoditev veliko na voljo še med nastavitvami. Tudi njim se velja posvetiti. Jorte pa ni samo koledar, delati zna namreč tudi z zapiski (memo), dogodki (events) in nalogami (tasks). Za lažji pregled nad njimi uporabniku ponudi različne sezname (z že pripravljenimi vzorci, ki jih lahko hitro spremenimo, uporabimo ali dodamo nove), vse skupaj pa "začini" s kar bogato paleto možnosti za prilagajanje (barve, določanje pomembnosti, datumi, beležke, status vpisa, ponovitve, opomniki). Možnosti imamo res kar nekaj, zato se zna hitro zgoditi, da vsebina postane preveč pisana, polna in nepregledna. Deloma nam iskanje olajša iskalno okno, za "vrnitev v sedanjost" pa tudi poseben gumb. Premik med meseci izvajamo z drsanjem (levo, desno), vpisano vsebino pa lahko uporabno izvozimo v datoteko ali spet uvozimo. Vse, kar ponuja, je na voljo brezplačno, večjih pomanjkljivosti pravzaprav nismo našli, zaradi svoje ponudbe pa je primeren tudi za zahtevnejše uporabnike.

Jorte

Kaj: Osebni organizator.

Izdeluje: www.jorte.net.

Cena: Brezplačen.

Za: Namizni dodatki (widgeti), pozna opravila/dogodke, opomniki, enostaven preklop med različnimi pogledi, iskalnik, izvoz/uvoz podatkov, prilagoditve, lahko izdelamo svoje koledarje, ponavljajoči se dogodki.

Proti: Lahko bi bil še enostavnejši.

Touch Calendar

Dodajanje dogodkov je pomembno opravilo, ki mora biti tudi ustrezno vsebinsko podprto. Takole je videti v Touch Calendarju.

Orodje vse naše koledarje (vključimo jih lahko več, ne moremo pa izdelati novega) predstavi v mesečni obliki, ki pa je (žal) tudi edina mogoča. Omenjena "predstavitev" je dovolj pregledna, k čemer pripomore tudi barvna ločitev posameznih mesecev, barve pa uporablja tudi pri prikazu posameznega dogodka. Osnovno okno uporabniškega vmesnika je razdeljeno na tri dele. Čisto zgoraj je vrstica stanja, ki ima tudi iskalnik (za lažje iskanje posameznega dogodka) in bližnjico za "skok" na trenutni datum. Z eno od bližnjic lahko hitreje dodamo tudi nov dogodek. Spodnji del okna je "zaseden" z imeni dni v tednu. Vpis novega dogodka lahko (poleg že omenjene bližnjice) opravimo tudi z daljšim dotikom izbranega datuma. Vnosno polje je primerno opremljeno z atributi, ki jih za neki dogodke lahko vpišemo, dodamo pa lahko tudi več opozoril. Ponavljanje mu ne dela težav, s preprosto izbiro namreč lahko vnesemo tudi ponavljajoče se dogodke. "Premikanje" po koledarju je preprosto (z drsanjem gor, dol za premik med meseci), prav pride tudi gumb za skok na trenutni dan. Prilagoditev je kar nekaj, pretežna večina pa namenjena za boljši pregled vpisane vsebine. Touch Calendar je za uporabo preprost, ponuja tudi številne uporabne prilagoditve. Ima pa nekaj pomanjkljivosti, denimo nezmožnost preklopa med različnimi pogledi (dnevni, tedenski) ali možnosti izdelave lastnega koledarja.

Touch Calendar

Kaj: Osebni organizator.

Izdeluje: https://olilan.co.uk.

Cena: Brezplačen, polna različica okoli 2 evra.

Za: Namizni dodatki (widgeti), pozna opravila/dogodke, opomniki, prilagoditve, iskalnik, ponavljajoči se dogodki.

Proti: Ni možnosti izvoza/uvoza podatkov, ne moremo izdelati lastnega koledarja, ne moremo preklapljati med različnimi pogledi.

In kaj izbrati?

Izbira je morda nekoliko manjša, kot smo je v androidnem okolju vajeni, a je med ponudbo kljub temu mogoče najti kaj primernega. V "naših" očeh še najbolj izstopa Jorte, ki je že na pogled najbolj "prijeten", vsebinsko in "prilagoditveno" pa tudi ponuja zelo veliko.

Tabela z rezultati

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Monitor na Facebooku

Monitor TV na YouTube

0dAqUiHKe3c

  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji