Objavljeno: 25.10.2011 | Avtor: Gorazd Ropoša | Monitor Oktober 2011

Enako ali podobno?

Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da sta se v vašem računalniku "znašla" dva dokumenta z na videz povsem enako vsebino, vi pa ste morali na hitro ugotoviti, ali se razlikujeta in kako, po možnosti vse razlike tudi primerno obdelati in dokumenta uskladiti (združiti). Če sta dokumenta (ali več njih) kratka in pregledna, z "ročno" primerjavo in končno uskladitvijo vsebin verjetno ni težav. Kaj pa, če obsegata sto, tisoč ali še več strani suhoparnega besedila, v katerem morate prav vi poiskati razlike?

V tem primeru se je verjetno smiselno (in zdravo) obrniti na Google in ga povprašati, ali so morda na voljo orodja, ki bi znala opraviti medsebojno primerjavo vsebine dveh ali več datotek, in če so, ali bi to znala hitreje od človeka.

Odgovor je pritrdilen, saj takšna orodja na srečo so na voljo, celo veliko jih je. So brezplačna in plačljiva, primerjave pa se lotevajo precej na široko. Znajo namreč primerjati tako vsebino dveh (ali treh) datotek kakor tudi posameznih map, razlike med njimi pa primerno in pregledno prikazati ter uskladiti (združiti) v nov dokument ali mapo.

Pregledana orodja so si po zmožnostih precej podobna, večinoma so plačljiva, priročno prilagodljiva in znajo delati s sorazmerno velikim naborom datotek. Področja njihove rabe so različna in odvisna predvsem od tega, kakšne vrste dokumente lahko primerjamo z njimi (prepoznavanje strukture različnih programskih jezikov, podpora bogatejšim vrstam besedilnih datotek (doc, docx).)

Araxis Merge

Araxis Merge ima urejen in prilagodljiv uporabniški vmesnik s številnimi orodji. Takole je videti sredi delovnega procesa.

Ime programa je nekoliko zavajajoče ("merge" namreč pomeni združiti), saj je njegova glavna naloga vsekakor primerjava različnih vrst dokumentov (oziroma njihove vsebine) in map. Pomagati želi tudi pri združevanju (torej obdelavi razlik), loteva pa se tudi sinhronizacije vsebine map. Namestitvena datoteka je nekoliko večja, a pri pripravi okolja nismo imeli težav. Ob zagonu nas pozdravi urejen uporabniški vmesnik, ki se je izkazal za precej prilagodljivega (možno je kar nekaj nastavitev) in ponuja številna uporabna orodja. Osrednje okno je sestavljeno iz dveh (oziroma treh v različici PRO) primerjalnih okvirjev, ki jih lahko zapolnimo s prav toliko datotekami (in mapami), kandidatkami za primerjavo. Odvisno je od velikosti datotek, a večinoma primerjavo opravi dovolj hitro, rezultat pa grafično pregledno (dokumenta drug ob drugem, številčenje vrstic, uporaba barv) predstavi. "Obdelava" razlik in združevanje vsebine dokumentov je lažje zaradi širšega nabora orodij, uveljavljanje sprememb pa je možno v obe smeri. Podprtih je kar nekaj vrst datotek, tudi grafične. Delovni proces je v vseh korakih dovolj enostaven, predvsem pa primerno podprt s strani ukaznih gumbov in tudi (priložene) pomoči, da ne bomo zašli. Dober vtis dopolnjujejo poročila in podpora "ukazni vrstici". Araxis Merge na podlagi preizkušenega ocenjujemo za zmogljivejši program, ki svoje prednosti tudi dobro predstavi. Res je, da ni povsem preprost in da moti visoka cena, a pomanjkljivosti odtehta njegova predanost (nabor orodij, prilagodljivost, poročila, podprte vrste dokumentov).

Araxis Merge

Kaj: Orodje za primerjavo, združevanje in sinhronizacijo.

Izdeluje: Araxis Ltd, www.araxis.com.

Cena: Od 99 EUR naprej.

Za: Več možnosti primerjav, nabor orodij za lažje delo, prilagodljivost, grafični prikaz razlik, podprte vrste datotek.

Proti: Ni povsem preprost, cena.

Beyond Compare 3

Rezultat primerjave Beyond Compare prikaže pregledno, grafično in barvno pa ustrezno podprto.

"Trojka" se primerjanja vsebine dokumentov loteva širše, saj poleg "klasične" primerjave besedilnih datotek, "zna" primerjati tudi datoteke drugih vrst (mp3, slikovne in arhivske datoteke). Njegove primerjalne sposobnosti lahko izkoristimo tudi na mapah in pri sinhronizaciji map. Orodje je dokaj skrbno, saj samodejno popisuje vse uporabnikove dejavnosti (imenuje jih seje), zato jih ob naslednji uporabi programa lahko znova uporabimo. Uporabniški vmesnik je nekoliko svojstven, vsebinsko pa razdeljen na dva dela. Prvi del je predvsem informativne in izbirne narave, saj v njem izberemo vrsto opravila (različne vrste primerjanja, združevanje, sinhronizacija) in si ogledamo zgodovino našega dela s programom. Za drugi del se naloži novo okno, v katerem vidimo rezultat izbranega opravila. Delovni proces ni zahteven in ga hitro osvojimo. Morda je nekoliko nenavaden, saj iz drugega dela ne moremo nazaj v prvega (ni gumba "domov"). Prilagajanje orodja je možno, lastne nastavitve pa uporabno lahko tudi izvozimo. Celo avtomatizacija je podprta. Rezultat svojega dela prikaže pregledno, grafično in barvno, pa tudi ustrezno podprto. Na voljo so poročila, delo z ukaznim pozivnikom, vključi se v okenski Raziskovalec (desni klik), zato ga na podlagi videnega lahko označimo za zmogljivo primerjalno orodje. Svoje delo opravi dobro, med pomanjkljivosti lahko vpišemo le nezmožnost prehajanja med posameznimi deli programa, pa tudi z večjimi Excelovimi in Wordovimi datotekami ima nekaj težav.

Beyond Compare 3

Kaj: Orodje za primerjavo, združevanje in sinhronizacijo.

Izdeluje: Scooter Software, www.scootersoftware.com.

Cena: 20 EUR.

Za: Več možnosti primerjav, nabor orodij za lažje delo, prilagodljivost, grafični prikaz razlik, podprte vrste datotek.

Proti: Težave z večjimi Excelovimi in Wordovimi datotekami, prehodi med posameznimi deli vmesnika.

CompareIt!

Prilagodljivost ne spada med boljše lastnosti orodja CompareIt! No, nekaj možnosti kljub vsemu imamo, katere, pa je razvidno tudi s slike.

"Primerjaj" žal ni brezplačno orodje, ukvarja pa se zgolj s primerjavo datotek. Nameščanje je brez posebnosti, orodje pa je za delo hitro pripravljeno. Že ob začetku od uporabnika pričakuje nekaj informacij (še preden se naloži "glavno" okno, moramo izbrati datoteke, ki jih želimo primerjati), zato se v delovni proces hitro vpeljemo. Uporabniški vmesnik orodja je tipično "okenski", sestavljen iz dveh primerjalnih okvirov, orodnih vrstic in menujske vrstice. Dela z njim se hitro navadimo, pa tudi za čim bolj optimalno izkoriščanje njegovih zmožnosti ne bomo porabili preveč časa. Rezultat primerjave je predstavljen, kot je treba. Razlike so barvno označene, za njihovo obdelavo pa imamo na voljo kar nekaj hitro dostopnih ukazov. Premikanje po dokumentu in delo s filtri (z njimi lahko, recimo, določimo/izločimo besedilo/razlike, ki nas ne zanimajo) je enostavno. Presenetljivo ne zna primerjati besedila po znakih, temveč zgolj po vrsticah, in to je zagotovo ena od pomanjkljivosti, težave pa mu delajo tudi novejše datoteke paketa "Office". Svojo nalogo orodje sicer dobro opravi, a mu manjka nekaj več orodij in možnosti prilagajanja, tudi cena bi lahko bila nižja.

CompareIt!

Kaj: Orodje za primerjavo.

Izdeluje: www.grigsoft.com.

Cena: 27 EUR.

Za: Grafični prikaz razlik, podprte vrste datotek.

Proti:Premalo orodij, težave z novejšimi datotekami Office, ne zna sinhronizirati, ne zna primerjati map.

Compare Suite

"Suita za primerjanje" je na voljo v več različicah ("lahki", ki je brezplačna, a žal tudi najbolj okrnjena, plačljivi standardni, ki ponuja nekaj več možnosti, in profesionalni, ki je najzmogljivejša, a tudi najdražja). Po zagonu se znajdemo v urejenem uporabniškem vmesniku, ki ima klasično vsebino (menujska, orodna in vrstica stanja ter dvoje oken za primerjavo). Delovni proces ni zapleten in ga opravimo v nekaj korakih. Prvi je seveda izbira tega, kar želimo primerjati. Tu lahko izbiramo med široko paleto podprtih vrst datotek. V drugem koraku lahko (presenetljivo) izbiramo tudi način primerjave (po znaku, besedah ali ključni besedi). Še najzanimivejši (predvsem pa drugačen) je rezultat primerjanja, saj "skrije" tisti del vsebine, kjer ni razlik, vidne pa so samo tiste vrstice, kjer razlike so (seveda pa lahko tudi preostali del besedila kadarkoli naredimo "vidnega"). Precej podobno deluje tudi primerjava map (prikaže seznam vseh podrobnosti v mapi), žal pa sinhronizacije map ne podpira. Suita je najmočnejša v primerjalnem delu, kjer ji različne vrste datotek ne delajo težav, pohvalimo lahko tudi primerno "cenzuriran" prikaz razlik in možnost izbire načina primerjanja (po znaku, besedi), moti pa predvsem omejen nabor dodatnih orodij.

Compare Suite

Kaj: Orodje za primerjavo.

Izdeluje: http://comparesuite.com.

Cena: 48 EUR.

Za: Več možnosti primerjav, izbira načina primerjanja, nabor orodij za lažje delo, grafični in "cenzuriran" prikaz razlik, podprte vrste datotek.

Proti: Premalo orodij, ne zna sinhronizirati, cena.

DiffDoc

Orodje uporabniku pomaga pri primerjanju vsebine datotek in posameznih map. Uporabniški vmesnik je zanimivo prilagodljiv, saj ga lahko celo prevedemo v domač jezik, če nam je ravno do tega. Tudi sicer želi biti s svojim videzom in načinom dela nekoliko drugačen. To se začne že pri osnovnem oknu, ki je na začetku povsem prazno (razen menujske vrstice), vanj pa nato med delom dodajamo posamezna "primerjalna" okna (omogoča celo več hkratnih primerjav). V oknih lahko primerjamo tako datoteke kot izbrane mape, slaba stran take zgradbe pa je manjša preglednost (okna morajo biti pomanjšana, da vidimo vsa, če jih maksimiramo, pa zakrijejo vsa preostala). Urejenost oken lahko pohvalimo, saj so orodja razdeljena na zavihke, delovna površina je primerno velika in tudi sam proces dela je hitro jasen. Rezultat primerjanja lahko prilagodimo in vidimo v dveh ali treh oknih. Možen je namreč prikaz primerjave celotne vsebine ali samo označenega dela. DiffDoc ne zna združevati, zato bomo morali ta del izvesti sami in ročno. Pri primerjavi map so na voljo različni filtri, primerjamo pa lahko posamezno mapo ali celotno drevo. Kljub določenim pomanjkljivostim je DiffDoc precej uporabno in predvsem zanimivo orodje, zlati ko želimo primerjati obširnejše dokumente.

DiffDoc

Kaj: Orodje za primerjavo.

Izdeluje: www.softinterface.com.

Cena: od 138 EUR (standardna različica).

Za: Več možnosti primerjav, grafični prikaz razlik, podprte vrste datotek, drugačnost.

Proti: Premalo orodij, ne zna sinhronizirati, občasna slaba preglednost, cena.

ECMerge

"Čarovniki" so včasih prav uporabni, še posebej, če nas na hitro seznanijo z možnostmi orodja, ki ga predstavljajo. ECMerge ima enega, ki nas "pozdravi" na začetku, nato pa v treh korakih enostavno pripelje do želenega rezultata. Takole je videti v prvem koraku.

Izdelek podjetja Ellie Computing je namenjen primerjavi vsebin različnih vrst dokumentov (in map), primerjane vsebine "zna" tudi združiti v nov dokument, prav tako lahko z njim izvajamo sinhronizacijo map. Na voljo je v dveh različicah in za tri operacijske sisteme. Ob zagonu nas "pozdravi" čarovnik, ki nas v treh korakih pripelje do končnega izdelka (prikaza razlik med primerjanimi vsebinami). Delovni proces je torej precej enostaven, sam uporabniški vmesnik pa morda premalo raznolik (ikone so si med seboj precej podobne, iz njihovega videza pa je tudi težko razbrati, čemu so namenjene), da bi ga lahko pohvalili. Po videzu je sicer značilno okenski, zato z izbiranjem kljub vsemu ne bomo imeli težav. Prilagoditev ponuja dovolj. Sam prikaz rezultata primerjave je primerno grafično "predstavljen", saj iz njega jasno razberemo, kje smo trenutno v dokumentu, vrstice so oštevilčene, razlike pa barvno upodobljene. Kot smo omenili, lahko z ECMerge primerjamo različne vrste dokumentov (navadno besedilo, prepozna sintakso nekaterih programskih jezikov ipd.), zato je področje možne uporabe precej široko. Precej dober je tudi pri primerjavi in sinhronizaciji map, saj uporabniku ponuja različne možnosti obeh (avtomatsko ali ročno primerjanje, zna primerjati krajevne in omrežne mape). Njegova posebnost so pretvorniki (v obliki vtičnikov; angl. plug-in), ob pomoči katerih lahko dokumente PDF ali Office pretvorimo v golo besedilo. Spričo različnih zmožnosti in dodatnih orodij je program primeren tudi za zahtevnejše uporabnike. Nekoliko moti slaba raznolikost uporabniškega vmesnika, ki povzroča nesporazume in upočasni delo.

ECMerge

Kaj: Orodje za primerjavo, združevanje in sinhronizacijo.

Izdeluje: www.elliecomputing.com.

Cena: 36 EUR.

Za: Več možnosti primerjav, grafični prikaz razlik, podprte vrste datotek, pretvorniki.

Proti: Slaba raznolikost uporabniškega vmesnika, cena.

SwiftCompare

Pomembno je, kako program predstavi razliko med primerjanima vsebinama in kakšne možnosti ponuja za "obdelavo". Pri SwiftComparu se nad možnostmi ne bomo pritoževali.

Zna primerjati (različne vsebine, dokumente in mape), združevati in izvajati sinhronizacijo map. Namestimo ga preprosto, že ob zagonu (preden se naloži osrednje okno) pa se lahko odločimo, kaj bomo primerjali (izbrskamo želene datoteke ali mape). Uporabniški vmesnik je pričakovan, klasično okenski, z menujsko in orodno vrstico na vrhu, ter dvema "okvirjema" za primerjane vsebine. Tudi dovolj "zgovoren" je (ikone nakazujejo svojo nalogo), čeprav pogrešamo okvirček s kratkim opisom, ko se postavimo nad izbrano ikono (opis se sicer prikaže v vrstici stanja, a ga vsaj na začetku preprosto spregledamo). Prilagoditev in nastavitev je dovolj. Rezultat primerjave SwiftCompare prikaže tako, kot mora, grafično in barvno primerno, z jasno prikazano lokacijo v dokumentu (informativna vrstica stanja, oštevilčene vrstice). Povsem zadovoljni pa z rezultatom vendarle ne moremo biti, saj prikaže razlike samo na ravni vrstice, ne pa tudi znakov. Šepa tudi podpora različnim datotekam, tako da, recimo, novejših izdelkov (Word, Excel) ne podpira. Je pa zato bolj natančen pri primerjavi in sinhronizaciji map, saj lahko izbiramo med različnimi načini (avtomatsko, ročno, obojestransko, primerjava glede na posamezne atribute ipd.). SwiftCompare je vsekakor solidno primerjalno orodje, ki se izkaže predvsem pri delu z datotekami, pri primerjavi dokumentov pa mu lahko očitamo nenatančnost (ni primerjave na ravni znakov) in neprilagodljivost (novejše vrste datotek niso podprte).

SwiftCompare

Kaj: Orodje za primerjavo, združevanje in sinhronizacijo.

Izdeluje: Oorja Software, www.oorjasoftware.com.

Cena: 19 EUR.

Za: Več možnosti primerjav, grafični prikaz razlik, naprednejše možnosti primerjave datotek.

Proti: Nenatančnost, novejše vrste datotek (Word, Excell) niso podprte.

UltraCompare

Poročilo o opravljeni primerjavi UltraCompare prikaže v lastnem oknu in neposredno ob rezultatu primerjave. Takole je videti del uporabniškega vmesnika pri tem opravilu.

"Ultraš" zna primerjati posamezne mape in datoteke (tudi te vsebino), ki so v njih. S skrbniškega vidika ni zahteven, saj ga enostavno namestimo, hitro je tudi pripravljen za rabo. Sam vmesnik je precej poln, drugače pa klasičen, z dovolj veliko "delovno" površino in polnima menujsko in ukazno vrstico. Bližnjic in orodij je res kar nekaj, zato bomo potrebovali čas, da bomo orodje popolnoma osvojili. Prilagoditev imamo na voljo dovolj in jih bodo veseli predvsem zahtevnejši uporabniki. Pohvalno je, da z njim lahko primerjamo tudi tri dokumente hkrati. Temu primerno UltraCompare tudi prilagodi videz samega vmesnika. Delovni proces je dovolj pregleden in enostaven, primerjava različnih vrst dokumentov pa mu ne dela težav. Rezultat primerjave je primerno predstavljeno (grafična predstavitev, uporaba barv, številčenje vrstic, prikaz trenutne lokacije). Ponuja tudi nekaj dodatnih orodij, s katerimi lahko na primer poiščemo (in kasneje pobrišemo) dvojnike v izbrani mapi (disku) ali pa za poljuben čas vnaprej nastavimo izvedbo sinhronizacije map. Omeniti velja tudi "izhodno" okno, v katerem predstavi podatke (nekakšno poročilo) o pravkar opravljeni primerjavi dokumentov ali map. Orodje je resno, natančno in informativno, večjih pomanjkljivosti (razen cene, ki pa niti ni tako "problematična") pa pravzaprav nismo našli.

UltraCompare

Kaj: Orodje za primerjavo, združevanje in sinhronizacijo.

Izdeluje: IDM Computer Solutions, www.ultraedit.com.

Cena: 35 EUR.

Za: Več možnosti primerjav, nabor orodij za lažje delo, prilagodljivost, grafični prikaz razlik, podprte vrste datotek, dodatna orodja.

Proti: ,,Cena".

Total Commander

Primerjavo vsebine datotek opravimo kar v osnovnem oknu Total Commanderja. Razlike primerno barvno prikaže.

"Poveljnik" resnici na ljubo ni "samo" primerjalno orodje, saj je njegova osnovna naloga predvsem upravljanje datotek (kot tak je neposredna konkurenca okenskemu Raziskovalcu), a poleg drugih orodij (pohvalno) ponuja tudi zgoraj omenjeno. Žal ni brezplačen, res pa je, da njegova cena ob upoštevanju pestre ponudbe niti ni tako visoka. Uporabniški vmesnik je zanimiv, poln bližnjic, ikon, ukazov in konkretne vsebine. Nekoliko drugačen, kot smo ga vajeni, nas hitro zasvoji, saj je premišljen, orodja pa pregledno urejena in enostavno dostopna. Primerjalni del je nekoliko skrit, najdemo ga namreč v menujski vrstici pod ukazoma "Mark" in "Files". Orodje zna primerjati vsebino dveh map in datotek, razlike pa primerno barvno prikaže. Del, v katerem primerjamo vsebino dokumentov, je pravzaprav orodje v orodju, s svojim uporabniškim vmesnikom in ukaznimi gumbi za lažje delo. Možnosti sinhronizacije ne ponuja. Podpira različne vrste datotek, najraje pa ima navadne besedilne datoteke. Po Total Commanderju velja poseči predvsem, kadar iščemo nadomestilo za vgrajeni okenski upravljalnik datotek. Ker orodje za primerjavo ni na voljo samostojno, je cena tista, ki nas odvrača od pogostejše rabe.

Total Commander

Kaj: Upravljalnik datotek in orodje za primerjavo.

Izdeluje: www.ghisler.com.

Cena: 32 EUR.

Za: Več možnosti primerjav, nabor orodij za lažje delo, prilagodljivost, grafični prikaz razlik, dodatna orodja.

Proti: Podprte vrste datotek, cena.

WinMerge

"Združitelj" je odprtokodno orodje, ki zna to, kar nakazuje že z imenom - združiti vsebino različnih dokumentov (in map). Vendar to še ni vse. Z njim lahko namreč tudi primerjamo, tako vsebino dveh map kot tudi posameznih dokumentov. Orodje namestimo klasično, dovolj preprosto in hitro, hitro pa je tudi pripravljen za delo. Njegov uporabniški vmesnik ni nič posebnega. Je klasično okenski, z dovolj veliko delovno površino in orodno vrstico na vrhu. Ponuja nekaj možnosti prilagoditev (nastavitve najdemo v menujski vrstici), vklopimo pa lahko tudi nekatere vtičnike (plug-in) za dodatne možnosti. Delovni proces je enostaven, zato lahko orodje priporočimo tudi začetnikom. Zajema preprost način izbire (z brskanjem poiščemo dokumenta ali mapo), (neobvezno) nastavitev filtrov (za prilagajanje same primerjave oziroma končnih rezultatov) ter orodja (desni klik) za delo s prikazanim rezultatom. Tega prikaže dovolj razumljivo in pregledno (grafično in barvno, z "zemljevidom" trenutnega položaja v dokumentu), da so razlike jasno vidne in obvladljive. Žal zna delati samo z "golim" besedilom, zato mu sodobne vsebine (izdelki pisarniške zbirke Office) niso všeč (orodje se sicer nad njimi ne pritožuje neposredno), a je vsebina neberljiva, tako da "urejanje" ni možno. WinMerge je vsekakor primeren zaradi svoje enostavnosti, dobre pomoči in uporabnega rezultata, le "nerazumevanje" s paketom Office nam ni preveč všeč.

WinMerge

Kaj: Orodje za primerjavo, združevanje in sinhronizacijo.

Izdeluje: http://winmerge.org.

Cena: Brezplačen.

Za: Več možnosti primerjav, nabor orodij za lažje delo, prilagodljivost, grafični prikaz razlik, dodatna orodja, cena.

Proti: Podprte vrste datotek.

Kaj torej izbrati?

Možnosti je na srečo veliko, odločitev pa je odvisna predvsem od tega, kaj bomo primerjali in v kakšnem obsegu. Če naše področje dela zajema predvsem "gole" besedilne datoteke in se ne lotevamo obsežnejših "primerjalnih projektov", bo vsekakor najboljša izbira WinMerge, ki je na srečo na voljo celo brezplačno. Če pri svojem delu potrebujemo boljšo podporo (več podprtih vrst datotek) in številne možnosti, pa je najbolj priročen UltraCompare.

Tabela z rezultati

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Monitor na Facebooku

Monitor TV na YouTube

JXGuB2E3qYI

  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji