Objavljeno: 30.3.2010 | Avtor: Vladimir Djurdjič | Monitor Marec 2010 | Teme: preizkus

Vsak trenutek z vami

Programi za trenutno sporočanje sicer živijo v senci elektronske pošte in v zadnjem času spletnih storitev za družabna omrežja, toda število uporabnikov se še naprej vztrajno veča. Prav s tovrstnimi programi smo lahko dosegljivi kjerkoli, kadarkoli, celo preprosteje kot zgolj s telefonskim klicem. Ogledali smo si ponudbo na tem področju, ki je zares pestra in zanimiva.

V vsakdanjem življenju vse bolj sodelujemo z drugimi prek računalnikov. Bodisi da gre za skupinsko projektno delo, rutinska opravila ali pa zgolj izmenjavo novic, idej in dokumentov med prijatelji oziroma družinskimi člani. Kar naenkrat nimamo več opravka samo sami s sabo, temveč s skupino ljudi, v kateri ima vsakdo svojo vlogo, pa tudi svoj urnik, druge naloge, zadolžitve in še marsikaj tega, kar lahko ogrozi učinkovitost sodelovanja v skupini. Postopki in orodja, ki smo jih uporabljali doslej, se zdijo manj učinkoviti, precej je nepotrebnega usklajevanja, ki zahteva čas in dobre živce.

Lep zgled je elektronska pošta. Kolikokrat na dan se vam zgodi, da se vam zazdi povsem neumno nadaljevati določen pogovor s sogovorniki prek elektronske pošte? Zlasti tam, kjer je naslovnikov v sporočilu več in začnejo drug čez drugega komentirati in kramljati na določeno temo. Rezultat tega je prava poplava elektronskih sporočil, ki nas motijo, polnijo naš potni predal. Še hujše je to, da lahko zaradi take "solate" hitro spregledamo pomembno pošto, ki se porazgubi v množici "kratkih" sporočil.

Tako kramljanje prek elektronske pošte običajno tudi hitro razkrije glavno pomanjkljivost pošte - časovno komponento. Če je v sporočilu več naslovnikov, se bo zelo pogosto zgodilo, da bodo nekateri odgovarjali šele čez čas in najprej na stara sporočila (večina nas pošto bere po kronološkem vrstnem redu) in bodo s tem spregledali, da so njihovi komentarji morda nesmiselni v luči kasnejši sporočil. Sploh pa bodo zaradi takega početja zelo nejevoljni upravitelji poštnih strežnikov, ki jim tako "smetimo" dragocen pomnilniški prostor. Nepomembno komunikacijo od pomembne elektronske pošte pa je čez čas zelo zamudno ločevati in, denimo, zbrisati samo nepotrebno "čvekanje".

Od tod tudi zamisel o posebnih programih, ki jim lahko rečemo storitve za čvekanje (chat), besedilno komunikacijo v realnem času ali, sodobneje, programi za trenutno sporočanje. Tako ime so dobili zlasti zato, ker se po navadi ne omejujejo le na tekstovna sporočila, temveč v sodobni obliki združujejo še govorne komunikacije in v zadnjem času celo internetno telefonijo. Lep zgled takih programov je, denimo, vsem znani Skype, čeprav to še zdaleč ni edini predstavnik te vrste.

Starosta med načini komuniciranja

V nasprotju s prepričanji programi za trenutno sporočanje niso prav velika novost. Prav nasprotno, sodijo morda celo med najstarejše programske izdelke, še celo v čase centralnih računalnikov, kjer so se lahko uporabniki na ta način med seboj pogovarjali prek kratkih besedilnih sporočil. Seveda so ti programi dobili povsem novo razsežnost, ko se je pojavil internet, in danes je glavna prednost prav to, da lahko sogovornike najdemo skoraj v vsakomur, ki je tako ali drugače povezan v omrežje. Za elektronsko pošto je trenutno sporočanje v različnih oblikah zagotovo najbolj priljubljen način komuniciranja.

Danes najdemo rešitve za trenutno sporočanje v zelo različnih oblikah in izvedbah, tako rekoč na vseh računalniških platformah, mobilnih napravah (telefonih) in celo kot spletne storitve, ki ne zahtevajo za rabo nobene predhodne namestitve na ciljno napravo. Velja poudariti, da je treba pri tem ločiti storitve od odjemalcev. Ponekod imamo za posamezno storitev le enega možnega odjemalca, drugod lahko za isto storitev izbiramo med velikim številom različnih programov za končnega uporabnika. V zadnjem času je precej programov narejenih tako, da z enim odjemalcem pridemo do različnih storitev za trenutno sporočanje. To je značilno predvsem za ponudnike, ki sami ne ponujajo storitev trenutnega sporočanja in s tem ne promovirajo samo enega sistema.

Za razliko od elektronske pošte je trajna hramba podatkov v takih programih drugotnega pomena. Večinoma trenutna sporočila nimajo trajne vrednosti in jih lahko zavržemo takoj, ko jih preberemo. Komunikacija je seveda v realnem času. Sporočilo se prenese k naslovniku takoj, ko napišemo misel, tipično vrstico ali dve, in stisnemo tipko "pošlji" ali pa preprosto pritisnemo na Enter. Večina današnjih programov deluje tako, da se naenkrat prenese le besedilo v manjših paketkih, "sporočilih" in se ne prenaša dejansko tipkanje vsake črke ali besede, čeprav je to tehnično povsem izvedljivo. Večinoma si namreč želimo, da imamo možnost pregleda stavka, preden ga pošljemo. Včasih pride to še kako prav, ker se lahko popravimo, si premislimo. Na drugi strani pa uporabnik med tem pogosto dobi sporočilo, da sogovornik pravkar piše sporočilo.

Danes je ponudba programov na trgu zelo pestra. Res je, tako kot drugod na tem področju prevladuje le nekaj ponudnikov, toda programov za trenutno sporočanje je malo morje, od tega je večina brezplačnih. Najti pravšnjega je včasih prava umetnost, še posebej zato, ker je malo ljudi pripravljen za tako opravilo preizkušati več kot program ali dva. Ni pa malo takih, ki vsak dan uporabljajo različne storitve trenutnega sporočanja, celo različne odjemalce, čeprav je, resnici na ljubo, to dokaj naporno.

Koristi trenutnega sporočanja

Kaj pravzaprav daje trenutno sporočanje ljudem? To je sicer precej odvisno od vsakega posameznika, pa tudi od dojemanja in pripravljenosti uporabe teh orodij. Nekateri, denimo, orodja za trenutno sporočanje naravnost sovražijo (še bolj kot elektronsko pošto) in zato zavračajo rabo. Toda te rešitve mnogim dajejo občutek še tesnejše komunikacije, tako rekoč skupne prisotnosti, ki nadomešča fizično prisotnost. Nič čudnega, če se je ta raba komunikacij uporabljala predvsem za neformalne pogovore, kramljanje, kratko sporočanje. Zelo priljubljeno je za nemotečo ali napol motečo komunikacijo z družinskimi člani in prijatelji.

Čeprav ostaja stereotip, da trenutno sporočanje moti ljudi in jih odvrača od vsakdanjega dela, raziskave kažejo, da trenutno sporočanje narašča zlasti v poslovnem okolju. Uporabnikom daje občutek, da s sodelavci sedijo za isto mizo. Če najdemo pravo razmerje med delom in trenutnim sporočanjem, je pravzaprav zelo učinkovito in daje pogosto hitreje rezultate, kot če bi uporabljali zgolj elektronsko pošto.

Trenutno sporočanje ima seveda tudi slabe plati. Če se pogovarjamo z vsemi in z vsakim, to lahko vzame neverjetno dosti časa. Poleg tega nam trenutno sporočilo oz. obvestilo ob delu lahko pretrga tok misli. Če nimamo dovolj samodiscipine, bomo postali zelo raztreseni, skakali bomo s teme na temo in z opravila na opravilo. Na neki način trenutno sporočanje krepi naše slabe strani, čeprav je sicer povsem koristno orodje.

Od programa za trenutno sporočanje navadno ne pričakujemo dosti. Zadovoljni smo že, če lahko čim bolj enostavno komuniciramo z želeno osebo in nas pri tem samo orodje čim manj moti. Prav zato so najuspešnejši programi, ki so zgolj "diskretno nasilni", po možnosti taki, ki se priključijo na različne vire in omrežja samodejno ali zgolj z nekaj kliki.

Prisotnost

Toda nekateri bodo osnovne funkcionalnosti hitro prerasli in današnji programi ponujajo cel kup dodatnih funkcionalnosti, ki utegnejo postati zelo dragocene. Ena najbolj kotiranih je, denimo, prisotnost. To funkcijo najdemo praktično v vseh programih za trenutno sporočanje in omogoča, da ugotovimo oziroma sporočimo svojo prisotnost in pripravljenost za klepetanje ali druge oblike komunikacij. Toda prisotnost je še precej več kot zgolj stanje prisoten-odsoten. Predvsem kar zadeva odsotnosti, je koristno, če vemo oziroma posredujemo razlog, kot je denimo "sestanek", "nisem pri računalniku", "ne moti" in podobno.

Ta status lahko nastavljamo ročno, toda to bo večina uporabnikov preprosto pozabila pravilno in pravočasno spreminjati. Zato znajo boljši programi samodejno zaznavati našo prisotnost. Če je, denimo, računalnik zaklenjen, to tako ali tako pomeni, da smo odsotni. Če ne računalniku ni uporabnikove aktivnosti določeno število minut, lahko sporočimo, da nismo za računalnikom. Če imamo v koledarju zabeležen sestanek, program za trenutno sporočanje samodejno posreduje informacijo "ne moti".

Toda stvari lahko postanejo še bolj kompleksne oziroma zanimive, če tako hočete. Nekateri programi omogočajo, da lahko opis statusa vpišemo sami, to pa še bolj natančno določa, kaj počnemo. S tem se ponekod že zelo približamo temu, kar počnejo nekatera družabna omrežja, kot je, recimo, Twitter. Še več, nekateri programi omogočajo, da statuse nastavljamo glede na osebo, ki nas želi kontaktirati. Nekaterim na primer dovolimo, da nas motijo med sestankom, drugim pa ne.

Prisotnost je zanimiva že za domačo rabo, še bolj pa postane uporabna v poslovnih okoljih. Na podlagi prisotnosti lahko, denimo, ocenimo, kakšna je najboljša oblika za komunikacijo z drugimi. Začnemo lahko s trenutnim sporočilom, če ima oseba na drugi strani čas, lahko preklopimo tudi na zvočni oz. telefonski pogovor. Če pa je status "odsoten" ali "sestanek", je morda bolje, če pošljemo elektronsko pošto.

Prihaja pa že naslednja generacija pojma internetne prisotnosti, ki uporabnikom podaja tudi geografsko informacijo o tem, kje smo. Posredujejo jo lahko mobilni telefoni z vgrajenimi sprejemniki GPS ali pa je zgolj ugibanje na podlagi triangulacije baznih postaj (še kar uporabno) ter IP naslovov uporabnika (kar je precej nezanesljivo). Marsikje utegne taka informacija koristiti, toda po drugi strani prav ta smer razvoja postavlja vprašanje zasebnosti. Ali res želimo, da drugi vejo, kje točno smo in kaj delamo? Preden na vrat na nos skočimo v tako početje, velja vsaj razmisliti o možnih posledicah.

Problem združljivosti

Eden večjih problemov programov in storitev za trenutno sporočanje je medsebojna združljivost. Trenutno sporočanje srečamo na praktično vseh platformah, pa še mobilnih telefonih in vse bolj tudi drugih izdelkih s področja zabavne elektronike. Težava je v tem, da ni nobenega jamstva, da bomo lahko univerzalno komunicirali med poljubnimi izdelki in napravami.

Dejstvo je, da je večina programov za trenutno sporočanje nastala na podlagi lastnih tehnologij in arhitektur, ki med seboj niso združljive. V preteklosti je bilo sicer kar nekaj poizkusov, da bi take komunikacije standardizirali. Omeniti velja poizkus standardizacije v okviru standarda IETF SIP (Session Initiation Protocol), pa protokole SIMPLE (SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions), APEX (Application Exchange), Prim (Presence and Instant Messaging Protocol), na XML-u zasnovan XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), pa OMA IMPS (Instant Messaging and Presence Service) in še bi lahko našteli.

Toda dejstvo je tudi, da so vsi dosedanji poizkusi za dosego konsenza med izdelovalci propadli, tako da vodilni izdelovalci (AOL, Yahoo, Microsoft, Skype) še naprej razvijajo lastne protokole in nič ne kaže, da se bo v kratkem kaj bistveno spremenilo. Tako smo za univerzalno komunikacijo prisiljeni uporabljati več programov hkrati, kar je sila naporno, ali pa poseči po morda nekoliko manj znanih programih, ki skušajo povezati te različne sisteme in celo posredovati sporočila med njimi. Toda razmere so v resnici daleč od idealnih. Si mislite, da bi nekaj podobnega veljalo na področju elektronske pošte? Morda lahko s te plati še bolj cenimo standardizacijo, kot sredstvo za lažjo rabo informacijskih rešitev.

Pri združljivosti samo sprejemanje in pošiljanje trenutnih sporočil niti ni tako problematično. To se da še kar preprosto zagotoviti. Zaplete se, ko želimo med različnimi omrežji zagotoviti transparenten in pravilen prenos statusa prisotnosti (ki ima v različnih sistemih različne definicije), pa dostop do skupnih imenikov oziroma možnosti iskanja uporabnikov. V takih sistemih prav tako lahko naletimo na težave pri uporabi dodatnih funkcij, kot so posebni znaki, ki v enem sistemu za trenutno sporočanje delujejo, drugod pa ne. Prav iluzorno pa je pričakovati, da bodo v takih hibridnih sistemih pravilno delovale govorne komunikacije, kaj šele video povezave.

Upamo le, da bo računalniške izdelovalce spametoval sam trg, čeprav za zdaj niti približno ni videti tako. Še več, posamezni ponudniki svoje sisteme še naprej s pridom oddaljujejo od skupnih standardov in to izrabljajo kot sredstvo za promocijo svoje rešitve. To velja še posebej za tiste, ki ponujajo osnovne storitve brezplačno in se preživljajo z dodatnimi storitvami ali reklamami. Posredovanje in združljivost z drugimi bi za take poslovne modele najbrž predstavljalo smrt, zato ni pričakovati pretiranega navdušenja.

Mobilno trenutno sporočanje

Čeprav se bomo tokrat omejili le na rešitve za trenutno sporočanje na osebnih računalnikih je danes že jasno, da prihodnost na tem področju predstavljajo mobilne storitve oziroma rešitve za trenutno sporočanje na mobilnih telefonih. To je pravzaprav logično, saj so prav telefoni tisti, ki jih imamo najpogosteje s seboj, zato lahko najbolj natančno določajo našo prisotnost. Prav tako je to naravna pot za pametne telefone, ki postajajo v bistvu mobilni informacijski terminali, kjer so telefonske komunikacije le del celotne zgodbe.

Toda, če imamo možnost takojšnjega klicanja uporabnika po telefonu, zakaj bi pravzaprav uporabljali na taki napravi tudi trenutno sporočanje? Na prvi pogled se sicer ne zdi logično, toda v praksi lahko pride to še kako prav. Kot rečeno, koncept lastne prisotnosti lahko s telefonom bolj učinkovito upravljamo in s tem sporočamo drugim svojo dosegljivost. Poleg tega pogosto pride prav, da prek telefona uporabljamo sistem za trenutno sporočanje namesto samih klicev, denimo tedaj, ko ne želimo govoriti ali pa to zaradi okoliščin ni možno (sestanki, konference, hrupni prostor ...).

Seveda se takoj zastavi vprašanje, zakaj trenutno sporočanje, če že imamo v telefonu od samih začetkov podoben mehanizem - sporočila SMS. Pa kljub temu so med obema sistemoma kar precejšnje razlike. Trenutno sporočanje zaradi svojega delovanja zagotavlja še bolj trenutna sporočila kot omrežja SMS, ki so lahko včasih obremenjena in dobimo dostavo sporočila z zamikom. Če je SMS res primeren za krajša sporočila in malo med sabo izmenjanih sporočil, pa je trenutno sporočanje boljše za daljše pogovore. Ne nazadnje je prek rešitev za trenutno sporočanje lažje spremljati celoten tok pogovora kot prek niza sporočil SMS.

Sploh pa pridejo programi za trenutno sporočanje na mobilnih napravah do izraza tedaj, ko se med seboj pogovarjata več kot dve osebi. Nekaj podobnega bi bilo prek trenutnih sporočil SMS prava mora. Pri vsem pa ne smemo pozabiti, da je pogovor prek orodij za trenutno sporočanje dražji kot prek sporočil SMS; to še posebej velja za tujino, zaradi (še vedno) visokih cen internetnega gostovanja.

Mobilno trenutno sporočanje čaka še svetla prihodnost, zanimivo, tudi v poslovne namene. Če rešitve za trenutno sporočanje združimo s specializiranimi mobilnimi programi, denimo za mobilno prodajo in dostavo, medicinsko diagnostiko itd., dobimo zelo močna orodja, ki lahko poslovne procese dvignejo na novo raven. Če to združimo še z orodji za geografsko lociranje, lahko pričakujemo, da se bo iz navadnih programov za trenutno sporočanje razvilo nekaj novega, kar bo sodilo v svojo ligo.

Kako pa je v poslovnem okolju?

Čeprav si uporabniki teh rešitev večino trenutnih sporočil izmenjujejo s prijatelji in družinskimi člani, se taka oblika komuniciranja vse bolj uveljavlja tudi v poslovnem okolju. Marsikje so že ugotovili, da je taka oblika primernejša kot nenehno telefoniranje ali pa pošiljanje elektronske pošte. Zlasti v poslovnih procesih, kjer si mora večje število ljudi čim hitreje izmenjevati informacije, po možnosti med več fizičnimi lokacijami. Na to so se že pred časom odzvali tudi ponudniki poslovne programske opreme, pri katerih je trenutno sporočanje dobilo dom v sodobnih orodjih za poenoteno komuniciranje in skupinsko sodelovanje.

Na prvi pogled se zdi, da so si ti programi za trenutno sporočanje sila podobni, ponekod celo nekoliko "oskubljeni" v primerjavi z orodji za zasebno (brezplačno) kramljanje, vendar razlike kljub temu so, in to pomembne. V ospredju so večja varnost, sledljivost pogovorom, hiter prehod med različnimi tipi povezav (zvok, pošta, video ...), izmenjava datotek, zaslonske slike in tako naprej. V večini podjetij poleg tega omogočajo dostop do osrednjega imenika uporabnika sistema, naprednih možnosti iskanja primernega sogovornika. Medtem ko javne storitve omogočajo povezavo med sogovorniki le po načelu zaupanja oziroma sprotnega potrjevanja, v poslovnem okolju, tipično za požarnimi zidovi, srečamo večjo odprtost, kjer vsi vidijo npr. statuse vseh sodelavcev.

Naslednje nadvse pomembno področje, na katero stavijo poslovne rešitve za trenutno sporočanje, je povezljivost z drugimi poslovnimi programi. Tako v primeru Microsofta kot IBMa, ki sta najbolj znana med vsemi, lahko stanje prisotnosti uporabnika vidimo v vseh drugih pisarniških orodjih, npr. v Wordu, Excelu, Outlooku, Lotus Notesu in tako dalje. Informacije o drugih uporabnikih, izbor primernega načina komunikacije so s tem še bolj enostavne. Res uporabna je, denimo, funkcija, kjer nas program opozori, kdaj je naš sogovornik na voljo; to nam lahko prihrani sprehod do njegove pisarne ali vsaj telefonski klic, ali je na voljo. Ti programi imajo tudi ambicijo, da poenostavijo sklic in vodenje skupinskih sestankov med ljudmi, ki so na več lokacijah, kjer tipično uporabljamo skupino različnih komunikacijskih kanalov hkrati: govor, trenutno sporočanje, po možnosti video, zagotovo pa pogled na skupen (enoten) zaslon.

V Microsoftu to vlogo ponudi trenutno sporočanje program Office Communciator (najnovejša je različica 2007), ki rabi tudi kot odjemalec za strežniški paket Office Communications Server. Poleg trenutnega sporočanja ponuja tudi glasovno sporočanje, povezavo s telefonskimi sistemi, videkonferenčnimi sistemi, delo na daljavo. Kot del širše družine Office 2007 se tesno povezuje z vsemi programi, ki nosijo to ime v predponi, ko je aktiven, pa se nam v vseh programih prižgejo dodatne možnosti in možnost spremljanja statusa drugih ljudi. Zanimivo, da je mogoča tudi povezljivost s portalskim strežnikom Office SharePoint Server, ki je spletna rešitev. Communicator je na voljo tudi v različici za mobilne telefone z okoljem Windows Mobile, obstaja pa tudi v različici dosegljivi prek spleta. Na prvi pogled je na moč podoben Windows Live Messengerju, brezplačni storitvi za pretežno zasebno rabo, le da je okleščen nekaterih nepotrebnih funkcij. Zelo zanimivo sodeluje z Outlookom in Exchangeem. Prvi, recimo, hrani zapise vseh pogovorov prek trenutnega sporočanja, kar pride prav, če moramo pogledati kaj za nazaj, obenem pa je to na enem mestu, tam, kjer je tako ali tako že elektronska pošta.

IBM že vrsto let za področje poenotenega komuniciranja ponuja izdelek Lotus SameTime, ki je nekakšen dopolnilni izdelek k bolj uveljavljenemu paketu za skupinsko sodelovanje in elektronsko pošto Lotus Notes. Tudi tu je trenutno sporočanje le del tega, kar zna SameTime, ki prav tako rabi za govorne, telefonske in video povezave. Program je precej močan pri organizaciji spletnih sestankov, kjer lahko organiziramo vse, od sporeda do posnetkov minulih sestankov. Tako kot v primeru Microsofta sta na voljo tudi mobilna in spletna različica izdelka. Tudi tu je mogoča lepa povezljivost med programom SameTime in družino portalskih rešitev WebSphere.

Omeniti velja še, da so v poslovnem okolju za trenutno sporočanje na voljo nekatere posebnosti, pa tudi omejitve. V marsikateri državi, panogi, pa tudi poslovni politiki družb velja pravilo, da se pogovori prek sistemov za trenutno sporočanje beležijo, zato veljajo posebna pravila, ki ščitijo interese držav/družb, po drugi strani pa tudi zasebnost posameznikov. Govorimo torej o avtorizacijah dostopa in aktivni politiki vodenja nastavitev teh programov, ki jih lahko vsako podjetje prilagodi svojim potrebam. Posebna pozornost je posvečena varnosti, tako glede curljanja informacij iz podjetja kot zaščiti pred okužbami in drugim nevarnostim, ki lahko izhajajo skozi ta komunikacijski kanal. Zanimivo, da se ti poslovni programi za trenutno sporočanje razmeroma slabo povezujejo na druge, konkurenčne sisteme. Tako Communicator kot SameTime se lahko povezujeta na javne sisteme AOL, Yahoo in GoogleTalk, vendar ne brez privolitve upraviteljev, če je tako določeno.

Če poslovne rešitve za trenutno sporočanje odlično delujejo znotraj "zidov" enega podjetja, pa je povezljivost navzven precej bolj problematična. Že za prehod čez požarne zidove je običajno treba dodatnih programov in nastavitev, če želimo ohraniti nadzor in varnost. Najbolj pa pogrešamo nekakšno storitev, ki bi med sabo povezovala različna podjetja, ki uporabljajo podobno tehnologijo. S tem bi bilo olajšano sodelovanje tudi s poslovnimi partnerji. V takih primerih se je treba opreti na javna omrežja, to pa marsikomu ni po godu. Vsekakor je to še področje, na katerem lahko pričakujemo številne spremembe. Poslovne rešitve za trenutno sporočanje se bodo verjetno tudi vse bolj povezovale s poslovnimi rešitvami, kot so programi ERP, zlasti pa tisti, ki so vezani na odnose z javnostmi - CRM, SRM in podobni.

Microsoft Office Communicator

Kaj: Poslovni program za trenutno sporočanje, telefonijo in konference.

Izdeluje: Microsoft, http://office.microsoft.com/communicator

Cena: Samostojna različica 31 dolarjev na uporabnika, vključen v nekatere pakete Office.

Za: Tesna povezanost s programi MS Office, mobilna in spletna različica, podpora za telefonijo, video konference .

Proti: Omejena povezljivost v javna omrežja, cena, potrebuje namenski strežnik.

Ena od prednosti Microsoftovega poslovnega orodja IM je integracija z mobilnimi telefoni. Žal le nekaterimi.

IBM Lotus SameTime

Kaj: Poslovni program za trenutno sporočanje, telefonijo in konference.

Izdeluje: IBM, http://www.ibm.com/software/lotus/sametime/

Cena: Od 20,60 do 103 dolarje na uporabnika.

Za: Dobra povezljivost izdelki Lotus, Websphere,Microsoft, mobilna in spletna različice, napredna orodja za spletne sestanke, podpora za telefonijo, video konference .

Proti: Omejena povezljivost v javna omrežja, cena, potrebuje namenski strežnik.

SameTime nudi pregledno in uporabno okolje za poslovno sporočanje.

Pregled ponudbe

Kot že rečeno, je programov za trenutno sporočanje na trgu zelo veliko. Samo večjih je tam okoli sto, čeprav tržni delež nadzoruje le peščica izdelkov oziroma koalicij različnih partnerjev (tisti zbrani okoli standard XMPP, navezava Microsoft-Yahoo in AOL/ICQ). Če k temu prištejmo še funkcije trenutnega sporočanja v socialnih omrežjih in programih za skupinsko sodelovanje, pa je seznam še precej daljši. Zato smo se tudi omejili na opise nekaterih najpogostejših.

AIM

America Online (AOL) je ena izmed najstarejših spletnih storitev, zato ni čudno, da je njihova rešitev za trenutno sporočanje AIM (AOL Instant Messenger) eden najstarejših programov na tem področju. Še pred njim je AOL ponujal program On-Line Messages (OLM), tako da je ponudnik zelo bogat z izkušnjami. V naših krajih ni kaj dosti rabljen, v ZDA pa je še vedno zelo priljubljen, razvoj še vedno poteka, čeprav nekoliko v senci drugih. AIM temelji na lastnem protokolu OSCAR, v različnih obdobjih pa so skušali, kasneje pa tudi opustili podporo drugim standardom (recimo XMPP).

AIM je eden najstarejših programov na področju trenutnega sporočanja.

V zadnji različici 7.1 program prinaša poleg tipičnih lastnosti za trenutno sporočanje še možnost povezave z drugimi uporabniki prek socialnih omrežij Facebook, Twitter, pa tudi nekaterih spletnih storitev, kot so YouTube, Fickr in Digg, zlasti kar zadeva status uporabnika (funkcija, imenovana Lifestream). Novo različico krasi tudi dokaj prijeten uporabniški vmesnik in to, da deluje na različnih platformah - Windows, MacOS, Apple iPhone, Windows Mobile, Palm OS in Blackberry. Ni pa podpore Linuxu.

AIM

Kaj: Program za trenutno sporočanje.

Izdeluje: AOL, http://www.aim.com

Cena: Brezplačen program.

Za: Prijeten vmesnik, povezljivost s socialnimi omrežji, podpora za številne mobilne platforme.

Proti: Omejena povezljivost z drugimi sistemi IM, ni različice za Linux.

Apple iChat

Apple iChat sledi filozofiji preprosto je bolje.

Na seznamu ponudnikov trenutnega sporočanja seveda ne manjka Apple, in v svojem operacijskem sistemu Mac OS X ponudi program iChat. Program je grafično zelo prijeten, uporablja ikonografijo z balončki za pogovore in slikovno gradivo za prepoznavanje uporabnikov. Poleg neposredne povezave z uporabniki znotraj omrežja LAN iChat podpira tudi povezavo s storitvami AIM, MobileMe, prek podpre za XMPP pa se lahko povežemo na storitve ponudnikov Microsoft, Yahoo in Google. V najnovejši različici program podpira tudi video in zvočne povezave, souporabo zaslona, zanimive pa so funkcije iChat Theater in iChat Backdrop.

Prva omogoča, da z uporabniki delimo datoteke, ki podpirajo funkcijo Quicklook, kot so slike, predstavitve in video posnetki. Backdrop pa lahko video posnetke in slike uporablja kot ozadje pri video pogovorih. Za program je na voljo tudi kup dodatkov tretjih razvijalcev, ki razširjajo zmogljivost programa. Program seveda deluje le na Macih, zanimivo pa je, da ga Apple še ni prilagodil za iPhone. Namesto tega je več rešitev tretjih ponudnikov, ki omogočajo vsaj delno povezljivost z namiznim programom za trenutno sporočanje.

Apple iChat

Kaj: Program za trenutno sporočanje.

Izdeluje: Apple, http://www.apple.com/macosx/what-is-macosx/ichat.html

Cena: Del operacijskega sistema Mac OS X.

Za: Zelo prijeten vmesnik, dobra podpora za druga omrežja IM, kvalitetna video podpora.

Proti: Nekoliko manjše število funkcij, omejenost na samo en operacijski sistem.

Google Talk

Google je zelo znan po svojih spletnih storitvah, kot je poštna storitev Gmail, zanimivo pa je, da njihova rešitev za trenutno sporočanje Google Talk ni toliko v ospredju, vsaj glede na priljubljenost glavnih tekmecev. Pravega razloga za to pravzaprav ni, saj zna praktično vse kot vse konkurenčne storitve in odjemalci za spletno sporočanje. Je pa kar nekaj razlogov v prid temu programu, denimo to, da je zgrajen na odprtem standardu XMPP/Jaber in Google pravzaprav nima nič proti, če uporabimo alternativne odjemalce za dostop do storitve. Prisoten je tudi na mobilnih telefonih, saj lahko prek Google Talka komuniciramo na telefonih Blackberry, Palm Pre, iPhone in seveda Andridu. Kot debeli odjemalec je na voljo le za okolje Windows, na voljo pa je različica, ki temelji na Adobe Flashu in je s tem uporabna na različnih platformah. Povezuje se lahko tudi z uporabniki AIMa in Orkuta.

Google Talk je preprost, a dobro povezan program, ki cilja na povezljivost z drugimi storitvami Google.

V osnovi program ponudi možnost izmenjave kratkih sporočil, sporočanje prisotnosti, prenos datotek med dvema sogovornikoma. Možna je tudi zvočna povezava, in to med več sogovorniki hkrati. Povezljivost s spletnim poštnim sistemom Gmail je programu v velik plus. Od nedavna zna Google Talk opravljati tudi video povezave, za kar moramo namestiti poseben dodatek. Zanimivo, da funkcionalnost Google Talka lahko uporabljamo tudi znotraj spletnega brskalnika (kot aplikacija AJAX), ob boku storitve Gmail, prav tako s tekstovno, zvočno in video komunikacijo.

Utegne pa imeti Google Talk še kako pomembno vlogo v strategiji izdelovalca v prihodnosti. Nedavno so oznanili, da so razvijalcem odprli vmesnik XMPP API, s katerim lahko prek infrastrukture trenutnega sporočanja dostopajo v okviru razvojnega ogrodja App Engine. To potencialno pomeni prihod množice specializiranih aplikacij in storitev, ki bodo uporabljale infrastrukturo za trenutno sporočanje in imenike Googla. Menda pa se Google trudi tudi z integracijo s protokolom SIP in povezljivostjo s priljubljenim Skypom.

Google Talk

Kaj: Program za trenutno sporočanje.

Izdeluje: Google, www.google.com/talk/

Cena: Brezplačen program.

Za: Preprost uporabniški vmesni, dobra povezljivost s storitvami Google, samostojni program in spletna storitev, dobra povezljivost, mobilne različice

Proti:.Omejeno število funkcij, debeli odjemalec le za okolje Windows.

ICQ

ICQ podpira pošiljanje sporočil SMS, vendar ne po celem svetu in vselej brezplačno.

ICQ je bil prvi priljubljeni program za trenutno sporočanje, ko je svet osvojil internet. Razvija ga izraelsko podjetje Mirabilis, ki ga je že leta 1997 kupila družba AOL. Kljub temu razvoj ICQ še naprej poteka vzporedno z razvojem programa AIM, čeprav se je priljubljenost drugih platform v zadnjih letih večala hitreje kot pri ICQ. Program je zelo jasno namenjen pretežno mladi populaciji, kar se vidi v izmenljivih grafičnih podobah, zvočnih učinkih in animiranih ikonah. Pa tudi v animiranih voščilnicah, vgrajenih igrah in tako naprej. ICQ tako kot AIM uporablja protokol OSCAR, prav tako kot drugi programi pa podpira pošiljanje besedil zvočne in video komunikacije.

Posebnost je integracija s sistemi SMS in celo z možnostjo pošiljanja brezplačnih sporočil prek tega omrežja. Cena, ki jo plačamo, so oglasi, ki se prikazujejo kot nadomestilo za brezplačno komunikacijo. ICQ je bil precej pogosto kritiziran zaradi pomanjkljive zasebnosti in zato, ker storitev ni vselej najbolj zanesljiva. Kljub temu ostaja eden najbolj profitabilnih poslov družbe AOL. Pomanjkljiva pa je tudi podpora različnim platformam, saj je uradno na voljo le za okolja Windows, Windows Mobile in Blackberry, medtem ko je treba drugod uporabiti spletne različice storitve.

ICQ

Kaj: Program za trenutno sporočanje.

Izdeluje: ICQ, http://www.icq.com

Cena: Brezplačen program.

Za: Barvit uporabniški vmesnik, grafični in zvočni učinki pri sporočanju, številne funkcije.

Proti: Majhno število podprtih platform, nadležno spletno oglaševanje, pomanjkljiva zasebnost.

Microsoft Live Messenger

Microsoft je eden najstarejših ponudnikov rešitev za trenutno sporočanje. Še iz časov, ko so se dajali za prevlado z Yahoojem in AOLom in je bil Google šele v povojih, izhaja za tedanje čase nekoliko nerodna strategija, ko se sočasno imeli več odjemalcev za trenutno sporočanje s podobnimi, pa vendar različnimi vmesniki in funkcijami. Govorimo o programih MSN Messenger, pa Windows Messenger in še nekaterih izpeljankah. Danes so to strategijo poenotili in za brezplačno spletno rabo ponujajo Windows Live Messnger, ki je tudi del paketa Windows Live Essentials. Gre za dokaj tradicionalno oblikovan odjemalec, ki se dobro znajde v okolju Windows, nekoliko manj v poslovnem (Office) okolju in je namenjen predvsem za zasebno rabo. Z njim lahko opravljamo podobno kot kramljanje, zvočne in video povezave.

Microsoft se z Live Messengerjem trudi ostati na čelu brezplačnih storitev IM.

V primerjavi z nekaterimi tekmeci podpira nekatere posebnosti, kot so odklopljeno delovanje, souporaba datotečnih map za izmenjavo datotek, v nekaterih državah tudi možnost klica neposredno v telefonska omrežja. Microsoft Live Messenger temelji na protokolu Microsoft Notification Protocol (MSNP), ki ga uporablja le Microsoft. Od leta 2006 lahko uporabniki kramljajo tudi z uporabniki Yahoo Messengerja, to pa je tudi vse. Program deluje seveda v odjemalcih Windows, mobilnih telefonih z Windows Mobile, razvita pa je bila tudi različica za platformo Sybian S60. Danes sodi med najbolj razširjene storitve, čeprav nekateri tekmeci ponujajo več.

Windows Live Messenger

Kaj: Program za trenutno sporočanje.

Izdeluje: Microsoft, http://download.live.com/?sku=messenger

Cena: Brezplačen program.

Za: Preprost uporabniški vmesnik, dober nabor funkcij.

Proti: Podpira le Microsoftovo okolje, omejena povezljivost v druga omrežja malo podprtih mobilnih platform.

Skype

Skype je nedvomno najbolj znan internetni program, kar zadeva brezplačne govorne in poceni telefonske povezave, nič manj pa ni uporaben in uporabljen na področju trenutnega sporočanja. Odjemalec, ki sicer rabi za zvočne in video povezave, je hkrati tudi orodje za trenutno sporočanje, kjer so implementirani tudi prisotnost, možnost prenosa datotek, skupinsko kramljanje in še marsikaj drugega. Za program so na voljo tudi številni dodatki, ki širijo že tako bogat nabor funkcij, od tega nekateri izkoriščajo prav infrastrukturo za trenutno sporočanje.

Skype ima enega najbolj dodelanih, zagotovo pa najbolj priljubljenih vmesnikov.

Skype je na voljo na številnih mobilnih platformah, od nedavnega na Apple iPhonu.

Skype krasi predvsem zelo dovršen uporabniški vmesnik, ki je prijeten, a hkrati funkcionalen in pregleden, tako da so različne funkcije hitro izsledljive. Pri trenutnem sporočanju gre pohvaliti zlasti hiter dostop do preteklih pogovorov s posamezno osebo, dobro obveščanje o spremembi statusa pristojnosti in možnost posredovanja trenutnih sporočil tudi ljudem, ki niso trenutno na drugi strani povezave. Omeniti velja, da so na voljo tudi različice za mobilne naprave (kmalu pa tudi za televizorje in druge naprave zabavne elektronike), tako da je dosegljivost rešitve resnično velika.

Za Skype velja po drugi strani tudi to, da je za zdaj še vedno združljiv predvsem sam sabo. Programu so pogosto očitali, da preveč stavi na lastne protokole, kar pomeni, da ni povezljiv z drugimi sistemi. No, časi se spreminjajo. Ker se je lani izkazalo, da Skype morda le ni tako dobičkonosna storitev, kot je pred leti kazalo, so se začeli sedanji lastniki bistveno bolj ozirati po poslovnih priložnostih. Nedavno je tako Skype začel z beta preizkusom združljivosti prek protokola SIP. To pomeni, da se odpira, za začetek predvsem na področju govorne komunikacije. Pričakujemo pa lahko, da bo tako tudi pri drugih funkcijah, tudi pri trenutnem sporočanju. Kljub temu je že danes ena najbolj razširjenih alternativ, tako za zasebno kot tudi poslovno rabo.

Skype

Kaj: Program za trenutno sporočanje.

Izdeluje: Skype, http://www.skype.com

Cena: Brezplačen program, nekatere telefonske storitve so plačljive..

Za: Razširjenost in priljubljenost, enostaven uporabniški vmesnik, podpora za različne tipe komunikacij.

Proti: Lasten protokol, podpora za telefonski protokol SIP šele v pripravi.

Trillian Astra

Astra ima dodelan uporabniški vmesnik, ki pa nudi časih skoraj preveč možnosti.

Če odmislimo velike ponudnike storitev, ki imajo tudi lastne odjemalce, je med vsemi drugimi morda najbolj zanimiv program Trillian Astra, ki se lahko pohvali z najbolj dodelanim uporabniškim vmesnikom, predvsem pa s podporo neštetim omrežjem. Pod eno streho lahko komuniciramo s storitvami AIM, Yahoo, ICQ, Windows Live (MSN), Google Talk, Jabber/XMPP, MySpace IM in seveda Astra. To velja za odjemalce ne glede na operacijski sistem. Če se omejimo samo na odjemalec za okolje Windows, je seznam še precej daljši in še bolj zanimiv: prišteti moramo še Facebook, Twitter, Skype, Bonjour, IRC, za trenutno sporočanje pa podpira tudi uporabnike elektronske pošte POP3 in IMAP. Skratka, težko bi našli še kakšno pomembnejše omrežje, ki ga Astra ne pokriva. V program se prijavimo le z enim uporabniškim imenom in geslom, ta pa varuje račune za različne storitve.

Kot rečeno, je program na voljo za različne platforme, trenutno pa deluje v okoljih Windows, Mac OS X, iPhone in kot spletni odjemalec. Seveda pa podpora različnim storitvam in operacijskim sistemom ni vse, saj je seznam funkcij zelo dolg. Program omogoča poleg trenutnega sporočanja tudi zvočne in video povezave, pa risanje in posredovanje skic na tabličnih računalnikih ali grafičnih tablicah. Seveda je poskrbljeno za varnost in zasebnost z možnostjo, da se ne znajdemo na seznamu uporabnikov, kar lahko določimo na uporabnika natančno. Astra je odlična za avtomatizacijo opravil, denimo obveščanje, kot se v pogovorih pojavi določen niz, programsko nastavljanje odziva na dogodke (npr. samodejno pošiljanje sporočila, ko se pojavi določen sogovornik) itd. Uporabniški vmesnik je prilagojen zahtevnim uporabnikom, takim, ki opravljajo po več ločenih pogovorov hkrati. Namesto da bi končali z obilico oken, bomo lahko to zložili v enega z več zavihki. Program celo omogoča (paradoksalno) trenutno sporočanje tudi brez priključitve v omrežje. Sporočila, ki jih tipkamo, bodo imela časovni žig in se bodo posredovala naslovnikom, ko bomo zopet v omrežju.

Trillian Astra

Kaj: Program za trenutno sporočanje.

Izdeluje: Trillian, http://www.trillian.im

Cena: Brezplačen program; 25 dolarjev za različico Pro..

Za: Ogromno funkcij in zmožnosti, povezljivost na vse mogoče sisteme za trenutno sporočanje.

Proti:.Ponekod nepreglednost zaradi velikega števila možnosti.

Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger nudi trenutno sporočanje s stilom.

Yahoo je skupaj z Microsoftom, s katerim imajo strateško povezavo in združljivost med rešitvami za trenutno sporočanje, drugi največji ponudnik na tem področju, takoj za družbo AOL. Program Yahoo! Messenger ima dolgoletno tradicijo, številne zanimive funkcije in širok krog uporabnikov. Tako kot tekmeci ponuja vse, kar je potrebno za trenutno sporočanje, a je to le del zmožnosti programa, ki deluje v okoljih Windows, MacOS, telefonih Apple iPhone in Blackberry. Yahoo! Messenger se tesno povezuje z drugimi storitvami družbe Yahoo, predvsem z elektronsko pošto Yahoo! Mail, kjer lahko hranimo zapisnike pogovorov, odjemalec pa je hkrati tudi obvešča o novi prispeli pošti. Ker podpira tako zvočne kot video komunikacije, je zanimivo, da lahko program uporabljamo tudi kot odjemalca za glasovno pošto, vanj pa je tudi vgrajen večpredstavni predvajalnik, s katerim lahko pregledujemo video posnetke in fotografije skupaj s sogovorniki. V ZDA je poskrbljeno tudi za integracijo s storitvijo internetne telefonije Yahoo!Voice. Če to še ni dovolj, je za program na voljo več različnih dodatkov, ki širijo osnovno namembnost programa.

Uporabniški vmesnik je v različici 10 zelo dodelan, lahko pa izbiramo med različnimi temami. Klice in dogodke lahko povežemo z zvočnimi (glasbenimi opozorili), izbiramo lahko lastne nastavitve za prikaz statusa. Messenger omogoča tudi, da imamo namesto svoje slike avatarja. Skratka, za zabave željne je dobro poskrbljeno. Messenger ima v zadnjem času precej težav pri zagotavljanju zasebnosti. Veliko uporabnikov je nezadovoljnih zaradi nezaželenih klicev in sporočil, v preteklosti pa je Yahoo moral celo ukiniti nekatere storitve (pogovorne sobe), ker so jih začeli zlorabljati. Kljub temu ostaja eden vodilnih na tem področju.

Yahoo! Messenger

Kaj: Program za trenutno sporočanje.

Izdeluje: Yahoo, http://messenger.yahoo.com

Cena: Samostojna različica 31 dolarjev na uporabnika, vključen v nekatere pakete Office.

Za:.Dodelan uporabniški vmesnik, droba integracija s storitvami Yahoo, podprtost na voidlnih platformah.

Proti:.Težave z zagotavljanjem zasebnosti.

Kako izbrati

Zanimivo, da izbire programa ali storitve za trenutno sporočanje v večini primerov ne diktiramo sami, temveč na to močno vpliva naša okolica oziroma sogovorniki. Če je nekdo uporabnik samo ene storitve, nam verjetno ne ostane drugega, kot da še sami postanemo člani. Seveda je pri tem precej velika verjetnost, da bo iz skupine sogovornikov kar nekaj takih, ki bodo uporabljali več rešitev, kar pri vsakega med nami postavi dilemo. Namestiti še en program ali ne? Poiskati enega, ki pozna vse to in upravljati vse na enem mestu? Ali pa ostati na enem samem ponudniku in druge prepričati, naj se tudi oni odločijo za našega?

Vse to so povsem možne kombinacije. Morda je dolgoročno še najslabša ta, da uporabljamo sočasno več programov, kar je nerodno tako z vidika rabe, sporočanja svojega statusa, ne nazadnje tudi zaradi povečane porabe sistemskih sredstev (pomnilnika) za programe, ki zaradi narave svojega delovanja vselej prežijo v ozadju. Končna izbira je seveda odvisna od posameznikovih želja in navad, najbolj pogosta pa je odločitev, da se vsakdo opredeli za eno storitev oziroma odjemalca. To pa utegne biti težka odločitev, še posebej, če za zasebne pogovore uporabljamo en sistem, za službene pa drugega.

Za zdaj je večina storitev trenutnega sporočanja vsaj v osnovni obliki brezplačna, toda nikjer ni rečeno, da bo vedno tako, vsaj kar se tiče naprednih funkcij, kot so telefonija, video konference, geolociranje in podobno. Prav verjetno je, da bodo vsaj nekateri ponudniki s časom uvedli tudi nekatere plačljive storitve, morda pri naprednem iskanju poslovnih kontaktov in podobno, ki pa bodo imeli ob teh še osiromašene brezplačne različice. Seveda zgolj za to, da opozorijo nase in pritegnejo potencialne uporabnike.

Zlivanje v enotno rešitev

Kljub temu da program za trenutno sporočanje poznamo že dalj časa, analitiki za tovrstne rešitve napovedujejo še svetlo prihodnost. Ne nazadnje je penetracija elektronske pošte še bistveno večja, do tja pa seže tudi možnost za ras trenutnega sporočanja.

Toda v resnici se dogaja nekaj povsem drugega. Že dalj časa se govori o konvergenci oziroma združevanju različnih oblik komunikacij v enoten sistem sporočanja, ki bo združeval elektronsko pošto, trenutno sporočanje, telefonijo, video konference in še kaj, vse pod istim okriljem. Temu izdelovalci radi pravijo poenoteno komuniciranje (Unified Messaging). Resnici na ljubo se pod to oznako najde marsikaj, najpogosteje pa rešitve, ki imajo enega odjemalca za vse zgoraj našteto. Toda to ni edini način pojmovanja poenotenja komunikacij.

Lep zgled je še eksperimentalna storitev Google Wave, ki nakazuje, kaj res lahko pomeni poenotenje komunikacij. Gre za rešitev, ki trenutno sporočila ureja kot elektronsko pošto, pa čeprav sama komunikacij poteka v realnem času (celo tipkanje drugih oseb je vidno sproti).

Če gledamo s praktične plati, je to edino smiselno. Zakaj bi uporabljali dva programa ali več in več različnih komunikacijskih kanalov, če lahko uporabimo samo enega, ki pokriva vse kar potrebujemo? Na ta način je tudi lažje organizirati komunikacije, zmanjšati obremenjenost s sporočanjem kot takim, lažje je najti informacije na enem mestu. Zaradi tega lahko v bodoče pričakujemo, da bo Google Wave dobil še več posnemovalcev.

V prihodnje bo zagotovo večji poudarek na mehanizmih, kako bolj učinkovito upravljati vse zasebne in poslovne komunikacije, saj rast tega oziroma povečanje potrebnega časa za to ne more potekati v nedogled. Uspešni bodo predvsem programi, ki bodo bolj učinkovito posredovali najbolj relevantne informacije, pomagali filtrirati pomembno od nepomembnega, predlagali prioritete, morda glede na temo in sogovornika/pošiljatelja.

Zametke prihodnosti lahko vidimo že v dosedanjih programih, ki skušajo prikriti kompleksnost komunikacije prek različnih storitev. Prav zanimivo bo spremljati, koliko časa bodo uspevali predvsem sistemi, ki stavijo le na lastne standarde. Ker gre za večinoma brezplačne rešitve, na katerih si lahko naredimo račun z le nekaj kliki, je vprašanje, ali bo potekalo v nedogled. Toda ne smemo pozabiti, da ima vsako med nami zgornjo mejo tolerance in sposobnosti obvladovanja poplave sporočil ter informacij. Ker se vse skupaj seli na mobilne naprave, kjer je lahko vse še bolj moteče (tudi zaradi omejenih možnosti vnosa besedil), se to utegne zgoditi prej, kot bi pričakovali.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji