Objavljeno: 28.12.2016 | Avtor: Miran Varga | Monitor Januar 2017

Optimizacija in nadgradnja okolja IT v proizvodnem podjetju

Družba Plutal 2000 je specializiran izdelovalec vseh vrst zapork na področju prehrambne, farmacevtske in kemične industrije. Podjetje z več kot stoletno zgodovino je eden največjih evropskih izdelovalcev zapork, ki konkurenčne prednosti gradi na lastnem znanju in tehnoloških sistemih, procesih ter inženirstvu in merilni tehniki.

Krenine podjetja Plutal 2000 segajo že v leto 1912. Danes velja družba za uglednega izdelovalca zapork v globalnem merilu, saj izdeluje najrazličnejše vrste zapork – v ponudbi ima več kot 10.000 različnih izdelkov, vsako leto pa doda še okoli 400 novih. Proizvodnjo sestavlja okoli 100 delovnih strojev, s katerimi v treh izmenah dela okoli 75 zaposlenih.

Na kratko

Naziv projekta: Optimizacija proizvodnje

Naročnik: Plutal 2000

Izvajalec: A-Soft

Skupno trajanje: 6 mesecev

Finančni obseg: Višine naložbe podjetje ni želelo razkriti, povedalo je le, da gre za petmestno številko.

Posebnost: Naložba se je podjetju povrnila hitreje kot predvideno, saj so zaposleni hitro osvojili novosti, ki jim znatno pomagajo pri delu, upoštevajo pa tudi napotke za izboljšave.

Opredelitev izziva

Leta 2014 izvedena posodobitev informacijskega okolja proizvodnje je odpravila ročno izpolnjevanje dokumentacije, saj so v podjetju Plutal 2000 vse stroje in delovna mesta opremili s tablicami in mobilnimi rešitvami, ki skupaj z delavci svoje dejavnosti sporočajo v sistem ERP. Implementirana rešitev je temeljila na analizi, da bo proizvodnja v letih 2014, 2015 in 2016 ustvarila okoli 3000 delovnih nalogov na leto, hitra rast obsega poslovanja pa je število nalogov dvignila na 5000 s »špicami«, ki so na dan dosegle tudi 35 delovnih nalogov. Podjetje je omenjeno povečanje obsega proizvodnje uspešno sproti reševalo z nadgradnjo zmogljivosti računalniške opreme.

V podjetju Plutal 2000 so skladno s prvotnim uspešno končanim projektom informatizacije kontrolnih listov načrtovali naslednji korak. Ta predvideva posodobitev, nadgradnjo in razširitev informacijskega okolja skladno z razvojem obsega poslovanja. Podjetje je želelo čim vitkejšo proizvodnjo z izboljšanim vpogledom v izvedbo naročil in s kar najmanj izpada in slabih izdelkov, zato se je odločilo nadgraditi funkcionalnosti rešitev ter uvesti sisteme za natančno analizo proizvodnje, ki bi še izboljšali delo v proizvodnji in podjetju pomagali zagotavljati kar najvišjo kakovost izdelkov.

Izbira izvajalca

Prvo fazo optimizacije proizvodnje je podjetju Plutal 2000 leta 2014 načrtovalo in izvedlo podjetje A-Soft. Zaradi odličnega poznavanja informacijskega okolja in zahtev ter želja podjetja ter dobrega preteklega sodelovanja se je podjetje letos odločilo nalogo nadgradnje informacijskega okolja zaupati istemu izvajalcu. Ta namreč premore tudi znanja izvedbe naprednih sistemov in rešitev s področja poslovne analitike. A-Soft je podjetje IT, ki z inovativnimi in najsodobnejšimi rešitvami skrbi za optimizacijo in upravljanje poslovnih procesov v različnih podjetjih, organizacijah in ustanovah. Strokovnjaki podjetja obvladajo informacijske tehnologije na različnih in naročnikom rešujejo zahtevne poslovne in tehnološke izzive. Izvajalec je prejel nalogo oblikovati učinkovito rešitev IT, ki bo naročniku zagotavljala konkurenčno prednost in ponudila nove možnosti razvoja poslovanja.

Izvajalec je sodeloval s podjetjem Sfera IT iz Maribora, ki je zagotovilo postavitev brezžičnega omrežja v proizvodnih halah in pripravilo infrastrukturo za povezavo z naročnikovo zbirko podatkov ERP, ter podjetjem Aero IT iz Ljubljane, ki je priskrbelo industrijske dostopne točke Aerohive.

Izvedba

Izvajalec je poskrbel za nadgradnjo strojne in programske opreme. Skladno z naročnikovo željo po kar najbolj prilagodljivem in skalabilnem okolju IT je bila sprejeta odločitev o preselitvi aplikacijskih in podatkovnih strežnikov v novo produkcijsko okolje, in sicer na novejšo in zmogljivejšo infrastrukturo v podatkovnem centru izvajalca. Temeljni operacijski sistem je tako Red Hat Enterprise Linux Server, ki podpira delovanje najrazličnejših aplikacij. Za hrambo podatkov skrbi zbirka podatkov IBM DB2 Express-C. Drugi nivo trinivojske arhitekture predstavlja aplikacijski strežnik IBM WebSphere Application Server Express, ki omogoča izvajanje spletnih javanskih aplikacij in vsebuje zmogljiv grafični vmesnik za upravljanje in orodja za upravljanje. Sam informacijski sistem podjetja Plutal 2000 je izvajalec razvil v programskem jeziku java z uporabo mobilne platforme IBM MobileFirst. V želji po optimizaciji hitrosti delovanja in še boljši odzivnosti aplikacije na mobilnih napravah bo izvajalec starejšo spletno knjižnico Jquery nadomestil z novejšo Ionic, ki je hkrati tudi stabilnejša in optimizirana za spletne in mobilne aplikacije. Mobilne aplikacije v proizvodnji delujejo na tabličnih računalnikih z nameščenim operacijskim sistemom Google Android.

Izjava naročnika

»Z zajemom podatkov v proizvodnem procesu na delovnem mestu smo dobili podatke o proizvedenih količinah, porabi materialov, zastojih in napakah v elektronski obliki. Ti podatki so primerni za nadaljnjo obdelavo in ustrezno ukrepanje v realnem času. To nam je v veliko pomoč pri načrtovanju proizvodnje, pa tudi pri načrtovanju vzdrževanja.«

ing. Ivan Ciber,

Vodja tehnične dejavnosti v podjetju Plutal 2000

Sledila je obsežna nadgradnja funkcionalnosti sistema in rešitev. Mobilna aplikacija dovoli le operacije in izbire zgolj ustreznih strojev, delavci pa so pridobili možnost vnosa komentarja na posamezni delovni nalog. Implementirana rešitev za analitiko skrbi za natančna poročila in analize o delu strojev in delavcev – namenjena je tako kontrolorjem kot vodstvu podjetja.

Celoten sistem ima veliko možnosti dodatnih nadgradenj, a so še v fazi dogovarjanj. Omenimo le nekatere: napredno upravljanje osnovnih sredstev – namenski modul skrbi za natančen samodejen zajem podatkov z novejših strojev – servisni in vzdrževalni intervali, poraba surovin, število izdelanih izdelkov (dobrih/slabih), izraba stroja ...

Rezultati

Nadgradnja okolja IT v proizvodnji je poskrbela, da ta deluje brez zastojev. Napredna analitika podjetju omogoča natančnejše upravljanje osnovnih sredstev in človeških virov, saj imajo vodstvo podjetja in kontrolorji na voljo podrobne analize delovanja strojev, dela delavcev v proizvodnji, delovnih nalogov, časovnih aktivnosti, napak, porabe surovin in gibanja njihovih cen ter spremljajo zaloge. Zbrane podatke podjetje analizira in uporablja za napovedovanje trendov in pripravo opozoril na podlagi odstopajočih oziroma nepričakovanih vrednosti.

Načrti

Podjetje Plutal 2000 je v tej fazi optimizacije proizvodnje območje delovanja brezžičnega omrežja razširilo še na skladiščne prostore, s čimer je omogočilo vpogled v stanje proizvodnje več delavcem ter podjetju odprlo možnosti za vpeljavo optimizacije skladiščne dejavnosti.

Povzetek projekta

Optimizacija in nadgradnja okolja IT v proizvodnem podjetju Plutal 2000

Ozadje

Podjetje je želelo posodobitev, nadgradnjo in razširitev leta 2014 postavljenega informacijskega okolja skladno z razvojem obsega poslovanja.

Cilj

Podjetje je želelo čim vitkejšo proizvodnjo z izboljšanim vpogledom v izvedbo naročil in s kar najmanj izpada in slabih izdelkov.

Zahteve

Naročnik je želel boljši vpogled v trenutno stanje proizvodnje, učinkovit pregled porabe surovin in vpeljavo analitičnih orodij za učinkovit pregled zgodovine. Podjetje se je odločilo za nadgradnjo funkcionalnosti rešitev ter uvedbo sistemov za natančno analizo proizvodnje, ki bi še izboljšali delo v proizvodnji, produktivnost zaposlenih in podjetju pomagali zagotavljati kar najvišjo kakovost izdelkov.

Izvajalec

Zaradi odličnega poznavanja informacijskega okolja in zahtev ter želja podjetja ter dobrega preteklega sodelovanja se je podjetje odločilo nalogo nadgradnje informacijskega okolja zaupati podjetju A-Soft. Izvajalec je sodeloval s podjetjem Sfera IT iz Maribora, ki je zagotovilo postavitev brezžičnega omrežja v proizvodnih halah in pripravilo infrastrukturo za povezavo z naročnikovo zbirko podatkov ERP, ter podjetjem Aero IT iz Ljubljane, ki je priskrbelo industrijske dostopne točke Aerohive.

Tehnologija

Rešitev večinoma temelji na programski opremi podjetja IBM, in sicer na mobilni platformi MobileFirst, in uporablja zbirko podatkov DB2 Express-C. Strežniški del uporablja operacijski sistem Red Hat Enterprise Linux Server, vse povezane naprave pa operacijski sistem Google Android. Za brezhibno povezovanje skrbi brezžično omrežje, ki pokriva vse proizvodne in skladiščne prostore podjetja.

Izid

Projekt druge faze optimizacije proizvodnje je bil izpeljan v načrtovanem roku – v pol leta, predvsem po zaslugi odličnega poznavanja okolja IT s strani izvajalca in sposobnosti njegovih razvijalcev novih rešitev.

Dosežki

Podjetje danes zelo natančno upravlja osnovna sredstva in človeške vire in dosega visoko produktivnost dela ter cenovno učinkovitost proizvodnje. Podrobne analize delovanja strojev, dela delavcev in širšega okolja proizvodnje pa podjetju omogočajo nadaljnjo optimizacijo v smeri doseganja še višje produktivnosti in stroškovne učinkovitosti.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji