Objavljeno: 30.10.2018 | Avtor: Miran Varga | Monitor November 2018

Digitalna preobrazba domačih podjetij je šele v povojih

Raziskave s področja digitalne preobrazbe kažejo, da ta v praksi v domačih podjetjih meri predvsem na interne izboljšave, manj pa se podjetja, vsaj zaenkrat, posvečajo strankam in potrošnikom ter njihovi uporabniški izkušnji.

Anketo o digitalizaciji v slovenskih podjetjih sta letos pripravili podjetji Comtrade, System Integration International in Housing Co., tehnično pa predstavlja nadgradnjo sorodne ankete iz leta 2016. Letošnja raziskava področja digitalizacije domačih podjetij je pričakovano ugotovila napredek glede na leto 2016, a je ta vendarle manjši, kot bi pričakovali glede na vsesplošno omenjanje nujnosti digitalne preobrazbe. Anketiranih je bilo 75 domačih podjetij, od tega imata dve tretjini več kot 200 zaposlenih, razporejena pa so bila v zelo različne panoge gospodarstva, zato je vzorec reprezentativen. Kaj so ugotovili raziskovalci? Predvsem večje zavedanje o nujnosti digitalne preobrazbe, a hkrati velike »luknje« in izzive, ko gre za uresničitev tega. Pravzaprav so slovenska podjetja glede na informacije, ki jih objavljajo velike analitične hiše po svetu, šele na začetku. Na to kaže več znakov in dejavnikov. Najboljši pokazatelj zrelosti za digitalno preobrazbo je stopnja, na kateri je podjetje – v Sloveniji je večina za naše razmere kar velikih podjetij komaj dobro shodila. Domača podjetja si namreč od digitalne preobrazbe obetajo predvsem učinkovitejše delo zaposlenih, stranke in njihove potrebe pa zaenkrat še niso v ospredju, prav slednje pa je glavni motiv in cilj digitalne preobrazbe poslovanja.

Brez načrta, ciljev in smernic bo težko

Digitalna preobrazba je preobsežen pojem, da bi se je podjetje lotilo »na pamet«. Letošnja anketa o digitalizaciji poslovanja domačih podjetij je ugotovila, da ima le dobra polovica anketiranih podjetij pripravljen uradni oziroma formalni načrt digitalne preobrazbe in izdelano digitalno strategijo. Brez dobrega načrta pa bo spremembe težko uresničiti v praksi, saj še tako dobra intuicija ne more voditi obsežnih projektov.

Pravilno sicer tri četrtine podjetij digitalno preobrazbo obravnava kot poslovni proces, a so njene usmeritve pri večini podjetij postavljene precej ozko. Domača podjetja tako merijo predvsem na izboljšave poslovnih procesov, ki imajo za posledico učinkovitejše delo zaposlenih. Večje zadovoljstvo strank, ki naj bi bil imperativ digitalizacije, je šele na tretjem mestu med cilji. Kot pojasnjujejo avtorji ankete, lahko iz tega podatka sklepamo, da je večina podjetij še vedno v fazi, ko je digitalizacija usmerjena bolj interno, v notranje poslovanje namesto k strankam. Slednje bodo morala podjetja hitro spremeniti, saj izkušnje iz tujine in teorija kažejo, da je ključna dodana vrednost digitalizacije ravno v tesnejšem stiku s strankami in v poznavanju in zadovoljevanju njihovih potreb in želja.

Majhni začetni koraki

Precej spodbudnejši je podatek, da se je velika večina podjetij (skoraj 90 odstotkov) digitalne preobrazbe že lotila, od tega je več kot tretjina podjetij svoje prve aktivnosti s področja digitalizacije začela že pred letom 2015. Ne zamujati, je zelo pomembno, saj tudi za digitalizacijo veljajo poslovne resnice, ki največ možnosti za dolgoročen uspeh pripisujejo tistim, ki so bodisi prvi na trgu, oziroma izvedejo nastop ob pravem času ali pa trgu ponudijo najbolj sprejemljive rešitve. Čakanje in odlašanje s spremembami pa pogosto vodi v vedno večji in v praksi težko nadoknadljiv zaostanek.

Čeprav smo raziskovalci ugotovili, da so podjetja prve korake v digitalizacijo poslovanja storila že pred več leti, je praktičnih in oprijemljivih rezultatov bore malo. Večina podjetij je namreč izvedla zgolj enega do tri projekte s področja digitalne preobrazbe, pri čemer anketa žal ne daje informacij o tem, kako obsežni so bili ti projekti in s kakšnimi rezultati so postregli. Kljub temu podatki kažejo, da bodo imela slovenska podjetja še precej dela, preden bodo uspešno vstopila na digitalne trge, oziroma spremenila trenutne poslovne modele.

Iskanje tehnologij in znanj(a)

Tudi izpostavitev najpomembnejših dejavnikov digitalne preobrazbe domačih podjetij govori podobno zgodbo. Večino ta hip najbolj zanimajo raziskave tehnologij, ki jim bodo v pomoč pri digitalizaciji, in izobraževanje zaposlenih o spremembah. Za manj pomembne pa so anketiranci označili raziskave o pričakovanju strank in analizi poslovanja s strani zunanjih strokovnjakov. Vsaj prvo znova potrjuje, da je večina podjetij še v zgodnji fazi digitalne preobrazbe, kjer šele preverjajo, kaj jim je na voljo in kaj bodo za izvedbo (skromnih) načrtov potrebovala.

Tehnologija je torej še vedno v ospredju, tehnična področja, ki so v očeh podjetij najpomembnejša za uspeh digitalne preobrazbe, pa so poslovne aplikacije in varnost ter mobilnost in upravljanje identitet. A tudi na področju tehnologij ni šlo brez presenečenj. Anketirana podjetja so namreč za najmanj pomembna področja označila računalniški oblak, internet stvari in ekosisteme partnerjev, to pa je, milo rečeno, presenetljivo in znova kaže na nižjo stopnjo zrelosti in razumevanja preobrazbe, ki bi morala biti predvsem poslovna in zgolj podprta s tehnologijo.

Izzivov ne manjka in ne gre jih podcenjevati

Slovenska podjetja imajo z digitalno preobrazbo povezanih vrsto resnih izzivov. Pričakovano je na vrhu lestvice pristalo zagotavljanje virov financiranja in ustreznih tehnologij, sledili pa so izzivi, kot so zagotavljanje podpore vodstva, spreminjanje kulture podjetja in razumevanje digitalne strategije. Podjetja so ocenjevala tudi tveganja, ki bi jim lahko preprečila uspešno preobrazbo – na vrh lestvice »strahov« se je zavihtelo pomanjkanje ustreznih znanj. Podjetja po svetu vse več upov na svetlo prihodnost stavijo naa podatke in analitiko, domača podjetja pa podatki, oziroma pomanjkanje teh podatkov, nič kaj ne skrbi.

»Ko govorimo o digitalni preobrazbi, je sprva treba razumeti, kaj digitalna preobrazba sploh je. Je to skupek digitalnih dejavnosti, ki dela poslovanje podjetja naprednejše, ali je to aktivnost, definirana s strani velikih svetovalnih družb? Prepričan sem, da je digitalna preobrazba proces, ki nima konca, in je sestavljena iz množice korakov, lahko tudi majhnih, ki pa vsi izboljšujejo obstoječe stanje podjetja in ga delajo naprednejšega. Vsekakor pa se je digitalne transformacije treba lotiti premišljeno in z jasno strategijo, tega pa večina podjetij nima,« je komentiral Matej Šošterič, direktor poslovanja za velika podjetja v Comtrade System Integration International, in dodal: »Razmeroma visok odstotek podjetij trdi, da so se že lotila digitalne preobrazbe. Žal vsaka digitalizacija procesa še ne pomeni digitalne preobrazbe. Zagotovo pa so na pravi poti podjetja, ki so to sprejela kot strateško dejavnost na najvišji ravni in v katerih vodstvo dejavno sodeluje pri digitalni preobrazbi.«

Podjetji Comtrade System Integration International in Housing Co. tudi za prihodnja leta načrtujeta pripravo podobne ankete in spremljanje napredka digitalizacije domačih podjetij. Rezultati bodo, tako kot doslej, javnosti predstavljeni na dogodku CIO leta.

Ste pri digitalni preobrazbi uporabili katero izmed naslednjih pobud in kako pomembne so bile zanjo?

Katera tehnična področja so bila najpomembnejša za uspeh digitalne preobrazbe?

S katerimi izzivi ste se spoprijeli med izvajanjem digitalne preobrazbe in kako pomembni so bili za samo transformacijo?

Izberite do pet ključnih prednosti za poslovanje, ki naj bi bile rezultat vaše digitalne preobrazbe poslovanja, in jim dodajte oceno pomembnosti.

(vir: raziskava Stanje napredka digitalne preobrazbe podjetij v Sloveniji; avgust 2018)

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji