Objavljeno: 23.11.2021 | Avtor: Boris Šavc | Monitor December 2021

Pametni pišejo pametno

Računalniki in telefoni so razširili človeške možgane in spomin do neslutenih meja. Na vsakem koraku nam je na voljo vsaj en način nabiranja informacij iz okolice. Pridobivanje je tako otročje lahko, da je podatkov preprosto preveč. Na sceno stopijo sistemi in programi za pametno zbiranje. Zvezdi discipline slišita na ime Zettelkasten in Roam Research.

Oče metode pametnega zapisovanja Zettelkasten je nemški sociolog in filozof Niklas Luhmann.

V 60. letih prejšnjega stoletja je v Nemčiji živel uradnik z imenom Niklas Luhmann. V prostem času je nadvse rad bral. Med branjem si je delal zapiske vsebine, ki ga je posebej pritegnila, največ s področij filozofije, sociologije in teorije sistemov. Zapiski so bili večinoma kratki, napisani na košček papirja. Luhmann je zapiske sistematično oštevilčil in jih hranil v škatlah. Sčasoma se je shranjenega znanja nabralo dovolj, da je spisal referat, ki ga je predstavil čislanemu nemškemu sociologu. Dr. Helmut Schelsky je bil nad izdelkom tako navdušen, da je Luhmannu ponudil profesorsko mesto na Univerzi v Bielefeldu. V pičlem letu dni je pridobil ustrezno izobrazbo in mesto profesorja opravljal do konca svojega življenja. Vmes je napisal več kot 60 knjig in skoraj 400 akademskih člankov. Kako mu je to uspelo?

Za fizično implementacijo metode Zettelkasten zapiske hranimo v škatlah.

Odgovor večine ljudi se glasi, da je bil Luhmann genij, ampak podrobnejši pregled metode njegovega dela razkrije, da ni bil nadpovprečno inteligenten, temveč je zgolj nadpovprečno pametno delal. Zadnje je priznal tudi sam, ko je rekel, da večine njegovih misli ni v glavi, ampak so shranjene v škatlah. Ker je metoda očitno plodna, posnemovalcev ni manjkalo. Spočetka so bili večinoma neuspešni. Največjo težavo je predstavljalo nepopolno razumevanje Luhmannovega poteka dela. Skrivnost tiči v njegovih škatlah.

Luhmann je imel v osnovi dve škatli, v eni je zbiral reference in zapiske o vsebini prebranih knjig, v drugi svoje misli in ideje. Delal je tri vrste zapiskov, prvi so bili začasni. Te je pisal v zvezek, da jih je imel zbrane na enem mestu in jih je kasneje lažje predelal. Drugi zapiski so bili literarni z neposredno povezavo s prebranim materialom. Med branjem si je natančno zapisoval, kaj je prebral in kje je to zapisano. Literarni zapiski so bili kratki in jedrnati. Shranil jih je v prvo škatlo.

Na koncu so prišli na vrsto še trajni zapiski. Te je Luhmann pisal enkrat dnevno, ko je imel na razpolago več časa in ga ni nihče motil. Trajni zapiski so izvirali iz začasnih in literarnih, ob katerih prebiranju se je vprašal, kaj od prebranega je pomembno za njegove zamisli, raziskave in zanimanja. Informacij ni le zbiral, ampak jih je predeloval v razvijanju lastnih zamisli in iskanju argumentov zanje. Se je prebrano skladalo, podpiralo ali popravljalo njegove teorije? Jim je nasprotovalo? So se ob prebranem porajale nove ideje ali vprašanja? Za vsako zamisel je napisal en listek lastnih besed v celih stavkih. Ko je končal, je začasne zapiske zavrgel, trajne pa vložil v škatlo med sorodno vsebino.

Roam Research je spletna aplikacija, ki deluje na najrazličnejših napravah. Na sliki je primer hitrega zajemanja podatkov na pametnem telefonu.

Luhmann je uporabljal sistem številčenja, kjer je vsak listič dobil unikatno šifro, sestavljeno iz cifer in črk. Ko je listek vstavil za listkom s številko 122, je dobil številko 123, če je 123 že obstajala pa 122a. Če je želel naslednji zapisek povezati z listkom 122a, ga je označil 122a1. In tako naprej. Na koncu je preveril, ali obstajajo v njegovi zbirki s pravkar vstavljenim zapiskom še kakšne povezave. Njihove številke je označil na dnu lističa. Ko se je lotil pisanja referata, članka ali knjige, mu nikoli ni bilo treba začeti iz nič. Njegova škatla je že vsebovala osnutek končnega izdelka, vključno z osrednjimi idejami, citati in referencami. Najvažnejši vidik njegovega sistema je ustvarjanje čim bogatejše zbirke znanja. Luhmann je za časa svojega življenja zbral 90.000 kakovostnih zapiskov. Zbirko je gradil z branjem in razmišljanjem, ki sta rodila zamisli ter trditve. Danes je vse skupaj veliko lažje, saj za pametno beleženje obstajajo odlični programi. Eden izmed boljših se imenuje Roam Research.

Roam Research je preprosto orodje za beleženje najrazličnejših zapiskov. Gre za spletno aplikacijo z vrsto vtičnikov in skript, ki omogočajo lažje delo z njim, ne glede na napravo, ki jo uporabljamo. Med drugim odlično zbira ideje tudi na pametnem telefonu. V primerjavi s sorodnimi programi (Evernote, Notion) je videti siromašno. Največjo navidezno pomanjkljivost predstavlja manko vsiljene strukture zapiskov. Sčasoma se njena odsotnost izkaže za Roamovo največjo moč. S svobodo, ki jo ponuja, implementiramo vanj kakršenkoli sistem zapisovanja. Z Zettelkasten metodo pripomoček hitro pokaže svojo briljantnost.

Daily Notes je stran v Roam Research, ki se dnevno samodejno kreira in je namenjena pisanju začasnih zapiskov.

Najslabše je, če pripomoček za beleženje zapiskov uporabljamo vsepovprek, brez natančno določenega sistema in razmišljanja. Rezultat bo debela zbirka brez večje vrednosti in visoko stopnjo težavnosti brskanja po njej. Če smo pri prvi uporabi pripomočka Roam Research zašli, sta nam na voljo dve poti. Brisanje neuporabnih zapiskov ali v primeru delne vrednosti shranjenega materiala ustvarjanje nove zbirke oziroma grafa, kot ga poimenuje spletni pripomoček. Ne glede na izbrano pot začnemo znova, tokrat sistematično. Med »uživanjem« spletnih člankov, poslušanjem podkastov in branjem knjig začasne zapiske delamo na osrednjo stran programa Roam Research – Daily Notes. Zavedati se moramo, da so ti zapiski zgolj shranjeni in brez kakršnekoli dodane vrednosti. Preveč ljudi se na tem koraku ustavi, zato se zbirka sicer širi, a postaja iz dneva v dan manj uporabna. V fazi pridobivanja začasnih zapiskov se z možnostmi programa, ki jih prikaže vneseni znak /, ne obremenjujemo.

Začasne zapiske v rednih intervalih pazljivo pregledamo in iz njih naredimo literarne, kratko in jedrnato s svojimi besedami zapišemo razumevanje shranjenega odlomka. Tu si pomagamo s funkcijo Sidebar, ki omogoča pregledovanje začasnega zapiska istočasno s pisanjem literarnega. Pisanje literarnih zapiskov ukalupijo predloge, katerih delovanje presega implementacijo metode Zettelkasten. Zanjo zadostujejo dvosmerne povezave, ki jih Roam tvori ob vpisanih oglatih oklepajih [[ (zaklepaje naredi sam). Vpisana povezava se poveže z obstoječimi zapiski istih ključnih besed ali samodejno tvori (novo) prazno stran, kjer se bodo v prihodnje zbirali podatki o njih. Z eno začasno beležko lahko nastane več literarnih strani ali pa nobena (ko je bil začasen zapisek strel v prazno). Če sistemu zvesto sledimo, bomo sčasoma nagrajeni s kakovostnimi beležkami iz različnih virov, ki se ukvarjajo z istimi ali s sorodnimi temami. Takšne skupine beležk so podlaga za pisanje trajnih zapiskov.

Z grafom, ki sicer lepo prikaže rast naše zbirke, si za zdaj ne moremo resneje pomagati.

Cilj trajnega zapiska je temeljita obdelava ideje, koncepta ali teme, okoli katere se suče več literarnih zapiskov. Pišemo v »pravih« stavkih, ki se bistveno ne razlikujejo od stavkov v končnem izdelku (referatu, članku, knjigi). Skupaj s povezavami na literarno podlago predstavljajo trajni zapiski pravo vrednost zbirke. Z brskanjem po njej bomo vedno hitro prišli do ideje za resnejše pisanje oziroma ob obstoječi temi ne bomo nikoli več brezplodno zrli v nepopisan list (elektronskega) papirja. Pisanje Roam Research izdatno lajša s funkcijo Block Reference. Glavna naloga funkcije Block Reference je, da se vsebina znotraj zbirke Roam Research ne podvaja. Vse, kar enkrat zapišemo, lahko uporabimo v poljubnem številu drugih beležk ali člankov. Čarobna znaka v tem primeru predstavljata dva običajna oklepaja, znotraj katerih lahko iščemo zapisane stavke oziroma odstavke. Poleg omenjenih načinov pozna Roam Research še eno vrsto iskanja, grafičen prikaz vseh beležk, vključno s povezavami, ki je sicer videti lepo, a razen spremljanja rasti zbirke znanja ne nudi bistvene prednosti pred drugimi pripomočki. Mogoče bo več koristi (in sposobnosti) grafični pripomoček dobil v prihodnosti. Kot pri sistemu Zettelkasten tudi v Roam Research stvari ni mogoče prehitevati.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji