Objavljeno: 27.11.2008 08:36 | Avtor: Gorazd Ropoša | Monitor November 2008 | Teme: google

Izgubljeno s prevodom

Tokrat se bomo lotili zmožnosti in uporabnost prevajalskih programov oziroma spletnih storitev, ki se s tem ukvarjajo. S podobnim člankom smo se sicer že ukvarjali v eni od prejšnjih številk naše revije, ko smo obdelali predvsem različne pristope do strojnega prevajanja in jih podkrepili s primeri nekaterih prevajalskih programov, ki opisane tehnike uporabljajo. Tokrat smo primerjali konkretne rezultate, ki jih ponujajo posamezni programi in storitve.

Izbrane programe smo preizkusili na več področjih. Prevajali smo isto besedilo, in sicer tako, da smo najprej z vsakim prevedli nekaj vnaprej pripravljenih besed in nato poskusili prevesti še daljše (nestrokovno) besedilo iz slovenščine (če so to omogočali) v tuji jezik (angleščino in nemščino) in nasprotno. Hkrati smo pri vsakem preverili tudi morebitna dodatna orodja, ocenili enostavnost dela z njimi in njihovo uporabnost in na koncu primerjali rezultate.

Preizkus je pokazal, da so prevajalski programi z določenimi zadržki lahko kar uporaben pripomoček pri prevajanju, to predvsem velja za prevode posameznih besed in pogojno tudi pri določenih daljših besedilih. Največja težava skoraj vseh je smiselnost njihovih prevodov, saj so posamezni deli besedila težko razumljivi. Pojavljale so se tudi napake, ki jih je bilo več, ko je bil eden od jezikov v jezikovnem paru bolj eksotičen (velja žal tudi za slovenščino). Večina programov je imela z besedilom precej podobne težave, ki so temeljile na nerazumevanju izvirnega besedila kot celote (posledica tega je bila napačna izbira nekaterih besed, s tem pa se smiselnost prevoda hitro zmanjšuje) ter "pomanjkanju izkušenj" pri sestavljanju posameznih stavkov. Stavčne zakonitosti namreč niso v vseh jezikih enake.

@promt Professional 8.0 Translator

Spletna različica storitve promt

@prompt je prevajalski paket s številnimi dodatnimi orodji, ki uporabniku pomagajo pri prevajanju. Sicer je na voljo kar nekaj različic programa, tako med drugim tudi spletna različica, ki je sicer precej okrnjena, a je brezplačna in to zna pritegniti marsikaterega uporabnika. Izkazala se je namreč kot uporaben pripomoček pri hitrem prevajanju krajšega besedila ali spletnih strani.

Profesionalna različica se po namestitvi dobro vključi v delovno okolje in zato ni moteča pri prevajanju. Namestimo lahko namreč posamezne vtičnike za vključitev programa v priljubljene pisarniške programe. Tako so programska orodja preprosto dostopna prek označenih gumbov v dodatni orodni vrstici. Delo s programom lahko tako tudi spričo priložene pomoči hitro osvojimo.

Delovno okolje @promta v Wordu

Program razume večino svetovnih jezikov (enajst jezikovnih parov), a med podprtimi žal ni slovenščine. Prevajanja se lahko lotimo na dva načina in v obeh pridemo do enakega rezultata. Pri prvem, ki je elegantnejši, saj vse opravimo v programskem oknu trenutno uporabljanega programa, moramo besedilo označiti, določiti še jezikovni par in mesto v prevajanem dokumentu, kamor naj se prevod zapiše. Pri drugem opravimo podoben postopek v posebnem prevajalskem oknu, zaradi česar moramo besedilo tja tudi skopirati. Opravljeni prevodi so smiselni in z malo napakami, tu in tam ga zanese le pri vrstnem redu besed v stavkih, medtem ko je sama izbira besed večinoma ustrezna. Na voljo je tudi črkovalnik, ki na splošno spada med bolj poučne pripomočke, saj nam pomaga pri učenju pravilnega zapisovanja besed (to je ključnega pomena za dobro prevajanje).

Zanimivost programa je "govornik", ki zna na glas prebrati označeno besedo (ali del besedila), vendar je govor precej slabo razumljiv (najuporabnejši je sicer pri branju angleških besed).

Spričo obsežnosti programskega paketa ter dobrih in smiselnih prevodov, ki jih je moč opraviti precej enostavno, @promt lahko uvrstimo med boljše prevajalske programe. Privajanje in seznanjanje s številnimi orodji sicer zahteva svoj čas, a bomo to znanje kasneje tudi s pridom uporabili. Zamerimo mu predvsem neznanje slovenščine in odsotnost primernega nadzornega programa, ki bi smiselno in pregledno povezal številna orodja in tako uporabniku omogočil boljši pregled in enostavnejši dostop do njih.

@promt 8.0 Professional Translator

Kaj: Program za prevajanje besedila.

Izdeluje: www.promt.com.

Cena: Od 29 USD (različica za osebno rabo) do 535 USD (različica Expert).

Za: Dodatna orodja, natančnost pri prevodih, dobra vključenost v delovno okolje.

Proti: Ni nadzornega centra, neznanje slovenščine.

Slika1 - Spletna različica storitve @promt

Slika2 - Delovno okolje @promta v Wordu

Babel Fish

Riba babilonka je spletna storitev, katere ponudnik je Yahoo in je namenjena tako prevajanju posameznih besed kot tudi daljšega niza (do 150 besed naenkrat) besed in posameznih spletnih strani. Storitev je dostopna prek spletnega brskalnika in vanj si lahko po želji tudi namestimo orodno vrstico z njenimi orodji.

Primer prevoda spletne strani v Yahoo Babel Fish

Babel Fish je povsem preprost pripomoček, ki je uporaben predvsem za krajše in hitre prevode. Dostopen je brezplačno in brez registracije. Samo prevajanje z njim je povsem preprosto, saj moramo želeno besedo (ali besedilo) oziroma URL spletne strani (če jo seveda želimo prevajati) skopirati v ustrezna polja spletnega obrazca in klikniti gumb za prevajanje. Hitrost prevajanja je odvisna od števila prevajanih besed, a je na splošno prevajalnik kar hiter.

Prevodi so sicer uporabni, iz njih lahko razberemo bistvo, a jim manjka smiselnosti, več natančnosti in tudi posluha za jezik. Vsekakor jih je pred rabo treba pregledati.

Preprost spletni uporabniški vmesnik v Yahoo Babel Fish

Uporabniški vmesnik je preprost, moteče je edino oglaševanje, ki zavzame precej (sicer praznega) prostora. Namesto tega bi bila lahko posamezna polja večja. Storitev ima vključeno orodje, s katerim lahko v Yahoojevem iskalniku poiščemo spletne strani, povezane z (že) prevedeno besedo.

Babel Fish je s svojo preprostostjo uporaben predvsem kot pomoč za hitre prevode posameznih besed in spletnih strani. V prid njegove rabe govori tudi to, da je brezplačen, nekoliko manj pa nenatančnost opravljenih prevodov, opazna predvsem pri daljših besedilih, in neznanje slovenščine.

Babel Fish (Yahoo)

Kaj: Spletna storitev za prevajanje besedila in spletnih strani.

Izdeluje: babelfish.yahoo.com.

Cena: Brezplačno.

Za: Enostavna, ni treba nameščati, cena.

Proti: Omejena vključenost v različne programe, slabo prevajanje, neznanje slovenščine.

Babylon

Že sedma različica Babilona poleg prevajanja ponuja uporabniku še nekaj zanimivih in tudi uporabnih orodij, med katerimi bomo našli celo pretvornike valut, merskih enot in časa. Pohvalna je njegova dobra vključitev v delovno okolje, saj je enostavno dostopen (kombinacijo tipk, ki ga prikličejo, si lahko poljubno nastavimo) iz večine priljubljenih pisarniških programov (podprti so Word, Outlook, Excel, PowerPoint, MSN, Adobe Acrobat in IE).

Babylon 7 ima vključen slovenski slovar

Obširne dodatne informacije v povezavi s prevajanim besedilom.

Programsko (in prevajalsko) okno je sicer privlačno oblikovano, z veliko dodatnimi prikazanimi informacijami, a je nekoliko premajhno in zato nepregledno. Kljub temu je prevajanje nemoteče za redno delo in hkrati dovolj preprosto, saj je treba besedo ali niz besed označiti in pritisniti nastavljeno kombinacijo tipk; to je programu znak, da označeno tudi prevede. Rezultat v posebnem oknu je zanimiv, saj nam poleg prevoda prikaže dodatne informacije in povezave, ki jih je v zvezi s prevajanim besedilom moč najti (npr. zapis v Wikipediji in podobne). Dodatki se izkažejo kot zanimiva in nemoteča popestritev prevodov, saj so tudi poučni. Samodejno prepoznavanje jezika, v katerem je besedilo, zna biti uporabno (če kdaj sami ne prepoznamo jezika) in se je v praksi izkazalo kot natančno (slovenščine žal ne pozna).

Opravljeni prevodi v različne jezike so smiselni, to velja za prevajanje posamičnih besed kot tudi daljšega niza teh besed. Popolni sicer niso, saj programu manjka več posluha za izbrani jezik (opazno kot slabo tvorjenje stavkov) in besedni zaklad (opazno pri občasno neprimerni izbiri besed, ki smiselno ne sodijo k preostalemu besedilu, a pomenijo podobno). Podprti so jezikovni pari, sestavljeni iz večine svetovnih jezikov, vendar med podprtimi ne najdemo slovenščine. Na srečo ima vgrajen vsaj slovenski slovar, ki je soliden pripomoček za prevajanje posamičnih besed.

Med uporabnejšimi orodji velja omeniti možnost avtomatskega dokončevanja besed, ki je uporabno, ko sami ne znamo pravilno dokončati besede (težave s črkovanjem). V tem primeru program poučno ponudi svoje predloge in nas večinoma uspešno reši iz zagate. Glede na videno, Babylon 7 vsekakor sodi med uporabne in zanimive izdelke s področja prevajanja, saj se lahko pohvali z dodatnimi orodji, zadovoljivo natančnostjo prevodov in enostavno rabo. Zameriti mu gre nekoliko "vzvišen" odnos do slovenščine in rahlo nepregleden uporabniški vmesnik.

Babylon 7

Kaj: Program za prevajanje besedila.

Izdeluje: www.babylon.com.

Cena: 59,99 USD.

Za: Dobra vključenost v delovno okolje, dodatna orodja, uporabni prevodi, samodejno prepoznavanje jezika.

Proti: "Vzvišen" odnos do slovenščine, nepregleden uporabniški vmesnik.

ImTranslator

Uporabniški vmesnik z dodatnimi orodji

Poleg prevajanja v glavne svetovne jezike (in nekaj manjših, med katerimi žal ni slovenščine), ImTranslator ponuja še nekaj dodatnih orodij (črkovalnik, slovarji, možnost vnosa besedila prek virtualne tipkovnice, tudi slovenske, možnost pošiljanja in prevajanja poštnega sporočila in pretvorbo tega sporočila iz ruščine v kak drug jezik). Storitev je sicer brezplačna, a je kljub temu treba najprej registrirati svoj uporabniški račun in ga zatem (prek aktivacijskega elektronskega sporočila) tudi aktivirati. Kar nekaj dodatnega (nepotrebnega) dela torej.

Spletni vmesnik bi lahko bil preglednejši, saj je v premajhnem oknu nagnetenih preveč orodij. Kljub vsemu se ga hitro navadimo. Prevode opravi storitev dokaj hitro in so (pogojno) uporabni. Opaziti je moč določene nesmisle, kot "čuden" vrstni red besed v stavkih, napačna izbira besed in posledično nerazumljivost določenih delov prevoda. Vsekakor prevod zahteva še nekaj dodatnega dela in preverjanja.

Zanimiva je (z)možnost dvosmernega prevoda, ki izvirno besedilo prevede v neki izbran jezik in zatem ta prevod spet prevede nazaj v izvorni jezik. Pri tem nastanejo določene razlike, kar je uporaben pokazatelj smiselnosti prvega prevoda. Opazili smo, da pri povratnem prevodu ne zna prevesti nekaterih besed, ki jih je sam uporabil pri prvem prevajanju (besedo "stalagmites" je na primer pri prevodu v nemščino pravilno prevedel v "Stalagmiten", a je takšna ostala tudi pri prevodu nazaj v angleščino).

Spričo svoje enostavne dostopnosti in cene ter s svojo ponudbo je ImTranslator dokaj zanimiv za uporabo. Očitamo mu predvsem nenatančnost pri prevajanju in seveda neznanje slovenščine.

ImTranslator

Kaj: Spletna storitev za prevajanje besedila.

Izdeluje: www.imtranslator.com.

Cena: Brezplačno, potrebna je registracija.

Za: Enostavno dostopna storitev, dodatna orodja, ni potrebno nameščanje, cena.

Proti: Neznanje slovenščine, omejena vključenost v različne programe, nenatančni prevodi.

Google Translate

Primer prevoda in avtomatsko prepoznavanje jezika

Google Translate, trenutno še v različici beta, je še ena od novosti, s katerimi nas v zadnjem času preseneča Google. Ponuja nam spletno storitev, ki poleg prevodov niza besed (število besed, ki jih lahko naenkrat prevajamo ni omejeno) in spletnih strani ponuja tudi slovarje za ročno prevajanje posameznih besed ter prilagojen iskalnik, ki zna vneseni iskalni niz iz enega jezika samodejno pretvoriti v drugega (oba lahko sami določimo) ter nato kot rezultat prikazati ustrezne spletne strani v tem drugem jeziku.

Poseben iskalnik za rezultate v drugem jeziku

Na voljo imamo tudi dodatek, ki (ko ga vključimo v HTML kodo naše spletne strani) poskrbi za prevajanje spletne strani v enega od podprtih jezikov (tudi slovenščina je med njimi). Delo s storitvijo je dovolj preprosto, prevajanje je opravljeno hitro, posamezne možnosti pa pregledno dostopne prek zavihkov. Podprtih je kar nekaj jezikov, med katerimi je tudi slovenščina. Orodje zna samo prepoznati jezik, v katerem smo vnesli besedilo. Pravilnost prepoznavanja jezika se sicer veča z večanjem števila vnosov (besedila) za neki jezik, a je na preizkusu tudi slovenščino pravilno prepoznal že v prvem poskusu.

Kot prevajalec besedila (in tudi spletnih storitev) se zaenkrat Translate bolj slabo odreže; to je vidno predvsem pri prevajanju iz tujega jezika v nam domačo slovenščino. Deli besedila so sicer smiselno prevedeni, a kot celota je prevod večinoma neuporaben. Veliko je neprevedenih besed, slovničnih nepravilnosti, napačno tvorjenjih stavkov, pogosto pa je tudi mešanje besed s (sicer sorodnimi) drugimi jeziki (na primer hrvaščino). Nekoliko bolje se odreže pri prevodih v (večje) tuje jezike in pri prevajanju posamičnih besed. Kljub opisanemu je storitev vsekakor zanimiva, z nekaj več možnostmi, kot jih imajo konkurenčni izdelki, pa tudi bolj uporabna. Za resno prevajanje daljših besedil je zaenkrat bolj slab pomočnik, a je vredna pozornosti, saj upamo na njene čim prejšnje posodobitve in izboljšave.

Več o zabavnih plateh Googlovega prevajalnika pa si lahko preberete na naslednjih straneh.

Google Translate (Google)

Kaj: Spletna storitev za prevajanje besedila in spletnih strani.

Izdeluje: www.google.com.

Cena: Brezplačno.

Za: Enostaven, dodatna orodja, podprta slovenščina, ni potrebno nameščanje, samodejno prepoznavanje jezika, cena.

Proti: Omejena vključenost v različne programe, slabo prevajanje, zamenjava besed s podobnimi jeziki.

Translution Pro

Za prevajanje celotnih dokumentov, delov besedila, sporočil elektronske pošte in posameznih spletnih strani je na voljo Translution Pro. Podpira kar nekaj jezikovnih parov, sestavljenih iz večjih svetovnih jezikov, a med podprtimi jeziki ni slovenščine. Program je treba namestiti v računalnik, a je v omejeni obliki dostopen tudi kot spletna storitev. Tu lahko brez registracije opravimo do pet prevodov nekega besedila, zatem pa se je treba registrirati.

Prevajanje v TranslutionPro

Delo s programom je na splošno preprosto in precej prijazno do uporabnika. Ponuja namreč več poti do končnega cilja (prevoda). Poleg (za kar najmanj moteno delo) skoraj nujne dobre vključitve v priljubljene pisarniške programe (na voljo so vtičniki za Word, Internet Explorer, Microsoft Outlook), nas pri prevajanju in izbiri ustreznih orodij zelo dobro vodi tudi osrednji nadzorni center. Njegova uporaba se pokaže za smiselno pri prevajanju vsebine več datotek hkrati, saj nam pomaga, da jih preprosto dodamo na seznam in nato še določimo jezik (za vsako datoteko posebej), v katerega naj jo prevede. Nekaj več vmesnega dela moramo opraviti, če želimo prevajanje opraviti kar v oknu programa, s katerim trenutno delamo (na primer Wordu), vendar je tak način tudi manj moteč, saj ni preklapljanja med okni.

Spletna različica Translution pro

Med zanimivimi orodji najdemo tudi preprost uporabniški vmesnik za pisanje in pošiljanje elektronskih sporočil. Omogoča njihovo ustvarjanje, dodajanje priponk in pošiljanje tako ustvarjenega sporočila. Od drugih takih programov ga razlikuje predvsem zmožnost, da zna to sporočilo (in priponko) pred pošiljanjem tudi prevesti. Uporaben je tudi slovar, saj ga lahko sami dopolnjujemo s svojimi besedami.

Natančnost opravljenih prevodov je dovolj dobra, a slepo zaupanje programu kljub vsemu ni čisto na mestu, saj mu včasih zmanjka "izkušenj". Kritika leti predvsem na tvorjenje stavkov (vrstni red) in izbiro besed. Pogrešali smo tudi podporo slovenščini. Kljub vsemu je program (tudi zaradi "prijaznosti" do uporabnika) zanimiv za preizkus in morebitno pogostejšo rabo.

Translution Pro

Kaj: Program za prevajanje besedila.

Izdeluje: www.translution.com.

Cena: 49,95 USD.

Za: Prijazen do uporabnika, dodatna orodja, dobra vključenost v različne programe.

Proti: Ne podpira slovenščine, ne ravno popolno prevajanje.

Windows live translator

Vključitev WindowsLiveTranslatorj kot orodje v IE8

Tudi Microsoft ne more brez spletnega prevajanja. Windows live translator je namenjen prevajanju posameznih nizov besed (do 500 besed) in posameznih spletnih strani. Na voljo je kot samostojna storitev, kot dodatek v iskalniku Live Search, najdemo jo v spletnem brskalniku Internet Explorer 8 ter orodjarni Windows Live Toolbar in sistemu za trenutno sporočanje (Live Messenger).

Storitev je preprosto uporabljati, saj moramo v pripravljen obrazec le skopirati želeno besedilo ali URL naslov, nato izbrati jezikovni par in klikniti gumb "prevedi". Prevajanje preizkusnega besedila (tako niza besed kakor tudi spletne strani) je bilo dovolj hitro (hitrost je seveda odvisna od količine besedila), uspešno, razumljivo in dovolj smiselno, da je prevod tudi v praksi uporaben. Kljub vsemu bi končni rezultat (izbira besed in tvorjenje stavkov) lahko bil še boljši. Storitev podpira kar nekaj jezikovnih parov, med katerimi žal (zaenkrat) še ne najdemo slovenščine.

Primer prevoda spletne strani v WindowsLiveTranslatorju in podprti jeziki

(Pol)avtomatsko lahko z njo prevedemo besedilo HTML in navadno besedilo na vpisanih spletnih straneh (pohvalno je, da prevod prikaže tako, da lahko "side by side" primerjamo original in prevod), medtem ko besedila na fotografijah, dokumentih PDF in raznih animacijah (seveda) ne zna prevajati. Tudi vseh spletnih strani ne zna prevesti, a je to odvisno predvsem od njihove zgradbe in dovoljenj za dostop.

Pohvalno je, da jo lahko uporabljamo brez (nadležnega) nameščanja v računalnik, a ima to na drugi strani tudi negativno posledico, saj je (zaenkrat) vključena le v (pre)majhno število Microsoftovih aplikacij. Zaradi svoje preprostosti in smiselnosti prevodov zna biti marsikomu dovolj dober pripomoček za razumevanje besedila v tujem jeziku, za naše govorno območje pa mu seveda manjka poznavanje slovenščine. Morda v kateri od naslednjih različic.

Windows live translator

Kaj: Spletna storitev za prevajanje besedila in spletnih strani.

Izdeluje: www.microsoft.com.

Cena: Brezplačno.

Za: Enostaven, ni potrebno nameščanje, smiselno prevajanje, cena.

Proti: Omejena vključenost v različne programe, ne podpira slovenščine, omejeno število besed, ki jih lahko prevedemo naenkrat.

Kaj torej izbrati?

Strojno prevajanje se zaradi "omejene" inteligence prevajalnih programov trenutno še ne more enakovredno meriti s človeškim prevajanjem. Kljub temu znajo biti (nekateri) taki programi dovolj dober pripomoček tudi pri tem opravilu. Izbira posameznega je vsekakor najbolj odvisna od posameznikov potreb in, ne nazadnje, tudi njegovega znanja, saj bo vse prevode treba preveriti.

Za preprosto in hitro prevajanje je vsekakor zelo zanimiv Google Translate, še posebej, ker edini do določene mere obvlada tudi slovensko (čeprav bo svoje znanje moral še izpopolniti) in hkrati ponuja tudi nekaj zanimivih orodij. Med bolj resnimi in kompleksnimi programi pa se je smiselno ozreti po tistih z nekaj več kilometrine, med katerimi bi lahko glede na natančnost prevodov in število orodij izpostavili program @promt, čeprav mu je Babylon 7 kar tesno za petami in ga z boljšo organiziranostjo in večjo preglednostjo celo prekaša. Žal nobeden od njiju ne posveča pretirane pozornosti jeziku, ki je za nas najbolj zanimiv, torej slovenščini.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji