Oglasno sporočilo
Objavljeno: 8.11.2021 07:00

ERP, MES, CRP, TQM, WMS = GoSoft®

V čem se informacijski sistem GoSoft® razlikuje od ostalih sistemov ERP na slovenskem tržišču? Predvsem v tem, da nudi podporo vsem poslovnim funkcijam, to pa pomeni, da se uporabniku ni treba ubadati s povezovanjem različnih sistemov, prenašanjem podatkov med posameznimi programi ali izgubljati časa z usklajevanjem različnih dobaviteljev. Podjetje GOinfo, d. o. o., od ustanovitve stremi k cilju zagotavljanja informacijske podpore na vseh poslovnih področjih.

Bistvo vseh sistemov ERP (Enterprise Resource Planning) je prav v tem, da pokrivajo vse poslovne funkcije, in tako podjetju zagotavljajo načrtovanje ter spremljanje vseh poslovnih procesov. Za proizvodna podjetja so zagotovo najpomembnejši procesi načrtovanja in spremljanja proizvodnje ter logistika, povezana z zahtevami kupcev. GoSoft® zato nudi klasične funkcionalnosti, kot so materialno skladiščno poslovanje, podpora nabavi in prodaji, podpora tehnološkim oddelkom in razvoju ter načrtovanju materialnih potreb (MRP – Material Requirements Planning) in podpora za računovodstvo, finance, osebne dohodke. Posebno pozornost pa namenja podpori procesom v zahtevnih proizvodnih okoljih. To pa so:

TQM (Total Quality Management), ki izpolnjuje visoke zahteve na presojah z vidika nadzora in kakovosti izdelkov ter predpisov o ukrepih v primeru napak (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis, PPAP – Production Part Approval Process ipd.). Osnova za spremljanje kakovosti je seveda kontrola, ki se mora izvajati na točno predpisanem vzorcu in mora ustrezati zahtevam kupca.

Z modulom za vzdrževanje delovnih strojev in merilnih naprav dosegamo pravilnost meritev in natančnost izdelave. Za zagotavljanje ustrezne kakovosti je zelo pomembno tudi, da so merilne naprave umerjene in so vsi postopki umerjanja in preverjanja ustrezno evidentirani. Podobno je tudi s proizvodnimi sredstvi (stroji, orodja), saj je nujno tudi za te vire zagotavljati preventivno – periodično vzdrževanje in ustrezne evidence.

Elektronska komunikacija (naročila, dobave, račune …) po sistemu EDI (Eelectronic Data Interchange), posebno za avtomobilsko industrijo.

CRP (Capacity Requirements Planning) zagotavlja optimalne izkoriščenosti proizvodnih virov ob dovolj veliki dodani vrednosti. Pri množični proizvodnji je za doseganje dobrih poslovnih rezultatov ključno učinkovito razporejanje dela na proizvodne vire (stroj, orodje, delavec).

MES (Manufacturing Execution System) omogoča nadzor nad učinkovitostjo proizvodnje (delovanje strojev, vrsta zastojev, sprotno evidentiranje izmeta in ukrepanje, sprotno preverjanje normativov in po potrebi preplaniranje operacij, evidentiranje delavcev – kdo, kdaj) in skupaj z modulom za fino planiranje nudi optimalno učinkovito rešitev planiranja ter nadzora serijske proizvodnje.

WMS (Warehouse Management System) – spremlja zaloge po serijskih številkah, paketih, transportnih enotah prek črtne kode. V serijski proizvodnji je zelo pomembno tudi spremljanje serij v fazi izdelave (sledljivost), kar omogoča evidentiranje pakirne enote že v proizvodnji (kdo, kaj, kdaj je delal) in spremljanje enote do kupca.

CRM (Customer Realtionship Management) – upravljanje odnosov s kupci in dobavitelji. Seveda je to eno pomembnejših področji, saj gre za koncept prodaje / nabave, ki se osredotoča na posamezno stranko. Zato je tudi za to področje pomembna enovitost sistema, saj lahko poleg klasičnih podatkov (kontaktni podatki, dogovori, obveščanje, spremljanje poslovnih priložnosti, pisanje dokumentov ipd.) vsebuje tudi analize posameznega poslovnega partnerja (poslovna analitika), določanje omejitev v povezavi z računovodskimi podatki, prikaz vsega prometa (ponudbe, pogodbe, računi). Vsi podatki so namreč v skupni podatkovni zbirki. Posebna funkcionalnost je tudi nadzorovan dostop kupca direktno v bazo (spremljanje naročil, delovnih nalogov, zalog …).

Za vodenje projektov in izmenjavo informacij je nujno potreben tudi sistem, ki omogoča definiranje potrebnih aktivnosti, spremlja delo pri posameznih opravilih, informira skupino o opravljenem delu, predvidenih odsotnostih in v končni fazi tudi pregled stroškov projekta z zajemom informacij iz celotnega ERP (potni nalogi, prejeti računi, stroški dela ipd.). Vse to pa zagotavljajo integrirani sistemi za skupinsko delo in vodenje projektov.

Če sistem ERP ne ponuja vseh omenjenih modulov, morajo naročniki za posamezne funkcionalnosti kupovati različno programsko opremo, ki zahteva vnos podatkov v različne sisteme ali pa drage in nezanesljive prenose podatkov med posameznimi sistemi, zato je smiselno pri izbiri programske opreme preveriti, ali izbrana rešitev omogoča podporo vsem potrebnim funkcijam v podjetju.

www.goinfo.si

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Monitor na Facebooku

Monitor TV na YouTube

bZFLJpOYpt4

  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji