Objavljeno: 3.1.2020 13:00

Ali uradna medicina priznava bioresonanco ali ne?

V uredništvu Monitorja smo prejeli pritožbo Inštituta za bioresonanco in regulativno medicino (IBRM), ki se nanaša na članek Merilniki elektromagnetnih sevanj in zaslužek z njimi (članek je plačljiv) v aktualnem Monitorju.

V članku smo se lotili prodajalcev »meritev sevanja« in »naprav za zaščito pred sevanji«, ki jih kar mrgoli. »Premerijo« nam stanovanje in nas »zavarujejo« pred »sevanjem«, seveda za nekaj desetakov ali več. V času, ko se nam približujejo »zloglasna« omrežja 5G, je ponudnikov vse več.

V članku smo zapisali tudi odstavek, ki je zmotil IBRM in ga citiramo v celoti:

»Za konec omenimo še bioresonanco, ki jo propagira več ponudnikov. Bioresonance uradna medicina ne priznava, ker ni nobenih dokazov, da pomaga kaj bolj kot placebo. Vseeno je ponudnikov bioresonance kot trave in listja, zdravijo pa vse od alergij do tumorjev. Obstajajo v zelo različno zvenečih oblikah od Inštituta za bioresonanco in regulativno medicino Slovenije (ki nima zaposlenih) do mnogih espejev. Omenjeni »inštitut« na svoji strani govori tudi o »nečutnem elektrosmogu« in pomoči pacientom, ki trpijo zaradi tega (kar WHO izrecno označuje, da ni bolezen).«

  

Objavljamo trditve, ki so zmotile odgovorne pri IBMR, njihov odgovor in še naš odgovor nanj: 

»Bioresonance uradna medicina ne priznava, ker ni nobenih dokazov, da pomaga kaj bolj kot placebo.«

Odgovor IBRM: Ministrstvo za zdravje je sprejelo Zakon o zdravilstvu (Ur. List RS št. 94/07 in 87/11) in podzakonske akte, ki definirajo izvajanje zdravilske dejavnosti. V 2. členu 1. odstavek je opredeljeno »Zdravilstvo je dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zdravilska dejavnost), ki jo opravljajo zdravilci z namenom izboljšati zdravje uporabnika storitev.«

V Pravilnik o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo  v zdravilsko dejavnost (Uradni list RS, št. 79/08, 115/08, 101/11 in 74/17) so v prilogi: Zdravilske metode, ki se uporabljajo pri izvajanju zdravilske dejavnosti poleg drugih metod navedena tudi v 4. skupini – »energijske metode« - bioresonančna metoda.

Za izvajanje morajo zdravilci pridobiti licenco, ki jo izda Ministrstvo za zdravje po zahtevah Zakona o zdravilstvu in podzakonskih aktov.

V 16. členu Zakona o zdravilstvu (mnenje zdravnika o zdravilskem sistemu in zdravilski metodi) je navedeno:

(1)          Na prošnjo uporabnika storitev lahko osebni zdravnik oziroma zdravnica (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) poda svoje mnenje o primernosti zdravilskega sistema in zdravilske metode glede na diagnozo oziroma stanje bolezni uporabnika storitev.

(2)          Zdravnik da svoje mnenje brezplačno.

Zaključek IBRM: Glede na Zakon o zdravilstvu in podzakonskih aktih, ki jih morajo izpolnjevati zdravilci in glede na 16. člen Zakona o zdravilstvu ni mogoče podpreti trditve Monitorja – da uradna medicina bioresonance ne priznava.

Odgovor Monitor, 3.1.2020:

Uradna medicina zdravilskih metod, med katerem po Zakonu o zdravilstvu spada tudi bioresonanca, ne priznava, ker njen učinek ni znanstveno dokazan. Standard za dokazovanje učinkovitosti zdravil in medicinskih postopkov terja klinične raziskave, ki so prospektivne (vnaprej določeni kriteriji), ki kontrolirajo za placebo, so dvojno slepe (ne bolnik ne zdravnik ne vesta, kdo jemlje placebo) in randomizirane (kdo dobi placebo, je naključno določeno). Ker za zdravilske metode takih dokazov ni, niso del uradne medicine.

Že po sami definiciji je zdravilstvo onkraj uradne medicine. Licence za zdravilce podeljuje Ministrstvo za zdravje zato, ker še ni bila ustanovljena Zdravilska zbornica. Navsezadnje tudi Zakon o zdravniški službi jasno ločuje uradno medicino in zdravilstvo, ko predpisuje: »Zdravniku, ki opravlja zdravilsko dejavnost, se licenca ne podeli.« in »Začasen odvzem licence se izreče tudi, če zdravnik opravlja zdravilsko dejavnost in sicer za čas opravljanja zdravilske dejavnosti.«. Zakon tudi določa globo za zdravnike, ki bi opravljali zdravilsko dejavnost.

Zdravilska dejavnost morda pomaga, morda ne, ni pa znanstvenih dokazov, da bi pomagala (torej bolj kot placebo), kakor trdi tudi članek.

 

 

 »Vseeno je ponudnikov bioresonance kot trave in listja ….«.

Odgovor IBMR: Glede na predhodno predstavitev je jasno, da mora izvajalec imeti za izvajanje bioresonančne metode ustrezno licenco s strani Ministrstva za zdravje (MZ), ki jo je mogoče pridobiti samo po izpolnjevanju zakona Zakon o zdravilstvu in podzakonskih aktov.

Odgovor Monitor, 3.1.2020:

Aktivnih ponudnikov bioresonance je v AJPES-u več kot 30, še več kot 10 pa jih je nekoč poslovalo in so zaprli vrata. To je celo več, kot je na primer zasebnih ponudnikov medicine dela, prometa in športa, ki sodi med pogostejše in infrastrukturno manj zahtevne ambulante. V registru podeljenih licenc pa je zabeleženih kar 88 posameznikov z licenco za bioresonanco.

 

»Obstajajo v zelo različno zvenečih oblikah od Inštituta za bioresonanco in regulativno medicino (ki nima zaposlenih) do mnogih espejev«.

Odgovor IBRM: na internetni strani Inštituta za bioresonanco in regulativno medicino (www.institut- brm.si) je navedeno: »Inštitut za bioresonanco in regulativno medicino Slovenije je neprofitna organizacija, ki spodbuja, izobražuje in svetuje ter uvaja nove programe, prijeme, znanja in metode na področju bioresonance«.

Osnovni namen IBRM je predvsem usposabljanje zdravilcev za izvajanje bioresonančne metode po katalogu strokovnega znanja in spretnosti za pridobitev naziva zdravilec/ka, bioresonančni/a terapevt/ka ter druga usposabljanja iz bioresonančne metode, ki spadajo med redna letna izobraževanja članov inštituta.

Zaključek IBRM: IBRM se ne ukvarja z bioresonančnim zdravljenjem, temveč predvsem izobražuje bodoče bioresonančne zdravilce in skrbi za izobraževanje in vzdrževanje licenc obstoječih bioresonančnih zdravilcev. 

Odgovor Monitor, 3.1.2020:

V članku je zapisano, da gre za ponudnike bioresonance, kar je nadpomenka od izvajalec. Medtem ko so izvajalci večinoma s.p.ji, se IBRM po navedbah na spletni strani ukvarja tudi s pripravo gradiv, organizacijo seminarjev in delavnic, promocijo in osveščanjem javnosti. IBRM torej skrbi, da se bioresonanca javnosti ponuja kot zdravilska metoda.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji