Objavljeno: 27.2.2018 | Avtor: Jernej Pečjak | Monitor Marec 2018

Uporabniška izkušnja: Prodaja in nakup po spletu

Pregledali smo, kakšno uporabniško izkušnjo ponujajo najbolj prepoznavne platforme za prodajo in nakup izdelkov. Pri analizi je bilo moč opaziti večje razlike med krajevnimi ponudniki in tujimi, ki uporabniški izkušnji namenjajo več pozornosti.

Etsy

Platforme: iOS, Android OS, spletna stran.

Cena: Brezplačno.

Za: Skrb za podrobnosti uporabniškega vmesnika.

Proti: Obvezna registracija pred nakupom.

Ocena na App Store: 4,5.

Ocena na Google Play: 4,3.

Pozornost do podrobnosti

Etsy predstavlja platformo za 1,65 milijona samostojnih ponudnikov izdelkov z vsega sveta na eni strani in več kot 28,6 milijona mesečnih kupcev na drugi. Glavni cilj spletne strani in ustreznih mobilnih aplikacij je prodaja izdelkov kupcem. Za doseg tega se oblikovalci podjetja osredotočajo na sleherni element uporabniškega vmesnika. Dan McKinley, eden izmed vodilnih razvijalcev pri Etsyju, je osredotočenost na neprestano izpopolnjevanje vseh elementov uporabniškega vmesnika predstavil na zgledu odločanja o načinu pomikanja po seznamu izdelkov. Na grobo pomikanje po navpičnem seznamu poteka na dva načina. Prvega predstavlja alternativa, ki jo uporabljajo družbena omrežja. Pri tem se nove vsebine sproti nalagajo in tako uporabnik nikoli ne doseže dna spletne strani. Druga rešitev je sestavljena iz gumbov ob spodnji strani seznama, ki označujejo strani z rezultati. Uporabnik mora za ogled izdelkov na naslednji strani izbrati ustrezen gumb. Slednja alternativa se pojavlja v številnih sorodnih oblikah, a je način delovanja enak.

Stopnja zapustitve nakupovalnega vozička

Ena izmed ključnih metrik vseh e-trgovin in platform za prodajo rabljenih izdelkov je stopnja zapustitve nakupnega procesa. Opisuje delež uporabnikov, ki se v fazi nakupa izdelka odločijo in zapustijo spletno stran. V drugem četrtletju 2017 se je na podlagi podatkov portala Statista, odvisno od panoge, stopnja gibala med 67,6 in 83,7 odstotka.

Pri Etsyju so želeli preveriti, ali ima t. i. neskončno pomikanje po strani navzdol, kot se imenuje prva alternativa, boljši učinek na uporabniško izkušnjo. Uporabnikom pri iskanju izdelka namreč brskanja ni treba prekiniti s klikanjem na gumb za pomikanje na naslednjo stran. V enakem časovnem obdobju tako lahko uporabniki pregledajo več izdelkov. Rezultati testiranj so bili na prvi pogled presenetljivi. Pri alternativi spletne strani z neskončnim pomikanjem po seznamu navzdol so si uporabniki v povprečju ogledali 50 odstotkov manj izdelkov. Za slabih 11 odstotkov se je zmanjšalo tudi število klikov posameznega izdelka, ki je prikazan na seznamu. Temu primerno se je zmanjšalo tudi število nakupov.

Navigacija

Pri Etsyju prav tako izstopa navigacija. Kategorije izdelkov so uporabnikom vidno predstavljene na glavni strani. Sleherna glavna kategorija je predstavljena iz podkategorij, ki se pojavljajo na t. i. drop-down menijih. Implementacija omenjenih menijev izstopa, saj se meni odpre po večjem delu zaslona. Iz tega razloga je uporabnikom lažje poiskati želeno s pomočjo miške. Predstavljeno je povsem v nasprotju z nekaterimi drugimi spletnimi stranmi, ki opisane menije ponujajo v premajhnih merah in jih v trenutku zaprejo, ko se uporabnik z miško slučajno pomakne zunaj okvirov menija.

Ceneje.si

Platforme: Android OS, spletna stran.

Cena: Brezplačno.

Za: Očitna osredotočenost na primerjavo cen.

Proti: Nedoslednost pri vizualni zasnovi.

Ocena na App Store: /.

Ocena na Google Play: 3,9.

Navigacija in prikaz izdelkov

Ceneje(.)si je priljubljen slovenski portal za primerjavo cen izdelkov različnih ponudnikov. Za razliko od Bolhe, predstavljene v nadaljevanju, sta v ospredju na vhodni strani portala iskalnik in priporočeni izdelki. Glavna stran nameni veliko prostora priporočanju izdelkov, ki pa niso prilagojeni okusu uporabnika. Boljša alternativa bi bila, da bi omenjeni prostor izkoristiti za ugotovitev uporabnikovih preferenc in temu primerno prilagodili ponudbo. Opisano je možno tudi v primeru, da se uporabnik ne registrira na spletni strani. Izstopajo tudi manjše mere fotografij izdelkov. To v primeru portala Ceneje(.)si ni nujno slabo, saj uporabniki običajno zgolj primerjajo cene želenih izdelkov pri različnih ponudnikih. Iz tega razloga je na strani z opisom posameznega izdelka glavna prioriteta namenjena tabeli s primerjavo cen različnih ponudnikov. V tem pogledu je spletna stran osredotočena na tisto, kar uporabnikom ponuja, in sicer hitro primerjavo cen.

Na strani z rezultati iskanja je mogoče opaziti priljubljeno orodje za interno navigacijo, t. i. Breadcrumbs. Umeščeni na vrhu spletne strani prikazujejo trenuten položaj uporabnika na spletni strani in pot po hierarhiji spletne strani. Slednje je pomembno, ko se uporabnik skozi kategorije in podkategorije znajde na strani opisa posameznega izdelka in se znova želi pomakniti za korak ali dva nazaj.

Nedoslednost pri stanju gumbov

Gumbi na spletnih straneh in aplikacijah se pojavljajo v več stanjih. Prvo je osnovno in predstavlja vizualno zasnovo gumba, kot ga opazi uporabnik. Temu sledijo preostala stanja. Med drugim t. i. hover state, ki zajema vizualno spremembo gumba, ko se z miško pomakne na sam gumb. Pogosto se uporablja tudi izbrano stanje, in sicer takrat, ko se gumb na zaslonu pritisne s prstom ali miško. S tem se uporabniku sporoča, da je bila akcija pritiska zaznana. Temu sledi aktivno stanje gumba, ki se uporablja na primer pri meniju z večjim številom izbir. Aktivno stanje označuje trenutno izbrani gumb in s tem primeren prikaz vsebine na strani.

Interna navigacija (Breadcrumbs)

To je način prikaza navigacije, ki sledi poti, po kateri se uporabnik na spletni strani pomika po hierarhiji spletne strani. Vsak korak je prikazan kot interaktivna povezava in uporabniku omogoča, da se vrne za en ali več korakov nazaj.

Na spletni strani Ceneje(.)si je uporaba opisanih stanj gumbov nedosledna. Manjka stanje za izbrano stanje, ko uporabnik z miško ali prstom pritisne določen gumb. Tudi osnovna in aktivna stanja so zamešana med seboj. Določeni gumbi, kot je na primer meni za izbor kategorij na glavni strani, so v osnovnem stanju podobni meniju kategorij, kjer se enaka vizualna podoba uporablja za aktivno stanje. Opisano se na prvi pogled morda zdi malenkost, a se zaradi tega pri uporabniku povečuje napor in potrebno učenje upravljanja spletne strani.

Bolha

Platforme: iOS, Android OS, spletna stran.

Cena: Brezplačno.

Za: Postavitev glavne strani.

Proti: Zastarela vizualna zasnova.

Ocena na App Store: 2,0.

Ocena na Google Play: 3,2.

Po vzoru drugih

Spletna stran Bolhe na glavni strani uporablja klasčen pristop prikaza ponudbe. Platforme z veliko količino izdelkov in malo informacijami o preferencah uporabnika namenijo pozornost predstavitvi spektra ponudbe. Iz tega razloga na glavni strani izstopa naštevanje kategorij izdelkov, ki jih ponuja spletna stran. Omenjen način uporabljajo številne druge podobne storitve, čeprav se danes trend že nagiba k mešani predstavitvi, kjer so kategorije še vedno primarno izpostavljene na vrhu, a se pri nadaljevanju že prikazujejo najrazličnejši izdelki.

Pomembno pri opisanem načinu predstavljanja ponudbe je vidnost kategorij. Tako Bolha kot na primer tudi Etsy kategorij ne skrivata za meniji, temveč so jasno vidne takoj, ko se spletna stran odpre. Nasprotje temu je poprej omenjena stran Ceneje(.)si, kjer so kategorije izdelkov skrite za menijem. A to preprečuje vidnost kategorij uporabnikom, zato se na glavni strani pri Ceneje(.)si kategorije navajajo še na dveh dodatnih mestih.

Poleg spletne strani tudi aplikacije

V slovenskem prostoru je pogosto opaziti popolno ignoriranje navad uporabnikov za uporabo naprav, ob katerih preživijo največ časa, to je uporabo pametnih telefonov. Za razliko od računalnikov je večina časa, ki ga uporabniki namenijo rabi pametnih naprav, namenjena rabi mobilnih aplikacij. Flurry, hčerinsko podjetje ameriškega podjetja Yahoo!, redno spremlja rabo aplikacij in brskalnika na pametnih telefonih. Čas, ki ga uporabniki namenijo aplikacijam, obsega po njihovih meritvah 92 odstotkov celotnega časa, ki ga uporabniki preživijo ob rabi pametnih telefonov. Brskalniku tako pripada zgolj 8 odstotkov. To posledično pomeni, da če podjetje ne ponuja mobilne aplikacije, ga za uporabnika (skoraj) ni.

Tako je presenetljivo, da spada Bolha med redka podjetja, ki omenjeni način obnašanja uporabnikov razumejo in posledično ponujajo primerno mobilno aplikacijo za iOS in Android OS. Aplikaciji sta na pogled podobni spletni strani, a uporabljata modernejši oblikovni slog. Ena izmed večjih slabosti spletne strani Bolha je zastarela vizualna zasnova, ki ne posreduje potrebnega občutka zaupanja in v primerjavi s platformami, kot je na primer Ceneje(.)si, v tem pogledu zaostaja. Aplikaciji na obeh mobilnih platformah v tem pogledu ponujata primerno uporabniško izkušnjo. Na žalost so težave na področju interakcije z aplikacijo. Navigacija in delovanje iskalnika sta pomanjkljiva in to opazijo tudi uporabniki, ki tako v trgovinah App Store kot Google Play aplikaciji podeljujejo slabe ocene.

Letgo

Platforme: iOS, Android OS, spletna stran.

Cena: Brezplačno.

Za: Vizualna in struktura zasnova.

Proti: Malo informacij o izdelkih na strani z rezultati.

Ocena na App Store: 4,5.

Ocena na Google Play: 4,3.

Skrbno oblikovana

Med slovenskimi ponudniki je najboljša alternativa nova platforma Letgo. Brž ko se spletna stran odpre, je mogoče opaziti, da podjetje nameni veliko pozornosti oblikovanju. Na vrhu je opaziti kratko predstavitveno besedilo, s katerim se Letgo predstavlja slovenski publiki. Opisano je značilno za nove še neznane storitve, ki se tako predstavijo. Na vrhu je umeščen iskalnik, a je veliko pozornosti namenjene tudi kategorijam izdelkov, ki so prav tako vidno izpostavljene. Glavna stran platforme Letgo kljub široki ponudbi izdelkov deluje vizualno lahko in prostorno. Zmoti edino raba ikon in besedila za opis posamezne kategorije. Vizualno spletna stran tako izpade bolje, a se za komunikacijo ene kategorije uporabljata dva elementa uporabniškega vmesnika (ikona in besedilo).

Veliko pozornosti je namenjene predstavitvi posameznega izdelka. Jasno je izražena hierarhija vsebin, saj so najbolj izpostavljene fotografije in lokacija prodajalca. Tekstovni opis izdelka je sekundarnega pomena. Zasnova tako sledi obnašanju kupcev, ki jih veliko bolj kot besedilo, za katero je težko oceniti, kako kredibilno je, zanimajo podrobne fotografije izdelka. S pomočjo fotografij si je veliko lažje ustvariti pravo predstavo o izdelku. Tudi kraj prodajalca je pomembna informacija, saj se je za prevzem lažje zmeniti z nekom, ki je v bližini kupca.

Izstopa navigacija spletnega portala. Za razliko od drugih predstavljenih primerov pri Letgoju, razen glavne strani, kategorije ne predstavljajo primarnega pomena. Precej več pozornosti je namenjene iskalniku, ki je konstanten del sleherne podstrani. Tudi v primeru mobilne aplikacije iskalnik ponuja nadpovprečno dobro uporabniško izkušnjo, saj se vnosno polje poveča in se sproti prikazujejo relevantni iskalni pojmi. Kakšni so rezultati takšne zasnove, je brez vpogleda v analitiko težko oceniti, a v tem pogledu Letgo opazno odstopa od drugih.

Skrb za prodajalce

Tako spletna stran kot tudi aplikacija sta vsebinsko osredotočeni na obe vrsti uporabnikov: kupce in prodajalce. Slednjim je na voljo enostaven vnos fotografij in opisa izdelka. Oblikovalci in razvijalci so skrbno zasnovali in sestavili spletno stran, saj je objava oglasa opravljena hitro in enostavno. Tako na spletni strani kot v primeru uporabe mobilne aplikacije se poudarja uporaba fotografij. Manjši poudarek je namenjen tekstovnim vsebinam. S tem se prodajalcem posreduje želeni format opisa oglasa in tako zagotovi, da so oglasi različnih prodajalcev predstavljeni podobno in dosledno.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji