Objavljeno: 4.4.2005 11:45 | Avtor: Jernej Pečjak | Monitor Januar 2005

Rokovniki in organizatorji

Ogledali smo si že beležke in opomnike, ki lahko nadomestijo svinčnik in papir, kadar si je treba kaj zapomniti oziroma zapisati. Rokovniki in organizatorji ponujajo več. Ponujajo nekakšno elektronsko tajnico, ki ureja naše posle, naslove, beležke, nas spomni na rojstne dneve in sestanke. Imajo le to slabo lastnost, da takrat, ko se pokvari disk, odnesejo vse podatke s seboj "v grob". Izbor teh programov je velik, od brezplačnih do komercialnih izdelkov. Resnici na ljubo je treba priznati, da je brezplačnih malo, večina je preizkusnih - brezplačna je le okleščena različica, polno je treba plačati.

Desk Buddy Lite 1.2f

Med brezplačnimi rokovniki smo si kot najenostavnejšega ogledali Desk Buddy Lite. Grafični vmesnik je nekoliko nestandarden, čeprav precej pregleden. Program vsebuje pet področij dela: opravila z dnevnikom, beležke, alarmi, računalo ter imenik. Prvo področje je nastavljanje opravil. Določimo datum, ko mora biti opravilo končano, in prioriteto. Možnosti se s tem počasi končajo. Med opravila sodijo tudi sestanki, pri katerih določimo datum in uro ter nastavimo alarm, ki ga žal ni mogoče ponoviti. Rojstne dneve nastavimo posebej, program pa jih potem prikaže v koledarju za naslednji mesec.

Desk Buddy uporabljamo tudi za pripravo beležk. Te vsebujejo le besedilo brez slik in tabel, vsako posebej pa je treba shraniti, in sicer v zapisu doc ali rtf. Beležke lahko tudi natisnemo brez predlog ali dodatnih možnosti.

Desk Buddy Lite zajema zgolj osnovne možnosti dela.

Alarmi so ločeni. Na voljo so trije, ki jih nastavimo po želji. Trije so sicer premalo za nekoga, ki ima namen resno in dalj časa uporabljati program.

Vključeno je tudi računalo, ki ima temeljne funkcije in pomnjenje. Najuporabnejši je imenik, v katerega vnašamo osnovne podatke, kot so naslov, tel. številke, elektronski naslov, rojstni dan. Slik ni mogoče dodati, omogočeno pa je enostavno iskanje po naslovnikih. Imenika tudi ne moremo natisniti.

To je približno vse o programu, ki je precej enostaven in namenjen tistim, ki za program ne želijo plačati, potrebujejo pa nekaj osnovnih možnosti rokovnika. Isto podjetje izdeluje tudi program Aladesc (http://www.aladesc.co.uk/), ki ni brezplačen in ima več funkcij.

Desk Buddy Lite 1.2f

Kaj: Rokovnik in organizator.

Izdeluje: Jalco Software Ltd.

Spletni naslov: http://www.jalco.co.uk/.

Cena: Brezplačno.

Operacijski sistemi: Windows 98-XP.

Za: Enostaven, brezplačen.

Proti: Premalo možnosti za povprečnega uporabnika.

Unforgiven Organizer 26

Že na spletni strani je čutiti nekakšno šaljivost, tudi po tem, da je programček "sisterware", kar pomeni, da če nam je všeč, moramo avtorju predstaviti svojo sestro. Če jo seveda imamo. Če pa odmislimo šaljivost, je program malo zmogljivejši kot Desk Buddy Lite. Grafični vmesnik je sicer vse prej kot sodoben, tudi barv je preveč.

Najpomembnejši del programa so naloge, ki so razdeljene v enkratne, tedenske, mesečne in letne (rojstni dnevi, obletnice). Naloga vsebuje opis in opombo ter seveda zaključni rok. Nastavljamo tudi vsakdanje opominjanje.

V imenik vnašamo osnovne podatke, ki jih žal ne moremo prilagoditi svojih potrebam. Dodajanje slik ni mogoče, lahko pa pripnemo datoteko.

Grafični vmesnik Unforgiven Organizerja ni ravno sodoben, program pa omogoča nekaj več možnosti kakor Desk Buddy Lite.

Beležke so osnovne, spreminjamo lahko tipografijo, velikost in barvo znakov, vnesemo datum ali simbol, kot posebnost pa velja omeniti statistiko posamezne beležke (število vrstic in znakov). Pravega pomena pa statistika v beležkah verjetno nima.

Posebna skupina je seznam nalog, ki jih moramo še opraviti (to-do list), ki jih razvrstimo po prednosti. Te naloge so zelo podobne drugim, le da pri njih določimo prednost namesto datuma.

Tiskanje je grafično, z vnaprejšnjim ogledom, izvoz beležk je mogoč v zapisu txt, izvoz pa v txt ali html. Omogočeno je zgolj osnovno iskanje. Presenečeni pa smo bili, da je omogočeno izdelovanje varnostne kopije zbirke podatkov. Pogrešali smo nekoliko več možnosti alarma, ne le osnovne nastavitve pri opravilih in imeniku.

Unforgiven Organizer 26

Kaj: Rokovnik in organizator.

Izdeluje: Carmelo Faraci.

Spletni naslov: http://spazioinwind.libero.it/unforgiven/.

Cena: Brezplačen.

Operacijski sistemi: Windows 98-XP.

Za: Brezplačen, shranjevanje zbirke podatkov.

Proti: Premalo možnosti.

C-Organizer Pro 3.1

C-Organizer je precej naprednejši od obeh brezplačnih. Grafični vmesnik je pregleden, saj ima le malo menujev, funkcije pa so dosegljive. Videz je barvno in oblikovno prirejen za Windows XP. Koledar je že privzeto vključen v glavno okno, tako da imamo dober pregled nad dogodki.

C-Organizer ima pet glavnih področij: opravila, imenik, gesla, beležke in dogodke. Opravila se delijo na prava opravila in sestanke. Vsakemu določimo eno izmed številnih možnosti alarma, pod opombe pa lahko napišemo komentar, vnesemo sliko ali tabelo ter spletni naslov, da se laže spomnimo, za kaj se je šlo. Sestanki niso nič drugačni, le ločeni so od drugih opravil, da jih ne zgrešimo.

V imenik lahko vpišemo veliko podatkov, od imena, domačega in službenega naslova ter spletnih in elektronskih naslovov do slike in rojstnega datuma. Vnosna polja lahko dodajamo, kar pomeni, da imenik prilagajamo svojim potrebam. Iskanje je preprosto, saj lahko iščemo po naslovih, medtem ko ni iskanja s pomočjo formul.

C-Organizer je enostaven in pregleden program z veliko možnostmi.

Vnašanje gesel je preprosto in namenjeno tako za gesla s spletnih strani kot gesla za programe. Dodajamo lahko opombe, in sicer podobno kakor v samostojnih beležkah. Torej vnos slik, tabel, različnih tipov pisav, načinov poravnav in drugih osnovnih možnosti urejanja.

Dogodki so urejeni malo drugače kot opravila, saj določimo le datum, kdaj se dogodek zgodi, in način ponavljanja. Tudi rojstni dnevi so svojevrstni dogodki, čeprav jih ni treba posebej pisati, vsaj za tiste prijatelje in znance ne, ki jih imamo v imeniku.

Iz baze podatkov, na kateri temelji C-Organizer, lahko naredimo varnostno kopijo, podatke pa uvažamo v obliki .txt in .csv ter izvažamo v .csv in .xml zapisu. Tiskamo lahko podatke z vsakega področja, in sicer s pomočjo predlog, ki jih lahko sami spreminjamo v posebnem urejevalniku.

Tudi C-Organizer Pro ima možnost slovenskega vmesnika. Na voljo je še nekoliko cenejša standardna različica (20 dolarjev), ki ima nekaj funkcij manj (zaščita z geslom, urejevalnik predlog ipd.)

C-Organizer Pro 3.1

Kaj: Rokovnik in organizator.

Izdeluje: CSoftLab.

Spletni naslov: http://www.csoftlab.com/.

Cena: 35 dolarjev (20 dolarjev standardna različica).

Operacijski sistemi: Windows 98-XP.

Za: Veliko možnosti, preglednost.

Proti: Cena, manjka nekaj naprednih funkcij (iskanje s formulami, ovoji).

Agenda At Once 2.0

Agenda At Once je pet dolarjev cenejša od C-Organizerja. Za razliko od drugih pa se najbolj osredotoči na naloge, torej je primernejši za načrtovanje delovnega okolja.

Grafični vmesnik je pregleden, sodoben in se lepo vklopi v delovno okolje Windows 2000 ali XP. Program loči opravila, časovno nastavljena opravila (scheduled tasks), ki so v bistvu dogodki, ter beležke.

Opravila ima razčlenjena do podrobnosti. Od tega, kdaj je bilo nastavljeno, časa trajanja, vodenja beležk do ponavljanja naloge in vseh mogočih nastavitev alarma. Naloge je mogoče razčleniti na posamezne dele, urediti po vseh mogočih kriterijih, kot je odstotek zaključitve, pregledovanje po datumu ipd.

Agenda At Once je najmočnejša pri nastavljanju opravil in nalog, žal ne premore imenika.

K takemu programu vsekakor sodi dober koledar, v katerem se hitro najdejo naloge glede na dan, teden ali želeno obdobje. Postavljanje v koledar je sicer ločeno od samih nalog, saj ni nujno, da je vsaka naloga tudi v koledarju.

Zraven sodijo tudi beležke, ki jih lahko napišemo ali uvozimo iz tekstovnih (.txt) datotek. Po beležkah lahko iščemo, ne moremo pa spremeniti tipografije in barve, prav tako ni mogoče urejati odstavkov (poravnave).

Možnosti tiskanja so bogate, saj lahko izbiramo obdobje, grupiranje po vrstah projektov ipd. Na voljo so tri predloge glede na vrsto izpisa, tiskamo lahko namreč tako naloge kot koledarje in beležke.

Za združljivost je poskrbljeno z možnostjo uvoza in izvoza .cvs datotek.

Agenda At Once 2.0 je odličen, čeprav nekoliko bolj namenski izdelek od drugih.

Agenda At Once 2.0

Kaj: Rokovnik in organizator.

Izdeluje: Dataland Software.

Spletni naslov: http://www.datalandsoftware.com/.

Cena: 30 dolarjev.

Operacijski sistemi: Windows 95-XP.

Za: Vse v zvezi z delovnimi nalogami in opravili.

Proti: Pogrešamo pa imenik ter grafične beležke.

WinOrganizer 2.8

WinOrganizer ima največ možnosti med vsemi opisanimi programi. Združuje imenik, beležko in rokovnik, primeren je tako za zasebno kot tudi za poslovno vodenje podatkov. Osnova je baza podatkov, ki jo naložimo pred delom in vsebuje kompleten zapis vseh podatkov. Tako lahko program uporablja vsa družina, vsak član pa ima svojo zasebno bazo.

Grafični vmesnik je v obliki rokovnika, razdeljen na pet področij. Nastavitev vmesnika omogoča bolj dvodimenzionalni videz, kot ga imajo Windows 2000 in 98, lahko pa vključimo tridimenzionalne ikone, ki se bolj prilegajo okolju Windows XP.

Med beležke (notes) vpisujemo svoje opombe in komentarje. Videz spominja na enostaven urejevalnik besedila, kot je Wordpad. Na voljo imamo enostavna orodja, kot je vstavljanje ure in dneva, urejanje tipografije, vstavimo pa lahko tudi slike in tabele. Število beležk ni omejeno, izbiramo pa jih s pomočjo padajočega menuja.

V WinOrganizer vpisujemo tudi naloge, ki jih moramo še opraviti (tasks), tako da določimo, do kdaj morajo biti izvedene, pod vsako pa lahko napišemo opombo. Posebno mesto zasedajo dogodki (events), ki se od nalog razlikujejo le po tem, da jim določimo datum in uro, ko se bo dogodek zgodil. Tako prvim kot drugim pa nastavimo alarm, ki ga odlikujejo številne napredne možnosti, kot je predvajanje lastnih melodij, ponavljanje v določenih dneh ipd. Alarm se lahko oglasi tudi pred bližajočimi prazniki, rojstnimi dnevi ipd.

Četrto področje je shranjevanje gesel, ki jih seveda zaščitimo pred prebiranjem, vključujejo pa tudi možnost spletnega naslova. Kot zadnje imamo na voljo imenik, v katerega vpisujemo naslove, telefonske številke, opombe, naslove, rojstne dneve, poslovne podatke ipd. Vsakemu naslovniku imamo možnost dodati tudi sliko.

Naloge so le ena izmed možnosti WinOrganizerja, ki je sicer najzmogljivejši med opisanimi programi, a žal tudi najdražji.

Po vseh petih področjih lahko iščemo tudi z uporabo formul (regular expressions), jih tiskamo v obliki HTML strani z nastavljivimi predlogami, po potrebi pa lahko področja širimo, ustvarjamo nova podpodročja, skratka imamo precej odprte možnosti.

Podatke uvažamo v znanih zapisih, kot je .txt, .rtf in .csv, pri tem pa nam pomaga čarovnik. Izvoz je sestavljen iz dveh delov, bazo izvozimo kot .xml, .csv ali .gso (WinOrganizerjev lastni zapis), opombe pa v obliki .rtf ali .html.

Omeniti velja še dva modula: številčnico za klicanje po telefonu in pregleden dnevni, tedenski in mesečni koledar, na katerem so označene naloge in dogodki. Zelo praktična je možnost, da ga natisnemo na papir.

WinOrganizer je preveden v slovenščino, vendar le zaslonski menuji, navodila so le v angleščini. Program je silno odziven, saj imamo naenkrat odprtih več oken in celo več baz, kar ne blokira dela. Primeren je za vse, ki potrebujejo močno orodje in so ga pripravljeni tudi plačati.

WinOrganizer 2.8

Kaj: Rokovnik in organizator.

Izdeluje: TGS Labs.

Spletni naslov: http://www.tgslabs.com/.

Cena: 40 dolarjev.

Operacijski sistemi: Windows 95-XP.

Za: Preglednost, zmogljivost, slovenščina.

Proti: Cena.

Sklep

Če iščemo program za vodenje beležk in rokovnikov, lepo vidimo, da so brezplačni precej omejeni in glede nekaterih funkcij na meji uporabnosti. Če smo pripravljeni odšteti nekaj tisočakov, je izbira velika, razlike med njimi pa precej majhne. Če nam elektronski rokovniki in organizatorji dela ležijo za vodenje osebnih in poslovnih projektov, se gotovo splača odločiti za enega izmed shareware programov. Le paziti moramo, da si redno izdelujemo varnostno kopijo svojih podatkov, sicer lahko lepega dne ostanemo brez vsega.

UVC Universal Village: Rokovniki in beležke malo drugače

Tehnologija se spreminja in razvija, programi prav tako. UVC 3.0 je malo drugačen rokovnik, kot smo jih vajeni. Napisan je v javi in za delo nujno potrebuje stalen dostop do interneta, saj gre za pravi spletni servis. Vsi zapisi, beležke, koledar, opravila ipd. se shranjujejo v osrednji strežnik avtorjev programa. Zato je treba po namestitvi programa registrirati svoje uporabniško ime in se prijaviti na strežnik. Prednosti takega načina dela sta dve: lahko se povežemo od kjerkoli na svetu in uporabljamo svoje podatke, poleg tega tak način omogoča skupinsko delo, saj svoj koledar delimo z drugimi uporabniki in načrtujemo skupne projekte. Program omogoča pošiljanje sporočil (instant messages), skupinske sestanke ter video ali avdio pogovor s prijatelji.

UVC je malo drugačen program, saj se podatki shranjujejo v strežnik. Gre pravzaprav za spletni servis, ki omogoča dostop z vseh koncev sveta, prinaša pa tudi tveganje zasebnosti.

Pomanjkljivosti sta prav tako očitni. Svoje podatke zaupamo podjetju, ki ga slabo poznamo in pravzaprav težko vemo, kaj se bo z njimi zgodilo. Avtorji se seveda hvalijo z varnostjo, a je to zelo relativno. Potem pa je tu še tveganje, kaj se bo zgodilo s podatki, če podjetje nekoč propade. Zamisel ni čisto nova, ker Microsoft nekaj podobnega razmišlja za svoj paket Office. UVC je pač poskus nečesa novega, ali bodo prednosti prevladale nad pomanjkljivostmi, bomo pa videli.

UVC je v osnovni izvedbi brezplačen, če pa želimo uporabljati vse možnosti, bomo morali odšteti 50 dolarjev na leto za storitev.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Monitor na Facebooku

Monitor TV na YouTube

ZxuW76B4wrU

  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji