Objavljeno: 9.11.2007 16:37 | Avtor: Žiga Kokalj | Monitor Oktober 2007

Pokazati svoje fotografije svetu

Poslikati veliko število fotografij z digitalnim fotoaparatom je razmeroma enostavno. Najti učinkovit in praktičen način njihove predstavitve sorodnikom, prijateljem ali poslovnim partnerjem, pa je lahko precej mučno opravilo. K sreči je na voljo množica spletnih strani, ki omogočajo prenos fotografij v spletne albume ali kake druge oblike predstavitev. Spletne predstavitve so sprejemljiva rešitev tako za uporabnike, ki želijo predstaviti množico počitniških posnetkov, kot tudi za profesionalne fotografe z obširnim fotografskim arhivom.

Objavljanje lastnih fotografij v spletu (ang. photo sharing) pomeni prenos fotografij v splet in omogočanje ogleda drugim uporabnikom, bodisi zasebno ali javno. To lahko storimo s posebnimi programi ali spletnimi stranmi, ki olajšajo prenos in prikaz fotografij ali drugih slik. Termin lahko na splošno povežemo tudi s fotografskimi albumi in galerijami, ki jih izdelujejo in upravljajo posamezni uporabniki, skupaj s spletnimi foto dnevniki. Prve strani za objavo fotografij so nastale pred približno desetimi leti, večinoma iz storitev za naročanje tiskanih fotografij. Novejše, katerih poplava se je začela pred nekaj leti, imajo cilj priskrbeti stalen in centraliziran dostop do uporabnikovih fotografij, v nekaterih primerih tudi do videa. Medtem ko spletni foto dnevniki večinoma prikazujejo fotografije srednje velikosti v kronološkem vrstnem redu, strani za objavljanje ponujajo raznovrstne poglede, npr. ogledne sličice in diaprojekcijo, možnost razvrščanja fotografij v albume pa tudi dodajanje komentarjev in pripomb oz. beležk. Nekatere strani ponudijo celovita spletna orodja za organizacijo fotografij, ki se lahko merijo z namiznimi aplikacijami.

Objavljanje fotografij pa ni omejeno le na svetovni splet in osebne računalnike, temveč je mogoče tudi s prenosnih naprav, kot so npr. telefoni z vgrajenimi fotoaparati, saj so programi, ki samodejno prenesejo fotografije na spletne strani za objavo in v spletne foto dnevnike, bodisi neposredno ali prek MMS. Boljše strani omogočajo neposredno povezavo z večino bolj priljubljenih dnevniških programov (npr. Blogger, LiveJournal, Moveable Type, TypePad) in pošiljanje novic RSS.

Ponudniki storitev uporabljajo različne pristope za doseganje dohodka in zagotavljanje funkcionalnosti. Največkrat se financirajo iz oglaševanja, plačljivih računov in/ali dodatnih storitev, npr. s prodajo tiskanih fotografij, foto knjig, majic, lončkov in drugih izdelkov. Večkrat organizirajo tekmovanja za najboljšo fotografijo v izbrani tematiki. Glasuje občinstvo. Tako z razmeroma majhnim vložkom (nagrada je navadno brezplačna letna naročnina) pridejo do izbora dobrih fotografij, ki jih lahko potem, glede na avtorske pravice in splošne pogoje poslovanja, uporabijo v različne namene, npr. za prikazovanje na domači strani in oglaševanje. Pornografske, obscene, fanatične, rasistične ali kako drugače žaljive vsebine ter vsebine, ki posredujejo informacije o nelegalnih dejavnostih, reklamirajo krutost do živali ter naredijo škodo ali krivico katerikoli skupini ali posamezniku, se štejejo za neprimerne pri večini ponudnikov storitev. Načini ugotavljanja neprimernih vsebin in ukrepanja so različni, največkrat pa gre za spremljanje ocen in mnenj uporabnikov ter posledično zaklenitev računa.

V naslednjih vrsticah smo nekatere spletne rešitve ocenili s stališča enostavnosti in učinkovitosti prenosa in upravljanja fotografij ter prijetnosti in intuitivnosti izkušnje za gledalca. Poleg ocenjenih so še številne druge, npr. Zoto, Photobucket, Phanfare, Myphotoalbum in Pbase.

Flickr

Flickr sodi med najbolj priljubljene strani v svetovnem spletu sploh. K izjemnemu uspehu pripomorejo enkratna enostavnost, ličnost, preprost uporabniški vmesnik s poudarkom na uporabnosti, posredovanje RSS, odprt API, zlasti pa duh skupnosti s prepletajočimi in dopolnjujočimi se interesi.

Ustvarjanje novega računa je enostavno, če že imate Yahoo ID, naravnost ekspresno, saj se le prijavite v račun. Domača stran je razmeroma urejena in pomembnejše bližnjice so dobro vidne, čeprav se to s stalnim širjenjem zmožnosti spreminja. Pri brezplačnem računu ni omejitve prostora za shranjevanje, s pridržkom, da lahko vsak mesec prenesemo 100 MB slik, ki jih lahko razvrstimo v tri albume, prikaže pa le novejših 200 pomanjšanih fotografij. Do originalov nimamo dostopa, vendar so shranjeni, za primer, če račun pozneje nadgradimo. S plačljivo različico med drugim dobimo višjo omejitev velikosti posamezne fotografije (10 MB namesto 5), arhiviranje posnetkov, neomejen prenos, število albumov in prikazano število fotografij. Neaktiven brezplačni račun je po 90 dneh zbrisan.

Fotografijam, objavljenim na Flickr in Zooomr, je mogoče nastaviti različne licence "Creative Commons", pod katerimi jih lahko uporabljajo drugi uporabniki.

Prenos v strežnik lahko poteka prek različnih vmesnikov, npr. enostavnega spletnega, raziskovalca, elektronske pošte ali neposredno iz telefona. Zanimiva je možnost takojšnje objave slik z druge spletne strani po bližnjici. Ob prenosu lahko več fotografijam hkrati dodajamo beležke in ključne besede (ang. tags) (do 70), nastavimo primernost in tip vsebine ter licenco "Creative Commons", pod katero objavljamo fotografije. Nastavitev primernost je pomembna zlasti za "manj primerne fotografije", ki niso namenjene splošnemu občinstvu. Pravico do dostopa lahko omogočimo vsem ali pa jo omejimo na seznamu prijateljev in družine. Če želimo deliti zasebne fotografije s tistimi, ki nimajo Flickrovega računa (npr. staro mamo ali prijatelji z jadranja), jim lahko omogočimo dostop z geslom za goste, ki ga lahko prekličemo kadarkoli. Drugim uporabnikom lahko dopustimo dodajanje in spreminjanje beležk in ključnih besed našim slikam, že tako pa jih imajo možnost komentirati in jih ocenjevati z vidika primernosti. Organiziranje fotografij ter spreminjanje nastavitev in lastnosti je hitro in enostavno - to sta Flickrovi bistveni sposobnosti.

Flickr v koledarskem pogledu prikaže fotografije razvrščene po datumu, s klikom določenega dne jih prikaže v manjšem oknu. Interestingness je koledarski prikaz izbora najboljših fotografij na Flickru.

Pomembna zmogljivost je samodejno prepoznavanje informacij Exif, saj jih ob prenosu v strežnik fotografije obdržijo. S klikom gumba Add Note lahko fotografijam dodajamo opombe, narišemo pravokotnik, kjer želimo prikazati opombo, in vpišemo poljubno besedilo. Opomba se prikaže, ko z miško prečkamo njen okvir. Različni uporabniki lahko ustanovijo dodajajo fotografije v posamezne skupine, npr. zberejo vse z zadnjega družinskega srečanja. Posredovanje fotografij v spletni dnevnik je preprosto, brez velikega števila nastavitev, z enostavnim vmesnikom in hitrim odzivom. Zelo uporabna je obsežna pomoč.

Enostavna raba in hitrost sta bistveni lastnosti delovanja Flikrovega orodja za organizacijo fotografij.

Različnih predstavitev je veliko (npr. galerija, koledar, predvajanje ...), skupna značilnost pa je, da jih ni mogoče neomejeno preoblikovati. To jemljemo za dobro, saj ogledovanje na skladnem in sorodnem ozadju poudarja same fotografije, namesto kričečih ozadij in neokusnih okvirov. Upamo, da Flickr ne bo šel po poti vse večje "prilagodljivosti" in spremenil dobro delujoče skupnosti v eno samo veliko pisano klepetalnico. Iskanje po bazi deluje odlično, saj program išče tako po ključnih besedah kot po beležkah, komentarjih, avtorjih in kraju. Organizacija fotografij temelji na ključnih besedah, vendar jih lahko razvrščamo tudi v albume in te združujemo v skupine (ang. collections), ni pa naprednega hierarhičnega razvrščanja (podskupin).

Pozitivno je sprejemanje idej uporabnikov v forumu. Le upamo lahko, da bodo izpolnili zanimivejše, kot sta na primer dodajanje beležk Flickr in ključnih besed v Exif, ko pretočimo original, ter možnost omejitve pretočitve originalov drugim uporabnikom.

Ker ima Flickr odprt programski vmesnik (API), lahko iznajdljivejši napišejo svoje programe za prikazovanje objavljenih javnih podatkov (fotografij, ključnih besed, albumov ali skupin).

Flickr

Kje: flickr.com.

Jezik: Angleščina, nemščina, italijanščina ...

Enostavnost rabe: 5.

Možnosti ogleda: 4.

Všečnost predstavitve: 4.

Prilagodljivost: 4.

Prikritost oglasov: 4.

Iskanje fotografij: 4.

Za: Skladnost, odlična navodila, iskanje, integracija z zunanjimi programi.

Proti: Omejitve pri brezplačnem računu.

Fotki

Domača stran na vrhu prikazuje prilagodljivo orodno vrstico, v kateri lahko nastavimo bližnjice šestim osnovnim gumbom in s tem pospešimo najpogostejša opravila. Sledijo predstavitvena "lepša" fotografija, nekaj naključnih fotografij, seznama najbolj obiskanih in dejavnih uporabnikov, orodje za iskanje ter razna pričanja, pohvale in podobno. Informacij je na prvi pogled preveč, zato stran deluje prepolno. Pri nadaljnjem delu pa se kaj hitro razkrije, da je stran odlično strukturirana, ponuja obilico možnosti in podrobnih uporabnih nastavitev in je zelo prilagodljiva.

Osebni profil vsebuje predloge za obilico osebnih podatkov, ki jih k sreči ni treba izpolniti. Med drugim program samodejno zazna državo uporabnika in kot podrobnejše lociranje ponudi še regije in nato večja naselja. Organiziranost albumov je zelo strukturirana, podobna standardnemu hierarhičnemu razvrščanju, ki smo ga vajeni iz Oken. Fotografije organiziramo v albume, te pa v mape in podmape. Albumi so lahko razvrščeni glede na ime, datum posnetkov, objave ali posodobitve, mape pa glede na ime, datum objave ali posodobitve. Drevo map lahko skrijemo, prikažemo le uporabniku, vedno prikažemo ali vključimo samodejni prikaz. Dobrodošla je možnost neprikaza albumov v drevesu, saj je ob njihovem večjem številu drevo nepregledno. Posebej označi nove in spremenjene albume. Spremeniti je mogoče celo ikono albuma, ki lahko prikazuje naključno fotografijo, prvo fotografijo ali sistemsko ikono. Fotografije v albumu lahko razvrščamo po imenu datoteke, po abecednem ali številskem redu, po naslovu, datumu Exif, datumu prenosa ali ročno. Pri ogledu posamezne fotografije je mogoč prikaz informacij Exif.

Poglavitna lastnost Fotki je prilagodljivost. Odlikuje ga množica podrobnih nastavitev zasebnosti, prikaza, razvrščanja in prenosa. Na sliki je le del možnih nastavitev.

Imenitna je podpora več ravnem zasebnosti, nastavljiva za različne aplikacije. Osnovni sta dve ravni - mape in albumi v zasebnem imeniku, ki so vidni le prijavljenemu lastniku, ter mape in albumi v javnem imeniku, ki so vidni glede na individualne nastavitve zasebnosti. Komentiranje ali ogled napisanega, ogled velikosti albuma in njegovih statistik, dostop do originalnih fotografij ali metapodatkov, shranjevanje ali naročanje fotografij, na primer, lahko dovolimo vsem, članom Fotki, Fotki prijateljem ali nikomur. Fotografije polne ločljivosti je mogoče pretočiti le s plačljivih albumov in če ima avtor to funkcijo omogočeno. Vsak album posebej lahko zaklenemo z lastnim geslom. Nastavimo lahko tudi, če lahko objavljene fotografije najdejo spletni brskalniki, vključenost v rangiranje obiskanosti in prikaz naključne fotografije ter beleženje IP naslovov obiskovalcev.

Drugače kot pri drugih ponudnikih je na voljo več predlog osebnih spletnih strani, ki jih večinoma lahko še naprej spreminjamo in prilagajamo. Na posebnem mestu prikaže uporabnikove ključne besede, razvrščene po abecednem redu ali priljubljenosti.

Na voljo imamo kar 12 različnih možnosti prenosa fotografij. Najbolj zanimive so prenos neposredno iz raziskovalca, javanska aplikacija, prenos prek bližnjice, prenos ftp in url, pošiljanje po elektronski pošti, prenosnem telefonu ali dlančniku. Delovanje večine možnosti je zelo hitro in učinkovito. Uporabniki se bodo glede na svoje potrebe odločili za različne možnosti, tudi zaradi omejitve pri neposrednem prenosu ene same fotografije naenkrat, pa verjetno kljub vsemu največkrat za javansko aplikacijo, s pomočjo katere je zares enostavno dodajati fotografije v albume. Če prekinemo povezavo med prenosom, nam program ob naslednjem zagonu tudi ponudi možnost nadaljevanja. Album fotografije samodejno prevzorči na nastavljeno velikost, pri čemer lahko izberemo stopnjo in način ostrenja ter stiskanja, imamo pa možnost izbrati tudi, kaj stori z originali - lahko jih shrani, dodatno skrči ali zbriše. Zadnja možnost je zlasti dobrodošla pri brezplačnem načinu, saj nam fotografij ni treba predhodno pripravljati, ob zelo omejenem prostoru pa jih tako lahko posnamemo tudi bistveno več. Druge bolj ali manj uporabne aplikacije so spletni dnevnik, elektronski poštni naslov in zbirka stikov. Pomoč je informativna in dobro strukturirana, vendar z veliko pomanjkljivostjo, da po njej ni mogoče iskati.

Med drugimi uporabnimi možnostmi, ki jih ponuja Fotki, je tudi izdelava značke (ang. badge), ki v izmenjujočem se vrstnem redu prikazuje fotografije izbranega albuma in katere kodo lahko vstavimo npr. na svojo domačo stran.

Plačljivi račun odpravi oglase na uporabnikovi strani in mu brez oglasov prikaže tudi brezplačne albume drugih uporabnikov. Strežniški prostor je za brezplačne račune omejen na 50 MB, pri plačljivem je neomejen, objavimo pa lahko neomejeno število fotografij na dan, tudi prek prenosa ftp. Pri brezplačnem računu lahko za dodatnih 10 MB prostora zaprosimo vsakih 30 dni.

Fotki

Kje: fotki.com.

Jezik: Angleščina, nemščina, italijanščina ...

Enostavnost rabe: 5.

Možnosti ogleda: 5.

Všečnost predstavitve: 5.

Prilagodljivost: 5.

Prikritost oglasov: 2.

Iskanje fotografij: 3.

Za: Prilagodljivost, uporabnost, načini prenosa, dobra navodila.

Proti: Razmeroma malo prostora pri brezplačnem računu.

Moj album

Moj album je med slovenskim občinstvom zelo priljubljen vmesnik. Všečne so zlasti enostavna zasnova, preprosta raba in, ne nazadnje, možnost sporazumevanja v materinščini, torej krajevna vpetost. Videz spletnega mesta je enostaven, oglasi pa niso moteči. Prva stran ponudnika prikazuje splošne značilnosti programa, del za ustvarjanje novega računa, prijavo ter del z naključnimi fotografijami in nekaj fotografijami zadnjih objavljenih albumov. Precej moteče je, da so ob ogledu določenega albuma na desni prikazane naključne fotografije iz albumov drugih uporabnikov, zlasti zaradi njihovega pogostega spreminjanja.

Upravljanje albuma je, tudi zaradi omejenih možnosti, enostavno in hitro, kar bo zlasti všeč manj zahtevnim uporabnikom. Slike s potovanja, na primer, lahko tako objavimo že v nekaj minutah, naglo jim je mogoče dodati tudi komentarje. Objavljanje fotografij poteka v enostavnem ali javanskem načinu. Slednji omogoča dodajanje večjega števila posamičnih fotografij naenkrat, prikaže skupno število in velikost fotografij ter hitrost in preostali čas prenosa, na voljo je tudi ogled. Priročno je prepoznavanje .zip datotek, saj je tako mogoče dodati večje število fotografij tudi v enostavnem načinu. Program ob prenosu žal ne prepozna datuma fotografije, zato ji pripiše datum in uro, ko je bila prenesena v album. Prav tako ni mogoče samodejno spremeniti imena fotografije v komentar. Nove fotografije je privzeto mogoče dodati na začetek ali konec albuma. Razvrščanje fotografij je precej "neumno", saj jih je mogoče pomikati le "navzgor". Zaradi samodejnega kodiranja imena lahko isto fotografijo naložimo večkrat. Slike lahko obračamo, drugače pa jih ni mogoče urejati.

Albume lahko spreminjamo iz zasebnih v javne in nasprotno, ne moremo pa nastavljati naprednejših omejitev, npr. dostopa posameznim skupinam. Načina ogleda sta dva. Slike s kratkimi komentarji in način bloga torej kronološki prikaz s komentarji. V tem načinu lahko spreminjamo datum fotografije, vendar to ne pomaga pri razvrščanju fotografij.

Pri programu Moj album je urejanje komentarjev enostavno, vendar ne podpira samodejnega prepoznavanja imena prenesene fotografije.

Iskanje je nepopolno, saj iskalni niz upošteva samo imena albumov, ne pa tudi komentarjev k slikam, zato rezultat nikakor ne prikaže vseh iskanih fotografij.

Splošni pogoji poslovanja so kratki, jedrnati, razumljivi in pošteni, kar je v današnjih časih redkost. Tudi navodila so preprosta. Širši slovenski javnosti bo všeč tudi to, da je vse napisano v slovenščini.

Moj album

Kje: moj-album.com.

Jezik: Slovenščina.

Enostavnost rabe: 4.

Možnosti ogleda: 2.

Všečnost predstavitve: 2.

Prilagodljivost: 2.

Prikritost oglasov: 4.

Iskanje fotografij: 1.

Za: Enostavnost, slovenska navodila.

Proti: Iskanje deluje le na ravni albuma.

Webshots

Webshots je bil pionir množičnih javnih spletnih foto albumov in je milijonom ljudi ponudil možnost hitre vključitve v fotografsko skupnost in razpravljanje o fotografijah in fotografiranju. Tudi zaradi tega je bilo podjetje kar dvakrat uspešno prodano.

Domača stran je lična, z več kategorijami predstavljenih fotografij. Navigacija je zaradi velikega številnih galerij in bližnjic razmeroma okorna, zato se je treba organiziranosti najprej privaditi. Pomoč ni kaj prida obsežna, poleg tega so teme dokaj nerelevantne. Poleg osnovne storitve, torej predstavitve fotografij in videa, so na voljo npr. še klepetalnica, skupine prijateljev, bližnjice (ang. bookmarking), sledenje statistikam in ocenjevanje posnetkov.

Plačljivi račun začnemo s 5000 prostimi mesti za fotografije in 250 videi 10-minutne dolžine, vsak mesec lahko dodamo še dodatnih 500 fotografij in 25 videov. Brezplačni račun je sprva omejen na 1000 fotografij in 100 videov 5-minutne dolžine, nato pa za vsak mesec članstva dobimo 100 dodatnih fotografij in 10 videov. Plačljiva različica računa omogoča neomejen dnevni prenos fotografij iz spleta (brezplačna le 5 vsakih 24 ur), dostop do "visoko ločljivih", "pro" in panoramskih fotografij, prostor za 5000 fotografij (pri brezplačni 1000 + 100 vsak mesec).

Fotografije lahko razdelimo na 10 osnovnih tematik, od zabave, družine in domačih ljubljencev do športa in potovanj, in jim dopišemo ključne besede ter opis albuma. Videz osnovne strani lahko prilagajamo z izbranimi barvnimi shemami, npr. rdečo, modro ali zeleno, barve pa dodajajo glede na povpraševanje.

Prenos fotografij je zelo enostaven, saj ne obremenjuje z nepotrebnimi nastavitvami. Fotografije lahko objavimo prek spletnega vmesnika, iz prenosnega telefona ali s programom Webshots Desktop, ki omogoča tudi izdelavo ohranjevalnikov zaslona in ozadij. Fotografije so samodejno prevzorčene na velikost 800 pik. Wbshots omogoča objavo video posnetkov višje ločljivosti, s čimer želi ponudnik spodbuditi objavljanje videov, posnetih s fotoaparati, ter tako uporabnikom omogočiti kombinacijo videa in fotografije za celovitejšo pripoved zgodbe. Četudi je poteza sprva naletela na razmeroma kritičen odziv zlasti zaradi bolj razširjenih konkurenčnih rešitev, se je izkazalo, da so preneseni videi drugačne narave, kot npr. na Youtube, saj večinoma ne gre za "neumnosti" ali zaščitene vsebine, temveč za del širšega konteksta ali izkustva, npr. dogodka ali potovanja. V zvezi s tem je zanimiva poteza "Project Spotlight", pri katerem ponujajo "štipendije" za originalne spletne predstave in dokumentarce, ki jih lahko prijavijo neodvisni oblikovalci, novinarji, umetniki ali komiki. Tako želijo zbrati in občinstvu pokazati izbor najboljših izvedb videa in fotografije.

Spletna stran Webshots je sicer lična, zbirka pa vsebuje odlične fotografije in filme, vendar se je treba navigaciji sprva privaditi.

Naročimo se lahko na različne tedenske novice, ki nas obveščajo o dogajanjih na našem računu (statistike, komentarji, prijatelji) ali najboljših profesionalnih in "amaterskih" fotografijah, obvestilih ter izdelkih.

Neprijetno je, da enkrat odprtega računa ne moremo zapreti, zato nam ostane le, da odstranimo vse slike, osebne informacije in se odjavimo z e-poštnih novic.

Webshots

Kje: webshots.com.

Jezik: Angleščina.

Enostavnost rabe: 4.

Možnosti ogleda: 3.

Všečnost predstavitve: 3.

Prilagodljivost: 3.

Prikritost oglasov: 2.

Iskanje fotografij: 3.

Za: Ličnost, razmeroma veliko prostora pri brezplačnem računu.

Proti: Slaba navodila in pomoč, nekoliko nerodno upravljanje, računa ne moremo zapreti.

Zooomr

Bistvena prednost, ki ločuje Zooomr od vseh drugih podobnih izdelkov, je neomejenost tako pri prenosu podatkov, velikosti fotografije ali datoteke kot pri številu fotografij in albumov. V primerjavi z drugimi podobnimi stranmi ima v zbirki manjši delež fotografij iz ZDA, tudi zaradi krajevnih prilagoditev, torej prevodov in upravljanja s strani manjših "lokalnih" skupnosti. Glede na prizadevnost Slovencev pri prevajanju dobrih programov je pričakovati, da bo Zooomr kaj kmalu deloval tudi v slovenščini. V račun se lahko prijavimo običajno, torej z uporabniškim imenom in geslom ali prek storitve OpenID, ki omogoča prijavo na več strani, ne da bi morali podatke vtipkati večkrat. Za ustvarjanje računa ni treba vpisati ravno življenjske zgodbe in to je seveda pozitivno.

Zasnova spletnega mesta je čista, enostavno razumljiva, brez nepotrebnih dodatkov in kompliciranja. Glede na to, da projekt držita pokonci fotograf in 19-letni programer, je odlično zastavljen, prejel je že nekaj uglednih nagrad, vendar je to hkrati tudi njegova velika slabost. Zaradi bliskovitega širjenja, medijskega pritiska in zahtev uporabnikov je postal Zooomr prevelik za tako majhno ekipo. S (prezgodnjim) prehodom na različico programa Mark III se je veliko dosedanje funkcionalnosti izgubilo. Aplikacije se sčasoma sicer vračajo, a za vse zahtevnejše (in vse bolj razvajene) uporabnike spleta veliko prepočasi. Še tako blesteč programer mora namreč sem ter tja tudi jesti in spati, zato je nevarnost, da Zooomr zaradi nezmožnosti hitrega odziva s programske strani kljub dobrim namenom in zasnovi ne bo izkoristil zagona, ki mu ga je prinesla medijska pozornost.

Zooomr odlikujejo neomejenost v prostoru in velikosti, inovativne rešitve in čisto spletno mesto. Za slabost mu pravzaprav lahko štejemo le pomanjkanje časa za uresničitev vseh zamisli in odpravo hroščev.

Med brezplačnim in plačljivim računom zaenkrat ni razlike, vendar se bo to z dodajanjem različnih (z)možnosti spremenilo. Teh je že zdaj veliko, npr. geokodiranje, dinamično ustvarjanje albumov, komentiranje z risanjem okvirov na sliko, označevanje oseb na fotografiji, beležke in dveri povezanih fotografij, vendar so nekatere začasno neaktivne. Veliko je dobrih inovativnih rešitev, kot sta npr. dodajanje kratkih zvočnih zapisov slikam ali skupinam slik (Zooomrtations) in sporočilna storitev Zipline, ki združuje obvestila o novih fotografijah in sporočilih. Še več funkcionalnosti lahko pričakujemo z objavo dokumentiranega API. Podobno kot Flickr tudi Zooomr odlikuje sicer še zdaleč ne tako velika skupnost in prijateljsko ozračje ter izjemen zanos, tako razvijalcev kot uporabnikov.

Tipično je na voljo več različnih načinov prikaza fotografij.

Dinamično ustvarjanje albumov, npr. iz beležk, lokacij ali datumov, deluje dobro, vendar mu v primerjavi s Flickrom manjka prilagodljivosti, saj fotografij ne moremo dodajati tudi ročno. Zanimiva storitev so dveri, ki povezujejo sorodne fotografije. Z njimi lahko ustvarjamo beležke, ki so hkrati bližnjice do kake druge fotografije. Tako lahko prikažemo spremembe v času in prostoru, detajle, potek potovanja in podobno. Nerodno je, da ni mogoče urejati več fotografij hkrati.

Orodja za prenos fotografij in dodajanje ključnih besed so pri vseh programih enostavna. Na sliki je primer Zooomr.

Prenos fotografij v strežnik je enostaven in hiter, mogoč v spletnem okolju ali ob pomoči posebnega programa. Velikost prikazanih fotografij je nastavljena na 500 pik, v prihodnje pa bo mogoče omogočiti dostop do visoko ločljivih in originalnih fotografij tudi za druge uporabnike (predvidoma, ko bo omogočena tudi prodaja fotografij). V ta namen že lahko iščemo fotografije po prevladujoči barvi in jim dodajamo predvideno ceno za prodajo. Tudi pri Zooomr lahko nastavimo različne tipe licence "Creative Commons".

Zooomr

Kje: beta.zooomr.com/home.

Jezik: Angleščina, nemščina, italijanščina ...

Enostavnost rabe: 3.

Možnosti ogleda: 3.

Všečnost predstavitve: 3.

Prilagodljivost: 3.

Prikritost oglasov: 5.

Iskanje fotografij: 4.

Za: Neomejen prostor za shranjevanje, inovativne rešitve.

Proti: Zamuda pri zagotavljanju funkcionalnosti.

Katerega torej

Običajnim fotografom je bistveno vprašanje, kako spraviti fotografije v spletni album hitro in enostavno. Obema pogojema zadostujejo vsi izbrani spletni albumi, pa vendar so med njimi bistvene razlike. Z zmožnostmi, enostavnostjo in dodatnimi uporabnostmi privlači zlasti Flickr, a ima precej omejitev pri brezplačnem računu. Navdušenci nad prilagodljivostjo in številnimi možnostmi nastavitev bodo zagotovo posegli po ponudniku Fotki, saj je na tem področju naravnan v drugo smer od konkurence in jo zato daleč prekaša. Všeč bo tudi tistim, ki želijo imeti fotografije razvrščene hierarhično, saj je le tu to načelo mogoče v celoti uresničiti. Velika pomanjkljivost je skromen začetni prostor pri brezplačnem računu. Medtem ko je Flickr bolj zanesljiv, saj je na trgu že dalj časa, no, tudi orjaško finančno zaledje igra pomembno vlogo, pa Zooomr hitro pridobiva zbirko privržencev. Le upamo lahko, da bo razvijalcema uspelo uresničiti zastavljene cilje in da bosta ohranila načelo o brezplačnem neomejenem prostoru. Zato v bližnji prihodnosti vsekakor velja preveriti, ali so začetne težave z novo različico programa odpravljene.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Monitor na Facebooku

  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji