Grafična analiza diskov

Objavljeno: 31.1.2006 23:12 | Avtor: Jernej Pečjak | Kategorija: Preizkusi | Revija: Januar 2006

Ne glede na to, za koliko se je povečala zmogljivost povprečnega diska v zadnjih desetih letih, so se take in drugačne potrebe po diskovnem prostoru še bolj povečale. Še vedno velja pravilo, da vsak disk prej ali slej postane premajhen, na koncu pa raziskujemo in iščemo, kam nam je izginil dragoceni prostor. Vse skupaj je bolj aktualno tam, kjer več uporabnikov uporablja isti računalnik, ali pa če želimo hitro ugotoviti, kateri uporabnik nam je nasmetil strežnik.

Izbira programov, ki nam tu lahko pomagajo, je res pestra. Od brezplačnih, napisanih v javi, skoraj neodvisnih od operacijskega sistema pa do namenskih, ne najcenejših preizkusnih različic za Okna.

JDiskReport 1.2.3

JDiskReport je napisan v javi, zato teče kar v oknu brskalnika. Pred uporabo je treba namestiti različico Jave 1.4, na voljo pa je namestitveni program za Windows, ki vse postori sam. Orodje ima ličen grafični vmesnik in nemudoma postreže s pregledom diska. Izberemo lahko katerikoli razdelek, tudi omrežnega, vendar le enega naenkrat. V nastavitvah izberemo mape, ki jih ne želimo prečesati, in jih vključimo kot filter. Sledi pregledovanje, med katerim moramo na program čakati, saj večnitnost znotraj programa ni podprta. K sreči se podatki shranijo na disk, tako da so naslednji pregledi precej hitrejši. Po končanem delu je program pripravljen za analizo. Ta se prikaže v obliki okroglega grafikona (pie chart) ali histograma, možen pa je tudi tabelarični prikaz in krožni prikaz drevesne strukture. Preglednice so narejene v drevesni strukturi, saj s klikom mape odpremo nižji nivo, ki prav tako pokaže distribucijo megabajtov. Poleg prikaza velikosti je na voljo seznam največjih, najstarejših in najnovejših sto datotek, razdelitev po velikostnih razredih, starosti (prek datuma zadnje spremembe) in zvrsteh.

Pri preizkusu smo pogrešali možnost brisanja datotek. Rezultate sicer lahko natisnemo, kakšnih posebnih nastavitev pa ni. Tudi izvoz podatkov ni mogoč, lahko jih le shranimo in pozneje prikličemo.

JDiskReport je precej osnoven program, ki hitro in dobro prikaže razporeditev datotek na disku, kaj več pa ne.

JDiskReport prikaže zasedenost diska v grafikonih in tabelah in je na voljo za več operacijskih sistemov, saj je v celoti napisan v javi.

JDiskReport 1.2.3

Izdeluje: Karsten Lentzsch, www.jgoodies.com/freeware/jdiskreport/.

Cena: Brezplačno.

Operacijski sistemi: Windows, OS X, samostojna ali spletna javanska aplikacija (Solaris, Linux, OS/2).

Za: Na voljo za veliko operacijskih sistemov, različni grafikoni in preglednica, brezplačen.

Proti: Slabo tiskanje, ni izvoza podatkov, ni brisanja datotek.

OverDisk 0.11

Program je sicer še v fazi beta, vendar deluje dovolj dobro, da si je zaslužil opis. Pregledovanje diska je hitrejše kot pri JDiskReport, pri velikih diskih tudi do 100 %! Tudi OverDisk si podatke shrani na disk in naslednjič pregleda le spremembe, vendar to naredi precej hitreje kot JDiskReport. Če pričakujemo veliko izbiro grafikonov, z OverDiskom ne bomo preveč zadovoljni, saj premore le krožni pregled drevesne strukture, ki je sicer med vsemi najzanimivejši, a več izbire ne bi škodilo. Resnici na ljubo, imamo še prikaz v obliki histograma, vendar deluje nekoliko privlečeno za lase, saj se odpre v svojem oknu in prikaže le velikosti datotek. Nekaj več je številčne statistike. Datoteke lahko zložimo po velikosti in po nekaterih zanimivih atributih, denimo dolžini poti oz. imena in številu datotek v mapi.

Čeprav tudi v tem programu ne moremo brisati datotek, je vse skupaj nekoliko poenostavljeno s tem, da lahko v določeni mapi odpremo raziskovalca. Brisanje ostane na nas. Dodatna možnost programa je prikaz informacij o diskih, z datotečnim sistemom in podatki o gručah vred.

Med pomanjkljivosti štejemo nezmožnost tiskanja in izvoza v standardno obliko ter premalo možnosti urejanja (denimo po tipu datotek). Avtor opozarja, da se lahko ob redkih priložnostih program tudi sesuje, a se nam to med preizkušanjem ni zgodilo nikoli.

OverDisk je brezplačen program, ki diske skenira presenetljivo hitro. Barvni prikaz drevesne strukture je le eden izmed načinov prikazovanja.

OverDisk 0.11

Izdeluje: Elias Fotinis, users.forthnet.gr/pat/efotinis/programs/overdisk.html.

Cena: Brezplačno.

Operacijski sistemi: Windows 95 - XP.

Za: Hitrost, cena, zanimive analize številčnih podatkov.

Proti: Ni izvoza in tiskanja, iz samega programa ne moremo brisati datotek, premalo možnosti urejanja.

WinDirStat 1.1.2

WinDirStat je nekoliko drugačen kot prej omenjena programa, saj podatkov ne prikaže v grafikonih, temveč v barvnih mapah, ki se razprostirajo čez večji del zaslona in na katerih hitro vidimo večje datoteke, nekoliko težje pa prepoznamo drevesno strukturo. V ta namen je okno WinDirStat razdeljeno na tri dele: drevesno strukturo, podobno tisti v raziskovalcu, vendar s precej več informacijami (odstotki zasedenosti, velikost, število datotek), barvno mapo z grafičnim prikazom datotek in preglednico s tipom datotek. Vsak tip je obarvan s svojo barvo, ki se ponovi v barvni mapi. Tako hitro vidimo, da temno modrih datotek, čeprav so zelo velike, ne gre brisati. To so namreč sistemski podatki .sys.

WinDirStat lahko pregleda mape, lokalne razdelke in omrežne diske. Nismo omejeni le na en razdelek, temveč jih lahko izberemo poljubno število. Razdelki se pregledujejo hitro, saj lahko branje poteka z več diskov hkrati (če smo seveda izbrali več kot en razdelek). Podatki se shranijo. To pomeni, da bo naslednji pregled trajal bistveno manj časa kot prvi.

Datoteke je mogoče odložiti v smetnjak ali nepovratno izbrisati. Program žal ne podpira tiskanja ali izvoza podatkov.

WinDirStat uporablja prikaz podatkov prek barvne mape, v kateri so datoteke označene po tipih, v oporo pa je preglednica.

WinDirStat 1.1.2

Izdeluje: Bernhard Seifert, windirstat.sourceforge.net.

Cena: Brezplačno.

Operacijski sistemi: Windows 95-XP.

Za: Hitrost, cena, trojni prikaz.

Proti: Ni izvoza in tiskanja, premalo možnosti urejanja, premalo pregleden grafični prikaz.

Disk Space Inspector 3.3.2

Ko se odmaknemo od brezplačnih programov, se nam odpre nov svet, kar dokazuje že Disk Space Inspector, ki ima vsa orodja za ogled razdelkov in map, ki smo jih vajeni iz osnovnih programov - tabelarični pregled velikosti, okrogli graf (ki, resnici na ljubo, zaradi slabo berljive tipografije ni zelo uporaben), histogram ipd. Hitro pa ugotovimo, da je pregledovanje večnitno, kar pomeni, da lahko med pregledovanjem Disk Space Inspector tudi drugače uporabljamo, oz. si lahko ogledamo dele, ki so že pregledani. Ne le to, osveževanje pravzaprav ni potrebno, saj program samodejno zazna vse spremembe v datotekah.

Na voljo so tudi napredna orodja, denimo iskanje "lastnika" določene datoteke (pri datotečnem sistemu NTFS), splošno iskanje datotek po raznih kriterijih, izdelava in shranjevanje poročil v oblikah HTML, CVS in XML, uporaba priljubljenih map ipd. Nenavadno je le to, da moramo omrežne diske pred uporabo priključiti (mount), ne moremo pa jih uporabljati prek omrežne soseščine, tako kot iz raziskovalca. Sicer pa lahko datoteke brišemo, preimenujemo, odpremo lastnosti, skratka program ne le analizira, temveč ima tudi kar nekaj orodij za delo z datotekami.

Disk Space Inspectorju očitamo predvsem premalo vrst grafikonov; najbolj manjka krožni pregled drevesne strukture, ki je zelo uporaben. Tudi kriterijev za urejanje je premalo. Kje je lestvica največkrat uporabljenih datotek, najdaljših imen itd.?

Če potrebujemo možnosti izvoza in izdelavo poročil ter orodje za iskanje in odstranjevanje nepotrebnih datotek, se o programu splača razmisliti, drugače pa bo za dodatnih 5 dolarjev precej boljša izbira Treesize.

Disk Space Inspector omogoča izvoz in tiskanje poročil ter nekaj naprednih možnosti, kot je npr. NTFS lastništvo.

Disk Space Inspector 3.3.2

Izdeluje: AdvexSoft, www.advexsoft.com/disk_space_inspector/.

Cena: 35 dolarjev.

Operacijski sistemi: Windows 95 - XP.

Za: Izvoz podatkov in poročila, priljubljene mape, iskalec po datotekah in delo z njimi.

Proti: Ne moremo prilagoditi barv, slabe grafične zmogljivosti, ne omogoča pregledovanja omrežne soseščine.

TreeSIze Professional 3.32

Včasih čisto zares drži, da za več denarja dobimo več. Vsaj pri grafičnih analizatorjih diska je tako. TreeSize Professional že na prvi pogled prekaša tekmece po številu vgrajenih možnosti. Pregledovanje diskov poteka v ozadju in je zelo hitro. Izris grafikona je skoraj trenuten, njegove nastavljivosti pa so izpopolnjene do podrobnosti. Od grafov sta na voljo okrogli graf in histogram, oba v 2D ali 3D načinu, nastavimo pa lahko barve vsakega izseka posebej ali uporabimo črtkane črte za izpis na črno-belem tiskalniku. Grafe je mogoče povečati ali zmanjšati in nato natisniti ali izvoziti kot BMP, JPEG ali PNG sliko.

Tabelarični prikaz ne zaostaja za grafičnim, saj nemudoma izvemo vse o številu datotek v mapi, velikosti le-te, zadnjem dostopu do podatkov, lastniku ipd. Imenik datotek lahko celo natisnemo. Poseben prikaz je namenjen tudi tipom datotek, velikosti in odstotku prostora, ki ga zasedejo. Podatke lahko izvozimo kot besedilo ali v zapisu CVS. Zadnja možnost pregleda je razvrstitev po uporabnikih, kar pride prav v večuporabniškem okolju.

Posnetke diskov sicer shranimo in naložimo kar v XML obliki, dodatna možnost pa je preverjanje razlik med trenutnim in prejšnjim stanjem. Tako vidimo, katere mape rastejo najhitreje, to pa je pravzaprav eden poglavitnih namenov teh programov.

Od uporabnih orodij je zajeto iskanje datotek, pri katerem iščemo po velikosti in starosti, lahko pa vključimo filter začasnih datotek in tudi tistih, ki jih za seboj puščajo spletni brskalniki. Vse skupaj je zaokroženo z dobrim filtrom za izključevanje in možnostjo kopiranja najdenih rezultatov. Pogrešali smo edino precej osnovno možnost iskanja po imenih datotek.

TreeSize Professional lahko zaženemo tudi v zagonskem oknu s parametri, kar omogoča samodejno časovno izvajanje, denimo vsako noč, zjutraj pa nas že pričakajo novi podatki.

Najbolj smo pogrešali možnost krožnega prikaza drevesne strukture, saj gre za enega najpreglednejših grafov. Prav tako nas je zmotilo to, da ni poimenskega iskanja datotek. Sicer pa je TreeSize Professional gotovo eden najzmogljivejših tovrstnih programov. Je pa tudi najdražji, tako da bo odločitev zanj verjetno odvisna predvsem od tega, kaj potrebujemo. Za 17 dolarjev lahko kupimo TreeSize Personal, ki ima manj možnosti (ni možnosti pregledovanja prek omrežja, izvažanje ni omogočeno ipd.).

TreeSize Professional je najbolj izpopolnjen med preizkušenimi programi, saj deluje večnitno, ponuja bogate možnosti tiskanja, izvažanja in iskanja in je edini, ki premore grafe 3D, ki jim lahko barvo popolnoma nastavimo. A vse te možnosti imajo svojo ceno.

TreeSIze Professional 3.32

Izdeluje: JAM software, www.jam-software.com/treesize/index.shtml.

Cena: 40 dolarjev.

Operacijski sistemi: Windows 98-XP.

Za: Zelo veliko možnosti.

Proti: Ni krožnega prikaza drevesne strukture, ni iskanja po imenu datotek.

Kako torej?

Tedensko čiščenje diska se obrestuje. Če ne prej, pa tedaj, ko je disk poln. Občasna uporaba tovrstnih programov v strežnikih z veliko uporabniki pa je tako ali tako skoraj nujna. Čeprav je brezplačna izbira popolnoma dovolj za uporabnika, ki le občasno potrebuje tako orodje, šele pri preizkusni ponudbi dobimo zmogljivejša tovrstna orodja z več možnostmi analize.

http://www.monitor.si/datoteke/Monitor-analiza_diskov_1_2006.pdf

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!
Prijava

ph

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki