Objavljeno: 24.1.2006 12:32 | Avtor: Esad Jakupović | Monitor December 2005

Elektronski poslovni partnerji

Tako kot drugod po svetu so tudi pri nas elektronski poslovni imeniki izpodrinili klasične, "papirne" različice. Ogledali smo si, kaj ponujajo domači imeniki na ploščah CD-ROM, ki jih večinoma spremljajo tudi posodobljene različice v spletu.

Pred približno petnajstimi leti so analitiki napovedovali, da bo elektronsko založništvo na takrat aktualnih disketah in ploščah CD-ROM, pozneje pa tudi v spletu, že v enem desetletju preseglo klasično, knjižno in revialno založništvo. Marsikateri takrat zapriseženi "uporabnik knjig" je danes vesel, da se to ni zgodilo; razen okoljevarstvenikov, ki jih skrbi usoda gozdov. Po nekaterih virih je okoli četrtina današnjega svetovnega založništva v elektronski ali digitalni obliki - na ploščah CD-ROM in DVD, vse bolj pa tudi v svetovnem spletu. Kljub priljubljenosti knjig se založništvo vedno hitreje digitalizira. Po napovedih naj bi elektronsko založništvo že v naslednjem desetletju preseglo polovico celotne založniške dejavnosti. Pri poslovnih imenikih se je to zgodilo že pred nekaj leti. Pravzaprav bi lahko rekli, da se je prehod na elektronsko oz. digitalno založništvo, kakor ga imenujejo, na tem področju že skoraj končal.

Na ploščah in spletu

V Sloveniji na ploščah CD-ROM izhaja pet poslovnih imenikov, od teh sta dva na voljo le v tej obliki (IPIS in iBON), trije premorejo tudi spletne različice s posodobljenim stanjem (Kompass Slovenija, PIRS in ETIS), eden (SloExport) pa ima na plošči vrsto člankov o Sloveniji kot poslovnem partnerju in vhodni vmesnik za različne baze, ki pa so dostopne le prek spleta. Le eden od njih, ETIS, izhaja tudi v knjižni obliki in je torej namenjen tudi uporabnikom, ki niso računalniško pismeni. Kompass in PIRS sta pred nekaj leti tiskanje knjižnih različic opustila. Štirje elektronski poslovni imeniki pa so na voljo le v spletni izdaji - dva na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Poslovni register Slovenije PRS in Informacije o boniteti poslovanja BON) in dva na straneh eGV (Bonitete in Vpogled v slovensko poslovno mrežo GV IN Pajek). Tokrat smo se posvetili le poslovnim imenikom, ki izhajajo na ploščah CD-ROM, zato o spletnih kdaj drugič.

Če poenostavimo, poslovni imeniki pomembno strežejo poslovnim subjektom (podjetjem, ustanovam, društvom, organizacijam, posameznikom) s podatki o drugih subjektih, s katerimi bi radi poslovali ali to že počnejo. Vsako podjetje posluje z drugimi podjetji (pogosto število teh partnerjev ni majhno, oz. je celo zelo veliko), zato je za uspešno poslovanje ključno, da se dobro poznajo. To namreč omogoča boljše načrtovanje poslovnih odnosov, zagotavlja ugodnejše pogoje in cene ter omogoča boljši primerjalni položaj na trgu. Poznavanje trga in posameznih podjetij je še posebej pomembno za nova podjetja, ki na trgu še nimajo izkušenj in iščejo prve partnerje. Ne nazadnje so poslovni imeniki odličen informator tudi za manj zahtevne uporabnike, ki potrebujejo le telefonske številke, naslove in spletne naslove. V tem primeru seveda zadošča navaden telefonski imenik, ki je tudi najcenejši.

Nekateri izmed poslovnih imenikov so na voljo tudi prek spleta, prav vsi pa imajo svoje korenine na ploščah CD-ROM.

Podobnosti in razlike

Poslovni imeniki so si po nekaterih lastnostih med seboj podobni, po drugih pa različni, odvisno od poslovnega koncepta, načina zbiranja podatkov in organizacije le-teh, namena, vloženega znanja in izkušenj ter še marsičesa. V vsakem imeniku so zbrani osnovni podatki o poslovnih subjektih, kot so ime podjetja, naslov sedeža, telefonske številke. V poslovnem imeniku, ki je več kot le telefonski, so tudi dodatni poslovni podatki, kot so vrsta organizacije, dejavnost, velikost, število poslovnih enot, število zaposlenih itn. V imeniku so lahko tudi registrski podatki, kot so matična in davčna številka, datum nastanka, upravna enota, poreklo kapitala, registrski organ, žiro račun, imena ustanoviteljev itn. Finančni podatki zajemajo prihodke, dobiček, tržni delež, osnovna sredstva, kapital in podobno. Finančnim podatkom se lahko pridružijo tudi bilančni, predvsem o stalnih in gibljivih sredstvih, finančnih obveznostih na kratki in dolgi rok, dobičku ... Na podlagi teh podatkov se lahko izračunavajo in tudi grafično prikazujejo različni pokazatelji, kot so donosnost prihodkov, sredstev in kapitala, proizvodnost stalnih sredstev, storilnost, likvidnost, dobiček na zaposlenega in podobno. Skratka, v boljših poslovnih imenikih je vrsta dodatnih poslovnih in finančnih podatkov, ki uporabnikom omogočajo boljše spoznavanje tekmecev oziroma partnerjev.

Mapa uporabnika, ki hoče biti na tekočem.

Poslovni imeniki se med seboj razlikujejo po virih podatkov in načinu zbiranja oziroma zajemanja teh podatkov. Telefonski imenik uporablja podatke telekomunikacijskih operaterjev, predvsem seveda Telekomove. IPIS in iBON uporabljata podatke Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki so zanesljivi, ker za njihovo redno posodabljanje, pravilnost in verodostojnost skrbi država. Kompass in PIRS se zanašata na lastne podatke, zbrane na terenu, neposredno pri poslovnih subjektih. Neposredno zbrani podatki so načeloma bolj prečiščeni in natančnejši, kar zadeva naslove in telefonske številke, a manj zanesljivi pri finančnih podatkih, ker za njihovo pravilnost in verodostojnost ne jamči država, sama podjetja pa pogosto niso vir, na katerega bi se lahko vedno zanesli. Pri vseh poslovnih imenikih se pojavlja tudi problem osveževanja podatkov, ker se plošče CD-ROM objavljajo ciklično, navadno dvakrat na leto. Tudi v spletu se podatki ne posodabljajo vsak dan, temveč le v določenih časovnih intervalih.

Iz povedanega lahko sklepamo, da so si domači poslovni imeniki po nekaterih lastnostih podobni, po drugih različni, vsi pa prinašajo koristne podatke, ki so nam v pomoč pri vsakdanjem poslovanju in načrtovanju novih poslov.

Kompass Slovenija 2005

Poslovni imenik slovenskih podjetij Kompass Slovenija pri založniku eGV, poslovne in pravne informacije izhaja od leta 1993. Kompass je ustanovila švicarska družina Neuenschwander že leta 1944 (na začetku se niso ukvarjali z imeniki) in ga uspešno vodila pet desetletij. Leta 1994 so podjetje prodali Marie-José Cocquyt, ki je pred tem 20 let vodila Kompassova podjetja v državah Beneluksa, Franciji in Španiji. Nova lastnica je sedež podjetja preselila v Francijo. Kompass je danes poslovno informacijski sistem s 50-letno tradicijo v izdajanju poslovnih imenikov (od leta 1955), ki po sistemu franšiz deluje v 75 državah in ima 90.000 uporabnikov po vsem svetu. Prek enotnega sistema v svetovnem spletu ponuja podatke o več kot 1.800.000 podjetjih z vseh celin, ki imajo v lasti okoli 700.000 blagovnih znamk in zaposlujejo 3 milijone vodilnih delavcev. Za vpis v Kompassov poslovno informacijski sistem mora imeti podjetje vsaj 100.000 dolarjev letnega prihodka. S tem je zagotovljeno, da aktivno posluje. Podatki o podjetjih se zbirajo po enotnih merilih, kar omogoča združevanje zbirk podatkov, in se nenehno dopolnjujejo in posodabljajo. Kompass Slovenija je imenik slovenskih podjetij z več kot 27 milijoni tolarjev letnega prometa, ki izhaja enkrat na leto v slovenščini in angleščini. Zajema 12.800 aktivnih slovenskih podjetij, 23.000 kontaktnih oseb in 8600 e-naslovov.

Kompass Slovenija omogoča iskanje podjetij po dejavnosti (50.000 izdelkov in storitev), po imenu podjetja, naslovu in telefonski številki. Iskalnik ne išče le po korenu besede. To pomeni, da bo našel vsa podjetja, ki imajo v kateri od naštetih rubrik na kateremkoli mestu iskano geslo. Če uporabnik potrebuje več iskalnih meril, mu je na voljo napredni iskalnik, v katerem so na voljo tudi finančni podatki, dejavnost, uvoz/izvoz, število zaposlenih in drugo, lahko pa tudi kombinacije vseh iskalnih meril. Omogočen je tudi vpis ali popravek podatkov podjetja, pri čemer lahko vpišemo/popravljamo: ime podjetja, naslov, poštno številko, kraj, številke telefonov in telefaksov, spletni naslov, naslov e-pošte, imena vodilnih v podjetjih in njihove funkcije, število zaposlenih, letni prihodek, znesek osnovnega kapitala, tip kapitala, matično in davčno številko, registracijsko številko, banko, prek katere posluje podjetje, transakcijski račun, zastopstva podjetij in blagovnih znamk, certifikate kakovosti, leto ustanovitve, delovni čas, poslovne enote in povezana podjetja, seznam izdelkov in storitev, ki jih podjetje vzdržuje, ter dodatne opise podjetij.

Pri Kompassu lahko pohvalimo iskanje podjetij po 18 merilih oz. ključih, ki jih lahko med seboj kombiniramo, oblikovanje in izvoz zbirk podatkov, izpis podatkov (tudi na nalepke), neposredno pošiljanje e-sporočil, neposredne povezave s spletnimi stranmi podjetij. Podjetja se lahko predstavijo tudi z objavo oglasa.

KOMPASS SLOVENIJA 2005

Kaj: Poslovni podatki o 12.800 aktivnih slovenskih podjetjih.

Izdeluje/prodaja: eGV, poslovne in pravne informacije, www.kompass.com/kinl/index.php.

Cena: 29.900 tolarjev za pet licenc, vsakih nadaljnjih pet 15.000 tolarjev.

Za: Podatki so preverjeni na terenu, večstopenjsko iskanje s shranjevanjem strategije.

Proti: Omejen obseg finančnih podatkov, sorazmerno visoka cena.

PIRS - Poslovni imenik RS 2005

Slovenska knjiga že 12 let objavlja imenik, ki je namenjen poslovnežem in vsem drugim uporabnikom, ki iščejo informacije o aktivnih gospodarskih družbah, njihovih poslovnih enotah, javnih podjetjih, samostojnih podjetnikih - obrtnikih, institucijah, društvih - ter dodatne podatke iz različnih javnih zbirk. V dvanajstih letih je PIRS prešel dolgo pot od zgolj knjižne izdaje prek elektronske izdaje na disketah in potem na plošči CD-ROM do odprte internetne izdaje, namenjene vsem uporabnikom, v kateri se podatki posodabljajo vsak mesec, štirikrat na leto pa tudi vnašajo novi naročniki. PIRS omogoča pošiljanje sporočil s klasično pošto ali po elektronskih medijih, kot sta e-pošta in SMS. Imenik omogoča splošno iskanje in poljubno kombiniranje iskalnih kriterijev, iskanje podjetij na izbranem območju na zemljevidu Slovenije oz. kartah posameznih mest, približno iskanje brez razlikovanja c, s, in z od č, š in ž in izbiro enega ali več kriterijev na seznamih (npr: upravna enota, kraj, ulica, pravni status in lastnina). V zadnjih dveh izdajah je uvedena možnost neposredne uporabe PIRSovih podatkov tudi neposredno iz programov Microsoftovega paketa Office 2003.

PIRS omogoča prikaz poslovnih enot neposredno ob matičnem podjetju, uporabo zgodovine iskanj, urejanje dobljenih zadetkov (po abecednem redu, po poštah), prikaz menujev, zaslonskih opisov iskalnih polj, seznamov dejavnosti in izdelkov, statistiko dobljenih zadetkov (po številu zaposlenih, po znesku kapitala), tiskanje nalepk z obogatenimi možnosti, številne neposredne povezave s spletnimi stranmi podjetij, pošiljanje kratkih sporočil in, ne nazadnje, uporabo programa v angleščini ali nemščini. Omogoča tudi uporabo različnih marketinških orodij, kot so opisne in tudi večpredstavne predstavitve izdelkov, storitev in dejavnosti podjetij, hiter in neposreden stik z oglaševalci in pregled dodatnih informacij, kot je dostop do spletnih strani. V imenik je vgrajeno tudi 29 natančnih zemljevidov slovenskih mest. PIRS prek spleta omogoča neomejen dostop do posodobljenih podatkov, dodanih ali spremenjenih. V spletu zbirko enkrat na mesec posodabljajo s spremembami, ki so jih pridobili v tekočem mesecu, dodajajo pa tudi vse nove naročnike. Za naslednjo izdajo, ki bo objavljena januarja 2006, napovedujejo temeljito prenovo grafičnega vmesnika.

PIRS - POSLOVNI IMENIK SLOVENIJE 2005

Kaj: Informacije o aktivnih gospodarskih družbah, njihovih poslovnih enotah, javnih podjetjih, samostojnih podjetnikih - obrtnikih, institucijah in društvih.

Izdeluje/prodaja: Slovenska knjiga, www.pirs.si.

Cena: 36.000 tolarjev (akcijska cena 18.000 tolarjev).

Za: Kombiniranje podatkov iz javnih zbirk s podatki, ki so večinoma pridobljeni in preverjeni neposredno na terenu. Mesečno posodabljanje podatkov v spletu.

Proti: Nekoliko špartanski grafični vmesnik.

IPIS - Poslovni register Slovenije 2005

Poslovni register IPIS je poleg spletnih dveri Najdi.si in imenika bonitet poslovanja iBON osnovni izdelek podjetja Noviforum. Izhaja od leta 1997, v njem so objavljeni podatki za predhodno leto in je na voljo v štirih letnih izdajah. IPIS je obsežna zbirka podatkov o vseh poslovnih subjektih, registriranih na območju Slovenije - od tod dopolnilno ime "Poslovni register Slovenije". Na CD-ROMu je "osebna izkaznica" že več kot 170.000 pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo kakršnokoli pridobitno ali nepridobitno dejavnost. V registru so zbrana vsa podjetja, samostojni podjetniki, poslovne enote, državni organi in organi lokalne samouprave, javne službe, negospodarske organizacije, društva, sindikati ter subjekti, ki opravljajo samostojne poklice, kot so odvetniki, notarji, zdravniki in drugi. O vsakem poslovnem subjektu je na voljo več kot 40 različnih podatkov - samo podjetje (naziv, dolgi naziv, sedež, pošta, kraj, občina, geokoda), organizacija (vrsta organizacije, vrsta lastnine, poglavitna dejavnost, sektor, poreklo kapitala), poslovni podatki (velikost, število poslovnih enot, število zaposlenih, prihodki po letih, žiro račun, telefon, e-pošta, spletni naslov in podobno), registrski podatki (matična številka, davčna številka, datum ustanovitve, zastopniki, ustanovitelji in podobno).

Podatki so uradni, saj so pridobljeni iz uradnih virov: iz Ajpesa (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve), Statističnega urada RS, Zavoda za zaposlovanje, Davčne uprave RS, Banke Slovenije, Telefonskega imenika Slovenije, podatkov na spletnih straneh podjetij in drugih. To zagotavlja njihovo verodostojnost, natančnost in zanesljivost. IPIS, ki izhaja štirikrat na leto, je izredno orodje za vse, ki pri opravljanju svojega dela potrebujejo točne in nenehno sveže podatke. Program je lahko uporabljati in je tehnično dovršen. Omogoča iskanje po več kot 20 iskalnih pogojih hkrati. Vse podatke lahko neomejeno pregledujemo, tiskamo ali prenašamo v druge programe. V finančno izkaznico najnovejše izdaje so dodani podatki iz bilanc za leto 2004, tako da ponuja zgoščen pregled podatkov o prihodkih, dobičku, sredstvih in kapitalu od leta 1994 do 2004. Narejene so tudi vse redne posodobitve, ki jih Noviforum izvaja vsako trimesečje, kot so posodobitev transakcijskih računov, števila zaposlenih, posodobitev davčnih in ID DDV številk itn. Dodani so novi subjekti in posodobljen podatek "Posluje" (ki nam odkrije, da 6893 podjetij d.o.o. pravzaprav posluje le na papirju). Podatki o poslovnih subjektih so v dokumentih razporejeni po poljih, podobno kot v papirnih dokumentih. Lahko jih je poiskati, prikazati na zaslonu, natisniti ali pa prenesti v druge programe (Word, Excel, zbirke podatkov). Podatke iz poslovnega registra IPIS lahko vsak obdeluje po svojih potrebah.

IPIS - POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE 2005

Kaj: Obsežna zbirka podatkov o vseh poslovnih subjektih, registriranih na območju Slovenije.

Izdeluje/prodaja: Noviforum, www.noviforum.si/ipis.

Cena: Enouporabniška različica (vstopna licenca) 48.000 tolarjev. Omrežna različica za 5 uporabnikov 96.000 tolarjev, za 20 uporabnikov 144.000 tolarjev, za 50 uporabnikov 192.000 tolarjev, več kot 50 uporabnikov 240.000 tolarjev. Pri vsaki različici še toliko za naročnino, v katero so vštete štiri letne posodobitve.

Za: Obsežnost zbirke podatkov, učinkovita povezanost z imenikom iBON.

Proti: Sorazmerno visoka cena, nekoliko špartanski grafični vmesnik, pogrešamo posodobljene zbirke v spletu.

iBON - Bonitete poslovanja za družbe in s.p. 2005

iBON je drugi izdelek podjetja Noviforum. Je računalniška zbirka bonitetnih poročil in finančnih podatkov za več kot 41.000 družb za zadnjih 11 let, od 1994 do 2005, in za več kot 55.000 samostojnih podjetnikov za obdobje 2001-2005. Utemeljen je na uradnih podatkih iz računovodskih izkazov podjetij, ki jih zbira Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Najnovejša različica ponuja številne splošne, reprezentativne in bilančne podatke o posameznem poslovnem subjektu ter kazalnike poslovne uspešnosti z vidika zaposlenih. Tudi v drugi letni izdaji je dopolnjena celotna zgodovina bilanc v izvirni obliki (t. i. "podrobne bilance"). Glede na to, da poznamo štiri vrste bilanc, ki med seboj niso v celoti primerljive, je za ugotavljanje bonitete vsekakor bolje uporabiti iBONov obrazec. V novi izdaji so nerevidirani podatki družb, zavezanih k reviziji, ki so jih začeli objavljati lani, nadomeščeni z revidiranimi, z objavo katerih se podjetja strinjajo. iBON vsebuje novo obliko podrobne bilance za samostojne podjetnike, ki je rezultat spremembe računovodskega standarda (ta je seveda vplivala na obliko obrazca iBON, ki zdaj omogoča popolno primerljivost družb in samostojnih podjetnikov).

iBON omogoča dva osnovna pogleda na podatke: hiter vpogled in podrobno analizo. Za poglobljeno analizo sta na voljo podrobno razčlenjeni bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Uporabnik lahko s klikom miške v hipu dobi "posnetek" praktično vsakega slovenskega podjetja, s preverjanjem bonitete. Slika lahko vsebuje vpogled v poslovanje podjetja, izpis na zaslonu ali papirju (v obliki preglednega obrazca iBON), podatkov o podjetju, bilanc in kazalnikov ter tudi celotne razčlenjene bilance za poglobljene analize, primerjave z dejavnostjo po letih in med podjetji. Hitre in celovite vpoglede omogočate bogata zbirka podatkov in učinkovita programska oprema. iBON omogoča tudi uporabo podatkov v Wordu, natis vseh poročil, skupaj s primerjavami, in tudi pošiljanje po e-pošti. Bonitetne in finančne podatke za izbrano podjetje je mogoče izvoziti v Excel in druge programe in po želji opremiti tudi z diagrami. Mogoč je tudi izvoz podatkov o nazivih in naslovih podjetij za kuverte, pisma in nalepke. Na voljo je tudi preračunavanje v tuje valute ter poročila v angleščini in nemščini. Z iBONom uporabnik pridobi tudi možnost uporabe v več računalnikih v omrežju (na enem mestu) in brezplačno uporabo iBONa v spletu, s tedenskim osveževanjem zbirke stečajev, likvidacij, prisilnih poravnav in izbrisov.

iBON - BONITETE POSLOVANJA ZA DRUŽBE IN S.P. 2005

Kaj: Zbirka bonitetnih poročil in finančnih podatkov za slovenska podjetja od 1994 do 2004.

Izdeluje/prodaja: Noviforum, www.ibon.com.

Cena: Enouporabniška različica ali omrežna za več računalnikov na enem mestu 48.000 tolarjev.

Za: Obsežnost zbirke podatkov, možnost tedenskega posodabljanja zbirke prek spleta, učinkovita povezanost z imenikom IPIS.

Proti: Sorazmerno visoka cena.

(Elektronski) Telefonski imenik Slovenije 2006

Telefonski imenik Slovenije na plošči CD-ROM, znan tudi po kratici ETIS, v kateri prva črka pomeni "elektronski", izhaja od leta 1994/95 kot izdaja Telekoma Slovenije. V prvi izdaji je za programsko rešitev poskrbelo podjetje CDE nove tehnologije, od naslednje naprej pa za razvoj programske opreme skrbi podjetje Adacta. Najnovejši imenik je predstavljen kot "univerzalni", ker v skladu z odločbo Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS in 12. členom zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) vsebuje podatke o vseh telefonskih naročnikih javne telefonije v Sloveniji, ki ne nasprotujejo objavi, tako stacionarnih in mobilnih kot tudi IP operaterjev. Objavljeni so najnovejši podatki o telefonskih naročnikih Telekoma Slovenije ter družb Mobitel, Si.mobil, Western Wireless International (Vega), Debitel, Siol in Voljatel: imena, naslovi, telefonske številke, spletni naslovi in e-naslovi. Skupaj je zajetih okoli milijon naročnikov, in sicer tako, da se za posameznega naročnika prikažejo številke vseh operaterjev. Imenik ima splošni (bele strani) in poslovni del (rumene strani), po njiju pa je mogoče iskati po najrazličnejših kriterijih, posebej ali skupaj. Vključen je interaktivni zemljevid celotne Slovenije v vektorski obliki, ki omogoča iskanje najkrajše oz. najhitrejše poti. Njegov del so tudi natančni zemljevidi 41 mest, na voljo je še ortofotografski posnetek Ljubljane, v zadnji različici pa tudi Maribora.

V zadnji različici so dodane nekatere nove funkcionalnosti uporabe zemljevida, na primer shranjevanje lokacije pogostega začetka iskanja, možnost pošiljanja zemljevida po elektronski pošti, vnaprej nastavljen prikaz mestnih zemljevidov, možnost vklapljanja ali izklapljanja posameznih plasti na zemljevidu itd. Po novem si lahko določimo tudi privzeto začetno lokacijo, ki omogoči hitrejši začetek iskanja najkrajše poti. Enako velja tudi za iskanje optimalne poti. Imenik omogoča klicanje z modemom, tiskanje nalepk, prenos podatkov v osebni imenik, izračun razdalj in podobno. Na (plačanih) rumenih straneh so posodobljene vizitke skoraj 60.000 podjetij, ki postrežejo s številnimi koristnimi podatki (vrsta organizacije, zakoniti zastopnik, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, datum vpisa pri registracijskem organu, poreklo kapitala, država kapitala, vrsta lastnine, ustanovitelji, število zaposlenih, poglavitna dejavnost). Telekom Slovenije omogoča naročnikom ETISa (obvezani so kupiti obe polletni izdaji, vendar po znižani ceni) dve koristni zmogljivosti: prevzem vsak mesec osveženih podatkov iz spleta in uporabo vseh (drugače omejenih) funkcionalnosti v spletnem imeniku tis.telekom.si.

(ELEKTRONSKI) TELEFONSKI IMENIK SLOVENIJE 2006

Kaj: Podatki o telefonskih naročnikih podjetij Telekom Slovenije, Mobitel, Si.mobil, Vega in Debitel ter nekaterih ponudnikov internetne telefonije.

Izdeluje/prodaja: Telekom Slovenije, tis.telekom.si.

Cena: 3800 tolarjev (500 manj za naročnike), omrežna različica za 100 uporabnikov 24.000 tolarjev. 400 tolarjev za vsakega dodatnega uporabnika.

Za: Celovitost zbirke (zajete vse vrste naročnikov - fiksnih/mobilnih/IP), interaktivni zemljevid z zemljevidi mest, različna praktična orodja.

Proti: Neizogibna pomanjkljivost zbirke (manjkajo naročniki, ki nasprotujejo objavi), ni manjših ponudnikov internetne telefonije, brez naročnine ni mogoče posodabljati podatkov prek spleta.

Sloexport - Database of Slovenian Exporters

SloExport na plošči CD-ROM je odskočna deska za uporabo zbirke podatkov na spletni strani založnika, Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) v sodelovanju z Agencijo RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije (Tipo). Na plošči ni zbirke podatkov, temveč le grafični vmesnik za dostop v splet. Ta skorajda ni potreben, saj enakega dobimo tudi v neposredni spletni povezavi. Uradno promocijsko orodje, namenjeno pospeševanju mednarodnega sodelovanja s tujino in promociji Slovenije kot države s kakovostno in konkurenčno ponudbo, je pripravljeno v sodelovanju s številnimi podjetji, ki so zbirko podatkov slovenskega izvoza obogatili s potrebnimi podatki o svojih proizvodih in storitvah ter z drugimi pomembnimi informacijami, ki zanimajo tujo poslovno javnost. K sodelovanju so bila povabljena podjetja, ki predstavljajo glavnino izvoznega potenciala slovenskega gospodarstva, izbrana pa so bila ob pomoči združenj dejavnosti, ki delujejo v okviru GZS. Zbirka zajema okoli 1500 najprodornejših slovenskih pravnih oseb, ki so skupaj ustvarile več kot 90 % celotnega izvoza Slovenije - toliko pravzaprav dosega skupaj že prvih 500 slovenskih izvoznikov (zato je število podjetij v Sloexportu manjše kot v drugih poslovnih imenikih). Poleg zbirke podatkov o slovenskih izvoznikih so predstavljeni tudi slovensko poslovno okolje in posamezne dejavnosti: predpisi, panoge, koristni naslovi.

Večina podjetij, ki sodelujejo v Sloexportu, svoje podatke vpisuje ob pomoči vprašalnika, ki je v e-obliki dostopen na spletni strani GZS. Tako zbiranje podatkov ima številne prednosti in dobre dolgoročne učinke. Slovenska podjetja imajo namreč dostop do vprašalnika in svoje podatke lahko sproti popravljajo, recimo vsak mesec. Podatki o posameznem podjetju zajemajo opis podjetja, opis proizvodov in storitev, finančne podatke (ki omogočajo izračun pomembnih finančnih kazalnikov). Predstavljene so tudi države in regije, s katerimi podjetje sodeluje ali želi sodelovati v prihodnosti, priložene so reference in pomembni dosežki, navedeni podatki o lastnih blagovnih znamkah in zastopanih znamkah. Novost so tudi informacije o povezanih (materinskih in hčerinskih) podjetjih v Sloveniji in tujini. CD-ROM je namenjen slovenskim veleposlaništvom v tujini, tujim gospodarskim zbornicam, organizacijam za promocijo mednarodnega sodelovanja in podobno. Sloexport je tudi del promocijskih dejavnosti na srečanjih s tujimi gospodarstveniki, poslovnih konferencah in sejemskih nastopih v tujini.

SLOEXPORT - DATABASE OF SLOVENIAN EXPORTERS 2004

Kaj: Elektronska zbirka slovenskih izvoznikov s podrobno predstavitvijo slovenskega poslovnega okolja in orodij za vzpostavitev stikov s tujimi partnerji.

Izdeluje/prodaja: Gospodarska zbornica Slovenije, www.gzs.si/sloexport.

Cena: Brezplačno.

Za: Osredotočenost zbirke na izvozna podjetja, posodabljanje podatkov s strani samih podjetij, brezplačna uporaba.

Proti: Na plošči CD-ROM ni zbirke podatkov, omejenost kriterijev iskanja.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji