Teme - digitalne storitve

 • Večina podjetij še ni pripravljenih za digitalno prihodnost

  Podjetje IBM je objavilo raziskavo opravljeno med 380 CIO-ti srednje velikih in velikih podjetij v ZDA in v Veliki Britaniji, iz katere je moč na žalost razbrati, da več kot 60% vprašanih družb še ni pripravljenih na IT modernizacijo, kot jo narekujeta in zahtevata razvoj družbe in gospodarskega okolja v prihajajočem obdobju.

  Objavljeno: 12.1.2021 07:00več
 • EU predstavlja novo digitalno strategijo

  Evropa se želi postaviti na lastne digitalne temelje, razviti digitalne storitve, ki bodo konkurenčne ameriškim in kitajskim, obenem pa postaviti osnovo za novo gospodarsko rast, ki bo temeljila na inovativnih tehnologijah, kot so napredne telekomunikacije, umetna inteligenca in kvantno računalništvo. Vse skupaj prepredeno s ciljem, da bi Evropa do leta 2050 postala kontinent brez okolju škodljivih emisij, z najboljšim zdravstvom in zaščito osebnih pravic, med drugim digitalne zasebnosti.

  Objavljeno: 20.2.2020 07:00več
 • Oglasno sporočilo

  Digitalna preobrazba v malih in srednjih podjetjih: Od kod procesom podatki?

  Mala in srednja podjetja, še posebej tista v industriji, se pospešeno digitalizirajo. V to jih silijo tudi razmere na trgu, pričakovanja kupcev, konkurenca ter čedalje večji pritisk na cene in stroške. Bistvo digitalne preobrazbe je v digitalizaciji procesov, ampak s prenovo in optimizacijo procesov se podjetja ukvarjajo že od vsega začetka. Za kaj potem gre pri digitalizaciji?

  Objavljeno: 7.1.2020 11:23več
 • Digitalni razkorak držav srednje in centralne Evrope se povečuje

  Družba PricewaterhouseCoopers (PwC), ena od največjih revizijskih in svetovalnih hiš na svetu, je nedavno objavila zanimivo poročilo stopnji zrelosti digitalnega poslovanja in izzivih zasebnih podjetij v srednji in vzhodni Evropi (CEE). Raziskava, ki je vključila čez 600 podjetij iz 15 držav, je žal pokazala, da se digitalni razkorak držav CEE, kamor sodi tudi Slovenija, v primerjavi z razvitejšimi veča, podjetja pa zaradi tega ne morejo izkoristiti vseh svojih potencialov.

  Objavljeno: 19.8.2019 14:00več
 • Izšel je ITIL 4

  Po skoraj osmih letih je priznana knjižnica priporočil za upravljanje življenjskega cikla IT storitev ITIL (Information Technology Infrastructure Library) prišla do četrte generacije najboljših praks, ki zdaj vključujejo moderne pristope in oblike izvajanja storitev, kot so DevOps, oblak, in storitve povezane z umetno inteligenco.

  Objavljeno: 10.3.2019 08:00več
 • Sovrin, globalni sistem za upravljanje identitet na osnovi veriženja blokov

  V svetu je trenutno v uporabi veliko sistemov za upravljanje z digitalnimi identitetami uporabnikov, ki pa so večinoma lastniški in omejeni na določene storitve ali ponudnike. Nova neprofitna organizacija Sovrin Foundation namerava to spremeniti in ponuditi odprto, globalno rešitev za digitalne identitete, ki povrh vsega temelji na sodobni tehnologiji veriženja blokov (blockchain).

  Objavljeno: 10.4.2018 11:00več
 • WeChat bo postal uradno sredstvo za legitimacijo

  WeChat je izredno priljubljen Kitajski program za trenutno sporočanje, alternativa tam blokiranemu Facebook Messengerju. Sedaj pa se dela na tem, da bi WeChat postal uradna elektronska osebna izkaznica.

  Objavljeno: 28.12.2017 10:00več
 • eProstor bo digitaliziral birokracijo v zvezi z nepremičninami

  Administracija slovenske države počasi a zanesljivo koraka v čase digitalizacije upravnih postopkov. Nedavno so uradno predstavili ambiciozen petletni projekt informatizacije vseh postopkov na področju urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin. Projekt »Program projektov eProstor« naj bi končali do konca leta 2021, od tedaj dalje pa naj bi omenjeni uradni postopki potekali samo še po elektronski poti.

  Objavljeno: 7.12.2017več
 • Estonija začasno zamrznila uporabo elektronskih osebnih izkaznic

  Estonija, ki je bila v preteklih letih deležna številnih pohval na račun digitalne države in elektronskih identitet, se sooča z nevarno ranljivostjo v sistemu elektronskih osebnih kartic zaradi katere so začasno zamrznili delovanje skoraj celotnega sistema elektronskih identitet.

  Objavljeno: 5.11.2017 11:00več