Testi - Dosje

  • Slovenija iz kock

    V preteklem letu smo v Laboratoriju za računalniško grafiko in multimedije na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani v okviru študentskih projektov razvili sistem za realističen prikaz slovenske pokrajine sestavljene iz kock. Pokrajina iz kock je ustvarjena na podlagi podatkov LiDAR in ortofoto Geodetske uprave Republike Slovenije.

    Objavljeno: 31.1.2017 | Kategorija: Dosjeveč
  • Ekonomija urbanega transporta

    Razmišljanje o prevozu z levo možgansko polovico. In s preglednico.

    Objavljeno: 31.1.2017 | Kategorija: Dosjeveč