Objavljeno: 24.9.2012 13:50 | Avtor: Ciril Bohak | Monitor September 2012 | Teme: android, google

Distribucija izdelane aplikacije

Namen razvoja aplikacij je čim širša raba. Da pa aplikacijo pripeljemo do končnih uporabnikov, jo moramo nekako ustrezno zapakirati in poskrbeti za distribucijo. Prav o tem je govor v nadaljevanju, kjer predstavimo, na kaj vse je treba paziti po končanem razvoju, kako aplikacijo ustrezno zapakiramo v androidni aplikacijski paket in ponudimo končnim uporabnikom za prenos in namestitev. Kot je bilo značilno za dosedanje članke, lahko tudi dodatne vsebine tega članka skupaj s preteklimi vsebinami najdete na android.monitor.si.

Kot razvijalci mobilnih aplikacij imamo velikokrat cilj, da bi neko našo aplikacijo, v katere razvoj smo vložili svoj trud in čas, uporabljalo čim več končnih uporabnikov. Če smo v razvoj vložili res veliko časa in truda in je naša želja z aplikacijo tudi kaj zaslužiti, nam Google omogoča, da prek njegove spletne mobilne trgovine Google Play storimo prav to - svojo aplikacijo ponudimo na trgu v zameno za določen znesek denarja. Če nam je vseeno za dodatni zaslužek ali pa želimo kupcu predstaviti okrnjeno različico naše aplikacije, lahko seveda trgu ponudimo aplikacijo tudi brezplačno, tako v kateri od prej omenjenih spletnih prodajaln kot tudi na alternativnih krajih.

Kako aplikacijo ustrezno pripraviti in zapakirati za objavo in kako jo objaviti v spletni mobilni trgovini Google Play ter kako na kakšni drugi alternativni strani, je predstavljeno v nadaljevanju članka. Prav tako so izpostavljene podrobnosti, na katere je treba biti še posebej pozoren, ter opis dobrih praks.

Priprava aplikacije za objavo

Preden aplikacijo predamo v uporabo končnim uporabnikom, je priporočljivo slediti naslednjim priporočilom:

 • aplikacijo temeljito preizkusite na kar se da reprezentativni in zanesljivi skupini testnih uporabnikov, ki vam bo posredovala napake in vam jih pomagala odpraviti. Testiranja izvajajte na čim večji množici naprav in ne zgolj v posnemovalniku;
 • izdelajte ustrezno ikono za bližnjico aplikacije, ki naj bo izdelana v skladu s priporočili, objavljenimi na uradni androidni razvojni strani (developer.android.com);
 • izklopite funkcionalnosti razhroščevanja, kot so razna obvestila ob izvedbi določene akcije, izpisi v konzolo ali zapisi v razne dnevniške datoteke;
 • določite različico aplikacije, saj bodo uporabniki tako lažje sledili razvoju in nadgradnjam vaše aplikacije;
 • izdelajte ustrezni certifikat za objavo aplikacije, pri tem pa poskrbite, da bo imela vsaka aplikacija lasten certifikat za izvoz in objavo, ki ga boste uporabili tudi za nove različice in dodatke, s čimer uporabnikom poenostavite nadgrajevanje vaše aplikacije;
 • aplikacijo podpišite in s tem uporabnikom zagotovite, da ste jo razvili vi in ne kdo drug; tako se izognete morebitnim zlorabam;
 • testirajte, testirajte in še enkrat testirajte.
 • Kako ravnati s ključi

  Ključi so pomemben del pri objavljanju aplikacije, saj nam zagotavljajo, da je aplikacijo res izdelal določen razvijalec. Tako preprečimo morebitne zlorabe. Do teh bi lahko prišlo, če bi zlonamernež želel izkoristiti našo naivnost in prek neke aplikacije npr. pridobiti naše osebne in zasebne podatke.

  Praviloma se za izvoz določene aplikacije vedno uporablja isti ključ iz naslednjih razlogov:

 • nadgrajevanje - sistem dopusti nadgradnjo že obstoječe aplikacije zgolj, če se ključa starega in novega paketa povsem ujemata. Če to ne drži, je treba spremeniti ime paketa, to pa pomeni, da se nam bo naložila nova ločena različica aplikacije; tega večinoma ne želimo.
 • Modularnost - aplikacije, ki imajo isti ključ, imajo možnost združevanja v enoten proces in jih lahko sistem tako obravnava kot eno samo aplikacijo.
 • omejevanje komunikacije med aplikacijami - komunikacijo med aplikacijami lahko z ustreznimi nastavitvami dovoljenj omejimo zgolj na aplikacije, ki imajo isti ključ.
 • Ključi imajo omejeno obdobje veljavnosti, ki se preverja zgolj ob namestitvi aplikacij, kasneje pa ne več. Veljavnost ključa je kljub temu priporočljiva za celotno predvideno življenjsko obdobje aplikacije, da ne pride do morebitnih problemov z nadgradnjami. Praviloma velja ključ 25 let in več.

  Izvoz aplikacije iz okolja Eclipse

  Že v preteklih člankih smo predstavili, da je uporaba razvojnega okolja Eclipse nadvse priporočljiva, saj nam poenostavi tako postopek razvoja aplikacije kot tudi izvoz paketa za objavo. Okolje Eclipse omogoča izvoz paketa z uporabo enostavnega čarovnika, ki poskrbi za vse potrebne korake za izgradnjo paketa: preverjanje, podpisovanje, poravnavo in optimizacijo paketa. Za izvoz označimo želeni projekt v oknu "Package Explorer" in izberemo File->Export. Izberemo Android->Export Android Application, kot prikazuje slika 1. V naslednjem oknu določimo ime aplikacije in nadaljujemo. Sledi postopek podpisovanja aplikacije, kjer moramo najprej izbrati shrambo ključev (angl. keystore), v kateri hranimo naše ključe. Izberemo lahko že obstoječo shrambo ali ustvarimo novo. Če želimo ustvariti novo shrambo, moramo izbrati lokacijo v računalniku, kjer želimo shrambo imeti, in določiti njeno ime. Shrambo ključev je treba zaščititi z geslom, ki ga bomo uporabili za kasnejši dostop do ključev v shrambi, in s tem preprečiti, da bi naše ključe uporabljal kdo nepooblaščen. Ko ustvarimo novo shrambo, nam čarovnik ponudi obrazec za vnos podatkov o novem ključu, ki je prikazan na sliki 2. V zadnjem koraku zgolj še izberemo kraj, kamor želimo shraniti izvoženi paket (APK) z našo aplikacijo.

  Slika 1: Izbira izvoza androidne aplikacije

  Slika 2: Obrazec s podatki o ključu in izdajatelju

  Objava aplikacije

  Z izvozom iz razvojnega okolja v paket APK je naša aplikacija nared za distribucijo. To lahko izvedemo na več načinov. Paket lahko neposredno pošljemo končnim uporabnikom, npr. kot priponko k elektronski pošti. Paket lahko objavite na spletni strani in ga prenesete v napravo tako, da v spletnem brskalniku naprave odprete spletno mesto in kliknete povezavo do datoteke. S klikom paket namestimo v napravo. Pri distribuciji si lahko pomagamo tudi z vedno bolj priljubljenimi 2D-črtnimi kodami (angl. QR code), v katere lahko zakodiramo URL naslov aplikacije.

  Zavedati se je treba, da za aplikacije, ki niso distribuirane prek dveri Google Play, Google ne prevzema odgovornosti in privzeto ne dopušča nameščanja aplikacij iz drugih virov kot Google Play. Če želimo to kljub temu izkoristiti, moramo v nastavitvah androidne naprave to možnost vključiti: Nastavitve->Varnost->Neznani viri.

  V nadaljevanju bomo predstavili postopek objave aplikacije na uradni tržnici Google Play in navedli nekaj informacij o alternativnih tržnicah.

  Google Play

  Če aplikacijo objaviti na Google Play, potrebujemo račun za objavo, ki pa ni brezplačen. Registracija razvijalca stane 25 dolarjev in jo lahko opravimo na spletnem naslovu https://play.google.com/apps/publish/. Ko želimo z aplikacijo kaj zaslužiti in postaviti ceno, naletimo na problem majhnosti naše države. Za prodajo bi bilo treba ustvariti posebno "prodajno" različico računa za Googlovo storitev "Google Checkout", a tega Google za Slovenijo ne omogoča. Domačim razvijalcem tako preostane dvoje: ali svoje aplikacije ponudijo brezplačno ali pa si uredijo poslovanje v državi, za katere Google omogoča tudi prodajo aplikacij. Trenutno sta podprti državi ZDA in Velika Britanija. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj se podjetja, ki želijo služiti s prodajo mobilnih aplikacij, selijo v omenjeni državi.

  Za pregled nad aktivnostjo prenosov in prodaje naših aplikacij nam Google ponuja t. i. razvojno konzolo (angl. Developer Console), kjer so zbrani vsi podatki o prenosih in prodaji naših aplikacij, pa tudi podrobnosti o prodaji znotraj aplikacij. Dostopna je statistika nalaganj aplikacij s strani različnih uporabnikov, pa tudi odstranitve aplikacij. Vso statistiko si lahko ogledamo tudi v obliki grafov, kot je prikazano na sliki 3.

  Slika 3: Grafični prikaz statistike aplikacije (vir: developer.android.com)

  Google za objavo aplikacij v njihovi spletni mobilni trgovini Google Play priporoča, da se držimo kar šestnajstih nasvetov, ki jih povzema na svojih straneh:

 • Seznanitev s postopkom objave aplikacije - preden začnemo objavo aplikacije, se seznanimo s postopkom objavljanja aplikacij na tržnici.
 • Razumevanje politike tržnice Google Play - pozorno si preberite izjavo, s katero se je treba strinjati, preden ustanovite račun za objavo na tržnici Google Play. Google vse kršitve dogovora ustrezno sankcionira, v skrajnem primeru z zaprtjem računa.
 • Določanje primernosti vsebine aplikacije - pri objavi aplikacije je treba določiti tudi morebitne restrikcije distribucije aplikacije za posamezno starostno skupino uporabnikov. Tako lahko izbiramo med štirimi starostnimi stopnjami primernosti vsebine aplikacije. Če bodo uporabniki našo aplikacijo označili kot napačno klasificirano, si Google pridržuje pravico, da spremeni restrikcijo naše aplikacije na ustrezno stopnjo.
 • Določanje seznama držav distribucije - pri objavi na tržnici lahko dostopnost aplikacije omejimo zgolj na posamezne države sveta ali pa jo ponudimo na voljo vsem uporabnikom. Tako imamo možnost, da za posamezen trg ponudimo drugačno različico aplikacije, ki je prilagojena prav ciljni publiki, ustrezno prilagodimo ceno aplikacije za posamezen trg, pa tudi zadostimo zakonodaji posamezne države.
 • Preverjanje največje dovoljene velikosti aplikacije - zgornja omejitev velikosti aplikacije je 50 MB. Če naša aplikacija potrebuje več prostora, lahko to omogočimo prek t. i. APK razširitvenih datotek. Za posamezno aplikacijo lahko uporabimo do dve dodatni do 2 GB veliki APK razširitveni datoteki.
 • Preverjanje skladnosti s platformami in velikostmi zaslonov - pred objavo preverite, ali aplikacija deluje na ciljnih napravah; še posebej je pomembno, da preverite, kako je s podprto različico androidnega sistema in kako z ločljivostjo zaslonov. Poskrbeti je treba, da je "Look & Feel" za vse naprave primeren in pričakovan.
 • Odločitev, ali bo aplikacija brezplačna ali plačljiva - odločitev je pomembna, saj morajo aplikacije, ki so brezplačne, ostati brezplačne tudi v prihodnje. Plačljivo aplikacijo lahko v prihodnosti spremenimo v brezplačno brez omejitev. Tako moramo že vnaprej premisliti, ali bi želeli aplikacijo v prihodnje prodajati, in tako morebiti najprej izdelati demonstracijsko brezplačno aplikacijo z določenimi omejitvami, naknadno ali vzporedno pa izdati plačljivo aplikacijo s polno funkcionalnostjo. Žal tu slovenski razvijalci nimamo izbire, saj lahko objavljamo samo brezplačne aplikacije.
 • Odločitev o zaračunavanju znotraj aplikacije - razmislite o možnosti prodaje dodatne vsebine znotraj same aplikacije. Način je zelo priljubljen tako pri uporabnikih kot pri razvijalcih. Pri slednjih še posebej zato, ker lahko po naložitvi aplikacije od uporabnikov izvabijo še dodaten denar prav s prodajo dodatne vsebine. To pride še posebej do izraza pri igrah, s prodajo dodatnih nivojev ali predmetov, ki se v igri uporabljajo. Tudi tu velja enako kot pri prejšnji točki.
 • Določitev cene aplikacije - ceno aplikacije lahko določite v različnih valutah za posamezna območja sveta. Za vsako območje lahko sami ločeno nastavite ceno aplikacije. Tudi lahko po objavi cene aplikacije še vedno spreminjate v razvojni konzoli. Naj znova omenimo, da to za slovenske razvijalce ne pride v poštev, če svojega poslovanja ne bodo širili v tujino.
 • Poskrbite za lokalizacijo - z lokalizacijo aplikacije se lahko še posebej prilagodite posameznemu trgu in dosežete večji krog uporabnikov. Lokalizacija naj zajema napise, slike in druge vire aplikacije, pa tudi opis podrobnosti na Google Play.
 • Priprava promocijske grafike - ob splavitvi aplikacije pripravite tudi ustrezna grafična gradiva in jih uporabite na strani s podrobnostmi o vsebini aplikacije na tržnici. To je prvi korak, kjer lahko uporabnika pritegnemo z ustreznim videzom in vsebino.
 • Zgradite in naložite APK, pripravljen za objavo - ko ste zadovoljni s stabilnostjo, videzom in funkcionalnostjo aplikacije, ste pripravljeni na objavo. Izvozite paket APK in ga prek razvojne konzole naložite na Google Play. Po potrebi lahko kasneje paket nadomestite z novejšim.
 • Izpolnite podrobnosti o aplikaciji - pri objavi aplikacije na Google Play podajte podrobnosti o aplikaciji, saj bodo uporabniki tako že na tržnici videli, kakšna je namembnost aplikacije. Med podrobnostmi nastavite tudi to, za kakšno vrsto aplikacije gre in v katero kategorijo sodi. Tako lahko uporabniki vašo aplikacijo najdejo tudi med brskanjem po kategorijah aplikacij na tržnici.
 • Uporabite Google Play značke in povezave v promocijski kampanji - značke Google Play vam omogočajo promocijo z uporabo uradne blagovne znamke. Uporabite lahko tudi specifično obliko povezav za dostop aplikacije na tržnici.
 • Zadnja preverjanja in objava - pred objavo še enkrat preverite, ali imate vse potrebno in prave različice.
 • Podpora uporabnikom po objavi - o objavi aplikacije je ključno, da uporabnikom ponudite podporo, saj si s tem zagotovite boljšo oceno, pa tudi hitro odkrivanje morebitnih hroščev in njihovo odpravljanje. Prav tako lahko od uporabnikov pričakujete predloge za izboljšave in dopolnitve aplikacije, ki naredijo aplikacijo še uporabnejšo in bolj priljubljeno. Aplikacijo redno vzdržujte in objavljajte nadgradnje. Pri nadgradnjah podajte povzetek sprememb in popravkov, ki jih nadgradnja prinaša.
 • Alternativne prodajalne mobilnih aplikacij

  Poleg predstavljene Googlove spletne trgovine mobilnih aplikacij je v internetu vedno več alternativnih trgovin za androidne aplikacije. Do tega prihaja predvsem zaradi omejevanja s strani Googla o tem, kdo lahko aplikacije prodaja in kdo ne. Alternativne prodajalne velikokrat niso omejene na posamezne države. Najbolj priljubljene alternativne prodajalne teh aplikacij so:

 • Amazon Appstore - najbolj znana in priljubljena alternativna prodajalna androidnih aplikacij, ki jo je Amazon odprl zaradi prodaje novega bralnika - Kindle Fire, ki temelji na platformi Android. Amazon ponuja storitev prodaje izdelkov, med katere sodijo tudi androidne aplikacije. Trenutno je trgovina dostopna zgolj za kupce iz ZDA. Kot prodajalec se lahko registrira vsak imetnik kreditne kartice (z določenimi omejitvami) ali podjetje. Tako kot za Google Play velja tudi za Amazon Appstore, da je treba za objavo aplikacij na tržnici zadostiti pogojem objave, ki jih določa trgovec.
 • Slika 4: Amazon Appstore - alternativna tržnica podjetja Amazon

 • GetJar - manj znana, a povsod dostopna prodajalna brezplačnih mobilnih aplikacij, ki občasno brezplačno ponuja tudi sicer plačljive aplikacije. Prek spletne trgovine je bilo prenesenih že skoraj 3 milijarde aplikacij, ponuja pa več kot pol milijona različnih aplikacij.
 • AppBrain - uporablja drugačen pristop k prodaji aplikacij z uporabo priporočilnega sistema. Omogoča povezovanje uporabnikov in pregled njihovih najljubših aplikacij. Priporočilni sistem pregleda v sistem nameščene aplikacije in na podlagi najdenih aplikacij izdela personalizirana priporočila za nove aplikacije.
 • SlideMe - trgovina mobilnih aplikacij meri predvsem na dele sveta, kjer Google Play ni dosegljiv. Okoli 120 izdelovalcev mobilnih naprav spletno trgovino prednamešča tudi na lastne naprave. Zaradi omejitev večjih ponudnikov, kot sta Google in Amazon, je omenjena trgovina zelo priljubljena pri razvijalcih, ki ne morejo objavljati v omenjenih največjih prodajalnah.
 • Opera App Store - namenjena uporabnikom spletnega brskalnika Opera. Prodajalna je vključena v sam brskalnik in poleg aplikacij za Android ponuja aplikacije še za vrsto drugih platform. Prodajalna zagotavlja, da objavljene aplikacije ne vsebujejo virusov.
 • Druge - poznamo še vrsto drugih alternativnih prodajaln androidnih aplikacij, kot so: PandaApp, AndApps, OnlyAndroid, Insyde Market, Appoke, YAAM, Handango in druge. Naštete najdete z vpisom imena v spletni iskalnik.
 • Pri večini alternativnih prodajaln, razen najbolj znanih, se je treba zavedati, da lahko morebiti vsebujejo tudi nevarne aplikacije, za katere lastniki trgovin ne odgovarjajo.

  Prodaja v lastni režiji

  Poleg prodaje aplikacij prek spletnih trgovin nam na koncu še vedno ostane možnost, da aplikacije prodajamo kar sami. Taka prodaja je priročna takrat, ko ne merimo na visoko število prodanih izdelkov, temveč se omejimo na prodajo namenske aplikacije ciljni skupini končnih uporabnikov. V tem primeru lahko nakup aplikacije ponudimo prek lastne spletne strani, kjer imamo možnost uporabo aplikacije tudi podrobno predstaviti.

  Čeprav ima lahko prodaja v lastni režiji kar nekaj prednosti, pa se nam s tem občutno zmanjša doseg uporabnikov, saj ti aplikacije večinoma iščejo prav v namenskih prodajalnah. Zelo zanimiva je seveda možnost, da v takšni prodajalni ponudite brezplačno demonstracijsko aplikacijo, za aplikacijo s polno funkcionalnostjo pa uporabnika napotite na lastno spletno stran, kjer ponujate polno različico aplikacije.

  Namestitev aplikacije

  Končni uporabnik lahko brez dodatnih sprememb nastavitev naprave k sebi prenaša in namešča samo aplikacije, ki so objavljene v prodajalni Google Play. Google želi s tem omejiti možnost, da bi si povprečen uporabnik v svojo napravo namestil aplikacije, ki bi mu lahko škodovale. Tako mora vsak uporabnik, če želi nameščati aplikacije tudi iz drugih virov, to posebej vključiti. S tem sprejme tveganje, da lahko namesti tudi nepreverjene aplikacije, ki mu lahko potencialno škodujejo (vsebujejo virus, nepridipravu pošljejo zasebne podatke uporabnika z mobilne naprave, uporabljajo plačljive storitve brez uporabnikovega privoljenja ...).

  Na tem mestu naj še enkrat opozorimo, da je lahko nalaganje aplikacij iz neznanih virov nevarno. Preden nameščate aplikacije iz takšnih virov, dobro preverite, ali gre ponudniku res zaupati, ali so uporabniki te aplikacije morebiti naleteli na kakšne težave. Z nalaganjem takih aplikacij lahko v najslabšem primeru povzročite nepovratno škodo na vaši mobilni napravi, ki je garancija naprave ne krije. S tem si lahko nakopljete nezaželene stroške servisa za povrnitev naprave v prvotno stanje in morebitno izgubo podatkov, ki ste jih imeli v napravi.

  Za konec

  V članku smo predstavili, na kaj vse mora razvijalec paziti pred dokončno splavitvijo aplikacije v svet. Članek povzema priporočila podjetja Google o seznanjanju z objavo v njihovi prodajalni Google Play, kjer razvijalci iz Slovenije žal ne morejo prodajati svojih aplikacij, temveč jih lahko objavljajo zgolj kot brezplačne aplikacije. Predstavili smo nekaj alternativnih prodajaln mobilnih aplikacij, med katerimi so tudi takšne, kjer lahko objavljajo plačljive aplikacije razvijalci z vsega sveta. Izpostavili smo, da je za uporabo takšnih aplikacij treba spremeniti nastavitev mobilne naprave za omogočanje nalaganja aplikacij iz neznanih virov, prav tako smo predstavili tudi nevarnosti, ki prežijo na uporabnike ob uporabi aplikacij iz alternativnih virov. Aplikacije lahko, ne nazadnje, najlaže ponujate tudi kot samostojni ponudnik. To ima svoje prednosti, a občutno zmanjša doseg uporabnikov.

  Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

  Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

   
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji