Objavljeno: 25.5.2023

SKUPINA LENOVO: CELOLETNI finanČNI REZULTATI 2022/23

 

Lenovo s stabilno dobičkonosnostjo v letu pospešene preobrazbe

 

24. maj 2023 – Skupina Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) je danes objavila celoletne rezultate, v katerih poroča o prihodkih skupine v višini 62 milijard ameriških dolarjev (USD) in čistem dobičku v višini 1,6 milijarde USD oziroma 1,9 milijarde USD na podlagi standardov računovodskega poročanja po metodi HKFRS[1] . Dobičkonosnost je bila stabilna, pri čemer sta bruto marža in marža iz poslovanja dosegli 18-letno rast, neto marža brez upoštevanja HKFRS pa je bila v primerjavi z letom prej enaka. Medtem ko je na prihodke skupine vplivala šibka prodaja na trgu naprav, so prihodki iz dejavnosti, ki niso povezane z računalniki, v preteklem poslovnem letu dosegli skoraj 40-odstotno rast, k čemur sta največ prispevala oddelka rešitev in storitev (SSG) ter infrastrukturnih rešitev (ISG), ki sta povečala prihodke na rekordnih 6,7 milijarde USD oziroma 9,8 milijarde USD, kar je 22 % in 37 % več kot leto prej.

Po letu industrijskih in globalnih negotovosti Lenovo opaža pozitivne znake stabilizacije trga. Skupina pričakuje, da bo celoten trg osebnih računalnikov in pametnih naprav v drugi polovici leta 2023 ponovno začel rasti, trg IT-storitev pa bo ponovno dosegel razmeroma visoko rast – vse skupaj bo celoten trg IT letos vodilo v zmerno rast. Srednjeročno do dolgoročno se bo digitalna in inteligentna preobrazba nadaljevala, kar bo prineslo velik potencial za rast oblačnih rešitev in storitev ter računalniške infrastrukture.

Denarni položaj družbe Lenovo ostaja močan, njen cikel obračanja denarnih sredstev pa se je še izboljšal. Na račun zdrave likvidnosti skupina še naprej vlaga v raziskave in razvoj na področju novega IT (odjemalec, rob, oblak, omrežje in inteligenca), da bi v prihodnosti zgradila svoje ključne kompetence. V lanskem letu je Lenovo povečal svoje celoletne naložbe v raziskave in razvoj na 2,2 milijarde ameriških dolarjev, kar je za 6 % več kot leto prej.

V četrtem četrtletju je skupina med različnimi drugimi ukrepi pripoznala enkratne stroške prestrukturiranja in druge stroške v višini 249 milijonov ameriških dolarjev, s čimer je dosegla približno 850 milijonov ameriških dolarjev letnih tekočih prihrankov pri stroških skupine, kar je pomagalo vzpostaviti trdne temelje za delovanje skupine na zahtevnem trgu in jo vrniti v položaj za prihodnjo rast.

Upravni odbor družbe Lenovo je razglasil končno dividendo v višini 3,8 ameriških centov na delnico za poslovno leto, ki se je končalo 31. marca 2023.

 Finančni poudarki:

 

Citat predsednika in izvršnega direktorja – Yuanqing Yang:

 "Družba Lenovo je v preteklem poslovnem letu dosegla stabilno dobičkonosnost, saj naši raznoliki motorji rasti še naprej dosegajo nove mejnike. Njihov zagon spodbuja stalen napredek pri preobrazbi, ki jo vodijo storitve, prihodki naših oddelkov, ki niso povezani z osebnimi računalniki, pa so se povečali na skoraj 40 %. Naša jasna strategija deluje, naše poslovanje pa je odporno tudi v razmerah globalne negotovosti. V prihodnje bomo še naprej vlagali v raziskave in razvoj, da bi izkoristili naslednji val priložnosti za rast in se tako dobro pripravili na prihodnost."

 Skupina za rešitve in storitve (SSG): visoka marža, močna rast

Priložnost:

Pričakovati je, da se bodo segmenti storitev "novega IT" na trilijonskem trgu IT-storitev še naprej širili, pri čemer je do leta 2025 pričakovana dvomestna rast (CAGR) za rešitve v oblaku in naprave kot storitev (DaaS). Izdatki podjetij in organizacij za rešitve in storitve bodo še naprej veliki, zlasti v izobraževanju, pametni trgovini na drobno, pametnih mestih in proizvodnji.

Poslovanje v FY22/23:

 • SSG je še naprej gonilo rasti skupine in pomemben dejavnik, ki prispeva k dobičku.
 • Prihodki so dosegli zgodovinski rekord, saj so se na letni ravni povečali za 22 % na 6,7 milijarde ameriških dolarjev, marža iz poslovanja pa je bila visoka in je znašala 21 %.
 • Visoka dvomestna rast v vseh segmentih, pri čemer mešanica prihodkov iz rešitev in storitev, ki niso osredotočene na strojno opremo, zdaj predstavlja več kot polovico prihodkov skupine SSG.

 

Trajnostna rast:

 • SSG še naprej vlaga v izgradnjo skalabilnih in ponovljivih horizontalnih rešitev ali gradnikov, ki jih je mogoče uporabiti v katerikoli panogi, pri čemer izkorišča intelektualno lastnino družbe Lenovo.
 • Poleg tega je skupina SSG obogatila svoje rešitve za digitalna delovna mesta in portfelj rešitev TruScale za hibridni oblak.
 • Prodaja rešitev TruScale za SAP se je povečala z zasebno izdajo podatkovnega centra za stranke (PE CDC). Skupina je razširila ekskluzivno partnerstvo za zagotavljanje tehnično upravljanih storitev za stranke SAP PE CDC na Kitajskem.

 Skupina za infrastrukturne rešitve (ISG): rekordni prihodki, rekordni dobiček, hiperrast

Priložnost:

Skupina ISG ima še naprej koristi od tekoče nadgradnje infrastrukture IKT. Do leta 2025 naj bi samo trg strežnikov presegel vrednost 132 milijard ameriških dolarjev, trg rešitev za hrambo podatkov naj bi dosegel 36 milijard ameriških dolarjev, trg robne infrastrukture pa 37 milijard ameriških dolarjev.

 Poslovanje v FY22/23:

 • Zgodovinski celoletni rezultati skupine ISG kot dobičkonosnega motorja hitre rasti. Prihodki so se povečali na skoraj 10 milijard ameriških dolarjev, kar je 37-odstotna medletna rast, dobiček iz poslovanja pa je znašal rekordnih 98 milijonov ameriških dolarjev.
 • Prihodki iz poslovanja s strežniki so se medletno povečali za skoraj 30 % in dosegli rekordno rast, s čimer je Lenovo postal tretji največji ponudnik strežnikov na svetu.
 • Rekordno visoke prihodke je dosegel tudi oddelek rešitev za hrambo podatkov, ki je potrojil rezultate prejšnjega poslovnega leta in se z osmega mesta na svetu prebil na peto. Prihodki od programske opreme so se medletno povečali za 25 %, kar je še en rekord.

 Trajnostna rast:

 • Skupina ISG še naprej izboljšuje svoje celovite zmogljivosti, ki zajemajo tako segmente ponudnikov storitev v oblaku kot tudi segmente velikih pa tudi malih ter srednje velikih podjetij.
 • Hkrati ISG vlaga v infrastrukturne inovacije, ki jih krepi umetna inteligenca, kot sta robno računalništvo z umetno inteligenco in hibridni oblak.
 • Lastna proizvodnja in stroškovna konkurenčnost sta bili okrepljeni z dodatnim lastnim obratom v Budimpešti na Madžarskem.

Skupina za inteligentne naprave (IDG): vodilni tržni položaj in dobičkonosno poslovanje

 Priložnost:

Na poslovanje je vplivalo več šibkih četrtletij, ko je bil trg naprav zaradi odprodaje zalog v prodajnih kanalih precej šibek. Ker so osebni računalniki osnovno orodje za produktivnost v današnji digitalni dobi, Lenovo predvideva, da bo trg osebnih računalnikov ponovno začel rasti v 2. polovici koledarskega leta 2023. Trend digitalizacije in hibridni model dela še naprej spodbujata stabilno rast rešitev za pametne prostore.

Poslovanje v FY22/23:

 • V skupini IDG so se prihodki v primerjavi s preteklim letom zmanjšali na 49,4 milijarde ameriških dolarjev, vendar je uspešno ohranila prvi položaj na trgu osebnih računalnikov s 23,2-odstotnim tržnim deležem na svetovni ravni in ohranila vodilno dobičkonosnost v panogi v višini 7,3 %.
 • Delež prihodkov od premijskih izdelkov se je povečal na skoraj 30 %.
 • Poslovanje s pametnimi telefoni je dobičkonosno že tri leta zapored in je na večini trgov doseglo rast prihodkov, predvsem na račun premijskih izdelkov.

 Trajnostna rast:

 • Skupina IDG bo skrbno upravljala stroške in še bolj okrepila svojo operativno odličnost.
 • Še naprej bo vlagala v tehnološke inovacije s poudarkom na premijskih ponudbah in sosednjih področjih, hkrati pa bo izboljšala rešitve pametnih prostorov za hibridne delovne modele.

 Poslovanje v četrtem četrtletju

Četrto četrtletje poslovnega leta je bilo zaradi pritiskov na trgu osebnih računalnikov in svetovnega gospodarstva najzahtevnejše četrtletje v letu. Lenovo je četrtletje zaključil s prihodki v višini 12,6 milijarde ameriških dolarjev, kar je 24-odstotno zmanjšanje v primerjavi s prejšnjim letom. Prihodki oddelka IDG so se v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšali za 33 %, medtem ko je močan zagon podjetij dal veter oddelkoma SSG in ISG, ki sta gonilni sili rasti, ter pomagal nadomestiti šibkost trga naprav. Prihodki oddelka SSG so se medletno povečali za 18 % na 1,6 milijarde USD, prihodki oddelka ISG pa za 56 % na 2,2 milijarde USD. Razmerje med prihodki od prodaje izdelkov, ki niso osebni računalniki, je v tem četrtletju doseglo zgodovinsko najvišjo vrednost 43 %, kar je za 12 odstotnih točk več kot v preteklem letu.

Poudarki v četrtem četrtletju

 Okolje, družba, upravljanje – Mednarodna bonitetna agencija MSCI je nedavno izboljšala oceno okoljske, družbene in upravljavske učinkovitosti družbe Lenovo na AAA. To je najvišja možna ocena za podjetja, ki so vodilna v programih ESG. Poleg tega je EcoVadis na svoji 7. letni podelitvi nagrad za vodilno vlogo na področju trajnostnega naročanja podjetju Lenovo podelil priznanje za odličnost na področju trajnostnega naročanja. Podjetje je pred kratkim kot enega najboljših delodajalcev, ki upošteva raznolikost, v letu 2023 prepoznal tudi Forbes, ocenjen na podlagi neposrednih priporočil, posrednih priporočil in raziskav ključnih kazalnikov uspešnosti.

www.lenovo.si

[1] Merilo, ki ne izhaja iz HKFRS, je bilo prilagojeno z izključitvijo neto sprememb poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, amortizacije neopredmetenih sredstev, ki izhajajo iz združitev in prevzemov, stroškov, povezanih z združitvami in prevzemi, stroškov prestrukturiranja in drugih stroškov ter morebitnih ustreznih učinkov davka od dobička.

O podjetju Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) je globalni tehnološki velikan z 62 milijardami dolarjev prihodkov. Podjetje je uvrščeno na 171. mesto na lestvici Fortune Global 500, zaposluje 77.000 ljudi po vsem svetu in vsak dan služi milijonom strank na 180 trgih. Osredotočeno na drzno vizijo zagotavljanja pametnejše tehnologije za vse, podjetje Lenovo svoj uspeh kot vodilni proizvajalec računalnikov na svetu nadgrajuje z nadaljnjo širitvijo na področja rasti, ki spodbujajo razvoj tehnologij "novega IT" (odjemalec, rob, oblak, omrežje in inteligenca), vključno s strežniki, sistemi hrambe podatkov, mobilnimi telefoni, programsko opremo, rešitvami in storitvami. Ta preobrazba skupaj z inovacijami, ki spreminjajo svet, pomeni, da Lenovo gradi bolj vključujočo, zaupanja vredno in trajnostno digitalno družbo za vsakogar in povsod. Če želite izvedeti več, obiščite spletno stran www.lenovo.com ali preberite najnovejše novice na našem portalu StoryHub.

LENOVO GROUP

FINANCIAL SUMMARY

For the quarter and year ended March 31, 2023

(in US$ millions, except per share data)

 

 

 

Q4 FY22/23

Q4

FY21/22

 

Y/Y CHG

 

 

FY22/23

 

FY21/22

 

Y/Y CHG

Revenue

 

 

 

12,635

16,694

(24)%

 

61,947

71,618

(14)%

Gross profit

 

 

 

2,143

2,864

 

(25)%

 

10,501

12,049

(13)%

Gross profit margin

 

 

 

17.0%

 

17.2%

 

(0.2) pts

 

17.0%

16.8%

0.2 pts

Operating expenses

 

 

 

(1,852)

 

(2,275)

 

(19)%

 

(7,832)

(8,968)

(13)%

R&D expenses

(included in operating expenses)

 

 

550

 

 

576

 

 

(5)%

 

2,195

2,073

6%

Expenses-to-revenue ratio

 

 

 

14.7%

 

13.6%

 

1.1 pts

 

12.6%

12.5%

0.1 pts

Operating profit

 

 

 

291

 

589

 

(51)%

 

2,669

3,081

(13)%

Other non-operating income/(expenses) – net

 

 

 

(161)

 

 

(69)

 

 

134%

 

(533)

(313)

70%

Pre-tax income

 

 

 

130

 

520

 

(75)%

 

2,136

2,768

(23)%

Taxation

 

 

 

(24)

 

(99)

 

(75)%

 

(455)

(623)

(27)%

Profit for the period/year

 

 

 

106

 

421

 

(75)%

 

1,681

2,145

(22)%

Non-controlling interests

 

 

 

8

 

(9)

 

N/A

 

(73)

(115)

(37)%

Profit attributable to equity holders

 

 

 

114

412

 

 

(72)%

 

1,608

2,030

(21)%

Profit attributable to equity holders – non-HKFRS[1]  

 

 

 

284

507

 

 

(44)%

 

1,878

2,164

(13)%

Earnings per share (US cents)

Basic

Diluted

 

 

 

0.95

0.93

 

3.52

3.20

 

(2.57)

(2.27)

 

 

13.50

12.74

 

17.45

15.77

 

(3.95)

(3.03)

 

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
 • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
 • Pošlji