Objavljeno: 7.6.2022

CO-GOV ORODJA - INOVATIVNE DIGITALNE REŠITVE ZA PODPORO ORGANIZACIJAM JAVNE UPRAVE PRI SOUSTVARJANJU S SVOJIMI DELEŽNIKI

Ljubljana, 1. junij 2022 - Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (FU UL) je v sodelovanju s hrvaškim podjetjem Span d.d. v okviru mednarodnega projekta COGOV razvila štiri digitalna orodja, ki nudijo celostno podporo pri soustvarjanju z uporabniki storitev javne uprave. Gre za nabor orodij “Co-Gov toolkit”, ki so brezplačno na voljo v 4 jezikih: slovenskem, hrvaškem, angleškem in danskem: https://www.cogov-toolkit.eu/home.

Lokalna vodja projekta je bila doc. dr. Tina Jukić s FU UL, Mesto Reka na Hrvaškem pa je imelo vlogo uradnega testnega partnerja. V proces razvoja digitalnih orodij je bilo aktivno vključeno tudi slovensko Ministrstvo za javno upravo (Matija Kodra, Inovativen.si, in Katja Glavič, Stop birokraciji), ki je v orodjih prepoznalo velik potencial, zato so ves čas trajanja razvoja digitalnih orodij nudili kakovostne povratne informacije, ki so pomembno doprinesle k uporabnosti le-teh.

Soustvarjanje (ang. co-creation) je ena od oblik sodelovalnih inovacij, ki je v osrednji politični diskurz vstopila po gospodarski krizi leta 2008 in grenkem spoznanju o vplivu neoliberalnih rešitev. Ključno vlogo sta pri tem imeli Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropska komisija (EK) – prva kot glavni promocijski idejni podpornik, druga pa kot glavni finančni sponzor teh idej. EK je soustvarjanje v svojih dokumentih celo izrecno sprejela kot pristop od spodaj navzgor, ki spodbuja kulturo eksperimentiranja in vodi do prilagojenih rešitev, rasti in legitimnosti.

Orodja Co-Gov so z dokazi podprta orodja za podporo soustvarjanju v javni upravi, ki so bila razvita na podlagi empiričnih raziskav, izvedenih v okviru projekta COGOV. Tri orodja (Co-Ready, Co-Serve in Co-Master) so razvita kot sistemi za podporo odločanju, eno orodje (Co-Renew) pa je razvito kot model uporabniške izkušnje, ki temelji na konceptu izkušnje strank:

 • orodje Co-Ready omogoča ocenjevanje pripravljenosti organizacije na soustvarjanje;
 • orodje Co-Serve podpira izbiro javnih storitev, ki so najbolj primerne za prenovo na podlagi načel soustvarjanja;
 • orodje Co-Renew podpira soustvarjanje z uporabniki storitev med procesom prenove izbrane javne storitve (izbrane s pomočjo orodja Co-Serve) in
 • orodje Co-Master podpira ocenjevanje kakovosti procesa soustvarjanja, ki je potekalo med prenovo storitve (z orodjem Co-Renew) z namenom identifikacije težav, ki bi jih lahko ustrezno naslovili v prihodnjih procesih soustvarjanja.

Nabor orodij Co-Gov je bil razvit v okviru projekta COGOV, ki je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020, v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 770591. Pri projektu je sodelovalo deset partnerjev iz šestih evropskih držav:

 • UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE, Velika Britanija
 • KING’S COLLEGE LONDON, Velika Britanija
 • ROSKILDE UNIVERSITET, Danska
 • TIAS NIMBAS BUSINESS SCHOOL B.V., Nizozemska
 • UNIVERSITE D’AIX MARSEILLE, Francija
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za upravo, Slovenija
 • SPAN d.o.o., Hrvaška
 • CARDIFF UNIVERSITY, Velika Britanija
 • GRAD RIJEKA-GRADSKO VIJECE, Hrvaška
 • THE OPEN UNIVERSITY, Velika Britanija.

Plakat Co-Gov orodja>>

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
 • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
 • Pošlji