Oglasno sporočilo
Objavljeno: 3.6.2024

Mikro podatkovni center RiMatrix Micro Data Center

 Pri izdelavi in naročanju lastnega podatkovnega centra želite ustvariti občutek predvidljive prihodnosti. Naša popolna rešitev za vašo IT-infrastrukturo je na voljo za vse razpoložljive izhodne moči in jo lahko individualno konfigurirate ter enostavno prilagodite svojim pogojem uporabe.

Prilagodljive rešitve mikro podatkovnih centrov

Razvoj digitalizacije na številnih področjih povzroča nastanek novih vrst in velikosti po­datkov. V vseh panogah – avtomobilski, ener­getski ali proizvodni industriji – se ustvarja­jo neverjetne količine podatkov, ki jih je tre­ba filtrirati in shraniti blizu vira nastanka, da se omogoči njihova učinkovita obdelava v real­nem času. To so bili glavni razlogi za razvoj no­vih mikro podatkovnih centrov.

Na obrobju (»robu«) omrežja mikro podat­kovni centri obdelujejo podatke s kratkimi časi zakasnitve, tako da jih je mogoče uporabiti skoraj v realnem času. Pozabite na oddaljene centralizirane podatkovne centre in ohranite nadzor nad svojimi podatki. Poleg tega so mi­kro podatkovni centri zasnovani tako, da sprej­mejo celotne IT-infrastrukture, npr. v državnih upravah in supermarketih. Ker delujejo kot po­datkovna središča, se lahko uporabljajo tudi za varnostno kopiranje vaših podatkov.

Vse v enem: popolna OT-rešitev za IT-infrastrukturo

Rittal je v skladu z razvijajočimi trendi de­centralizacije zasnoval novo vrsto podatkov­nega centra. Mikro podatkovni centri RiMatrix ponujajo mednarodno standardizirane in po­polne OT-rešitve, ki izpolnjujejo vaše zahteve, vključno s tistimi v robnem sektorju. Uporabi­te jih lahko za vse razpoložljive izhodne moči, jih opremite po meri in zlahka prilagodite svo­jim pogojem uporabe. Standardizirani moduli zagotavljajo visoko stopnjo prilagodljivosti in razširljivosti, ki omogočajo enostavno razšir­janje infrastrukture, da sledi vašim zahtevam.

Podatkovni centri RiMatrix imajo resnič­no vsestranske rešitve, saj združujejo vso po­membno sistemsko osnovo v eni napravi: ohišje, napajanje, hlajenje, nadzor in varnost. Pripravljeni so za prihodnost in zasnovani za reševanje trenutnih ter prihodnjih izzivov. Naš konfigurator opravi preverjanje združljivo­sti, kar močno zmanjša napake v procesu na­ročanja in zagotovi nemoteno delovanje. Vaš kontakt v podjetju Rittal vse vaše individualne zahteve vnese v konfigurator in vam na pod­lagi tega pripravi popolnoma prilagojeno po­nudbo.

Kameleonski mikro podatkovni center

Mikro podatkovni center RiMatrix Micro Data Center prinaša prilagodljivost, ki jo po­trebujete za preživetje v sodobnem industrij­skem svetu. Podatkovni center se lahko prila­godi neštetim situacijam. Prostorsko varčne rešitve so bile podrobno načrtovane in doku­mentirane ter si jih lahko pred dejanskim na­ročilom tudi ogledate ob pomoči navidezne resničnosti in s tem preverite prostorsko iz­vedljivost vzpostavitve mikro podatkovnega centra. CFD-analize omogočajo vizualizacijo vaših individualnih konceptov hlajenja.

Najvišje stopnje prilagodljivosti, varnosti in učinkovitosti so usklajene do popolnosti, da zadostijo tudi najmanjšim individualnim zahtevam:

Blue e+: hladilne moči od 1,6 do 5,8 kW

Notranje rešitve za majhne in srednje veli­ke aplikacije. Na voljo so različne velikosti ohi­šij in različne hladilne moči, ki se natančno pri­lagajajo vašim potrebam in so enostavne za namestitev (brez dodatnih cevovodov). Pasiv­no hlajenje s patentirano hibridno tehnologi­jo prinaša povprečne prihranke energije v viši­ni kar 30 odstotkov.*

*V primerjavi z običajnimi hladilnimi rešitvami na osnovi hladilnih sredstev.

LCU: hladilne moči od 3 do 6,5 kW

Notranje rešitve za visoke varnostne zah­teve in srednje velike IT-aplikacije. Enostavno načrtovanje in namestitev brez izgube pro­stora. Tekočinska hladilna enota se integrira v ohišje in ponuja izjemno učinkovito ter stro­škovno ugodno hlajenje ter zmanjšuje ogljič­ni odtis.

LCP: hladilne moči od 12 do 53 kW

Notranje rešitve za srednje in velike IT-apli­kacije. Enostavno načrtovanje in prilagodlji­vost. Hlajenje omogoča izmenjevalnik toplo­te zrak/hladilno sredstvo (LCP DX) ali izmenje­valnik toplote zrak/voda (LCP CW). Hlajenje se razlikuje glede na zasedenost ohišja. Visoka stopnja zmogljivosti hlajenja na majhnem ob­močju (1–4 stojala).

Pregled glavnih prednosti

• Enostavna vzpostavitev podatkovnega centra za robne aplikacije.

• Popolna OT-rešitev iz enega vira.

• Mednarodna standardiziranost.

• Združljivost z vsemi veljavnimi varnostnimi standardi.

• Modularna zasnova in enostavna konfiguracija.

• Konfiguracija brez napak prihrani čas in zmanjša možnosti napak.

• Enostavna uporaba.

• Preverjena in preizkušena Rittal kakovost.

• Hitra dostava.

Standardiziran in prilagodljiv. Mini podatkovni center, ki predstavlja najboljšo rešitev.

LCP DX: Odlično za hlajenje srednje- in visokozmogljivih IT-aplikacij.

LCP CW: Izjemno velike toplotne obremenitve se odvajajo iz IT-ohišij s toplotnimi izmenjevalniki zrak/voda.

IT-aplikacije za zunanjo uporabo

Zunanje rešitve s hladilno močjo do 5 kW. Vzdržljive in enostavne za namestitev (brez dodatnih cevovodov). Pasivno hlajenje s pa­tentirano hibridno tehnologijo prinaša pov­prečne prihranke energije v višini kar 30 od­stotkov*.

* V primerjavi z običajnimi hladilnimi rešitvami na osnovi hladilnih sredstev.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji