Oglasno sporočilo
Objavljeno: 6.2.2024

Cisco Meraki: sodobna rešitev za podjetja vseh velikosti

V času, ko sta varnost in agilnost ve­dno pomembnejši, je izbira prave re­šitve za upravljanje in nadzor mrež ključnega pomena. Na ta način si zagotovimo nemoteno delovanje, pregled nad varnostni­mi incidenti, spremljamo rast in zasedenost omrežja ter krajšamo čas odprave potencial­nih napak. Cisco je uveljavljen kot vodilni po­nudnik na področju nadzora in avtomatizaci­je omrežij in v svojem portfelju ponuja rešitev Cisco Meraki.

Kdo so glavni uporabniki rešitve Cisco Meraki in zakaj je ta primerna za njih?

Rešitev Cisco Meraki je zelo razširjena in po svetu obsega nekaj milijonov povezanih na­prav, združenih v učinkovita in obvladovana omrežja. Stranke, ki uporabljajo Cisco Meraki, prihajajo iz različnih panog in po velikosti so­dijo med mala, srednja in velika podjetja. Ve­liko mednarodnih korporacij s pridom upora­blja in izkorišča prednosti Cisco Meraki rešitve.

Cisco Meraki je zasnovan tako, da ustreza potrebam podjetij vseh velikosti. Od malih, ki želijo enostavno in hitro vzpostaviti računal­niško omrežje, do velikih korporacij, ki potre­bujejo skalabilno in zanesljivo rešitev. Meraki ponuja enotno platformo za upravljanje, kar omogoča lažje spremljanje in nadzor ne gle­de na velikost organizacije.

Delo od doma

V času, ko je delo od doma postalo nepo­grešljivo, Cisco Meraki ponuja rešitve za učin­kovito upravljanje omrežja tudi za oddaljene lokacije in distribuirano delovno silo. Ob po­moči naprav, kot je Meraki Z3, se izjemno poe­nostavi povezovanje z oddaljenimi lokacijami ter zagotavlja stabilno in varno omrežno infra­strukturo. Vse na dosegu le nekaj klikov.

Izobraževalne ustanove

V izobraževalnem sektorju, kjer je treba omogočiti dostop do omrežja številnim na­pravam in hkrati zagotoviti varnost, je upora­ba Cisco Meraki rešitve zelo smotrna. Z eno­stavnim upravljanjem in možnostjo centrali­ziranega nadzora omogoča šolam, univerzam in drugim izobraževalnim ustanovam, da uči­teljem in študentom zagotovijo zanesljivo po­vezavo do učnih in drugih materialov.

Trgovine in gostinske storitve

V panogi maloprodaje, kjer so potrebni hi­tra in zanesljiva omrežna povezava za izved­bo transakcij, sledenje zalogam in upravlja­nje strank, Cisco Meraki izstopa kot najučin­kovitejša rešitev. Njegova sposobnost cen­traliziranega upravljanja omogoča hitro pri­lagajanje in spremljanje omrežja, kar je ključ­no za uspeh v tem sektorju. Poleg tega Cisco Meraki v svojem portfelju nudi tudi IP-kame­re in senzorje IOT, ki lahko pomagajo pri logi­stičnih procesih, obenem pa sta vsa ta analiti­ka in dodana vrednost obravnavani pod ena­kih nadzornim sistemom kot preostanek Cis­co Meraki omrežja. Na ta način stranki ni tre­ba upravljati sistemov prek različnih konzol in upravljalnih modulov, temveč lahko raz­širjeno omrežje nadzoruje in obvladuje z ene točke.

Visoka stopnja varnosti že vgrajena

Cisco Meraki zagotavlja vse napredne var­nostne funkcionalnosti, ki zadovoljijo tudi naj­višje varnostne standarde, zato je idealen za organizacije, ki delujejo v panogah industri­je, kjer so varnostni predpisi še posebej stro­gi, kot so zdravstvo, energetika, finance. Doda­no vrednost predstavlja tudi možnost razširi­tve Cisco Meraki požarne pregrade z dodatni­mi moduli, kot je Cisco Umbrella ali pa Cisco Secure Endpoint. Na ta način lahko omrežju brez dodatnih naprav zagotovimo varnost na­slednje generacije (Next Generation Firewall), končnim uporabnikom pa brezskrbno upora­bo interneta ali elektronske pošte.

Cisco Meraki tako prinaša vsestranske reši­tve, ki zadovoljijo potrebe različnih panog in­dustrije in organizacij. S svojo enostavnostjo uporabe, skalabilnostjo ter z naprednimi var­nostnimi funkcijami se uvršča med vodilne re­šitve za sodobno upravljanje mrež v poslov­nem svetu. Kontaktirajte ALEF in pomagali vam bomo najti ustrezno Cisco Meraki rešitev za vas.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji