Oglasno sporočilo

Ali proizvodna MSP za digitalizacijo potrebujejo IoT in MES za učinkovito vodenje in upravljanje

Objavljeno: 7.9.2020 06:08

Internet stvari (IoT – Internet of Things) in sistem za vodenje proizvodnje (MES – Manufacturing Execution System) sta postala nepogrešljiva pri vodenju sodobnih proizvodnih obratov in tovarn. Mnogi direktorji in lastniki malih in srednjih podjetij so prepričani, da gre za drago, kompleksno in nerodno opremo in sisteme, ki niso primerni za MSP – mala in srednja podjetja. A v zadnjih letih je na trgu moč najti čedalje več komercialnih rešitev, ki so namenjene ravno malim in srednjim podjetjem.

Tomaž Vidonja, direktor trženja in razvoja kupcev, Eurocon d.o.o.

Jure Lampe, direktor in ustanovitelj, SenLab d.o.o.

Mnoga mala in srednja podjetja še vedno stavijo (zgolj) na ERP

Dolgo je veljalo, da je malo oziroma srednje podjetje z vpeljavo ERP (Enterprise Resource Planning), ne glede na njegovo celovitost in obseg, naredilo največ, če ne celo vse, kar je potrebno, da se uspešno digitalizira. Pa vendar so mnoga podjetja po vpeljavi ERP sistemov spoznala, da nimajo vpogleda v podatke, ki izhajajo neposredno iz proizvodnje in s tem tudi ne informacij, ki bi pomagale dejansko stanje in dogajanje v proizvodnji prenesti na poslovni nivo. To preprosto pomeni, da se plani ne posodabljajo sproti, da prodaja nima vpogleda v proste kapacitete proizvodnje in tudi ne o dejanskem času, ko bo posamezni naročeni izdelek izdelan in odpremljen. Posledično s temi podatki tudi ne morejo postreči kupcem in strankam, kar pomeni slabšo uporabniško izkušnjo.

Povezava IoT in MES z ostalimi sistemi prinaša digitalne dvojčke tudi v MSP

Internet stvari prinaša v proizvodnjo senzoriko in merjenje praktično v vsak del proizvodnje in proizvodnega procesa. Vse te podatke MES uporabi za neprestano posodabljanje proizvodnih planov ter omogoča mnogo višji izkoristek strojev (OEE) in materiala, manj odpada, mnogo bolj natančne napovedi časa izdelave ter optimizacijo vzdrževanja in servisiranja opreme. Posledično je v proizvodnji mnogo manj nepredvidenih izpadov in zastojev.

Digitalni dvojčki sicer veljajo za precej kompleksne sisteme in programsko opremo, ki pa poenostavljeno ne pomeni nič drugega, kot možnost kar najbolj realne simulacije procesov v proizvodnji. Vendar pa dokazano digitalni dvojčki pomagajo podjetju imeti vpogled, razumeti in neprestano izboljševati proizvodni proces. Pri tem se IoT in MES nadgrajujeta z uporabo tehnologij strojnega učenja in umetne inteligence.

Ali gre pri vodenju proizvodnih procesov za eno ali več programskih orodij?

Kljub temu, da mnogi priznani, še zlasti večji ponudniki tržijo celovite sisteme in zagotavljajo, da gre za rešitev vse v enem, pa se v praksi pogosto izkaže, da so ti sistemi preveč kompleksni in predragi za srednja in še posebej mala podjetja.

Posledično proizvodna MSP vpeljujejo sisteme, ki so bolj odprte narave, ponujajo glavne in ključne funkcionalnosti za vodenje in upravljanje proizvodnje ter so posledično tudi cenejši. To jim omogoča tudi postopno nadgradnjo ter večji nadzor nad stroški teh investicij. Po drugi strani pa potrebujejo imeti podjetja tudi precej znanja s področja digitalizacije za to, da lahko več ločenih sistemov povežejo v enotno in pregledno rešitev, ki jim služi na daljši rok.

Uporaba gradovih rešitev za evidenco delovnega časa poleg izpolnjevanja zakonodajnih obveznosti in urejene evidence, delodajalcu omogoča tudi dodatne praktične prednosti. Popolna povezljivost s programom za obračun plač Vitez in drugimi moduli iz sistema GRAD zagotavlja hiter pretok podatkov, kar pomeni učinkovit sistem informacijske podpore celotnega poslovanja.

Več o tej temi in drugih s področja digitalizacije v malih in srednjih podjetjih (MSP) lahko slišite in izveste v okviru 10. mednarodnega dogodka o digitalizaciji »Living bits and things 2020«, ki bo potekal 23.9. in 24.9.2020 kot spletni, virtualni dogodek.

Digital Innovation: Social and Economic Impact

14.–16. september 2020 | Kranjska Gora, Slovenija

Living bits and things je vodilni mednarodni dogodek o praktični uporabi digitalnih tehnologij, ki poteka že od leta 2011. Spoznajte kakšno je stanje, kakšni so trendi in na kakšen način lahko v vašem podjetju ali organizaciji praktično izkoristite prednosti digitalnih tehnologij, izboljšate poslovanje ter povečate prihranke in prihodke.

V letu 2020 se Living bits and things povezuje z 39. mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti z naslovom »Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne preobrazbe« v organizaciji Fakultete za organizacijske vede, Univerze v Mariboru.

Več na spletni strani livingbitsandthings.com.

Na kaj biti pozoren, pri izbiri in uvajanju poslovnih sistemov za vodenje proizvodnje?

Urejena in poenotena podatkovna struktura, s čimer si boste zagotovili enostavno in učinkovito uporabo podatkov, ne glede na to za katere programske rešitve oziroma specifična orodja za vodenje proizvodnje se boste odločili.

Zagotavljanje kibernetske varnosti, kar pomeni redno posodabljanje programske opreme, redno izvajanje varnostnih testov ter posledično potrebnih ukrepov in zagotavljanje ustreznega izobraževanja za zaposlene na področju kibernetske varnosti. Še vedno smo najpogosteje ljudje tisti, ki smo posredni ali celo neposredni krivci za vdore, kraje podatkov ipd.

Sodelovanje z zunanjimi in neodvisnimi strokovnjaki za digitalizacijo, ki imajo izkušnje na področju priprave digitalnih strategij za MSP in še zlasti pri njihovi implementaciji v podjetjih. Ker so si podjetja različna in samosvoja ravno v podrobnostih izvedbe, je pomembno, da se pred odločitvami za digitalizacijo in vpeljavo poslovnih sistemov za vodenje proizvodnje in tudi drugih procesov, posvetujete in pogovorite tudi z direktorji podjetji, ki so podobne sisteme že vpeljala in jih uporabljajo.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!
Prijava

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki