Objavljeno: 29.1.2008 14:25 | Avtor: Gorazd Ropoša | Monitor Januar 2008

Pozdravljena, visoka ločljivost

Video DVDji so danes povsod, tudi taki, ki si jih izdelujemo sami. S povsem digitalnimi vsebinami in vse bolj zmogljivimi računalniki slednje sploh ni več težko. Še posebej, če imamo na voljo tudi dovolj zmogljiv program, ki omogoča tako izdelavo.

Obdelava videa na računalniku in izdelava domačega DVD sta danes spričo napredka in prisotnosti digitalne tehnologije v vsakdanjem življenju že zelo pogosti opravili. Večina posnetkov, ki jih naredimo z domačo kamero ali fotoaparatom, je namreč v digitalni obliki, to pa pomeni, da jih moramo za nadaljnjo obdelavo le še pretočiti v primerno zmogljiv računalnik, kjer jih nato z ustreznim programom pripravimo za ogled. Postopek izdelave domačega filma obsega več dejanj in ga v grobem lahko razdelimo na tri korake. Prvi korak sestavlja zajemanje posnetkov in prenos v računalnik, v drugem koraku zbrano gradivo (video, fotografije, glasba ...) ustrezno obdelamo, uredimo in opremimo z morebitnimi dodatki in menuji, zadnji korak pa je namenjen "pečenju" pripravljenega projekta na izbrani nosilec oziroma pripravi za objavo na kakem drugem mestu (recimo na spletnih straneh).

Pri opisanem delu si seveda pomagamo z različni programi. Nekateri od njih so precej namenski, saj "obvladajo" le enega od naštetih korakov, medtem ko nam drugi lahko pomagajo pri celotnem procesu izdelave. Za večino zadnjih lahko rečemo, da je delovni proces precej podoben zgoraj opisanemu, med seboj se razlikujejo predvsem po načinu dela, orodjih in zmožnostih, ki jih imajo, in predvsem tudi po prijaznosti do uporabnika. Pred slabim letom dni (članek "Videokasete so mrtve", Monitor, maj 2006) smo nekaj takrat najbolj priljubljenih tovrstnih programov že pregledali. Ugotovili smo, da se klasične videokasete zagotovo poslavljajo, saj je bila izpolnjena večina pogojev za prehod filma v digitalno obdobje tudi na področju domače obdelave. Ker razvoj na tem področju takrat seveda ni zastal, je v času od zadnjega preizkusa nastalo kar nekaj novosti tako na področju strojne kot tudi programske opreme. Med poglavitne vsekakor sodi nastanek dveh novih formatov, ki sta namenjena shranjevanju večjih količin podatkov in predvsem vsebin (videa) v visoki ločljivosti. Gre za formata HD DVD in blu-ray. Za zapisovanje na nove nosilce je potrebna tudi nova strojna oprema v obliki (zdaj še) precej dragih zapisovalnikov (preizkusili smo že Toshibine HD DVD in Pioneerjev blu-ray). Če želimo vsebine v visoki ločljivosti tudi predvajati in še posebej urejati, bo hkrati z nakupom novih zapisovalnikov treba razmisliti še o posodobitvi preostale strojne opreme (npr. televizorja - Monitor 11/2007) in si omisliti tudi primerne programe, ki bodo delo z omenjenima formatoma tudi podpirali.

Na tokratnem preizkusu smo si ogledali nekaj najzanimivejših programov, ki podpirajo oba nova formata. Nekaj jih poznamo že z zadnjega preizkusa pred slabim letom, saj so medtem nastale njihove nove različice, nekaj programov pa se je prvič znašlo na tokratnem seznamu. Preizkus je zajemal celoten postopek izdelave filma, od zbiranja vsebin prek obdelave in urejanja teh vsebin pa do končnega zapisa na nosilec oziroma priprave za kak drug način objave. Osredotočili smo se predvsem na novosti posameznega programa in uporabnost teh novosti v praksi ter poskušali dobiti vtis o uporabnosti programa kot celote.

Adobe Premiere Elements 4

Adobovi elementi so v novi različici doživeli kar nekaj sprememb. Te so vidne že na prvi pogled, saj je delovno okolje bolj pregledno, lepše urejeno in s tem bolj prijazno do uporabnika, kot smo bili vajeni iz prejšnjih različic. K preglednosti in urejenosti največ pripomore novost v obliki opravilne plošče ("Tasks panel"), ki razdeljena na zavihke pregledno zbere orodja, ki so uporabniku na voljo na posamezni stopnji delovnega procesa. Z novo različico prihaja tudi podpora delu s formatom blu-ray, ki se je tako pridružil vsem prej podprtim formatom. Podpore urejanju formata HD DVD žal ni. Podprte formate je možno urejati v polnem pomenu besede, saj lahko izdelamo menuje, v projekt vstavimo različne vsebine in uporabimo katerega od številnih učinkov ali prehodov. Zanimivo in uporabno je novo orodje "organizator", ki nam olajša dodajanje različnih vsebin, precej boljši pa je tudi pregled nad že uporabljenimi. Z označevanjem vsebin z značko nam olajša tudi iskanje po njih in omogoča različna sortiranja. Omeniti velja še "mešalnik zvoka", ki izkaže svojo uporabnost, ko želimo hkrati predvajati dva zvočna trakova, recimo glasbo v ozadju in govor v ospredju. Z omenjenim orodjem lahko zvočni podlagi ustrezno prilagodimo, oziroma nastavimo njuno glasnost. Z zvokom je povezana še ena novost, in sicer usklajevanje video posnetka z glasbo. S preglednejšim in bolj smiselno urejenim delovnim okoljem in orodji je nova različica "Elementa" postala bolj zanimiva in privlačna tudi za popolne začetnike, hkrati pa je s svojimi orodji zmožen zadostiti tudi potrebam nekoliko zahtevnejših uporabnikov.

Med njegovimi pomanjkljivostmi najdemo predvsem nezmožnost urejanja vsebin za format HD DVD in kljub omenjeni urejenosti in preglednosti še vedno dokaj zapleten dostop do nekaterih orodij.

Adobe Premiere Elements 4

Kaj: Program za izdelavo lastnega filma s podporo formatu blu-ray.

Izdeluje: www.adobe.com.

Prodaja: Medija, www.medija.si.

Cena: 85 EUR.

Za: Pregleden in urejen uporabniški vmesnik, podpora visoki ločljivosti.

Proti: Nezmožnost dela s formatom HD DVD, zapleten dostop do nekaterih orodij.

Adobovi elementi - pregledno delovno okolje s prenovljenim uporabniškim vmesnikom.

Ahead Nero 8

Nero je program, ki ponuja precej pestro paleto orodij, namenjenih predvsem delu z večpredstavnimi vsebinami, tudi zapisovanjem teh vsebin na izbrani nosilec. Zadnja različica se ponaša s kar nekaj izboljšavami, popravki in tudi novostmi, s čimer želijo pritegniti stare in nove uporabnike ter predvsem popraviti slab(ši) vtis prejšnje različice. Omenjene novosti se precej poznajo na velikosti celotnega paketa. Ker smo o celotnem paketu in novostih v njem pred kratkim že pisali (članek "Nero osmič", Monitor, 11/2007), smo se tokrat osredotočili predvsem na del za urejanje vsebin.

Program "zna" delati z obema novima formatoma, čeprav je v osnovni različici na voljo le podpora formatu blu-ray, podporo formatu HD DVD pa moramo dokupiti (stane približno 25 evrov). Urejevalnik vsebin je precej preprost, saj imamo na voljo en video in dva zvočna trakova. Podpira dva zanimiva načina pogleda na projekt: "zgodba" in "časovna premica". Dodajanje menujev in določanje poglavij je preprosto, enako velja tudi za opremljanje posnetkov z zanimivimi dodatki, ki jih je kar nekaj. Omeniti velja tudi zanimive 2D in 3D predloge za menuje. Okno za poprejšnji ogled je dovolj veliko.

Program je kot celota, z vsemi orodji in možnostmi, ki jih ponuja, dobra izbira, saj z nakupom enega izdelka pokrijemo kar nekaj potreb. Med dejstva, ki bi nas od tega lahko odvrnila, sodi predvsem "povprečnost" oziroma precej osnovne možnosti posameznih orodij in dodaten strošek za nakup podpore HD DVD.

Ahead Nero 8

Kaj: Program za delo z večpredstavnimi vsebinami in podporo formatom blu-ray in HD DVD.

Izdeluje: www.nero.com.

Cena: 60 evrov, dodatek za HD DVD 25 evrov.

Za: Številna orodja, izboljšan in preglednejši UI, podpora visoki ločljivosti.

Proti: Osnovne možnosti posameznih orodij, dokupiti je treba urejanje za HD DVD.

Novi Nero se trudi na področju videa.

CyberLink Power Producer 4

Cyberlinkov izdelek (podrobneje smo o njem pisali že v oktobrski številki) zna poleg drugih "delati" tudi s formatoma HD DVD in blu-ray, kar dejansko sodi med poglavitne novosti te različice. Uporabniški vmesnik, tako kot pri prejšnjih različicah, ostaja velik borih 998 × 969 pik, kar je predvsem za delo s posnetki visoke ločljivosti premalo. Sicer pa je pregleden in tudi preprost. Delo za vse podprte formate je enotno, razlikujejo se le orodja, ki so na voljo za urejanje posameznega formata.

Z novo različico dobimo nekaj novih tem in orodij. Glavnina je namenjena predvsem popravljanju kakovosti uporabljenih posnetkov. Pohvaliti velja to, da so tokrat orodja za naprednejše urejanje vsebin (video in fotografije) že del samega programa in jih ni treba posebej dokupiti. S tem je program precej pridobil na uporabnosti. Orodja so še vedno dovolj enostavna, kar velja tudi za delo s celotnim programom, zato je zanimiv tudi za začetnike na tem področju. Pogrešali smo predvsem več možnosti za izživljanje lastne domišljije, saj program ne dovoli prevelikih odstopanj od svojih predlog.

S svojim enostavnim pristopom, vključenimi naprednimi orodji ter predvsem s podporo delu z obema novima formatoma je precej dobra izbira tistim, ki se takega urejanja lotevajo prvič. Moteče za delo z vsebinami v visoki ločljivosti je premajhno okno uporabniškega vmesnika, kot celota pa predvsem premalo možnosti za lastno ustvarjalnost.

CyberLink PowerProducer 4

Kaj: Program za izdelavo lastnega filma s podporo formatom blu-ray in HD DVD.

Izdeluje: www.cyberlink.com.

Prodaja: Xenon-Forte, www.xenon-forte.si.

Cena: 50 EUR.

Za: Enostaven za delo, podpora visoki ločljivosti, enoten delovni proces, napredna orodja vključena.

Proti: Slabe možnosti prilagajanja dodatkov, fiksno in premajhno okno uporabniškega vmesnika.

Cyberlinkovo urejanje diska blu-ray.

Pinnacle Studio 11

Novi Studio je uporabniku na voljo v treh različicah: osnovni, ultimate in plus, slednjo si tudi ogledali. Nova različica prinaša s seboj nekaj malega novosti in podporo delu s formatoma HD DVD in blu-ray, seveda pa je, kot smo že vajeni, tudi večja in počasnejša.

Pripravljene vsebine lahko zapišemo na klasični nosilec DVD in ga kot takega predvajamo na DVD ter nekaterih predvajalnikih HD DVD in blu-ray. Urejanje v polnem pomenu besede (torej izdelava menujev in podobno) je možno samo za formata DVD in HD DVD. Novost v programu je glasbeni generator. Gre pravzaprav za knjižnico različnih glasbenih vzorcev, ki so urejeni po posameznih zvrsteh. Iz nje preprosto izberemo želeni glasbeni vzorec in ga dodamo projektu kot glasbeno podlago. Nekaj lepotnih popravkov smo "našli" tudi pri samem uporabniškem vmesniku. Program zna delati tudi na zaslonih širokega formata (16 : 9), saj lahko primerno razširimo svoje delovno okolje in s pridom izkoristimo več prostora. Še vedno lahko izbiramo med tremi različnimi načini pogleda na projekt, dodanih je kar nekaj novih učinkov in prehodov ter predlog za menuje.

Izboljšala se je tudi "stabilnost" programa, saj za razliko od zadnjega preizkusa nismo imeli težav z njegovim nedelovanjem, kot rečeno, pa ostaja precej požrešen in za tekoče delo še vedno zahteva precej zmogljiv računalnik.

Pinnacle Studio 11

Kaj: Program za izdelavo lastnega filma in podporo formatom HDDVD in blu-ray.

Izdeluje: www.pinnaclesys.com.

Prodaja: Domex, www.domex.si.

Cena: 42-92 EUR (odvisno od različice).

Za: Podpora visoki ločljivosti, glasbeni generator, avtomatska priprava za spletne strani.

Proti: Zahteva zmogljiv računalnik, ni možno polno urejanje za format blu-ray.

Novi Pinnaclov glasbeni generator na delu.

Ulead DVD Movie Factory 6

Movie Factory je na voljo v dveh različicah, od katerih smo za ogled zaradi podpore obema novima formatoma izbrali različico plus. Poglavitni namen programa še vedno ostaja urejanje vsebin in priprava za formate DVD, SVCD in VCD, ki se jim je v tej različici pridružil še format HD DVD. Blu-ray je podprt v nekoliko drugačnem smislu, saj lahko na nosilec tega formata "surove" vrste podatkov, medtem ko klasičnega urejanja z dodajanjem menujev ne moremo opraviti. Največ novosti je opaznih pri orodjih za delo s fotografskimi predstavitvami, ki bodo prišla prav pri vseh zgoraj omenjenih formatih, razen pri blu-ray. Tudi nanj sicer lahko zapišemo tako predstavitev, vendar jo moramo za to najprej uvoziti, saj neposrednega dostopa do teh orodij pri delu za blu-ray nimamo. Nova različica prinaša zraven nekaj novih tem, predlog, menujev in animiranih gumbov. Delovni proces ostaja preprost in dovolj voden s strani samega programa, zato se med urejanjem vsebin ne bomo izgubili. Omeniti velja še uporabnost "zagonskega vmesnika", ki omogoča, da ne glede na izbrani projekt vedno začnemo delati na enem mestu.

Podpora visoki ločljivosti, ponujena orodja in zmožnosti dovolj dobro pokrijejo potrebe domačega uporabnika, medtem ko bodo bolj zahtevni uporabniki morali poseči po kakem drugem programu.

Ulead DVD Movie Factory 6 Plus

Kaj: Program za izdelavo DVD, HDDVD in blu-ray.

Izdeluje: www.ulead.com.

Cena: 80 USD.

Za: Enostaven za uporabo, velika izbira orodij, podpora visoki ločljivosti.

Proti: Nezmožnost urejanja za format blu-ray.

Delovno okolje Uleadovega programa je na las podobno nekaterim konkurentom.

Ulead Video Studio 11 plus

Tudi Video Studio že zna delati tudi s formatoma HD DVD in blu-ray (podpora na voljo z namestitvijo brezplačnega popravka). Delo v programu je enotno za vse podprte formate, zaradi česar je precej lažje. K temu pripomorejo tudi različni čarovniki, ki nas uspešno vodijo po celotnem procesu urejanja. Zanimiv in uporaben je "svetovalec za kodiranje", ki uporabniku želi olajšati pripravo posnetkov za različne namene. Njegova poglavitna naloga je analiza vstavljenih posnetkov, na podlagi katere predlaga najbolj optimalne nastavitve za kodiranje glede na izbrani projekt. Nekaj novih orodij je tudi na temo "popravljanje" slab(š)ih posnetkov, recimo avtomatsko popravljanje barv, osvetljevanje temnih obrazov na svetlem ozadju in podobna. V precej primerih znajo dobro opraviti svoje delo, čeprav čudežev vendarle ne gre pričakovati. Pripravljene vsebine za format HD DVD lahko brez težav zapišemo tudi na navadni DVD, čeprav je sam postopek zaradi nedoslednih izpisov na zaslonu nekoliko zavajajoč. Kljub precej manjši velikosti navadnega DVD program namreč le-tega še vedno vidi kot nosilec HD DVD, velik 15 ali 30 GB. Vendar je "napaka" samo lepotne narave, podatki se na nosilec pravilno zapišejo (seveda le toliko, kot jih dejansko gre na manjši nosilec).

Ulead Video Studio 11 plus

Kaj: Program za izdelavo DVD, HDDVD in blu-ray.

Izdeluje: www.ulead.com.

Cena: 130 USD.

Za: Enoten uporabniški vmesnik, orodja, podpora visoki ločljivosti.

Proti: "Težave" pri pisanju HD DVD na navaden DVD.

Uporabniški vmesnik novega Video Studia

Kaj izbrati?

Množica programov na eni strani in naše želje na drugi. Kaj torej izbrati, glede na to, da je pametna izbira precej odvisna tudi od posameznega uporabnika, njegovih želja in potreb? Prvi korak k smiselni izbiri programa naj bodo zatorej predvsem jasno izražene želje in zahteve, ki jih bomo imeli do programa. Nas je na preizkusu najbolj prepričal Pinnacle Studio 11 plus, saj se ponaša s številnimi orodji in dodatki, ki urejanje vsebin olajšajo in tudi naredijo lepše za oko, hkrati pa je delo v uporabniškem vmesniku dovolj enostavno tudi za nove uporabnike. Le dovolj zmogljiv računalnik morate imeti in dovolj potrpežljivosti z zajetnostjo in občasno počasnostjo programa.

Razvoj na video področju seveda ni zastal, zato je v času od zadnjega preizkusa nastalo kar nekaj novosti tako na področju strojne kot tudi programske opreme.

Za zapisovanje na nove nosilce je potrebna tudi nova strojna oprema v obliki (zdaj še) precej dragih zapisovalnikov (preizkusili smo že Toshibine HD DVD in Pioneerjev blu-ray).

Osredotočili smo se predvsem na novosti posameznega programa in uporabnost teh novosti v praksi ter poskušali dobiti vtis o uporabnosti programa kot celote.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji