Objavljeno: 31.3.2020 | Avtor: Matjaž Klančar | Monitor April 2020

Kdo je zasejal strah pred 5G?

O tehnologiji 5G smo v zadnjih mesecih povedali skoraj vse. Kaj nudi, kdaj pride, kako deluje, kakšna je regulativa, kdo se je boji in kaj se obeta v prihodnosti. Ostalo je le še eno vprašanje: kako je 5G v zadnjih dveh letih postal gojišče teorij zarote? Odgovor se skriva v strahovih, ki segajo daleč v preteklost, v zadnjem času pa so jih obudili različni akterji z različnimi interesi.

Ko se je leta 2013 v Sloveniji začelo postavljati prvo omrežje LTE, ki velja za prvo (pred)implementacijo 4G, je javnost to sprejela kot naslednjo stopnjo v evoluciji mobilnih omrežij. V javni diskurz zdravstveni vidiki praktično niso prodrli. Povsem drugače pa je s prihodom 5G, zaradi katerega so se aktivirale civilne iniciative, različna društva in celo ministrstva. Slovenija v tem pogledu ni nikakršna izjema, saj podobne akcije potekajo v večini razvitih držav. Posebej aktivni so v Švici in na Švedskem.

Strah pred neznanim je človeški, a tako organiziran odpor se težko razvije sam od sebe, še zlasti ko pristojne organizacije (Svetovna zdravstvena organizacija – WHO, ameriška Agencija za hrano in zdravila – FDA, Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirajočimi sevanji – ICNIRP, Znanstveni odbor za nastajajoča in novo ugotovljena zdravstvena tveganja pri Evropski komisiji – SCENIHR, ameriški Nacionalni inštituti za zdravje – NIH) pojasnjujejo, zakaj so strahovi neupravičeni, elektromagnetna valovanja znotraj dovoljenih meja pa neškodljiva. Kdo je spodbodel fanatični strah pred 5G in kaj ima od tega? Zgodba sega dlje v preteklost, kot bi si mislili, zdaj spremljamo le najnovejšo iteracijo.

Curryjev graf

Davnega leta 2000 so v okrožju Broward na Floridi v šolah želeli začeti uporabljati prenosne računalnike in brezžična omrežja. Čeprav so tedaj priporočila ICNIRP o obremenitvah z elektromagnetnimi valovanji že obstajala, so želeli dobiti še kakšno strokovno mnenje o varnosti. Najeli so Billa P. Curryja, upokojenega fizika svetovalca (consulting physicist) s svojim zasebnim podjetjem EMSciTek, ki je februarja 2000 izdelal alarmantno poročilo. Ker »je predlagana tehnologija verjetno veliko tveganje za zdravje«, je odsvetoval njeno uporabo. Ključni del poročila je bil graf, ki je prikazoval absorpcijo mikrovalov v možganskem tkivu.

Graf je kazal, da se absorbirano sevanje močno povečuje s frekvenco in pri gigaherčnih vrednostih, ki se uporabljajo za Wi-Fi in mobilno telefonijo, eksponentno narašča. To je precej nenavadno, saj večinoma vsi strokovnjaki za področje pojasnjujejo, da se prodornost elektromagnetnih valovanj s frekvenco zmanjšuje. Curry je bil o tem tako prepričan, da je zapisal celo, da po njegovem mnenju ni pravilno, da zakonsko predpisane mejne vrednosti s frekvenco naraščajo, temveč bi morale upadati. V nadaljevanju je nanizal še nekaj iz konteksta iztrganih izsledkov raziskav in posvaril, da otrokom zaradi posebne občutljivosti njihovih možganov grozi celo rak.

Curry se je po lastnih navedbah z zdravstvenimi posledicami brezžične tehnologije začel ukvarjati leta 1998 in se do leta 2000 udeležil dveh konferenc s tega področja. V svoji karieri je objavil devet recenziranih znanstvenih člankov (ne s tega področja), kar je malo. Do prestopa med zasebnike leta 1994 je delal na širšem področju laserjev. Curry je tudi član iniciative EMR Network, ustanovljene leta 1996, ki verjame v škodljivost radijskih valov in mikrovalov ter se zavzema za radikalno zmanjšanje. Pri tem verjamejo, tako piše na njihovi spletni strani, da vojska in industrija vplivata na rezultate raziskav in na organe, ki določajo dopustne meje.

Kako se je lahko Curry tako močno zmotil? Curry je risal absorpcijo elektromagnetnih valov v možganskem tkivu iz in vitro eksperimentov, pri tem pa je povsem pozabil, da prodornost sevanj s frekvenco upada. Koža varuje pred visokimi frekvencami.

To ga ni ustavilo, da ne bi septembra istega leta poslal še enega daljšega pisma, v katerem je ponovil, da uporaba prenosnika z Wi-Fi (danes samoumevno) izpostavi premočnim poljem, in dodal isti napačni graf, ki je imel za dramatični učinek dopisano, kje so frekvence popularnih tehnologij (dolgovalovni radio, TV, radio, mobiteli in pri najvišjih frekvencah Wi-Fi).

Curryjevi pismi in napačni graf so hitro pograbili najbolj zaskrbljeni posamezniki, po internetu so ga raztrosile spletne strani, v medijih so se pojavili članki o povezavi med rakom in mobilnimi telefoni, graf so navajali celo v nekaterih sodnih postopkih. Pandorina skrinjica je bila odprta. Curry do danes vztraja, da ni naredil napake.

Graf, ki ga je leta 2000 v pismu narisal Bill Curry, je napačen, a je postal eno glavnih orožij borcev proti brezžičnim tehnologijam.

Paul Brodeur

Paul Brodeur je delal kot preiskovalni novinar in pisec znanstvene fantastike. Od leta 1958 je delal za revijo The New Yorker, prvi desetletji je pisal o azbestu, nevarnostih gospodinjskih detergentov, tanjšanju ozonske plasti itd. Kasneje je začel pisati o mikrovalovnem sevanju in električnih poljih, ki jih povzročajo daljnovodi.

Leta 1978 je objavil knjigo The Zapping of America, v kateri je »dokazoval«, da je celotno prebivalstvo ZDA izpostavljeno nevarnim ravnem mikrovalovnih sevanj. Trdil je, da znanost o tem molči zaradi zarote med obrambnim ministrstvom in elektroindustrijo. Leta 1989 je objavil knjigo Currents of Death, v kateri piše o domnevnih nevarnostih magnetnih polj blizu daljnovodov. Da stroka tega ne priznava in raziskave ne potrjujejo, pripisuje zaroti in prikrivanju.

Paul Broder je leta 1978 objavil knjigo, v kateri zagovarja teorijo zarote, da pristojni prikrivajo znano škodljivost elektromagnetnih valov.

BioInitiative

Eden izmed ključnih sogovornikov v knjigi je David Carpenter, ki ima impresiven življenjepis in trenutno dela kot direktor Inštituta za zdravje in okolje na Univerzi v Albanyju. Ko je v 80. letih trdil, da daljnovodi povzročajo levkemijo pri otrocih, je poskrbel za akademski vihar, ker nadaljnje študije tega učinka niso potrdile. Skliceval se je na študijo iz leta 1979, v kateri sta Nancy Wertheimer in Ed Leeper raziskovala pojavnost levkemije pri otrocih med 1950–1973 in odkrila šibko korelacijo z bližino visokonapetostnih daljnovodov. Ker so ta magnetna polja šibkejša od Zemljinega (ki pa je statično), tedaj študija ni imela odmevnosti, je pa zaslovela v 80. letih.

Čeprav učinka nadaljnje raziskave niso potrdile, je Carpenter ostal trdno prepričan. To študijo in Curryjev graf je kot izvedenec kazal celo na sodiščih, čeprav govorita o različnih stvareh. Študija se nanaša na nizkofrekvenčna (60 Hz) magnetna polja, Curryjev graf pa na visokofrekvenčna (nekaj GHz) elektromagnetna valovanja. Ko se je po letu 2010 začel pojavljati 4G, je Carpenter našel novo tarčo. S kolegico Cindy Sage sta uredila več kot 1.500 strani dolg dokument BioInitiative 2012, ki svari pred nevarnostmi elektromagnetnih valovanj in predlaga uvedbo zaščitnih ukrepov, kakor da bi bili radijski valovi dokazano kancerogeni.

Znanstvena skupnost je dokument, ki ni recenziran in je v nasprotju z znanimi dejstvi, raztrgala. Nizozemski svet za zdravje (Gezondheidsraad), ki je posvetovalni organ vlade in parlamenta, je zapisal »da glede na način, kako so poročilo pripravili, selektivno zbrali podatke in glede na ostale pomanjkljivosti, /…/ poročilo ni objektiven in uravnotežen prikaz trenutnega stanja znanstvenega znanja«. Nemški Zvezni urad za varstvo pred sevanji (Bundesamt für Strahelnschutz), IEEE in Evropska komisija so prav tako ugotovili, da poročilo potvarja dejstva. Evropska komisija je zapisala, da v poročilu ne omenjajo nobenih študij, ki bi bile v nasprotju s trditvami avtorjev [in teh je v resnici večina]. Rezultati in zaključki so zelo drugačni od ostalih pregledov področja.

David Carpenter pa je bil odločen, da se znanost moti in da dejstva ne držijo. Leta 2012 je postal glavni urednik revije Reviews on Environmental Health, v kateri so odtlej objavili nekaj svarilnih člankov o vplivih elektromagnetnih polj na zdravje ljudi. Nekaj jih je napisal kar Carpenter sam. Odtlej se je trditev, da elektromagnetna polja povzročajo raka, v laični javnosti pogosto ponavljala kot samoumevno dejstvo.

Russia Today

Računice v modernem kompleksnem globalnem svetu so različne, resnica pa ni vedno na prvem mestu. Televizijski kanal RT America je 31. maja 2018 objavil prispevek z naslovom Cancer risk? 5G wireless speeds could be dangereous. V štiriminutnem prispevku so sledili premisi, da bo 5G škodljiv, in zavrteli izjavo Davida Carpenterja ter nekaj selektivnih, iz konteksta vzetih dejstev. Carpenter je postavitev omrežja 5G označil kot »zelo strašljivo« in dodal, da novemu sevanju nihče ne bo mogel ubežati. Posnetek ima le 40.000 ogledov in ni dvignil veliko prahu, je pa to začetek informacijske vojne proti 5G, ki jo bije Russia Today (RT). David Carpenter je kasneje dejal, da ni vedel, da bo njegova izjava prikazana na RT in da pač govori s komerkoli.

14. januarja 2019 so pripravili šestminutni prispevek z naslovom 5G Wireless: A Dangerous »Experiment on Humanity«, v katerem so 5G predstavili kot tehnologijo, ki ima le »majhno težavo: lahko vas ubije«. V prispevku prikažejo posnetek pričanja Sharon Goldberg, v katerem z gotovostjo govori o obstoju dokazov, da sevanja brezžičnih omrežij povzročajo raka. Na internetu lahko poiščemo videoposnetek celotnega pričanja, ki je potekalo 4. oktobra 2018 pred senatom v Michiganu in je polno neverjetnih trditev. RT je potem intervjuval še omenjenega Davida Carpenterja, ki je na široko ponovil svoje mnenje. Ta prispevek ima skoraj dva milijona ogledov.

Od januarske objave je RT še v več prispevkih svaril pred 5G, pri čemer jih neskladnost s fiziko ni motila. Februarja lani so objavili 5G Tech is Crime under International Law, v katerem so prvikrat omenili mednarodno peticijo proti 5G. V tem prispevku so citirali aktivista Arthurja Firstenberga, ki se, že odkar sredi 80. let ni dokončal medicinske fakultete, bori proti umetnim elektromagnetnim valovanjem. Že tedaj si je samodiagnosticiral elektromagnetno hipersenzitivnost (WHO pravi, da to ni bolezen, ker so simptomi posledica prepričanja posameznika, da mu nekaj škoduje, kar dokazujejo tudi slepe študije), zaradi česar, tako trdi, ni mogel dokončati medicinske fakultete (pred tem je diplomiral iz matematike). Firstenberg je v preteklosti tožil sosedo, ker naj bi mu uničevala zdravje z Wi-Fi, s fluorescenčnimi svetilkami in stikali v svojem stanovanju, za kar je neuspešno zahteval 1,43 milijona dolarjev odškodnine.

Marca lani so objavili prispevek Totally Insane: Telecomm Industry Ignores 5G Dangers, v katerem je gostoval Martin Pall, ki je danes najglasnejši nasprotnik 5G. Martin Pall je zaslužni profesor biokemije z univerze Washington State, kjer se je ukvarjal s vnetnimi procesi. Šele po upokojitvi je začel pisati o nevarnostnih elektromagnetnih valovanj, čeprav o tem ni nikoli naredil nobene raziskave, ampak so njegovi članki sinteza in pregledi del drugih. S tem ni nič narobe, a njegovih zaključkov znanstvena skupnost ne priznava, ker so v nasprotju z ostalimi pregledi iste tematike. Napisal je dobrih sto strani dolg dokument Tveganje 5G: znanstvena perspektiva, ki so ga v Sloveniji tudi prevedli in predstavlja enega osnovnih dokumentov borcev proti 5G v Sloveniji. Martin Pall je tudi napovedal konec človeštva v naslednjih petih do sedmih letih in vsesplošno neplodnost.

Teden dni pozneje, 14. marca 2019, so na RT v novem prispevku Could 5G out put more kids at risk for cancer? zatrdili, da so višje frekvence nevarnejše za žive organizme. To za neionizirajoče sevanje ne drži. Trdijo tudi, da so moči 5G večje kot za 4G (načelno ni res), in omenijo otroka, ki naj bi bil dobil raka zaradi sevanja, ter zaključujejo, da konsenza ni in da strokovnjaki svarijo pred 5G.

To so le nekateri primeri lažnih novic, ki jih je o 5G širil RT. Propagando širijo še danes, saj o tej temi redno razpravljajo (5G health fears exist but NYT & WSJ blame them on RT, 15. 5. 2019; PhD vindicates RT«s 5G coverage; 21. 5. 2019; 5G: The unreported global threat, 5. 8. 2019; 5G health risks censored!, 19. 12. 2019; 5G: an experiment on humanity, 23. 12. 2019; Scientists under attack for questioning 5G, 6. 1. 2020; Is 5G hazardous for reproductive health?, 8. 1. 2020; 5G wireless guidelines outdated by 22 years, 10. 1. 2020).

Prispevki RT, ki svarijo pred 5G. Foto: The New York Times prek Youtuba

Povprečen prispevek RT ima na Youtubu v povprečju več kot milijon ogledov, kar je največ med vsemi novičarskimi kanali v ZDA, je v poročilu odkrila ameriška obveščevalna služba. Od leta 2017 je Russian Today v ZDA registrirana kot tuji akter (foreign agent). Zahodni strokovnjaki pravijo, da je njen namen sejati dvom o institucijah, voditeljih in političnem življenju.

Prispevkov RT ostali mediji niso dovolj hitro demantirali in odtlej se je strah pred 5G razširil kot požar. Analitiki pravijo, da gre za preračunano in predrzno rusko akcijo, ki jo je Ryan Fox, direktor podjetja New Knowledge, ki se ukvarja s sledenjem dezinformacij, označil kar kot ekonomsko vojno. Ker Rusi nimajo dobro razvite tehnologije za 5G, želijo preprečiti njeno postavitev pri konkurentih, je dodal. A po drugi strani Rusi kljub poročilu na RT, kako 5G škoduje, novo tehnologijo že preizkušajo. Prva omrežja 5G so v Rusiji zagnali februarja letos.

Tudi Američani se gredo isto vojno, saj so vodilno kitajsko podjetje na področju 5G, to je Huawei, razglasili za grožnjo nacionalni varnosti. Strahovi, da bi ponudnik infrastrukture vohunil, so do neke mere utemeljeni v vsaki državi, zato so odrezali Kitajce. Huawei ne le da ne sme postavljati infrastrukture za 5G v ZDA, z zveznimi sredstvi od marca letos sploh ni dovoljeno kupiti kakršnekoli Huaweijeve opreme, niti navadnega telefona. ZDA so lani pritiskale tudi na Evropo, da prepove Huaweiju sodelovati pri gradnji infrastrukture, a je bil odziv drugačen. V Veliki Britaniji in Nemčiji so zaostrili pogoje, kako lahko Huawei konkurira na razpisih, niso pa mu prepovedali sodelovati. Ta odločitev je malce razjezila tako ZDA kakor Kitajce, torej je kompromis najbrž kar pravšnji.

Z obrobja v središče

Kot smo videli, ima nezaupanje v uradne institucije in neodvisne raziskave več desetletij dolgo tradicijo, a so bili to v glavnem posamezniki. Že pred prvimi prispevki RT so se borili proti uvajanju novih brezžičnih tehnologij, a so bili v medijskem prostoru prezrti. Bili so pač zaskrbljeni posamezniki, nekateri tudi z znanstvenimi titulami, ki so se bali elektromagnetnega valovanja.

Rainer Nyberg in Lennart Hardell sta apel proti 5G Evropski komisiji poslala že septembra 2017. Dobila sta odgovor, da Komisija budno spremlja vsa zdravstvena tveganja, kar velja tudi za ta primer. Apel zdaj domuje na domeni 5gappeal.eu, ki jo je švedska organizacija Strålskyddsstiftelsen (Fundacija za zaščito pred sevanji), ta ima na spletni strani izključno strašilne članke o nevarnostih brezžičnih tehnologij, registrirala 24. 1. 2018. Približno s prvimi prispevki RT v letu 2018 sovpada tudi množična mobilizacija javnosti. Domena 5gspaceappeal.org, na kateri se je pojavil še en, mednarodni apel, je bila registrirana 13. 7. 2018.

V zadnjih dveh letih pa je 5G eksplodiral in postal gojišče vseh mogočih teorij zarote. Na internetu se širi kombinacija neverjetno lažnih novic, ki so primerljive s teorijo o ploščati Zemlji (tudi o povezavah 5G in koronavirusa), izvrstno zamaskiranih lažnih novic (npr. o poginu ptic blizu oddajnika 5G) in zavajajočih, a zelo strokovno zvenečih interpretacij legitimnih raziskav.

Leta 2018 je na Facebooku eksplodirala novica o poginu 300 ptic na Nizozemskem, ki seveda ni bila resnična. Razširil jo je John Kuhles, znani nizozemski raziskovalec neznanih letečih predmetov, ki je ustanovil skupino Stop5G, ki je imela več kot 20.000 članov. Iz nje so se širile številne teorije zarote, denimo, da so bili gozdni požari v Kaliforniji kazen elit, ker država ni uvedla 5G. Facebook je skupino kasneje zaprl, a po zgledu te skupine so se razrasle podobne skupine v številnih državah. Tudi v Sloveniji so od lanskega leta strani proti 5G, še nekoliko dlje pa skupine na Facebooku.

Če tej zmedi dodamo obvezni sestavini strah in zaskrbljenost za otroke, je rezultat kakofonija neresnic. Širijo jo zaskrbljeni in nevedni v varnosti, podpihujejo jo tisti z drugačnimi interesi, (neuspešno) pa gasi stroka.

Lažna novica o poginu 300 ptic na Nizozemskem, ki je na družbenih omrežjih sprožila gonjo proti 5G. Foto: snopes.com

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentarji

z.novak49 | 19.4.2020 | 17:38

V zadnjem času so začeli prispevati razni video posnetki po katerih 5G povzrokuje svojim sevanjem korona virus. Eden od takšnih, ki sem ga sprejel na FB je poslala domnevna Ema Selimović. Poslušajoči jo sem se zgrozil z njenim neargumentiranim pojasnjevanjem kako sevanje postaj 5G povzrokujejo mutacijo človeških celic. Kako so lahko ljudje tako zabiti in kratkovidni. GROZA.

z.novak49 | 19.4.2020 | 17:41

Prosim uredništvo Monitorja da uredi spletno stran, saj ni mogoče lepo spremljati, brati ali sprejeti piškotke, podvojeni so deli strani. Hvala

Matjaž Klančar | 19.4.2020 | 18:31

Hvala, res je nekam čudno, bomo uredili.

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji