Objavljeno: 25.8.2009 15:26 | Avtor: Gorazd Ropoša | Monitor Julij-avgust 2009

Denarnica pod nadzorom

Verjetno se je že skoraj vsak od nas kdaj znašel v situaciji, ko se je ob pogledu na stanje svojega transakcijskega računa presenečeno popraskal po glavi in spraševal, kam so "nenadoma" izginili evri, ter hkrati zaskrbljeno računal in premišljeval, koliko stroškov ga še čaka do konca meseca. Čas bo torej, da si omislimo programskega pomočnika.

Z denarjem je večinoma križ. Ponavadi ga imamo premalo, zmanjka ga (večinoma) ob nepravem času in (skoraj) nikoli ga ni dovolj za vse naše potrebe in želje. In čeprav pravijo, da ne prinaša sreče, verjetno ne bomo veliko zgrešili s trditvijo, da si ga velika večina ljudi želi imeti več. Nekaterim je potreben predvsem za osnovno preživetje, med tem ko bi drugi z njim poskrbeli za različne vrste razvajanj. "Raztegovanje" prihodkov čez ves mesec in razumno (če ob mesečnih zneskih položnic, s katerimi plačujemo svoje obveznosti, sploh lahko govorimo o razumnem) zapravljanje težko prisluženega denarja je danes, spričo potrošniške mrzlice in kapitalističnega načina razmišljanja, vsekakor postalo že prava umetnost.

Delni, a precej velik korak k osvojitvi zgornjega cilja je vsekakor natančen nadzor nad mesečnimi prihodki in odhodki. Vsak, ki se je že kdaj ukvarjal z nadzorovanjem financ, je verjetno tudi hitro ugotovil, da sploh ni tako preprosto, kot je videti na prvi pogled. Zahteva namreč veliko truda, (samo)discipline in predvsem reda, saj si moramo vestno in najbolje sproti zapisovati prav vsak premik denarja v našo denarnico (oziroma na transakcijski ali drug račun) ali iz nje. Tak nadzor in predvsem vestnost znata biti težavna že pri financah enega človeka, kaj šele pri vodenju družinskega proračuna, kjer več ljudi skrbi, da denar nikoli ne miruje, temveč pridno frči na vse strani.

Poleg opisanega nadzora je za uspešno vodenje financ potrebna še velika mera računanja in predvidevanja (bodočih izdatkov), doslednega načrtovanja in pregledovanja, zaradi česar je težko imeti vse stvari samo "v glavi", na listu papirja ali celo v beležnici. Smiselno je torej, da si poskušamo (neprijetno) delo olajšati in poiskati pomočnika. Rešitev je kot vedno veliko, nekaj uporabnih je moč najti tudi na področju računalništva, natančneje programske opreme.

Programov, ki se delno ali v celoti ukvarjajo z vodenjem osebnih financ, lahko v spletu najdemo silno veliko. Med seboj se seveda razlikujejo po "znanju", zanesljivosti in orodjih, ki jih ponujajo. So brezplačni in plačljivi, preprosti in zahtevni, skratka precej pestri.

Izbrati pravega, je seveda težka odločitev, za sprejetje katere je treba najprej dobro poznati in tudi razumeti svoje želje, potrebe in pričakovanja. A določene smernice za lažjo izbiro je vsekakor možno in smiselno izpostaviti.

Prvi stik s programom je za veliko uporabnikov velikega pomena in zato je dobro, če ima "naš" program preprost in predvsem pregleden uporabniški vmesnik, ki ga (po potrebi) lahko tudi prilagodimo uporabnikovim zahtevam (recimo poljubno prilagajanje prikaza prve strani ipd.). Za marsikoga bo uporabno, če je v slovenščini ali da vsaj pozna našo državo (ime, valuto in njen simbol, podpira slovenske znake, banke ...). Dobrodošla so različna orodja za povezavo s spletnimi bankami (možnost dela z bančnim spletnim vmesnikom kar iz programa), za neposreden prenos sredstev z nadzorovanih računov ali nanje, sinhronizacijo stanja s stanjem v banki, možnost izvoza in uvoza podatkov, zapisanih v različnih oblikah "finančnih" datotek (qif, qfx, ofx), in podobno. Prav bodo prišli tudi razni pomočniki za preračunavanje valut (podprti z aktualnimi menjalniškimi tečaji, snetimi iz spleta) in izračunavanje (višina obroka za kredit ali hipoteko, načrt za poplačilo kredita ipd.) Program naj podpira vodenje več računov hkrati, in to ne glede na njihov tip (varčevalni, TRR ali kak drug), ter predvidevanje za bodočo porabo sredstev. Za lažji in boljši pregled nad financami potrebujemo tudi različna poročila, grafe in statistike v takšni ali drugačni obliki, zato je zaželeno, da ima tudi to.

Ace Money

Precej priljubljen program ima preprosto namestitev in je (delno) preveden v slovenščino (še vedno lahko med delom naletimo tudi na angleške besede). Našo državo torej pozna, čeprav ji (presenetljivo) še vedno pripisuje nekdanjo valuto (tolar in ne evro). A "napako" odpravimo sami in brez težav, saj vsem ustvarjenim računov lahko določimo poljubno valuto. Program omogoča delno prilagajanje prikaza prve strani (sami izberemo, kaj želimo na njej prikazati, vendar je izbira možnosti omejena). Uporabniški vmesnik je dovolj preprost in tudi pregleden, zaradi njegove zasnove (videz in delovanje podobno kot pri brskalnikih) se tudi dela z njim hitro navadimo.

Slika1-Okno uporabniskega vmesnika v slo.jpg

Ace Money premore slovenski uporabniški vmesnik. Tako je videti, ko vnašamo podatke o banki.

Slika2-Dober pregled nadzorovanih racunov.jpg

V Ace Money imamo dober pregled nad nadzorovanimi računi, saj so pregledno zbrani na enem mestu.

Posamezni (najpogosteje) uporabljani ukazi so dostopni prek ikon (domača stran, premikanje po "straneh"/rubrikah naprej in nazaj, dostop do poročil ipd.) v orodni vrstici. Program omogoča vnos poljubnega števila računov (pozna štiri tipe, dodajamo lahko celo svoj tip računa). Zna uvažati in izvažati podatke, zapisane v najbolj priljubljenih tipih "finančnih" datotek, zato ga lahko uspešno "povežemo" s tistimi spletnimi bankami, ki znajo enako (povezava je možna samo v smislu medsebojnega usklajevanja podatkov med banko in programom s pomočjo omenjenega uvoza, možna je sicer tudi nastavitev povezave do domače strani spletne banke, medtem ko iz programa ne moremo delati na spletnem vmesniku banke). Dodajanje lastnih podatkov (bank, različnih kategorij izdatkov in prejemnikov plačil) je možno in poteka enostavno. Nekatera njegova orodja znajo "pobirati" podatke iz spleta (na primer aktualne menjalniške tečaje), vendar bi si želeli boljše povezave s spletom (delo s spletnimi bankami, snemanje aktualnih obrestnih mer ipd.) Pohvalimo lahko dober pregled nad stanjem vseh vodenih računov, saj so zbrani na enem mestu. Med dodatnimi orodji je tudi nekaj uporabnih kalkulatorjev. Poročila, ki so na voljo, so uporabna in zadoščajo tudi za kako bolj podrobno analizo. Opisani program je dovolj prilagodljiv in preprost, zato se je smiselno nekoliko bolj pozabavati z njim. Dober vtis dopolnjuje z urejenostjo in dobro opremljenostjo z orodji. Pogrešali smo boljšo povezanost s slovenskimi bankami ter nekoliko boljše znanje slovenščine.

Ace Money

Kaj: Program za vodenje osebnih financ.

Izdeluje: www.promt.com.

Cena: 22 EUR..

Za: Preprost in pregleden, je v slovenščini, uvoz in izvoz priljubljenih finančnih datotek, izdelava poročil, vodenje več računov hkrati, prilagodljiv.

Proti: Slaba povezanost s spletom in slovenskimi spletnimi bankami, slabo znanje slovenščine.

BankTree

"Bančno drevo" je zanimiv in na oko privlačen program za vodenje financ, ki ima na žalost kar nekaj težav s slovenščino. Poleg tega, da vanjo ni preveden, mu tudi vnosi slovenskih znakov delajo obilo težav, saj namesto šumnikov prikazuje različne simbole. Namestitev programa je sicer preprosta in nekaj podobnega lahko trdimo tudi za njegov uporabniški vmesnik. Pogrešali smo možnost prilagajanja pogleda prve strani, saj je ne ponuja. Njegova orodja so urejena pregledno in smiselno ter dosegljiva prek (precej velikih) ikon v menujski vrstici. Dela z njim se zaradi opisanega lahko hitro navadimo. Omogoča dodajanje računov različnih tipov, svojega tipa pa ni možno ustvariti.

Uporabniški vmesnik programa BankTree je pregleden, a žal še ni preveden v slovenščino.

Vnos podatkov je poenoten v vseh rubrikah (novi računi, banke, plačniki), a moramo biti pazljivi s šumniki. Ne prikaže jih namreč pravilno.

Delo s posameznimi skupinami podatkov je poenoteno, saj enako spreminjamo posamezne (že vnesene) kategorije izdatkov, dodajamo nove, izdelamo račune in vpisujemo podatke o prejemnikih plač ali bankah. Srečali smo se tudi z manjšimi (bolj lepotnimi kot resnimi) težavami pomnjenja, saj se včasih zgodi, da že vneseni podatki v nekem "obrazcu" izginejo. Težava je, recimo, opazna pri dodajanju novega računa, ko želimo znotraj tega postopka dodati še novo banko. Brez težav se odpre novo okno, v katero vpišemo potrebne podatke, nato pa vrnitev v izhodiščno postreže z neprijetnim presenečenjem, saj prej vnesenih podatkov ni več. Manjša (nikakor ne kritična) "težavica", a povzroči nekaj dodatnega in nepotrebnega dela ter slabe volje. Podobno nedoslednost smo zasledili še pri spreminjanju nastavitev za pregled podatkov (če razširimo neki stolpec in vmes odpremo dodatno okno, se omenjena razširitev ne obdrži). Program uspešno izvaža in uvaža podatke in tako omogoča posredno sodelovanje s spletno banko. Na voljo imamo nekaj dodatnih orodij, ki potrebne podatke za svoje delo znajo pridobiti iz spleta. Poročil je dovolj. "Drevesce" ima "skoraj" vse, kar imajo veliki, a mu "zamerimo" neznanje slovenščine in težave s šumniki, spominom ter nezmožnost prilagajanje prve strani. Boljša bi bila lahko tudi povezanost s slovenskimi spletnimi bankami.

BankTree

Kaj: Program za vodenje osebnih financ.

Izdeluje: www.banktree.co.uk/.

Cena: 31 EUR.

Za: Preprost in pregleden, poenoten način dela pri dodajanju lastnih elementov, uvoz in izvoz priljubljenih finančnih datotek, izdelava poročil, vodenje več računov hkrati.

Proti: Slaba povezanost s slovenskimi spletnimi bankami, ni v slovenščini, težave s slovenskimi znaki, težave s "spominom", majhna prilagodljivost.

Desktop Budget Professional

Program ima preprost in zanimiv uporabniški vmesnik. Njegova namestitev je preprosta in brez posebnosti. Vsi vneseni podatki se hranijo v (s strani uporabnika) določeni zbirki podatkov, dostop do nje pa lahko zaščitimo z različno močnimi gesli. Posebnih prilagoditev uporabniškega vmesnika ne moremo izvesti. V slovenščino ni preveden, vendar z "našimi" znaki tudi nima posebnih težav. Urejanje in vnos podatkov sta poenotena.

Desktop Budget zna uvažati tudi "zunanje" podatke, kar nam je v pomoč pri usklajevanju podatkov z banko.

Dodajamo lahko poljubno število novih računov, ki jim je treba določiti tudi tip. Desktop Budget jih pozna kar nekaj.

Podpira vodenje več računov, različnih vrst. Na voljo so tudi poročila in nekaj dodatnih orodij. Z uvozom in izvozom podatkov nismo imeli posebnih težav, saj zna delati z različnimi vrstami "finančnih" datotek. Kljub obetavnemu začetku smo imeli pri kasnejšem delu s programom kar nekaj težav. Zaradi njih smo ga preizkusili na dveh računalnikih z različnima OS (na enem je bila nameščena 32-bitna Vista, na drugem XPji, oba z vsemi potrebnimi/objavljenimi podatki). Težave so se pokazale na obeh. Na začetku program deluje brez težav, sčasoma (po opravljenih vnosih in večkratnih izhodih iz programa in njegovem vnovičnem zagonu) pa so se začeli že vneseni podatki (recimo zabeležene ali uvožene transakcije) izgubljati neznano kam. Funkcije programa so še vedno pogojno delovale, a brez zabeleženih vnosov program ni več uporaben. Kljub trudu nam ga ni uspelo vrniti v delujoče/uporabno stanje. Program je sicer videti obetavno, a opisane težave (četudi morebiti niso zgolj programske narave) vsekakor niso dobra popotnica za uspešno rabo.

Desktop Budget Professional

Kaj: Program za vodenje osebnih financ.

Izdeluje: www.desktopbudget.com/.

Cena: 18 EUR.

Za: Enostaven, uvoz in izvoz priljubljenih finančnih datotek, izdelava poročil, vodenje več računov hkrati.

Proti: Ne podpira slovenščine, izguba vnesenih podatkov.

Grisbi

Kratko, a zanimivo ime pripada odprtokodnemu programu, katerega namestitev je preprosta in hitra. Preprosto je tudi njegovo začetno okno, ki je (presenetljivo) povsem prazno, a z ukazi v menujski vrstici. Pogleda v njem ne moremo spreminjati, saj omenjeni ukazi tega ne podpirajo. Program ni preveden v slovenščino, vendar mu vpisovanje šumnikov ne dela težav. Podobno kot v začetnem oknu je tudi drugod uporabniški vmesnik preprost, skoraj špartanski, in brez nepotrebnih ikon. Tudi zato je (vsaj na začetku) treba nekaj več preizkušanja, da se z njim spoznamo in ga uspešno osvojimo.

Grisbi odlikuje preprost in skoraj špartanski uporabniški vmesnik, brez odvečnih sestavin.

Generator poročil zahteva uporabnikovo sodelovanja, ki pa je sorazmerno preprosto - z izbiro ponujenih možnosti.

Delovna področja (računi, poročila, izdatki in prihodki ...) so pregledno in urejeno ločena po zavihkih ter opremljena z ustreznimi orodji. Zaradi vsega opisanega delo poteka hitro in tekoče, a včasih se (prav zaradi preprostosti) znajdemo tudi v dvomih, kako naprej. Program ima orodji za uvoz in izvoz podatkov, zato ga lahko uspešno uporabimo pri usklajevanju podatkov s spletno banko (če tudi te podpirajo enake vrste datotek). Vodenje več različnih tipov (pozna štiri, svojega ne moremo določiti) računov naenkrat mu ne povzroča težav. Že vpisanih je veliko kategorij izdatkov in prihodkov, toliko lepše pa je, da jih lahko enostavno preimenujemo (izvirniki so namreč v angleščini) in si s tem prihranimo kar nekaj dela. Poročila so in zahtevajo uporabnikovo udeležbo (med danimi možnostmi preprosto izberemo tiste, ki jih želimo vključiti v poročilo). Tak način se izkaže za dobrega, saj lahko tako poročila odlično prilagodimo svojim potrebam. Grisbi je preprost, a uporaben in učinkovit program, ki deluje po načelu "manj je več". Za koga bo lahko njegova špartanskost tudi moteča, a na uporabnost programa nima veliko vpliva. Manjka mu sicer nekaj orodij (recimo za preračunavanje med valutami z "online" poizvedbo za tečajnice, razni drugi kalkulatorji, boljša povezanost s spletnimi bankami), a je za resno vodenje financ kljub temu kar uporaben.

Grisbi

Kaj: Program za vodenje osebnih financ.

Izdeluje: gfd.sourceforge.net/.

Cena: Brezplačno.

Za: Enostaven in pregleden, brez nepotrebnih priveskov, uvoz in izvoz priljubljenih finančnih datotek, izdelava poročil, vodenje več računov hkrati.

Proti: Špartanskost vmesnika, slaba povezanost s slovenskimi spletnimi bankami, ni v slovenščini, majhna prilagodljivost.

Microsoft Excel

Program sicer ni namenjen predvsem vodenju financ, a je s svojo prilagodljivostjo in predvsem dobrim znanjem uporabnika lahko kos tudi temu opravilu. Omeniti ga velja tudi zaradi njegove precej velike prisotnosti na diskih naših računalnikov, saj je del priljubljenega paketa Office. Je v slovenščini in tudi sicer mu ta (pri vnosu podatkov) ne dela posebnih težav. Uporabniški vmesnik je preprost in pregleden in ga je (na svoj način) možno tudi prilagajati uporabnikovim potrebam.

V Excelu lahko vsebino in delno tudi videz posamezne strani zelo dobro prilagodimo svojim potrebam. A vse ostaja v obliki razpredelnic.

Tudi izdelava poročil (npr. grafov) za Excel ni tabu. Potrebnih je samo nekaj formul.

Program nima pripravljenih nobenih "obrazcev" za vnos podatkov (na primer vnos novega računa, banke ipd.) in tudi ne podpira uvoza ali izvoza priljubljenih "finančnih" datotek. Kaj bo naredil in kako, je odvisno zgolj od uporabnikovega znanja. Na razpolago imamo namreč veliko različnih matematičnih izrazov - formul, ki jih lahko s pravilnim "sestavljanjem" in smiselno uporabo s pridom izkoristimo za "skoraj" vsa potrebna opravila pri vodenju financ. Tako jih lahko uporabimo za računanje, predvidevanje bodočih izdatkov, izdelavo poročil in statistike in podobno. Dodatnih orodij, s katerimi se ponašajo drugi "namenski" programi, ni, tudi povezava s spletom in spletnimi bankami ni možna. Zaradi opisanega Excel vsekakor ni klasičen program za vodenje osebnih financ, a ga je možno (predvsem zaradi njegove dobre prilagodljivosti) izkoristiti tudi v ta namen. Sicer mu manjkajo številna "obvezna" orodja namenskih programov, povezanost s spletom in spletnimi bankami, a je dovolj preprost in hkrati tudi precej razširjen, da velja o njem razmisliti kot o možni izbiri za vodenje osebnih financ.

Microsoft Excel

Kaj: Program za obdelavo razpredelnic.

Izdeluje: www.microsoft.com.

Cena: 72 EUR, kolikor je cena za paket Office Home, katerega del je.

Za: Pregleden, prilagodljiv, v slovenščini, vodenje več računov hkrati, izdelava poročil.

Proti: Slaba povezanost s slovenskimi spletnimi bankami in spletom, nima veliko namenskih orodij, zahteva dobro poznavanje uporabnika.

Microsoft Money Essentials

Microsoft se s financami (tako ali drugače) ukvarja že kar nekaj časa in to na (programskem področju) dokazuje s programom Money. Za vodenje osebnih financ je najprimernejša njegova različica Essentials, ki ima izmed vseh tudi najprivlačnejšo (beri: najnižjo) ceno. Namestitev je preprosta, sam program pa precej kompleksen, z veliko orodji in možnostmi, zato zahteva nekoliko več časa, da ga osvojimo.

Microsoft Money se ponaša s precej polnim, a intuitivnim uporabniškim vmesnikom. Posamezne račune je možno pregledati na enem mestu.

Podpira tudi izdelavo različnih vrst proračunov, ki skrbijo zato, da ne prekoračimo dovoljene porabe.

Podprti so trije načini prijave (z Live ID računom, krajevnim geslom in brez tega), vendar samo prvi način omogoča vodenje naših financ od koderkoli in kadarkoli (pogoj je seveda urejena povezava v splet). Uporabniški vmesnik je precej "izpopolnjen", posledično manj pregleden, a dovolj intuitiven, zato vedno vemo, kaj storiti. Slovenske različice ni, a mu šumniki pri vnosu ne delajo nobenih težav. Zelo dobro in precej natančno lahko prilagodimo tudi pogled prve strani. Orodij za delo je dovolj in so preprosto dostopna (prek zavihkov oziroma ikon). Tudi uvoz/ izvoz finančnih podatkov iz drugih programov ali spletnih bank mu ne dela težav, saj pozna večino priljubljenih "finančnih" datotek. Dodajanje lastnih podatkov (računov, transakcij, prejemnikov) je poenoteno in smiselno izvedeno. Tudi uporabnih poročil lahko izdelamo kar nekaj. Pohvalna je njegova dobra povezanost s spletom, saj njegova orodja pridobivajo iz njega potrebne podatke. Microsoftov "denar" je precej praktičen, uporaben in hkrati zmogljiv program, ki bo pritegnil predvsem bolj zahtevne uporabnike. Možnosti za delo ponuja precej (prav zato zna tudi koga odvrniti od uporabe), pogrešali pa smo boljše sodelovanje s slovenskimi bankami.

Microsoft Money Essentials

Kaj: Program za vodenje osebnih financ.

Izdeluje: www.microsoft.com.

Cena: 14 EUR.

Za: Prilagodljiv in zmogljiv, vodenje več računov hkrati, uvoz in izvoz priljubljenih finančnih datotek, izdelava poročil, poenoten način dela, dobra povezanost s spletom.

Proti: Manj pregleden, slaba povezanost s slovenskimi spletnimi bankami, ni v slovenščini.

Money Dance

Privlačno ime predstavlja sorazmerno preprost in pregleden program, ki ga je preprosto namestiti. V slovenščino sicer ni preveden, a mu vnos slovenskega besedila ne dela posebnih težav.

Money Dance ima preprost, a nekoliko manj intuitiven uporabniški vmesnik, na katerega se moramo najprej navaditi.

Money Danceov generator poročil je precej dober, saj omogoča sodelovanje z uporabnikom.

Uporabniški vmesnik je sicer nekoliko manj intuitiven, vendar se ga sčasoma navadimo. Kljub temu si je smiselno vsaj na začetku prebrati pomoč in se seznaniti z načinom dela. Prva stran je prilagodljiva, saj si lahko precej natančno izberemo, kaj želimo na njej videti. Dodajati je moč več računov poljubnih tipov, medtem ko svojega ne moremo dodati. Uvoz in izvoz podatkov potekata brez težav, z uporabnim dodatkom - pri uvozu zna prepoznati, kateri podatki so že zavedeni, in jih zato označi kot duplikat. Tako prepoznavanje je dobrodošlo, a se v našem primeru ni vedno izkazalo za natančno (nekatere podatke je namreč brez potrebe označil kot duplikate). Ima tudi zanimiva in uporabna orodja in svojstven računalnik, namenjen hitrim izračunom. Vnašanje lastnih podatkov (nove izdatke vnašamo delno z miško, delno s tipkovnico) v že pripravljena polja poteka dovolj preprosto, čeprav bi lahko bilo bolj vidno, saj so omenjena polja na dnu strani in jih včasih kar spregledamo. Na voljo je precej dober generator poročil, v katerem s klikanjem sami določimo, kaj nas zanima. Povezanost s spletom (v smislu posodabljanja tečajnic) bi lahko bila izvedena bolje, saj moramo tečaje vpisovati sami. Program je zanimiv in uporaben, saj ima številna orodja, beleženje pa je natančno in preprosto. Je nekoliko okoren (branje pomoči pomaga) za delo in z dobrim generatorjem poročil. Pogrešali smo večjo povezanost s spletnimi bankami in boljšo natančnost pri prepoznavanju duplikatov.

Money Dance

Kaj: Program za osebno vodenje financ.

Izdeluje: www.moneydance.com.

Cena: 29 EUR.

Za: Preprost in pregleden, vodenje več računov hkrati, uvoz in izvoz priljubljenih finančnih datotek, izdelava poročil, generator poročil.

Proti: Okoren uporabniški vmesnik, slaba povezanost s spletom in spletnimi bankami, ni v slovenščini.

Money Manager Ex

Namestitev programa je povsem preprosta. V slovenski različici ga ni, a mu zato nam ljubi jezik pri vnosu podatkov ne bo delal težav. Pohvalno je, da lahko že vnesene angleške besede (recimo za kategorije izdatkov) preprosto prevedemo in si tako prihranimo nekaj dela z vnašanjem podrobnejših podatkov. Uporabniški vmesnik je nekoliko svojstven, saj podatke prikazuje v obliki drevesa (podobno kot jih vidimo, recimo, v raziskovalcu), zato je včasih manj pregleden, kot bi lahko bil. Opisana "težava" pride še posebej do izraza, če smo že preizkusili kak podoben program. V manjši meri vmesnik sicer lahko prilagodimo svojim potrebam, a bi si želeli bolj podrobnih nastavitev.

Nekoliko svojstveno okno uporabniškega vmesnika s pregledom računov in kratkim poročilom.

Program sicer ni v slovenščini, a mu ta ne dela težav. Že vnesene kategorije lahko poljubno preimenujemo.

Uvažanje in izvažanje podatkov mu ni tuje, vendar ima pri tem težave z natančnostjo. Določen del podatkov se pri omenjenem opravilu namreč izgubi, tako da je uporabnost programa, vsaj kar se usklajevanja podatkov s spletno banko tiče, precej vprašljiva. Znani sta mu samo dve vrsti računov in tudi svojih ne moremo določiti. Delo s programom je nekoliko nepregledno, določena opravila so preveč "ugnezdena", zato se včasih v delovnem procesu "izgubimo". Poročila so dobro izvedena, nekaj je že pripravljenih, delno jih lahko tudi sami določimo. V nasprotju z drugimi opravili, ki jih je s programom moč izvajati, sta svojstven vmesnik in drevesni način prikaza predstavitvi poročil bolj pisana na kožo. Drugih orodij je bolj malo, zato programa za morebitna preračunavanja valut in podobnih izračunov ne bo možno uporabljati. "Upravitelj denarja" se ne zdi ravno najboljša izbira za vodenje financ. Sicer je brezplačen in tudi uspešno beleži vse, kar mu zaupamo, vendar se zalomi pri usklajevanju podatkov s spletnimi bankami. Tudi sam način dela z njim bi bil lahko boljši, predvsem bolj intuitiven, nekaj podobnega lahko trdimo še za njegovo povezanost s spletom in orodja.

Money Manager Ex

Kaj: Program za vodenje osebnih financ.

Izdeluje: www.codelathe.com.

Cena: Brezplačen.

Za: Cena, dobra poročila, vodenje več računov hkrati, uvoz in izvoz priljubljenih finančnih datotek.

Proti: Slabše pregleden uporabniški vmesnik, slaba povezanost s spletom in spletnimi bankami, ni v slovenščini, nenatančnost pri uvozu/izvozu podatkov.

Kaj torej izbrati?

Glede na to, da je vodenje osebnih financ precej občutljivo in ne ravno preprosto opravilo, je smiselno, da si zanj izberemo pomočnika, ki mu zaupamo in tudi verjamemo v njegove sposobnosti.

Opisani in preizkušeni programi se med seboj (vsaj glede orodij, ki jih ponujajo) ne razlikujejo bistveno. Skoraj vsi znajo delati z več računi, omogočajo tak ali drugačen način vnosa podatkov in tudi izdelave poročil. Bolj problematično je sodelovanje s spletom, kjer imamo v mislih tako posodabljanje podatkov za razna preračunavanja kakor tudi (boljše) sodelovanje s slovenskimi (in tistimi tujimi, ki so pri nas zastopana) bankami oziroma njihovimi spletnimi dvermi. Trenutno je to sodelovanje omejeno zgolj na izmenjavo podatkov v obliki finančnih datotek. Povezanost bi vsekakor lahko bila boljša.

Ob upoštevanju vsega, lahko za tiste bolj zahtevne uporabnike, ki že imajo nekaj izkušenj na področju vodenja osebnih financ, izpostavimo predvsem Microsoftov "Money", saj s številnimi orodji in dobro povezanostjo s spletom (ter ne nazadnje s svojimi tremi različicami) zna precej dobro poskrbeti zanje. Kar dober konkurent na tem področju mu je sicer tudi Ace Money.

Tisti uporabniki, ki jih Microsoft kakorkoli moti in jim tudi ne ustreza nališpanost uporabniškega vmesnika, pa se lahko podajo v vode odprte kode in poskusijo s programom Grisby, ki ponudi (skoraj) vsa potrebna orodja, a je preprost in brezplačen.

Tabela z rezultati

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji