Objavljeno: 2.11.2006 14:41 | Avtor: Igor Bizjak | Monitor Oktober 2006

CAD za arhitekte in gradbenike

Nemško podjetje Nemetschek je na področju CAD dejavno že kar več kot desetletje. Razvija programsko opremo za arhitekturno in gradbeno načrtovanje in za področja načrtovanja urejanja krajine in strojnega oziroma inženirskega načrtovanja. Njihov paradni konj je program Allplan 2006, ki je ozko namenjen projektiranju v arhitekturi in gradbeništvu in ga lahko primerjamo s podobnimi programi, kot sta ArchiCAD in Avtodeskov Revit.

Novosti

Allplan 2006 je prišel do uporabnikov že februarja. Novosti, ki so jih programerji dodali novi različici, so opisane na 200 straneh dokumenta, ki je priložen programu. Naj takoj povemo, da so v tem dokumentu opisani tudi moduli, ki niso del sklopa Allplan Arhitectural. Tak je npr. Allplan Sketch, ki je namenjen izdelavi arhitekturnih skic in njihovemu vključevanju v Allplan. To so tudi moduli, namenjeni inženirski različici, Allplan Engineering, ki je posvečena predvsem gradbenikom in statikom, saj lahko z njo naredijo vse, od analiz obtežb do izdelave načrtov armatur v 3D načinu.

Novosti, ki so skupne vsem modulom, posegajo na področje odnosa med programom in uporabnikov, tj. področje, ki mu največkrat rečemo prijaznost do uporabnika. Dodanih je nekaj novih točk ujemanja na že narisane elemente, kot so tangenta in četrtina kroga, ter referenca na točke kotirnih linij. Pri risanju lahko zdaj program uporabniku pomaga s pomožnimi črtami, ki so lahko podaljški trenutno risane črte, vzporednice, črte pod določenim kotom, pravokotnice ipd. Te dodatne funkcije so dosegljive kadarkoli med delom tudi s pritiskom na določene funkcijske tipke. Menu, ki ga uporabnik prikliče tako, da z desno tipko miške klikne element, je dobil nekaj izboljšav. Npr. korak nazaj pri risanju lomljenih črt, ki nas postavi na predzadnjo narisano točko. Na menuju sta dodani funkciji ujemanja na središčno točka linije in loka. Izboljšane so tudi oprijemalke, ki so bile predstavljene v prejšnji različici programa. Zdaj lahko uporabnik s klikom Ctrl in preslednice izbira med tremi načini popravljanja označenih elementov, med povečevanjem oz. zmanjševanjem, premikanjem in kopiranjem ter vrtenjem. Tudi uporaba kolesca na miški za približevanje in oddaljevanje risbe je uporabna novost. Funkcija razveljavljanja se po novem izvede poljubnokrat in tudi, če je bila risba medtem shranjena. Zadnji ukaz, ki ga je uporabnik izvedel, je na voljo na kontekstnem menuju (desna tipka miške), pri shranjevanju projekta pa lahko uporabimo nov ukaz Shrani in stisni, ki risbo shrani in hkrati stisne.

Za malo bolj vešče uporabnike je na voljo nekaj novosti s področja administriranja oziroma urejanja projektov. Uporabnik lahko ustvari rezervne kopije za več projektov hkrati, lahko celo popravlja vpise v okenskem registru, kamor si vsi okenski programi, tudi Allplan, zapišejo določene nastavitve, ki jih uporabijo pri zagonu ali med samim obratovanjem. Oblika zapisa NDW zdaj omogoča zapisovanje do 128 MB risb, doslej le 64 MB. Z orodjem NDW-XRef je mogoče z zunanjim sklicem vstaviti v sliko katerokoli datoteko NDW.

Ljubljanski Kolosej je bil načrtovan z Allplanom.

Osnovni modul

Nekaj novosti je s področja bitnih slik, ki jih uporabniki lahko vnesejo v risbo Allplan. Pri vnosu slike je možno po novem katerokoli barvo narediti transparentno. V prejšnji različici je bilo to mogoče le pri črni barvi, ki ima vrednosti RGB 0,0,0. Pohitrili so nalaganje velikih bitnih slik, ki zdaj ne bodo več ozko grlo za nalaganje projektov. Če pa bi se to vendarle zgodilo, je na voljo še zmanjšanje kakovosti prikazovanja slike, kar pospeši izrisovanje prikaza in pri tem ne vpliva na datoteke kot take. Po novem je možen tudi vnos geokodiranih podlog, kot so digitalni aero posnetek terena, temeljni topografski načrti ipd. Take podloge so lahko v formatih TIFF ali JPEG in uporabljajo dodatne datoteke, v katerih so shranjeni podatki, kje v prostoru je datoteka. Lahko pa so tudi v obliki datoteke GeoTIFF, v kateri so podatki zapisani kar v sami datoteki, kjer je tudi slika terena ali podloga.

Pri kotiranju risbe je mogoče ponastaviti, kje se bo izpisalo besedilo: na sredini črte, nad črto, pod črto, na levi itd. Dodali so tudi orodje Check Dimensions, ki poišče, ali so vsa kotiranja na določenih točkah, npr. vogal, začetek okna, vrat ipd. Če najde napako, to označi in omogoči uporabniku, da popravi. Nekaj novih orodij je za premikanje, poravnavanje in spreminjanje dolžine kotirnih črt ter brisanje odvečnega besedila.

Pri izdelavi načrta, ki ga bo uporabnik tiskal, je načrt največkrat sestavljen iz več različnih pogledov, prerezov ipd. Ni nujno, da so vsi elementi risbe pravokotni; zaradi tega so včasih težave pri razporejanju elementov po načrtu. Da bi bilo to opravilo lažje, je zdaj mogoče element obkrožiti z lomljeno črto točno po njegovem robu. Tako je razporejanje veliko lažje. Omogočen je tudi izvoz in uvoz iz Autocadovega okna za pripravo risbe (layout).

Hotel Mons v Allplanovi upodobitvi

Arhitekturni modul

Pri Nemetscheku so očitno ugotovili, da vedno več ljudi prenavlja podstrešja in so najbrž zato popravili orodje za izdelavo strešnih oken, ki zdaj omogoča poleg tradicionalnih pravokotnih oken še dodatne oblike. Popravili so tudi orodje in vmesnik za izdelavo streh, ki po novem deluje bolj intuitivno. Če se s strehe spustimo do temeljev, je na voljo novo orodje za izdelavo pasovnih temeljev, orodje za izdelavo samostoječih temeljev, ki jih največkrat damo pod samostoječe elemente (npr. dimnik ob zunanji steni), orodje za izdelavo temeljnih plošč ter 3D temeljev poljubne oblike.

Izboljšana je izdelava ločnih oblik zidov in vstavljanja odprtin v take zidove. Zid se zdaj izračunava na podlagi radija in podatkov o loku, in ne na podlagi ravnih odsekov, ki so v prejšnji različici tvorili steno. Tako je vstavljanje elementov veliko bolj natančno. Zidovi so lahko sestavljeni iz več plasti, npr. fasada, plast izolacije, nosilni zid in notranji omet. Če je merilo dovolj veliko, ni težko prikazati takega zidu na zaslonu. Pri majhnem merilu pa je tako prikazovanje nesmiselno. Zid se prikaže le z dvema črtama. Programerji so v novo različico dodali prav to, da se risba prilagaja izbranemu merilu. Čim večje je merilo, tem bolj natančna je risba in na zaslonu opazimo več informacij; čim manjše je merilo, tem manj informacij program prikaže na risbi. To velja tako za zidove kot tudi za izris oken in vrat. Pri izdelavi odprtin je za hitrejši vnos na voljo več ikon, ki prožijo določena orodja, kot so vnos vrat, oken, niš, zidnih odprtin ipd. Novost je avtomatično označevanje odprtin in določanje njihovih širin. To je bilo treba doslej potrjevati s pritiskom na tipko Enter, zdaj pa pri vstavljanju enako širokih odprtin ni več potrebno.

Stopnišča so tisti arhitekturni element, ki je verjetno vsaj za programerje najzahtevnejši in uporabniki niso nikoli dovolj zadovoljni z uporabo orodij, ki stopnišča tudi preračunajo in izrišejo. Tokrat so dodali programu čarovnik za stopnice, ki precej olajša delo z nastavitvami in izdelavo. Dodali so tudi možnost opisovanja stopnišča in izdelavo ograj, katerih naslonjala za roke so v prerezu ovalna ali okrogla.

Hitro upodabljanje v treh dimenzijah je močna stran Allplana.

Fasadni modul

Fasada je pomemben del objekta. Verjetno vsak arhitekt pri projektiranju objekta veliko časa porabi za izdelavo zunanje lupine ali pročelja. Tega se zavedajo tudi v Nemechecku in so prav za te potrebe izdelali Facade Modeler. Z njegovo pomočjo lahko vešč uporabnik izdela obešene fasade s pravokotnimi steklenimi ali polnimi elementi.

Za konec

Allplan verjetno dobro pozna kar nekaj slovenskih arhitekturnih birojev, saj so med drugim z njim načrtovali tudi ljubljanski Kino Kolosej. Po kratkem preizkušanju smo ugotovili, da je lahko zelo konkurenčen podobnima programoma, ki smo ju omenili na začetku tega članka. Programi, kot so Allplan, Revit in ArchiCAD, so namreč vsi ozko namenjeni arhitekturnemu in gradbenemu načrtovanju in imajo vsak po svoje dobre in slabe lastnosti. Ena večjih pozitivnih lastnosti, ki bi jih lahko pripisali Allplanu, je njegova zmožnost hitrega prikazovanja 3D modela objekta, ki ga načrtujemo, ter uporaba inteligentnih objektov. Lep zgled takega objekta je zid, ki zna ločiti, kje je zunanji del stavbe in kje notranji. Na zunanjem je izolacija, na notranjem je ni. Če tak objekt spremenimo, se spremenijo tudi vsi podatki, ki so vezani nanj. Če bi spremenili velikost vrat ali vrata celo zamenjali, spremenili smer odpiranja, bi se v načrtu poznalo pri popisih, prostorskem modelu, pri senčenih slikah, prerezih, pri načrtih konstrukcije in v kosovnicah. Ena boljših lastnosti pa je prilagajanje izrisa risbe merilu.

Je pa veliko novosti, ki jih imajo podobni programi že dolgo časa, pri Allplanu pa so prišli na vrsto šele v tej različici.

Omenimo še, da je Allplan preveden tudi v slovenščino. Za to so poskrbeli pri slovenskem zastopniku.

Nemetschek Allplan 2006

Kaj: Program za računalniško podprto načrtovanje.

Izdeluje: Nemetschek, www.nemetschek.com.

Distributer: Oria Computers, www.allplan.si, (01) 514 03 31.

Cena: Osnovni modul 1068 evrov, napredni 2868 evrov, profesionalni 4308 evrov in profesionalni+ 5748 evrov.

Operacijski sistemi: Windows 2000, XP, Windows 2003 server.

Za: Hitro prikazovanje 3D modela, inteligentni objekti, prilagajanje merilu.

Proti: Nima možnosti uporabe programskega jezika za izdelavo lastnih rutin, cena programa z najmočnejšimi moduli.

Novosti, ki so skupne vsem modulom, posegajo na področje odnosa med programom in uporabnikov, tj. področje, ki mu največkrat rečemo prijaznost do uporabnika.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji